Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Tại Xí nghiệp khai thác than 790

56 319 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 09:26

Lời mở đầuSản xuấtvà khai thác than là mặt hàng xuất khẩu đem lại ngoại tệ cho đất nước, là nguồn thu nhập chủ yếu cho đời sống và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nó Mục lụcTrangLời mở đầu3Chơng IKhu vực kinh tế ngoài quốc doanh nội dung của quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.51.1. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh51.1.1 Khái niệm phân loại DN-NQD:51.1.2. Vai trò của khu vực kinh tế NQD trong nền kinh tế:71.2. Nội dung của công tác quản doanh thu chi phí đối với DNNQD:91.2.1. Quản doanh thu đối với doanh nghiệp NQD:101.2.2. Quản chi phí đối với doanh nghiệp NQD:111.2.3. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp:161.3. Mục đích của cơ chế quản doanh thu chi phí đối với DNNQD:17Chơng IIThực trạng công tác quản doanh thu chi phí khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta hiện nay192.1. Quy trình quản doanh thu chi phí DNNQD hiện nay:192.1.1 Đối với các doanh nghiệp:192.1.2. Đối với hộ kinh doanh292.2. Đánh giá, thực trạng công tác quản doanh thu chi phí DNNQD312.2.1 Quản doanh thu312.2.2. Quản chi phí361 12.3. Đánh giá nhận xét về những nguyên nhân cơ bản của những yếu kém còn tồn tại43Chơng IIIGiải pháp hoàn thiện công tác quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta hiện nay483.1. Nâng cao hiệu quả xác định doanh thu, chi phí chịu thuế48a) Đối với doanh nghiệp NQD48b) Đối với hộ kinh doanh cá thể493.2. Về quy trình quản doanh thu chi phí513.3. Tập trung chỉ đạo tốt việc quản những ngành nghề lĩnh vực mang tính đặc thù533.4. Hoàn thiện chế độ quản hoá đơn chứng từ563.5. Tăng cờng công tác kế toán kiểm toán573.6. Các giải pháp hỗ trợ khác58Kết luận60Danh mục tham khảo61Lời mở đầuQuản doanh thu chi phí là một trong những khâu quản quan trọng chính yếu nhất của công tác quản tài chính doanh nghiệp. Trên giác độ quản Nhà nớc, quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong gần hai mơi năm thực hiện đờng lối đổi mới kinh tế của Đảng nhà nớc, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta đã đang có những bớc phát triển rất lớn cả về lợng chất. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã ra đời phát triển, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đóng góp to lớn vào công 2 2cuộc phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà n-ớc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nớc. Tuy nhiên, cơ chế quản doanh thu chi phí DNNQD ở nớc ta hiện nay vẫn bộc lộ nhiều nhợc điểm cần khắc phục, đó là nạn thất thu thuế, hiện tợng khai gian, khai giảm hoá đơn diễn ra tơng đối phổ biến, nạn buôn bán hoá đơn, những vi phạm khác về công tác kế toán, kiểm toán doanh thu chi phí trong doanh nghiệp v.v Những hiện tợng đó đang diễn ra từng ngày, cản trở sự phát triển lành mạnh vững chắc của nền kinh tế nớc ta nói chung cũng nh của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng, đi ngợc lại với ý muốn lợi ích của đa phần các doanh nghiệp cá nhân làm ăn chân chính có ớc nguyện làm giàu chính đáng.Xuất phát từ thực tế đó, để góp phần làm lành mạnh hoá công tác quản doanh thu chi phí đối với DNNQD, để chống lại nạn thất thu thuế ngoài quốc doanh tăng ngân sách nhà nớc, em đã chọn nghiên cứu đề tài :"Hoàn thiện cơ chế quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta" Trong phạm vi của đề tài này em tập trung ngh0iên cứu về cơ chế quản doanh thu chi phí hiện nay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, mà cụ thể là đối với hai thành phần kinh tế t bản t nhân kinh tế cá thể tiểu chủ bao gồm các DNNQD thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp các hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp.Luận văn đợc kết cấu nh sau:Chơng I: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nội dung của quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh3 3Chơng II: Thực trạng công tác quản doanh thu chi phí khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta hiện nayChơng III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta hiện nayEm xin chân thành cảm ơn thầy giáo, tiến sỹ Vũ Duy Hào ngời đã đóng góp ý kiến hớng dẫn em thực hiện đề tài này. Tuy nhiên, do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn còn yếu thiếu, đề tài không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Em kính mong các thầy cô các bạn đóng góp ý kiến để đề tài đợc hoàn thiện giá trị thực tiễn cao hơn.Chơng IKhu vực kinh tế ngoài quốc doanh nội dung của quản doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.1.1. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh1.1.1 Khái niệm phân loại DN-NQD:4 4 Thời kì quá độ lên CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin là một thời kì dài trong lịch sử. Trong thời kì đó vẫn tồn tại các thành phần kinh tế phi XHCN cạnh tranh gay gắt với các thành phần kinh tế XHCN. Vậy quá độ đi lên CNXH bỏ qua phát triển TBCN nh ở nớc ta không thể không dẫn đến sự tồn tại phát triển tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có thành phần kinh tế của các doanh nghiệp NQD. Đặc biệt, nớc ta quá độ lên CNXH từ một nớc nông nghiệp lạc hậu, tiềm lực kinh tế yếu, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ quản kinh tế thấp kém lại vừa qua khỏi chiến tranh. Mâu thuẫn giữa nhu cầu cải tiến đời sống nhân dân với khả năng của sức sản xuất đang trở nên gay gắt. Vì vậy chúng ta đơng nhiên phải chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần trong đó có những thành phần phi CNXH với sự góp mặt của các doanh nghiệp NQD. Nh vậy, sự tồn tại khách quan của khu vực kinh tế NQD trong thời kỳ quá độ ở nớc ta hiện nay đã đợc khẳng định tiếp tục phát triển trong cơ chế thị trờng. Doanh nghiệp NQD xét dới giác độ sở hữu bao gồm tất cả các đơn vị hay tổ chức kinh tế thuộc sở hữu của một ngời hay một nhóm ngời. Quyền sở hữu này đợc xác định dựa trên quá trình huy động hình thành nên nguồn vốn hoạt động cho đơn vị kinh tế đó đợc pháp luật thừa nhận. Điều này khác cơ bản với các doanh nghiệp quốc doanh, hay doanh nghiệp nhà nớc (DNNN), khi mà nguồn vốn hình thành nên các DNNN đợc ngân sách nhà nớc cấp, nghĩa là từ sự đóng góp của toàn dân (nguồn thu từ thuế). Tất nhiên, doanh nghiệp NQD cũng không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài.Hiện nay, nớc ta đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị tr-ờng, một số định kiến xã hội đối với khu vực kinh tế NQD còn khá nặng nề. Khuôn khổ pháp luật để phát triển kinh tế NQD đang đợc xây dựng, cha hoàn chỉnh. Song từ khi Luật doanh nghiệp đợc ban hành có hiệu lực (2000) thì môi trờng kinh đoanh đã bớc đầu đợc cải thiện.5 5Theo luật doanh nghiệp, doanh nghiệp NQD đợc hiểu là đơn vị kinh tế tồn tại dới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CTCP), công ty hợp danh doanh nghiệp t nhân (DNTN), do một hay nhiều ngời đứng ra làm chủ tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình (hữu hạn hay vô hạn) về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tất nhiên cũng phải kể đến các hộ kinh doanh cá thể với mức vốn pháp định thấp hơn vốn pháp định của doanh nghiệp t nhân.Nh vây doanh nghiệp NQD bao gồm :*Công ty trách nhiệm hữu hạn:- Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp (trách nhiệm hữu hạn). Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân số lợng thành viên không quá 50 không đợc quyền phát hành cổ phiếu.- Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn của doanh nghiệp cũng không đợc quyền phát hành cổ phiếu.*Công ty cổ phần- Doanh nghiệp có vốn điều lệ đợc chia thành cổ phần, số lợng cổ đông tối thiểu là 3 chỉ chịu trách nhiệm về nợ các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng.*Công ty hợp danh6 6- Là loại doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn, thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn uy tín nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty (trách nhiệm vô hạn). Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trên lợng vốn góp của mình vào doanh nghiệp. Công ty hợp danh không đợc phát hành chứng khoán.*Doanh nghiệp t nhân - Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.*Hộ kinh doanh cá thể -Là các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ bằng tài sản của mình có mức vốn pháp định nhỏ hơn mức vốn pháp định của doanh nghiệp t nhân.1.1.2. Vai trò của khu vực kinh tế NQD trong nền kinh tế:Khu vực kinh tế NQD phát triển góp phần làm tăng của cải vật chất cho xã hội, thúc đẩy tăng trởng kinh tế. Khu vc kinh tế NQD có những đặc điểm thuận lợi cho quá trình thúc đẩy tăng trởng kinh tế nh: đây là khu vực thu hút nhiều lao động, đối tợng hoạt động rộng tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế ở mọi nơi trong nớc, rút ngắn khoảng cách về thu nhập giữa thành thị nông thôn, đồng thời góp phần khai thác những tiềm năng to lớn của nền kinh tế nh tài nguyên, sức lao động, thị trờng . mà vẫn cha đợc khai thác một cách hiệu quả. Bên cạnh đó do đặc thù rất linh hoạt, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh để thu lợi nhuận cao nhất nên khu vực này có khả năng phát huy nội lực, mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trờng. Vậy khu vực kinh tế NQD là khu vực có vai trò hết sức quan trọng đồng thời là khu vực 7 7góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu về tăng trởng kinh tế do Nhà nớc đề ra.Khu vực kinh tế NQD phát triển góp phần giải quyết công ăn việc làm cho ngời lao động. Nớc ta dân số hơn 80 triệu dân, do đó lực lợng lao động là rất lớn. Nạn thất nghiệp là một vấn đề kinh tế xã hội rất cần đợc giải quyết. Trong khi khu vực kinh tế nhà nớc khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài luôn đòi hỏi lao động phải có văn hoá, trình độ kỹ thuật tơng đối cao dẫn đến một khối lợng lớn lao động đang ở độ tuổi lao động không thể làm việc trong hai khu vực này. Vậy điều đáng nói ở đây là so với 2 khu vực trên thì khu vực kinh tế NQD có vai trò thu hút nhiều thành phân lao động, từ những lao động có trình độ văn hoá đến những lao động thủ công, từ hợp đồng ngắn hạn đến dài hạn, theo mùa vụ hoặc thời gian nhất định . Do đó khu vực kinh tế này đóng vai trò tích cực góp phần giải quyết thất nghiệp tạo sự phát triển cân đối cho nền kinh tế.Khu vực kinh tế NQD phát triển tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà n-ớc. Trớc hết, phải khẳng định các khoản nộp ngân sách của khu vực kinh tế NQD mới đúng bản chât "thuế". Vì khác với các doanh nghiệp nhà nớc, Nhà nớc không phải chủ sở hữu t liệu sản xuất, Nhà nớc thu thuế của khu vực này mà không phải đầu t trực tiếp vào khu vực này. Nguồn thu từ khu vực kinh tế NQD là rất lớn, ngày càng tăng đợc dùng chủ yếu để đầu t vào các ngành nghề kinh tế mũi nhọn, xây dựng cơ sỏ hạ tầng, hỗ trợ các ngành kinh tế yếu kém . Vậy khu vực kinh tế NQD có vai trò điều hoà thu nhập đóng góp vào ngân sách Nhà nớc.Ngoài những vai trò trực tiếp trên, khu vực kinh tế NQD tồn tài phát triển còn có tác dụng trên nhiều mặt sau:8 8+ Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội, giúp cho Nhà nơc trong điều kiện vốn còn hạn hep, có thể tập trung đầu t vào những ngành nghề mũi nhọn, có tác dụng trên toàn bộ nền kinh tế đời sống xã hội, tránh đầu t phân tán, dàn trải.+ Thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế hàng hoá, tạo sự cạnh tranh sống động trên thị trờng, thúc đẩy kinh tế nhà nớc tăng cờng hạch toán kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. + Khu vực kinh tế NQD hình thành phát triển tác động cả vào cơ chế quản làm thay đổi phơng thức sản xuất kinh doanh, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức nhà nớc, của ngời lao động.1.2. Nội dung của công tác quản doanh thu chi phí đối với DNNQD:Doanh thu chí phí là hai mặt của một quá trình, đó là quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là hai chỉ tiêu tối quan trọng phản ánh tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp đợc thể hiện trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Doanh thu chi phí liên quan trực tiếp đến thu nhập doanh nghiệp, các sắc thuế các quyền nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp.1.2.1. Quản doanh thu đối với doanh nghiệp NQD:Doanh thu là chỉ tiêu tài chính phản ánh tổng giá trị đợc tính bằng tiền của hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ trong một thời gian nhất định. Doanh thu của một doanh nghiệp gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính doanh thu từ các hoạt động bất thờng khác.Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ trong kỳ đợc ghi nhận từ khi khách hàng chấp nhận trả tiền. Doanh thu gộp tức là doanh thu bao gồm cả các khoản giảm 9 9trừ. Doanh thu thuần hay doanh thu ròng là hiệu số của doanh thu gộp các khoản giảm trừ, nh hàng hoá bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng.Ngoài ra doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn bao gồm: + Các khoản chi phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có), trợ giá, phụ thu theo quy định của Nhà nớc mà doanh nghiệp đợc hởng đối với hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ + Giá trị các sản phẩm hàng hoá đem biếu tặng, trao đổi hoặc tiêu dùng cho sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động tài chính là doanh thu phát sinh do việc cho các bên khác sử dụng, thuê tài sản của công ty, lãi phát sinh từ việc đầu t vào các tài sản tài chính, lãi tiền gửi, trái phiếu, mua bán các loại chứng khoán từ việc đầu t vào các dự án công ty khác. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính còn bao gồm: Từ hoạt động nhợng bán ngoại tệ hoặc thu nhập về chênh lệch tỷ giá nghiệp vụ ngoại tệ theo quy định của chế độ tài chính; Hoàn nhập số d dự phòng giảm giá chứng khoán; Tiền cho thuê tài sản đối với doanh nghiệp cho thuê tài sản không phải là hoạt động kinh doanh th-ờng xuyên.Doanh thu khác phát sinh là do các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thờng xuyên nh: thu từ bán vật t, hàng hoá, tài sản dôi thừa; các khoản phải trả nhng không trả đợc vì nguyên nhân từ phía chủ nợ, thu chuyển nhợng, thanh tài sản, nợ khó đòi đã xoá sổ nay thu hồi đợc, hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích vào chi phí của năm trớc, hoàn nhập số d chi phí trích trớc về bảo hành hàng hoá, sản phẩm, công trình hạng mục công trình khi hết 10 10[...]... phí sản xuất chung Giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá dịch vụ bao gồm toàn bộ chi phí để hoàn thành việc sản xuất cũng nh tiêu thụ sản phẩm, đợc xác định theo công thức sau: Giá thành sản phẩm hàng hoá dịch vụ Giá = thành sản xuất của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Chi phí + bán hàng Chi + phí quản doanh nghiệp Giữa giá thành sản xuất chi phí sản xuất có sự giống khác nhau Giá thành sản xuất. .. doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định Trong phạm vi sản xuất tiêu thụ sản phẩm, có thể phân biệt giá thành sản xuất sản phẩm giá thành toàn bộ của sản phẩm sản xuất hoặc tiêu thụ Giá thành sản xuât bao gồm những khoản chi phí của doanh nghiệp phải bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất sản phẩm: 16 16 - Chi phí vật t trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi. .. biến phí) + Chi phí bằng tiền khác * Theo công dụng địa điểm phát sinh, chi phí kinh doanh đợc chia thành: + Chi phí vật t trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung + Chi phí bán hàng + Chi phí quản doanh nghiệp * Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí kinh doanh khối lợng hàng hoá bán ra hoặc doanh thu tiêu thụ, chi phí kinh doanh đợc chia thành chi phí cố định chi phí. .. Theo công dụng địa điểm phát sinh, chi phí kinh doanh đợc chia thành: + Chi phí vật t trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp 12 12 + Chi phí sản xuất chung + Chi phí bán hàng + Chi phí quản doanh nghiệp * Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí kinh doanh khối lợng hàng hoá bán ra hoặc doanh thu tiêu thụ, chi phí kinh doanh đợc chia thành chi phí cố định chi phí biến đổi (còn gọi là định phí, ... lợng chi phí để hoàn thành việc sản xuất một đơn vị hay một khối lợng sản phẩm nhất định; còn chi phí sản xuất thể hiện lợng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất trong một thời kỳ nhất định 1.3 Mục đích của cơ chế quản doanh thu chi phí đối với DNNQD: Quản doanh thu chi phí đối với DNNQD là một công tác quan trọng then chốt trong quản tài chính doanh nghiệp nhằm... kỳ Quản chi phí đợc thực hiện trên cơ sở các chi phí thực phát sinh của doanh nghiệp các quy định của bộ tài chính về chi phí của doanh nghiệp Đồng thời, tất cả các chi phí của doanh nghiệp đều phải có chứng từ hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật 1.2.3 Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: a) Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí. .. thơng nghiệp có những đặc điểm khác nhất định so với các doanh nghiệp sản xuất Chi phí kinhdoanh trong doanh nghiệp thơng nghiệpgiá trị mua vào của lợng hàng hoá bán ra chi phí lu thông hàng hoá Chi phí lu thông hàng hoá thờng gồm: + Chi phí khâu mua dự trữ hàng hoá + Chi phí bán hàng + Chi phí quản doanh nghiệp Chi phí lu thông phân bổ cho lợng hàng hoá xuất bán trong kỳ đợc tính theo công. .. tắc quản tài chính doanh nghiệp 11 11 các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sẽ trình bày rõ hơn ở phần sau) Các chi phí của doanh nghiệp bao gồm các loại chính sau: a) Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất là các chi phí về vật t, chi phí về hao mòn máy móc thiết bị các tài sản cố định khác, chi phí về... (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Nh vậy, công tác quản doanh thu chi phí đối với DNNQD đợc lồng ghép thực hiện song song với công tác quản thuế, là một bộ phận trong công tác quản thuế ở nớc ta Đây là một thực tế đợc chấp nhận phù hợp vì chúng ta đều biết mối quan hệ khăng khít, nhân quả giữa doanh thu chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp. .. định phí, biến phí) Chi phí cố định là những chi phí không bị biến động trực tiếp theo sự thay đổi của khối lợng hàng bán hoặc doanh thu tiêu thụ, bao gồm: + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí bảo hiểm + Tiền lơng trả cho các nhà quản lý, chuyên gia + Thuế môn bài + Chi phí quảng cáo 13 13 + Thuê tài chính hay thuê bất động sản + Chi phí bảo hiểm rủi ro Chi phí biến đổi là những chi phí biến . Giữa giá thành sản xuất và chi phí sản xuất có sự giống và khác nhau. Giá thành sản xuất biểu hiện lợng chi phí để hoàn thành việc sản xuất một đơn. doanh đợc chia thành: + Chi phí vật t trực tiếp.+ Chi phí nhân công trực tiếp.+ Chi phí sản xuất chung.+ Chi phí bán hàng.+ Chi phí quản lý doanh nghiệp. *
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Tại Xí nghiệp khai thác than 790, Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Tại Xí nghiệp khai thác than 790, Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Tại Xí nghiệp khai thác than 790, Các giải pháp hỗ trợ khác 58, Vai trß cđa khu vùc kinh tÕ NQD trong nỊn kinh tÕ:, Quản lý doanh thu đối với doanh nghiệp NQD:, Quản lý chi phí đối với doanh nghiệp NQD:, §èi víi hé kinh doanh:, Qu¶n lý chi phÝ:, Đánh giá nhận xét về những nguyên nhân cơ bản của những yếu kém còn tồn tại:, Về quy trình quản lý doanh thu chi phí:, Hoàn thiện chế độ quản lý hoá đơn chứng từ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay