CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ pot

3 918 24
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 11:20

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM TÀI CHÍNH QUỐC TẾCHƯƠNG I: Tài chính quốc tế - Các thị trường và chủ thể hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế.Câu 1: Thời hạn thực hiện của hợp đồng kỳ hạn là : a. 90 ngày b. 60 ngày c. 1 năm d. Thời hạn thực hiện của hợp đồng kỳ hạn phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng.Câu 2: Kỳ hạn thanh toán phổ biến của các loại trái phiếu Châu Âu là:a. Dưới 1 năm.b. Từ 2 – 3 năm.c. Từ 3- 5 năm.d. Trên 5 năm.CHƯƠNG 2: Chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa LP- LS- TGHĐCâu 1: Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ? a.Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD b.1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD c.Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ d.Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ Câu 2: Giả sử lãi suất 1 năm của Franc Thuỵ Sỹ là 3% và USD là 4%. Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thuỵ Sỹ sẽ thay đổi :a.Tăng giá 9.7%b.Giảm giá 9.7%c.Tăng giá 0.97% ( 1+4%/ 1+3%) -1d.Giảm giá 0.97%CHƯƠNG 3: Xác định TGHĐ và tác động của chính phủ đến TGHĐCâu 1: Nếu đồng Euro giảm giá 15% so với Yen Nhật thì đồng yên sẽ tăng giá?a. 17.65% (15/85)b. 20%c. 35%d. 45%Câu 2: Câu nào sau đây không tác động đến tỷ giá hối đoái?a. Lãi suất tương đối.b. Mức thu nhập tương đối.c. Thâm hụt ngân sách.d. Tỷ lệ lạm phát tương đối.CHƯƠNG 4: Các phương pháp dự báo TGHĐCâu 1: Trong giáo trình chúng ta đã nghiên cứu bao nhiêu phương pháp dự báo tỷ giá hối đoái?a. 3b. 4c. 5d. 6Câu 2: Nguyên tắc cơ bản của Lý thuyết Dow là:a. Thay đổi mức giá đóng cửa phản ánh tất cả tâm lý và nhận định về thị trường của các thành viên tham gia.b. Các thị trường đang tăng giá và giảm giá có 3 giai đoạn biến động: biến động chính, biến động thứ cấp và biến động phụ.c. Những giấu hiệu chỉ báo trong giai đoạn này cung cấp các chỉ dẫn hữu ích về việc đảo ngược xu hướng thị trường.d. Tất cả đều đúng.CHƯƠNG 5: Tài trợ và đầu tư quốc tế của MNC.Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng về MNC?a. Là các công ty sản xuât, cung cấp dịch vụ ở ít nhất 2 quốc giab. Các chi nhánh, công ty con đại lý trên khắp thế giới đều thuộc quyền sở hữu tập trung của công ty mẹ.c. MNC không phải chịu sự rủi ro về Thuế quan, bảo hiểmd. MNC là những chủ thể quan trọng nhất của thị trường tài chính quốc tế.Câu 2: Khi . CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM TÀI CHÍNH QUỐC TẾCHƯƠNG I: Tài chính quốc tế - Các thị trường và chủ thể hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế. Câu 1:. đúng.CHƯƠNG 5: Tài trợ và đầu tư quốc tế của MNC. Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng về MNC?a. Là các công ty sản xuât, cung cấp dịch vụ ở ít nhất 2 quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ pot, CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ pot, CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay