Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dương.doc.DOC

85 1,419 38
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 21:25

Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dương Lời mở đầu.Trong cơ chế quản lý kinh tế hiện nay, nhà nớc ta đã xoá bỏ cơ chế quản lý tập chung bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Nhà nớc ta đã có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện, môi trờng hoạt động cho các doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp đợc bổ xung và hoàn thiện làm cho các doanh nghiệp phát triển cả về số lợng lãn quy mô. Bên cạnh đó trớc xu thế hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới đã tạo ra môi trờng cạnh tranh hết sức gay gắt và quyết liệt.Điều này khiến cho một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trờng thì doanh nghiệp cần phải biết rõ vị trí của mình đang ở đâu, những u nhợc điểm của doanh nghiệp mình cũng nh các đối thủ cạnh tranh. Việc thành công hay thất bại trong sản xuất kinh doanh phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Chính vì vậy, việc phân tích để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Nó có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tìm ra đợc những điểm yếu và mạnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời hoạt dộng kinh doanh có quan hệ trực tiếp tới hoạt động tài chính ở doanh nghiệp. Ng-ợc lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy có thể nói hoạt động tài chính là nội dung chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh và đợc biểu hiện dới hình thức tiền tệ. Muốn làm tốt công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp ta phải tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc phân tích tài chính giúp cho ngời quản lý nắm đợc thực trạng tài chính của doanh nghiệp để xác định rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hởng của từng nhân tố ảnh hởng tới tình hình tài chính, từ đó tìm ra các giải pháp và quyết định đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng những kiến thức đã học tại trờng cùng thời gian thực tập tại điện lực Hải Dơng em đã chọn đề tài:"Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dơng ". Bản đồ án gồm 4 phần:Phần I:Cơ cấu tổ chức hành chính sản xuất kinh doanh của điện lực Hải Dơng.Phần II. cơ sở lý luận về phân tích tài chính.Phần III. Phân tích tình hình tài chính điện lực Hải Dơng.Phần IV. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính của điện lực Hải Dơng . Song do trình độ và thời gian có hạn nên bản đồ án này đã không thể phân tích một cách đầy đủ, toàn diện về tình hình tài chính của điện lực cũng nh đa ra những giải pháp hoàn hảo, kính mong đợc sự chỉ bảo của các thầy cô 1giáo trong khoa Kinh tế và Quản lý. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Trần Trọng Phúc đã tận tình giúp em hoàn thành bản đồ án này.Phần I: Cơ cấu tổ chức hành chính sản xuất kinh doanh của điện lực Hải Dơng.2I. Đ ặc điểm của điện lực Hải D ơng 1. Quá trình hình thành phát triển của điện lực Hải Dơng.Điện lực Hải Dơng là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty Điện lực I.Điện lực Hải Dơng đợc thành lập từ tháng 4-1997. Hiện nay số CBCNV tính đến ngày 30/12/2002 có 658 ngời bao gồm:- Viên chức quản lý là 143 ngời.- Nhân viên 41 ngời- Công nhân 420 ngời- Cán bộ đoàn thể chuyên trách 1 ngời.2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện Lực Hải Dơng 2.1. Chức năng: - Điện lực Hải Dơng trực thuộc tổng công ty điện lực I là một doanh nghiệp nhà nớc có t cách pháp nhân, hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nớc và điều lệ của tổng công ty điện lực I giao, có tài khoản, có quan hệ tín dụng với ngân hàng, có con dấu riêng. -Điện lực Hải Dơng có chức năng điều hành hệ thống sản xuất kinh doanh trong Điện lực và điạ phơng trực thuộc điện lực quản lý. - Quản lý vận hành, xây dựng, sửa chữa lới điện trên địa bàn tỉnh Hải Dơng theo kế hoạch của Công ty điện lực 1 giao. - Quản lý kinh doanh điện năng, cung ứng, an toàn liên tục và đảm bảo chất lợng. - Quản lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản lới điện, nguồn điện, nguồn vốn. đã đợc Công ty điện lực 1 giao. - Quản lý, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn phát triển.2.2 Nhiệm vụ:3Điện lực Hải Dơng chịu trách nhiệm về các vấn đề sau :- Thực hiện, việc quản lý tập trung thống nhất toàn bộ các mặt công tác từ công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh điện, tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, điều phối lới điện tại địa phơng trực thuộc.- Lập kế hoạch phát triển khách hàng hàng năm và dài hạn (5năm). Lập dự báo nhu cầu phụ tải hàng quý, hàng năm.-Trực tiếp giả quyết phơng án cấp điện cho khách hàng ngoài diện công ty quản lý (điện áp dới 35kV, công suất dới 1000 kW).Lập hồ sơ phơng án cấp điện : + Tổ chức khảo sát thực tế. + Lập sơ đồ cấp điện (điểm đấu đờng dây, nhánh dây). + Tính toán dung lợng bù. + Tính toán các thông số kỹ thuật cho sơ đồ cấp điện (khả năng tải của nguồn và các đờng dây trớc và sau khi lắp trạm biến áp mới, tổn thất điện áp). + Hệ thống đo lờng.- Đợc uỷ quyền kí kết và mua bán điện cho mọi khách hàng sử dụng điện trong địa bàn quản lý theo đúng pháp luật của nhà nớc và hớng dẫn của công ty. Quản lý chặt chẽ hồ sơ mua bán điện. Hàng năm phải quyết toán và thanh lý hợp đồng mua bán điện hết hạn.- Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh điện năng có hiệu quả, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ viên chức có đủ trình độ chuyên môn, t cách tốt để làm công tác này.4- Phân tích điện thơng phẩm và điện năng chuyên tải, phân phối, điện năng tổn thất. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh điện năng đợc giao và các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng.- Hàng tháng báo cáo tình hình quản lý và phát triển khách hàng theo mẫu báo cáo kinh doanh điện năng. Nhiệm vụ của điện Lực Hải Dơng trong công tác bán điện: + Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công ty giao. + Trên cơ sở hợp đồng mua bán điện áp dụng đơn giá bán điện theo đúng qui định, hớng dẫn của nhà nớc và công ty. + Thực hiện ghi chỉ số công tơ bán điện cho khách hàng theo đúng lịch, lập hoá đơn tiền điện, thu nộp tiền điện và chấm xoá nợ đúng các qui định trong các qui trình hiện hành của tổng công ty và của công ty. + Tổng hợp kết quả bán điện, lập báo cáo kinh doanh điện năng theo đúng mẫu và thời gian qui định của công ty.* Nhiệm vụ của điện lực Hải Dơng trong công tác điện nông thôn:+ Lập và thực hiện kế hoạch hỗ trợ điện nông thôn thuộc địa bàn quản lý của Tỉnh đợc công ty phê duyệt.+T vấn cho địa phơng về xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống lới điện cũ theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và kinh doanh bán điện.+ Kết hợp với chính quyền địa phơng xây dựng đa dạng hoá mô hình tổ chức quản lý bán điện, đại lý bán điện, đảm bảo bán lẻ tới hộ nông dân dùng điện không vợt mức giá trần qui định của nhà nớc.5+ Cùng với chính quyền và các tổ chức quản lý điện ở địa phơng, tổ chức kiểm tra, hớng dẫn công tác quản lý và bán điện ở nông thôn theo đúng qui định. Phần kế hoạch : Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ và thực tế nguồn lực của mình. điện lực Hải Dơng có trách nhiệm lập kế hoạch dài hạn 5 năm có phân chia ra từng năm trình công ty phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể nh sau : Kế hoạch sản xuất điện. Kế hoạch kinh doanh điện năng, phát triển khách hàng. Kế hoạch sửa chữa lớn. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Kế hoạch đầu t xây dựng. Kế hoạch vốn đầu t phát triển. Kế hoạch vật t, thiết bị, phụ tùng Kế hoạch tài chính, giá thành. Kế hoạch tổ chức, lao động và tiền lơng. Kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ công nhân viên và nghiên cứu khoa học. Kế hoạch cải tạo, nâng cấp và phát triển lới điện phân phối. Kế hoạch phát triển các nguồn điện nhỏ. Phần tài chính : 6Quản lý, bảo toàn vốn phát triển đợc giao. Điện lực có quyền huy động vốn theo pháp luật để phục vụ chung cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nớc.Ngoài ra, điện lực Hải Dơng quản lý, sử dụng và phát triển vốn. Cụ thể nh sau:- Trách nhiệm của điện lực Hải Dơng trong việc quản lý tài sản và các loại vốn:+ Quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản và nguồn lực do Công ty giao đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ hiện hành của nhà nớc và qui định hiện hành của Tổng công ty.+ Lập hồ sơ đúng thủ tục trình công ty xét duyệt ( Hoặc trình Tổng công ty xét duyệt )việc thanh lý xử lý tài sản cố định không cần sử dụng, sử dụng không hiệu quả, lạc hậu kỹ thuật, h hỏng. Thuộc vốn ngân sách do Công ty hoặc Tổng công ty cấp cho điện lực. + Đợc quyền thanh xử lý tài sản cố định do điện lực đầu t, mua sắm bằng nguồn vốn tự bổ sung theo các thủ tục qui định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hạch toán lãi lỗ theo đúng chế độ tài chính hiện hành.+Trong trờng hợp cần thiết điện lực đợc Công ty uỷ quyền vay vốn tín dụng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu t theo chế độ hiện hành của nhà nớc.+ Lợi nhuận đợc để lại (sau khi nộp về Công ty) thuộc phần sản xuất kinh doanh khác, điện lực đợc quyền sử dụng theo chế độ hiện hành của nhà nớc.- Trách nhiệm của điện lực Hải Dơng trong việc quản lý công tác kế hoạch hoá tài chính :7+ Hàng năm xây dựng kế hoạch tài chính đồng thời với kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Công ty vào tháng 10 của năm trớc năm kế hoạch.+ Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính năm đã đợc Công ty duyệt đảm bảo tiết kiệm, hạ giá thành, tăng doanh thu và lợi nhuận thực hiện nghiêm chỉnh chính sách chế độ kinh tế tài chính nhà nớc qui định.- Trách nhiệm của Điện lực Hải Dơng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán : + Điện lực đợc mở tài khoản tiền gửi, tiền vay, thanh toán nội và ngoại tệ tại các ngân hàng chuyên doanh tại địa phơng. Điện lực cũng đợc quyền mở tài khoản hạn mức tại kho bạc nhà nớc và các ngân hàng chuyên doanh tại địa phơng.+ Điện lực đợc tổ chức bộ máy kế toán tài chính để cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời những hoạt động kinh tế phát sinh trong điện lực, nắm chắc tình hình tài sản và tiền vốn của mình. Thực hiện theo pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nớc và chế độ kế toán hiện hành của Công ty và Tổng công ty.+ Hạch toán nội bộ về giá thành sản xuất kinh doanh điện, điện lực phải hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời giá thành, doanh thu, thuế của phần sản xuất kinh doanh điện theo chế độ kế toán của nhà nớc và qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Tổng công ty.+ Hạch toán đầy đủ chính xác kịp thời về giá thành, doanh thu, thuế, lãi lỗ của phần sản xuất kinh doanh khác (ngoài kinh doanh điện năng) theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.+ Điện lực có trách nhiệm thực hiện hạch toán đầy đủ chính xác kịp thời vốn đầu t và chi phí đầu t của các dự án theo đúng chế độ hiện hành của nhà nớc.8+ Điện lực đồng thời có trách nhiệm theo dõi và thu hồi công nợ thuộc phạm vi quản lý của mình.II. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý của điện lực Hải D ơng Do đặc điểm của ngành điện và do nhu cầu về mặt quản lý nên tổ chức bộ máy quản lý của điện lực Hải Dơng đợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, nghĩa là giám đốc là ngời trực tiếp chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý Công ty, các bộ phận sản xuất của Công ty và các phó giám đốc cùng các phòng ban tham mu cho Giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ cuả mình, giúp Giám đốc ra những quyết định, chỉ thị công tác đúng đắn.1.Bộ máy quản lý của điện lực Hải Dơng bao gồm:Ban giám đốc 4 ngời:Giám đốc: giám đốc điện lực Hải Dơng là ngời đợc tổng giám đốc tổng công ty điện lực Việt Nam ra quyết định bổ nhiệm, đợc giám đốc Công ty điện lực 1 giao nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trớc tổng giám đốc tổng công ty điện lực Việt Nam, giám đốc công ty điện lực 1 về mọi mặt sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách và đời sống của cán bộ công nhân viên điện lực Hải Dơng. Giám đốc là ngời đại diện của điện lực Hải Dơng trớc pháp luật. Trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực Hải Dơng có trách nhiệm phân công công việc cho các Phó giám đốc và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động của các phòng: Kế hoạch - đầu t. Phòng tổ chức thanh tra. Phòng tài chính kế toán.9Giám đốc điện lực Hải Dơng trực tiếp:Kí các quyết định đề bạt, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen th-ởng, kỉ luật cán bộ công nhân viên, hợp đồng lao động, các nội quy, quy chế của điện lực ban hành, các quyết định tiếp nhận, sa thải lao động và các quyết định khác theo quy chế phân cấp đã ban hành. Kí các hợp đồng kinh tế theo uỷ quyền của giám đốc Công ty điện lực 1.Kí duyệt các quyết toán, các báo cáo tài chính, các phiếu chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực, các hợp đồng mua bán các trang thiết bị hành chính, các quyết định giao nhiệm vụ, các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các phó giám đốc điện lực Hải Dơng : 3 phó giám đốc.Phó giám đốc điện lực Hải Dơng đợc giám đốc Công ty điện lực 1 ra quyết định bổ nhiệm, là ngời giúp việc cho giám đốc điện lực Hải Dơng và đợc giám đốc điện lực Hải Dơng giao nhiệm vụ trực tiếp quản lí, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trớc giám đốc Công ty điện lực 1 và giám đốc điện lực Hải Dơng Phó giám đốc phụ trách vật t xây dựng cơ bản Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật2/ Mô hình tổ chức điện lực Hải D ơng :Điện lực Hải Dơng gồm 24 đơn vịa/ Khối phòng ban nghiệp vụ : gồm 12 phòng và 01 tổ trực thuộc gồm :10[...]... nhuận của 1 đồng doanh thu. K2: Năng suất 1 đồng tài sản.45 Thông tin có giá trị nhất đối với các nhà sử dụng báo cáo tài chính là những gì sẽ xảy ra trong tơng lai. Do đó các tỷ số có đợc do phân tích tài chính sẽ giúp những nhà sử dụng báo cáo tài chính dự đoán tơng lai bằng cách so sánh đánh giá và phân tích xu thế.II. Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính. .. lới điện và thiết bị điện của điện lực Hải Dơng. Đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục kinh tế cho mọi khách hàng của điện lực Hải D-ơng. Lập phơng án sửa chữa định kỳ và đột xuất lới điện và thiết bị do điện lực Hải Dơng quản lý. Nghiên cứu phơng án vận hành tối u, tính toán và đề xuất các biện pháp giảm tổn thất điện năng, giảm tổn thất trên lới điện thuộc điện lực Hải Dơng quản lý. Phân. .. Là đơn vị chỉ huy vận hành lới điện của điện lực Hải Dơng có nhiệm vụ lập phơng thức vận hành hàng ngày, tháng năm và dài hạn lới điện thuộc phạm vi quản lý của điện lực Hải Dơng. Điều độ vận hành lới điện hàng ngày theo lệnh của điều độ cấp trên và chỉ huy thao tác vận hành lới điện trong phạm vi phân cấp của điện lực, đảm bảo vận hành an toàn lới điện, cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lợng... máy quản lý của điện lực Hải Dơng bao gồm:Ban giám đốc 4 ngời:Giám đốc: giám đốc điện lực Hải Dơng là ngời đợc tổng giám đốc tổng công ty điện lực Việt Nam ra quyết định bổ nhiệm, đợc giám đốc Công ty điện lực 1 giao nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trớc tổng giám đốc tổng công ty điện lực Việt Nam, giám đốc công ty điện lực 1 về mọi mặt sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách... của cán bộ công nhân viên điện lực Hải Dơng. Giám đốc là ngời đại diện của điện lực Hải Dơng trớc pháp luật. Trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực Hải Dơng có trách nhiệm phân công công việc cho các Phó giám đốc và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động của các phòng:ã Kế hoạch - đầu t.ã Phòng tổ chức thanh tra.ã Phòng tài chính kế toán.9 Giám đốc điện. .. các báo cáo tài chính, các phiếu chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực, các hợp đồng mua bán các trang thiết bị hành chính, các quyết định giao nhiệm vụ, các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các phó giám đốc điện lực Hải Dơng : 3 phó giám đốc.Phó giám đốc điện lực Hải Dơng đợc giám đốc Công ty điện lực 1 ra quyết định bổ nhiệm, là ngời giúp việc cho giám đốc điện lực Hải Dơng và... lợi nhuận của vốn chủ sở hữu, có thể chịu ảnh hëng cđa 2 nh©n tè sau: = x 44 Phần II. cơ sở lý luận về phân tích tài chính. I. phân tích tài chính trong doanh nghiệp.1. Khái niệm.Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh và có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hởng tới tình hình tài chính doanh... kỹ thuật của điện lực và Công ty. Nghiên cứu đề xuất cho Giám đốc phơng án mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài sản xuất chính. Theo dõi kiểm tra và xác nhận hoàn thành kế hoạch của các đơn vị trong điện lực. Phòng tổ chức lao động. Trên cơ sở đặc điểm tình hình của điện lực và các qui định mẫu của Công ty, nghiên cứu, đề xuất các tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của điện lực để trình... mục đích thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho ngời lÃnh đạo và bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy đợc thực trạng tài chính của đơn vị mình, chuẩn bị căn cứ lập kế hoạch cho kỳ tơng lai.Vì vậy ngời ta phải dùng phơng pháp phân tích để thuyết minh các mối quan hệ chủ yếu, giúp cho các nhà kế hoạch dự đoán và đa ra các quyết định tài chính trong tơng lai, bằng cách so... doanh của điện lực. Thùc hiƯn c¸c nghiƯp vơ tÝn dơng, thanh to¸n, cÊp phát, thu nộp tài chính theo đúng chế độ tài chính qui định đối với cán bộ công nhân viên , khách hàng, ngân sách và cấp trên. Quản lý vốn và mọi tài sản của điện lực theo đúng chế độ qui định của nhà nớc về mặt giá trị và hiện vật. Chủ trì việc kiểm kê, đối chiếu định kỳ và thờng xuyên theo qui định đối với mọi tài sản của điện . xuất kinh doanh của điện lực Hải Dơng.Phần II. cơ sở lý luận về phân tích tài chính. Phần III. Phân tích tình hình tài chính điện lực Hải Dơng.Phần IV.. điện lực Hải Dơng em đã chọn đề tài: " ;Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dơng ". Bản đồ án gồm 4 phần:Phần I:Cơ cấu tổ chức hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dương.doc.DOC, Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dương.doc.DOC, Phân tích tình hình tài chính của điện lực Hải Dương.doc.DOC, Nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ của Điện Lực Hải Dơng 1. Chức năng:, Chức năng, nhiệm vụ của các phòng . Phòng kế hoạch và đầu t, Đối với các chủ nợ. Đối với các nhà đầu t ., Cân đối thứ nhất. Cân đối thứ hai, Nợ phải trả., Ngn vèn chđ së h÷u., Phân tích khả năng thanh toán., Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp., Phân tích khả năng sinh lợi của vốn:, Cân đối thứ hai., Đánh giá và nhận xét chung tình hình tài chính của điện lực, Tài Sản Cố Định Và Đầu T Dài Hạn Nhận Xét Tình Hình Phân Bổ Vốn Của điện lực, Nợ Phải trả., Nguồn vốn chủ sở hữu Đánh giá và nhận xét chung về kết cấu nguồn vốn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay