Chuong 2 Cac loai hinh DN.pdf

16 583 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 17:02

Chuong 2 Cac loai hinh DN.pdf . lý 1Qu¶n lý 2. 2Qu¶n lý 2. 2 Qu¶n lý 2. 3Qu¶n lý 2. 3Qu¶n lý 2. 1Qu¶n lý 2. 1Qu¶n lý 3.2Qu¶n lý 3 .2 Qu¶n lý 3.3Qu¶n lý 3.3Qu¶n lý 3.1Qu¶n lý 3.1 123 4• Ưu điểm–. 1Quản lý 1ChứcChức nnngng 22 Chức nChức nng 3ng 3Chức nChức nng 1ng 1Quản lý 2. 2Quản lý 2. 2 Quản lý 2. 3Quản lý 2. 3Quản lý 2. 1Quản lý 2. 138 u im t c s thng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 2 Cac loai hinh DN.pdf, Chuong 2 Cac loai hinh DN.pdf, Chuong 2 Cac loai hinh DN.pdf, Khái niệm doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn