Báo cáo " Về sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà sơ thẩm dân sự " pot

8 484 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 04:20

. hỏi các đương sự về sự thoả thuận. 3. Hậu quả pháp lí của việc toà án hỏi các đương sự về sự thoả thuận của các bên tại phần thủ tục hỏi ở phiên toà sơ. đáng, đến phiên toà sơ thẩm dân sự các đương sự có mặt thì toà án vẫn phải hỏi các đương sự về sự thoả thuận. Đối với vụ án li hôn mà đương sự là vợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Về sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà sơ thẩm dân sự " pot, Báo cáo " Về sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà sơ thẩm dân sự " pot, Báo cáo " Về sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà sơ thẩm dân sự " pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn