Tài liệu Những quan điểm sai lầm về giáo dục sớm pot

4 488 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 08:20

. Những quan điểm sai lầm về giáo dục sớm Quan niệm truyền thống cho rằng, học tập là rất. Đây chính là phương pháp học tập của chương trình Giáo dục sớm dành cho trẻ từ 0-6 tuổi. Quan điểm về khó và dễ: Trong suy nghĩ của trẻ không có sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Những quan điểm sai lầm về giáo dục sớm pot, Tài liệu Những quan điểm sai lầm về giáo dục sớm pot, Tài liệu Những quan điểm sai lầm về giáo dục sớm pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn