Tài liệu Chữa chứng đổ mồ hôi ở trẻ em pot

3 315 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 04:20

Chữa chứng đổ mồ hôi trẻ em Đổ mồ hôi trộm trẻ nhỏ là âm hư, tự nhiên cứ ra mồ hôi là dương hư. Triệu chứng Không cứ mùa nào, tháng nào mà khi ngủ ra mồ hôi là âm hư, phép chữa nên dùng bài: Thục địa 16g Quy thân 6g Bạch thược 6g Xuyên khung 1,5g Gia giảm: Long cốt 4g Mẫu lệ 4g Phù tiểu mạch 4g Bắc ngũ vị (sao mật) 10 hạt Sắc uống, uống thuốc khi còn nóng để dưỡng âm thì khỏi. Vô cớ mà tự nhiên ra mồ hôi là dương hư nên dùng bài: Bắc ngũ vị (sao mật) 10 hạt Mẫu lệ 4g Sắc uống, uống thuốc khi còn nóng để dưỡng dương thì khỏi. Có thể gia giảm: Sinh hoàng kỳ 10g Bạch truật 6g Phòng phong 2g Sắc uống hoặc tán thành bột, mỗi lần uống 1-2 đồng cân với nước nóng cũng được. Có bài thuốc đơn giản là: Dùng lá dâu non, phơi khô, sao ròn, tán nhỏ rây kỹ, mỗi lần uống từ 4-8g với nước cơm hay nước cháo vừa bổ vừa khỏi chứng mồ hôi. . Chữa chứng đổ mồ hôi ở trẻ em Đổ mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ là âm hư, tự nhiên cứ ra mồ hôi là dương hư. Triệu chứng Không cứ mùa. dương hư. Triệu chứng Không cứ mùa nào, tháng nào mà khi ngủ ra mồ hôi là âm hư, phép chữa nên dùng bài: Thục địa 16g Quy thân 6g Bạch thược 6g Xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chữa chứng đổ mồ hôi ở trẻ em pot, Tài liệu Chữa chứng đổ mồ hôi ở trẻ em pot, Tài liệu Chữa chứng đổ mồ hôi ở trẻ em pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn