Tài liệu OS X Mavericks có bản preview thứ 3 pot

5 210 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 02:20

. OS X Mavericks có bản preview thứ 3 Cùng với bản iOS 7 beta thứ 3, Apple mới đây cũng phát hành phiên bản thử nghiệm mới của. cho máy tính: OS X Mavericks Developer Preview 3. Bản preview mới ra mắt sau 2 tuần ra mắt Preview 2 . Cũng giống như Preview 2, Preview 3 sẽ tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu OS X Mavericks có bản preview thứ 3 pot, Tài liệu OS X Mavericks có bản preview thứ 3 pot, Tài liệu OS X Mavericks có bản preview thứ 3 pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn