Tài liệu Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng pot

6 354 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 00:20

. Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng U nang buồng trứng không phải chỉ xuất hiện ở phụ nữ trưởng thành mà còn gặp ở trẻ em. N u như ở. u buồng trứng là ung thư (bư u ác bi u mô) thì ở trẻ em, tỷ lệ này chiếm 30%. Vì sao trẻ em cũng bị u buồng trứng? Cho đến nay, nguyên nhân gây u buồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng pot, Tài liệu Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng pot, Tài liệu Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn