Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương

59 885 5
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2012, 16:20

LỜI MỞ ĐẦUTrong điều kiện cơ chế thị trường luôn có sự biến động và cạnh tranh gay gắt, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp phải làm thế nào để bảo toàn và phát triển được vốn, p MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU Trang 4CHƯƠNG I: NHỮNG LUẬN BẢN VỀ QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Trang 6I. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH . Trang 61. Khái niệm Trang 61.1- Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh Trang 61.2- Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh…………………. Trang 71.3- Quản chi phí sản xuất kinh doanh………………… Trang 102. Sự cần thiết cảu quản chi phí sản xuất kinh doanh…… .… Trang 10II: NỘI DUNG QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH… Trang 11III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Trang 141. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất Trang 141.1- Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ . Trang 141.2- Tổ chức sản xuất và sử dụng lao động . Trang 151.3- Yếu tố tổ chức quản tài chính, quản chi phí sản xuất trong doanh nghiệp . Trang 162. Biện pháp để quản chi phí sản xuất kinh doanh Trang 162.1- Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh . Trang 172.2- Áp dụng những công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất, chú trọng đầu tư và thường xuyên đổi mới máy móc thiết bị . Trang 17 2.3- Quản và sử dụng lao động hiệu quả . Trang 172.4- Tổ chức bố trí các khâu sản xuất kinh doanh hợp lý…. Trang 182.5- Tăng cường và phát huy vai trò của tài chính trong quản chi phí sản xuất Trang 18112.5.1- Khâu sản xuất Trang 182.5.2- Khâu tiêu thụ sản phẩm Trang 18CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG . Trang 19I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG . Trang 191. Khái quát chung về Công ty Trang 192. Các giai đoạn phát triển . Trang 203. Quá trình đổi mới của Công ty Trang 21II. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN CỦA CÔNG TY Trang 241. Công nghệ và quy trình khai thác, sản xuất . Trang 241.1. Công nghệ và quy trình khai thác đất đồi, đất sét . Trang 241.2. Công nghệ và quy trình sản xuất . Trang 27a. Nguyên liệu ở dạng thô qua chế biến quy cách như sau Trang 28b. Sản phẩm ở dạng thô qua chế biến, nghiền tính chất cơ, hóa như sau Trang 29c. Sản phẩm đất sét tinh lọc tính chất hóa như sau…. Trang 29d. Công nghệ và quy trình chế biến Trang 29e. Thiết bị máy móc Trang 31f. Các yếu tố phục vụ sản xuất Trang 312. cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương… Trang 342.1- Các khối phòng ban gồm Trang 352.2- cấu của bộ máy sản xuất gồm . Trang 363. Tình hình tài chính của Công ty Trang 38223.1- Năng lực tài chính . Trang 383.2- Tổ chức tín dụng Trang 393.3- Hiệu quả sản xuất kinh doanh Trang 39III. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG … Trang 411. Thực trạng quản chi phí sản xuất tại Công ty . Trang 412. Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương Trang 48 2.1- Kết quả đạt được . Trang 482.2- Những khó khăn và hạn chế . Trang 49CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG Trang 51I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trang 511. Về công tác quản chi phí sản xuất kinh doanh Trang 512. Về công tác tổ chức . Trang 523. Về công tác mở rộng thị trường Trang 524. Vê vốn Trang 53II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG . Trang 531. Biện pháp quản chi phí nguyên vật liệu . Trang 532. Biện pháp quản chi phí nhân công Trang 543. Biện pháp quản chi phí sản xuất chung Trang 554. Biện pháp tăng cường quản nợ phải thu…………………… Trang 555. Biện pháp làm tăng năng suất lao động…………… ………… Trang 55 III. KIẾN NGHỊ Trang 56KẾT LUẬN . Trang 5833DANH MỤC TÀI KIỆU THAM KHẢO……… .………………. Trang 59LỜI MỞ ĐẦUTrong điều kiện chế thị trường luôn sự biến động và cạnh tranh gay gắt, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp phải làm thế nào để bảo toàn và phát triển được vốn, phải biết sử dụng đồng vốn ra sao cho hiệu quả. Để bảo toàn và phát triển vốn, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến quản chi phí vì mỗi đồng chi phí bỏ ra đều liên quan đến lợi nhuận. Vì vậy, một trong những vấn đề doanh nghiệp đặc biệt coi trọng đó là làm thế nào để kiểm soát được chi phí của doanh nghiệp, tiết kiệm được tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là điều kiện sống còn để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.Công ty cổ phần thương mại Đại Dươngmột doanh nghiệp cũng bề dầy thành tích trong sự phát triển của mình. Sản phẩm chính của Công ty là mặt hàng đất sét trắng, san lấp mặt bằng. Để luôn giữ được khách hàng của mình trong một xu thế cạnh tranh quyết liệt, trong một chế thị trường không phải bất biến mà nó luôn biến động, đầy bí ẩn và thay đổi không ngừng như hiện như hiện nay, Công ty luôn phải nhiên cứu để tìm ra một biện pháp quản nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh . cho sản phẩm của Công ty.Nhận biết được tầm quan trọng của công tác quản chi phí sản xuất kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương tại Chí Linh, Hải Dương với sự giúp đỡ của tập thể cấn bộ công nhân viên trông Công ty và sự hướng dẫn tận tình của Phó Giáo sư, Tiến sĩ: Đoàn Thị Thu Hà - Giảng viên Khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội, em đã hoàn thành chuyên đề “Một số giải pháp hoàn 44thiện công tác quản chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương”. Chuyên đề ngoài lời nói đầu và kết luận còn 3 chương: Chương I: Những luận bản về quản chi phí sản xuất kinh doanh. Chương II: Thực trạng quản chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương.Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương.Do thời gian thực không dài và kiến thức còn nhiều hạn chế cho nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy nhận xét, hướng dẫn để em hội hoàn thiện kĩ năng nhìn nhận và phân tích vấn đề của mình.Em xin chân thành cảm ơn!55CHƯƠNG I: NHỮNG LUẬN BẢN VỀ QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH I. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH:1. Khái niệm: 1.1- Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh:Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trên mọi lĩnh vực sản xuất hay thương mại . đều là quá trình biến các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra nhằm cung cấp sản phẩm hàng hoá dịch vụ thoả mãn nhu cầu của khách hàng và thu được lợi nhuận. Doanh nghiệp sản suất là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất để tạo ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng cần phải ba yếu tố bản và trong quá trình sản xuất ba yếu tố này sẽ dần bị tiêu hao đi đó là: đối tượng lao động (nguyên nhiên vật liệu .), tư liệu lao động (máy móc thiết bị, nhà xưởng .) và sức lao động (con người). Sự kết hợp và tiêu hao của ba yếu tố bản trên chính là bản chất của quá trình sản xuất và cũng chính là các chi phí sản xuất cần bỏ ra. thể nói chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí này tính chất thường xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm. Do đặc điểm của chi phí sản xuấtchi phí hàng ngày gắn liền với từng vị trí sản xuất, từng loại sản phẩm và từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổng hợp, tính toán, chi phí sản xuất để đưa ra các biện pháp quản tốt nhất cần được 66tiến hành trong từng khoảng thời gian nhất định không phân biệt các sản phẩm sản xuất đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Ngoài các chi phí tính chất thường xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm như: chi phí nguyên nhiên vật liệu, hao mòn máy móc trong qúa trình sản xuất, tiền lương của người tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm . doanh nghiệp còn phải bỏ ra các chi phí để tổ chức tiêu thụ sản phẩm như: chi phí vận chuyển, bảo quản, thăm dò thị trường . Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải bỏ ra các chi phí phát sinh liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp cũng như các chi phí trong việc tổ chức quản chung toàn doanh nghiệp: chi phí tiền lương cho cán bộ quản lý, văn phòng phẩm dùng cho công tác quản doanh nghiệp.Ngoài ra các doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh đều phải nộp các khoản thuế gián thu cho nhà nước theo luật định như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên . Đối với doanh nghiệp những khoản thuế đó là những khoản doanh nghiệp phải bỏ ra trong kỳ kinh doanh, nên nó mang tính chất là các khoản chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới góc độ doanh nghiệp chi phí kinh doanh là toàn bộ chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chi phí quản doanh nghiệp, các khoản thuế gián thu . mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.Như vậy chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra trong quá trình sản xuấtmột thời kỳ kinh doanh nhất định. Chi phí sản xuất phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, nhưng việc tập hợp và tính chi phí phải phù hợp với từng thời kỳ: hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải phù hợp với kỳ báo cáo. 1.2- Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh:77Trước khi phân loại chi phí sản xuất kinh doanh ta phải nắm được khái niệm phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là việc sắp xếp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp vào từng loại, từng nhóm theo những đặc trưng nhất định.Một yêu cầu quan trọng trong công tác quản lý, kế hoạch hoá, hoạch toán và tính giá thành sản phẩm là phân loại chi phí một cách khoa học và hợp lý. Tuỳ theo các yêu cầu và trình độ quản ở mỗi doanh nghiệp mỗi thời kỳ mà mức độ chi tiết của các yếu tố thể khác nhau. Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh được chia thành các yếu tố sau: - Yếu tố chi phí nguyên liệu vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí về đối tượng lao động như nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ, vật liệu thiết bị xây dựng bản . được sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh (trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).- Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào qúa trình sản xuất kinh doanh trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi.) - Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương: phản ánh tổng số tiền lương và phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn bộ công nhân viên chức.- Yếu tố chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ: Phản ánh phần BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp phải trả cho công nhân viên.- Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.88- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm các khoản chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài cho hoạt động của doanh nghiệp ( nhue dụng cụ cung cấp về điện nước, sửa chữa TSCĐ .)- Chi phí bằng tiền khác: Là toàn bộ chi phí bằng tiền chi cho hoạt động của doanh nghiệp ngoài các yếu tố chi phí đã kể trên.Việc tập hợp toàn bộ chi phí để tính giá thành sản phẩm được phân chia theo các khoản mục cụ thể như sau:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn bộ chi phí nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ dịch vụ.- Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương, phụ cấp lương, các khoản trích theo lương .- Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất( trừ chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp).- Chi phí bán hàng: gồm toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quản kinh doanhquản hành chính trong doanh nghiệp.Ngoài cách phân loại chi phí theo yếu tố chi phí, theo khoản mục giá thànhta còn phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng sản xuất sản phẩm cụ thể như sau:- Chi phí cố định: là những chi phí không bị biến động trực tiếp theo sự thay đổi của khối lượng sản xuất sản phẩm. Chi phí này gồm khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí quản doanh nghiệp . tuy nhiên trong kỳ thể thay đổi về khối lượng sản phẩm thì các khoản chi phí cố định này chỉ mang tính chất tương đối, thể không đổi hoặc biến đổi ngược chiều. - Chi phí biến đổi: là những chi phí bị biến động một cách trực tiếp theo sự thay đổi của khối lượng sản xuất sản phẩm các chi phí này cũng tăng 99theo tỷ lệ tương ứng. Chi phí khả biến bao gồm: chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp.Đối với công tác quản doanh nghiệp việc phân loại chi phí theo tiêu thức trên ý nghĩa rất to lớn. Nó giúp cho nhà quản tìm ra các biện pháp quản thích ứng với từng loại chi phí cụ thể để hạ thấp giá thành sản phẩm và cũng giúp cho việc phân điểm hoà vốn để xác định được khối lượng sản xuất nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.1.3- Quản chi phí sản xuất kinh doanh:Như khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh đã nêu ở trên, quản chi phí sản xuất kinh doanh là việc quản bằng tiền của tất cả các loại chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh như: chi phí nguyên nhiên vật liệu, tiền lương, tiền công, khấu hao tài sản cố định, các khoản thuế phải nộp trong nhà nước, chi phí về bao gói sản phẩm, vận chuyển, nghiên cứu thị trường Trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ những chi phí bỏ ra để tạo nên sản phẩm doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm thu được lợi nhuận. Bên cạnh các chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí lưu thông sản phẩm, các doanh nghiệp muốn kinh doanh đạt hiệu quả cao, thu được nhiều lợi nhuận thì phải kết hợp nhịp nhàng mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Đây chính là công tác quản doanh nghiệp, công tác này đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí gọi là chi phí quản doanh nghiệp.2- Sự cần thiết của quản chi phí sản xuất kinh doanh:Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm trên cùng một địa bàn hoạt động. Để chiếm lĩnh thị trường, các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lượng mẫu mã sản phẩm vì sản phẩm chỉ được khách hàng chấp nhận khi chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Chìa khoá mở ra cho bài toán này chính là phải 1010[...]... hướng và biện pháp quản phù hợp nhằm quản tốt chi phí trên sở xem xét từng nhân tố và tình hình thực tế của doanh nghiệp 2 Biện pháp để quản chi phí sản xuất kinh doanh: 16 16 Để quản hiệu quả chi phí sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm và các biện pháp quản chi phí cụ thể như sau: 2.1- Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh: Lập kế hoạch chi phí sản xuất là việc... pháp quản phù hợp với doanh nghiệp của mình để đạt được mục tiêu quản là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG 19 19 1 Khái quát chung về Công ty: Công. .. hiện tại 1.3- Yếu tố tổ chức quản tài chính, quản chi phí sản xuất trong doanh nghiệp: Tổ chức quản tài chính và tổ chức quản chi phí sản xuất trong doanh nghiệp là hai nhân tố tác động mạnh mẽ tới chi phí sản xuất kinh doanh Bởi lẽ chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống và lao động vật hoá Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải một. .. những do trên thể thấy việc nâng cao công tác quản chi phí sản xuất là việc hết sức cần thiết II: NỘI DUNG QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Để quản chi phí sản xuất được hiệu quả, đòi hỏi việc đầu tiên mà các nhà quản phải làm là xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Hạch toán chi phí sản xuất chính là tổ chức hạch toán quá trình sản xuất Tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. .. của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương: Trong mỗi doanh nghiệp thì tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh hợp ảnh hưởng quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó Ở công ty cổ phần thương mại Đại Dương thời kỳ đầu khi mới đi vào hoạt động cấu tổ chức quản kinh doanh của Công ty bao gồm 6 phòng ban và 4 phân xưởng sản xuất Nhưng do quy mô lớn và nhiệm vụ sản xuất. .. kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, bởi hiệu số giữa doanh thu với giá thành sản phẩm tiêu thụ là thu nhập doanh nghiệp Giá thành sản phẩm bao gồm phần lớn chi phí sản xuất trong kỳ vì còn một phần chi phí sản phẩm dở dang và chi phí sản xuất kỳ trước chuyển sang kỳ này Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp muốn hạ giá thành phải tiết kiệm chi phí sản xuất Theo quy định hiện hành, chi phí sản xuất hợp của doanh. .. nơi gây ra chi phí và đối tượng chịu chi phí, căn cứ vào: tính chất sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, loại hình sản xuất, đặc điểm tổ chức sản xuất, yêu cầu và trình độ quản của doanh nghiệp Việc quản chi phí sản xuất kinh doanh là việc hết sức quan trọng và cấp thiết trong mỗi trong nghiệp cho nên đòi hỏi phải quản chặt chẽ chi phí sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá... doanh nghiệp Muốn vậy chúng ta phải quản chi phí sản xuất theo từng nội dung cụ thể, theo từng đối tượng tập hợp chi phí, phải tiến hành phân loại chi phí một cách khoa học, thống nhất theo những tiêu chuẩn nhất định Để quản chi phí, ngoài phân loại chi phí, các doanh nghiệp cần phải xem xét cấu chi phí sản xuất để định hướng thay đổi tỷ trọng mỗi loại chi phí sản xuất cấu chi phí sản xuất. .. doanh nghiệp III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất: Giảm chi phí chính là mục tiêu cuối cùng của công tác quản chi phí Để thực hiện được các mục tiêu đó, các nhà quản phải thấy được các yếu tố tác động đến sự phát sinh chi phí nhiều yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến sự tăng giảm chi phí, trong đó một. .. gắn với kết quả kinh doanh Mỗi doanh nghiệp khi bước vào kinh doanh đòi hỏi phải bộ máy quản tốt và biện pháp quản chi phí một cách hợp và hiệu quả Các nhà quản doanh nghiệp phải am hiểu về đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình, tiến hành phân loại chi phí, thấy được sự cần thiết phải quản chi phí, xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm Từ đó . Nội, em đã hoàn thành chuyên đề Một số giải pháp hoàn 44 thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương . . Những lý luận cơ bản về quản lý chi phí sản xuất kinh doanh. Chương II: Thực trạng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương, Khái niệm: 1- Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh:, NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH, Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất:, Biện pháp để quản lý chi phí sản xuất kinh doanh:, Khái quát chung về Công ty: Các giai đoạn phát triển:, Cơng nghệ và quy trình sản xuất. Ngun liệu ở dạng thơ qua chế biến có quy cách như sau: Sản phẩm ở dạng thơ qua chế biến, nghiền có tính chất cơ, hóa như sau: Sản phẩm đất sét tinh lọc có tính chất cơ hóa như sau: Cơng nghệ và quy trình chế biến:, Thiết bị máy móc: Các yếu tố phục vụ sản xuất:, Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương:, Tình hình tài chính của Cơng ty: 1- Năng lực tài chính:, Thực trạng quản lý chi phí sản xuất tại Cơng ty:, Về cơng tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh:, Về cơng tác tổ chức: Về cơng tác mở rộng thị trường: Về vốn: Biện pháp quản lý chi phí ngun vật liệu:, Biện pháp quản lý chi phí nhân cơng Biện pháp quản lý chi phí sản xuất chung: Biện pháp tăng cường quản lý nợ phải thu:, KIẾN NGHỊ: I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay