Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN

116 2,536 10
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 16:07

Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢIKHOA KHÍLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCTHIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐỘNG DIESEL 6L160PNChuyên ngành: Máy tàu thủyLớp: MTT 50 – ĐH2Mã Sv: 36320Sinh viên: Nguyễn Trọng ĐàGiáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tuấn AnhHải Phòng - năm 2014`2MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ 6 DANH MỤC BẢNG 8CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 10CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG 122.1 Giới thiệu chung về động 122.1.1 Giới thiệu chung về động 122.1.2 Các thông số kỹ thuật của động 132.1.3 Các thông số lắp ráp của động 142.2 Các chi tiết bản của động 142.2.1 Nắp xilanh 142.2.2 Xylanh 152.2.3 Piston 162.2.4 Biên 172.2.5 Trục khuỷu 172.2.6 Giới thiệu về hệ thống phối khí 172.2.7 Giới thiệu về vòi phun 18CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINH 203.1 Khảo sát sơ bộ động trước khi tháo và kiểm tra 203.1.1 Mục đích 203.1.2 Chuẩn bị 203.1.3 Điều kiện để đưa động vào khảo sát 203.1.4 Các chế độ khảo sát động 203.1.5 Quá trình khảo sát 213.2 Quy trình tháo 223.2.1 Yêu cầu chung 223.2.2 Tách trục động ra khỏi hệ trục 233.2.3 Kiểm tra độ co bóp trục khuỷu 233.2.4 Sơ đồ tháo tổng quát 253.2.5 Bảng nguyên công 25`33.2.6 Giải thích nguyên công 263.3 Quy trình vệ sinh 373.3.1 Các phương pháp vệ sinh 373.3.2 Phân loại các chi tiết cho vệ sinh 383.3.3 Quá trình làm sạch các chi tiết 38CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT 394.1 Mục đích 394.2 Yêu cầu kĩ thuật 394.3 Các phương pháp kiểm tra 394.4 Các nguyên tắc kiểm tra 404.5 Nội dung kiểm tra 404.6 Giải thích nguyên công 414.6.1 Nguyên công 1: Kiểm tra nắp xilanh 414.6.2 Nguyên công 2: Kiểm tra xupáp, ống dẫn hướng 434.6.3 Nguyên công 3: Kiểm tra xilanh 474.6.4 Nguyên công 4: Kiểm tra piston 504.6.5 Nguyên công 5: Kiểm tra chốt piston 554.6.6 Nguyên công 6: Kiểm tra xécmăng 574.6.7 Nguyên công 7: Kiểm tra biên 614.6.8 Nguyên công 8: Kiểm tra trục khuỷu 644.6.9 Kiểm tra hệ thống phục vụ 66CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH SỬA CHỮA MỘT SỐ CHI TIẾT BẢN 715.1 Sửa chữa piston 715.1.1 Tổng quan về piston động 715.1.2 Phân tích hư hỏng và lựa chọn phương án sửa chữa 725.1.3 Các nguyên công 775.2 Sửa chữa trục khuỷu 855.2.1 Tổng quan về trục khuỷu 855.2.2 Các hư hỏng xảy ra đối với trục khuỷu 855.2.3 Trục khuỷu bị cháy rỗ tại bề mặt cổ trục cổ biên 86`45.2.4 Lựa chọn hư hỏng và lên phương án sửa chữa 865.2.5 Giải thích quy trình sửa chữa 88CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHẠY RÀ VÀ THỬ NGHIỆM 966.1 Quy trình lắp ráp 966.1.1 Yêu cầu chung 966.1.2 Sơ đồ lắp ráp 966.1.3 Giải thích nguyên công 976.2 Qui trình chạy rà và thử nghiệm thu 1066.2.1 Mục đích 1066.2.2 Hội đồng thử 1076.2.3 Yêu cầu 1076.2.4 Chạy rà 1076.2.5 Thử tải 108CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1127.1 Kết luận 1127.2 Kiến nghị 112CHƯƠNG 8: TÀI LIỆU THAM KHẢO 116`5DANH MỤC HÌNH VẼHình 1.1: Mặt cắt động 12Hình 1.2: Cấu tạo nắp xi lanh 15Hình 1.3: Cấu tạo sơ mi xi lanh 16Hình 1.4: Cấu tạo piston 17Hình 1.5: Cấu tạo biên 17Hình 1.6: Hệ thống phối khí 18Hình 1.7: Cấu tạo vòi phun 19Hình 2.8: Đo co bóp má khuỷu 24Hình 2.9: Sơ đồ tháo tổng quát 25Hình 2.10: Kẹp chì bạc biên 30Hình 2.11: Tháo nhóm piston - biên 30Hình 2.12: Đo độ đâm biên 31Hình 2.13: Dùng vam tháo chốt piston 32Hình 2.14: tháo xilanh 33Hình 2.15: đo khe hở dọc trục 36Hình 2.16: đo độ đồng tâm của các ổ đỡ 36Hình 3.17: kiểm tra thân xu páp 44Hình 3.18: Kiểm tra độ cong của xupáp 45Hình 3.19: đo khe hở giữa ống dẫn hướng xupáp và cán xupáp 46Hình 3.20: đo mặt gương xilanh 47Hình 3.21: thử thuỷ lực xilanh 49Hình 3.22: thử thuỷ lực đỉnh piston 51Hình 3.23: đo kích thước piston 52Hình 3.24: kiểm tra độ không vuông góc giữa tâm chốt piston và tâm piston 52Hình 3.25: kiểm tra khe hở giữa rãnh xéc măng và xéc măng 54Hình 3.26: đo kích thước chốt piston 55Hình 3.27: kiểm tra bạc chốt piston 56Hình 3.28: Kiểm tra biến dạng đàn hồi của xecmăng 57Hình 3.29: Kiểm tra độ phẳng của xéc măng 59`6Hình 3.30: Kiểm tra khe hở nhiệt xéc măng 60Hình 3.31: kiểm tra tiếp xúc của lưng xéc măng với xi lanh 61 Hình 3.32: kiểm tra độ không song song của tâm lỗ đầu to và đầu nhỏ biên 62Hình 3.33: kiểm tra độ không vuông góc giữa tâm lỗ đầu nhỏ và tâm biên 63Hình 3.34: Sơ đồ kiểm tra kích thước cổ biên 65Hình 3.35: kiểm tra độ không song song giữa cổ trục và cổ biên 66Hình 3.36: kiểm tra vòi phun 69Hình 4.37: mặt cắt piston 71Hình 4.38: Phun kim loại 79 Hình 4.39: Quá trình tiện mặt ngoài piston 81Hình 4.40: Quá trình tiện mặt ngoài piston 82 Hình 4.41: Gá đặt trục khuỷu khi mài cổ biên 91Hình 4.42: Gá và mài cổ trục trục khuỷu 93Hình 4.43: Quá trình đánh bóng cổ trục 95Hình 5.44: Sơ đồ quá trình lắp ráp 97`7DANH MỤC BẢNGBảng 1.1: Các thông số lắp ráp của động 14Bảng 2.2: Các thông số kiểm tra 22Bảng 2.3: Kết quả đo co bóp 24Bảng 2.4: Các nguyên công tháo 25Bảng 2.5: Kết quả kẹp chì bạc biên 29Bảng 2.6: Kết quả kiểm tra khe hở dầu bạc trục 35Bảng 3.7: Kết quả đo đường kính xupap nạp 44Bảng 3.8: Kết quả đo đường kính xupap xả 45Bảng 3.9: Kiểm tra mặt gương xi lanh 48Bảng 3.10: Kết quả kiểm tra kích thước piston 52Bảng 3.11: Kết quả đo độ không vuông góc giữa tâm chốt piston và tâm piston 54 Bảng 3.12: Kết quả đo khe hở giữa xéc măng và rãnh xéc măng 55Bảng 3.13: Kết quả kiểm tra chốt piston 56Bảng 3.14: Kết quả đo bạc chốt 57Bảng 3.15: Kết quả kiểm tra độ biến dạng đàn hồi xéc măng 58Bảng 3.16: Kết quả kiểm tra độ phẳng xéc măng 59Bảng 3.17: Kết quả kiểm tra khe hở nhiệt xéc măng 60Bảng 3.18: Kết quả kiểm tra kích thước cổ trục cổ biên 64Bảng 3.19: Kết quả kiểm tra độ không song song cổ trục và cổ biên 66Bảng 4.20: Bảng nguyên công sơ bộ sửa chữa piston 78Bảng 4.21: Bảng nguyên công sơ bộ sửa chữa trục khuỷu 88Bảng 4.22: Bảng thông số đá mài cổ trục 89Bảng 4.23: Bảng thông số đá mài cổ biên 92Bảng 4.24: Bảng thông số băng mài 94Bảng 5.25: Bảng các nguyên công sơ bộ 96Bảng 5.26: Kết quả đo khe hở dầu trục khuỷu khi lắp 100Bảng 5.27: Kết quả đo khe hở dầu bạc biên khi lắp 102Bảng 5.28: Kết quả đo co bóp khi lắp 103`8Bảng 5.29: Chế độ thử buộc bến 109Bảng 5.30: Chế độ thử đường dài 110Bảng 5.31: Phiếu kiểm tra sau khi lắp 111Bảng 6.32: Bảng bảo dưỡng kỹ thuật 115`9CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦUNgày nay, ngành giao thông vận tải sự phát triển rất mạnh mẽ, trong đó giao thông vận tải đường thủy đóng một vai trò to lớn trong việc vận chuyển và thông thương hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bởi hai lý do: chi phí vận tải rẻ và khối lượng vận tải lớn, vì vậy giao thông vận tải giữ một vai trò cực kì quan trọng. Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay giao thông vận tải càng khẳng định vai trò của nó và đang phát triển không ngừng. Hòa chung với sự phát triển đó, ngành giao thông vận tải biển cũng đã và đang khẳng định mình bằng những đội tàu lớn mạnh và hiện đại.Tuy nhiên trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn chưa đầu tư lớn cho ngành công nghiệp đóng tàu, ngành vận tải biển Việt Nam chủ yếu là mua tàu đóng ở nước ngoài và đã qua khai thác độ tuổi trung bình khá cao. Do đó, máy móc và các trang thiết bị thường bị hư hỏng. Việc đưa tàu ra nước ngoài sửa chữa tốn nhiều thời gian và chi phí sửa chữa lớn. Hơn nữa, ở nước ta đã nhiều sở, nhà máy sửa chữa tàu thủy các loại với đội ngũ cán bộ kĩ thuật trình độ cao và công nhân lành nghề được đào tạo chính quy ở trong nước và ngoài nước. Việc nghiên cứu để lập ra một quy trình sửa chữa động cho mỗi con tàu trước khi đưa vào sửa chữa cho phù hợp với trình độ kỹ thuật và trang thiết bị trong nước nhằm đảm bảo chất lượng sửa chữa cao, giá thành hạ là một vấn đề hết sức quan trọng.Trường đại học Hàng Hải là một trường chuyên đào tạo kỹ sư ngành khí đóng tàu, nhiệm vụ thiết kế, trang trí và sửa chữa hệ động lực tàu thủy. Cuối khóa học, mỗi sinh viên được nhận một đề tài tốt nghiệp nhằm nghiên cứu tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết đã được học tập ở trường, làm quen dần với công việc của một người kỹ sư khí đóng tàu ngoài thực tiễn sản suất, để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ tốt cho công việc sau khi ra trường. Sau 5 năm học tại trường, nhằm nâng cao trình độ tay nghề và kiến thức trước khi bước vào thực tiễn, em được giao đề tài tốt nghiệp với nhiệm vụ như sau:“Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động 6N160PN cấp trung tu”.Nội dung gồm 7 phần chính:CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNGCHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINHCHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC CHI TIẾTCHƯƠNG 4: QUY TRÌNH SỬA CHỮA MỘT SỐ CHI TIẾT.CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHẠY RÀ, THỬ NGHIỆM.`10[...]... 3: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINH 3.1 Khảo sát sơ bộ động trước khi tháo và kiểm tra 3.1.1 Mục đích − Đánh giá đúng trạng thái kỹ thuật của động − Xác định khối lượng công việc cần phải tiến hành sửa chữa − Lập hạng mục sửa chữa, lập dự toán vật tư, thời gian sửa chữa − Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho sửa chữa 3.1.2 Chuẩn bị − Hồ sơ kỹ thuật của động − Hồ sơ kỹ thuật của động ở lần sửa chữa. .. dầu áp lực Hệ thống được khởi động bằng khí nén Các trang thiết bị chính phục vụ động Máy nén khí lai bằng động điện Bơm nước biển làm mát vòng ngoài dẫn động bằng động điện Bơm nước biển làm mát vòng trong dẫn động bằng động điện Bơm dầu bôi trơn làm mát 2.1.2 Các thông số kỹ thuật của động Công suất định mức của động Vòng quay định mức của động Công suất lớn nhất Vòng quay lớn... Hạng mục sửa chữa do chủ tàu yêu cầu 3.1.3 Điều kiện để đưa động vào khảo sát − Động vẫn hoạt động được − Động đưa vào khảo sát đúng thời hạn − Các thiết bị đo đạc, kiểm tra đầy đủ − đầy đủ thành viên hội đồng khảo sát gồm: o Chủ tàu, cán bộ kỹ thuật o Đại diện đăng kiểm o Đại diện đơn vị sửa chữa 3.1.4 Các chế độ khảo sát động − Ở trạng thái tĩnh: Khảo sát động khi ngừng hoạt động vì...CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO Về bản vẽ bao gồm 06 bản vẽ khổ A 0 trong đó 05 bản vẽ nguyên công và 01 bản vẽ mặt cắt động Sau khi được đi thực tập để tìm hiểu thực tế và được sự phân công của khoa khí cho thầy Nguyễn Tuấn Anh giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Trong phạm vi cho phép em đưa ra phương án công nghệ để sửa chữa động diesel lai động phù hợp... biến dạng song không cụ thể − Ở trạng thái hoạt động: Phương pháp này cho ta biết một cách chính xác thông số hoạt động của động cơ, từ đó ta phán đoán được các hư hỏng ` 20 3.1.5 Quá trình khảo sát 3.1.5.1 Thử khởi động động − Kiểm tra áp lực gió để khởi động − Kiểm tra khởi động động − Kiểm tra hệ thống đủ điều kiện khởi động − Khảo sát động ở trạng thái làm việc ổn định, đo các thông số... theo % công suất thời gian tính theo giờ 25% 50% 75% 85% 100% Đơn vị 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 C MPa MPa Bảng 2.2: Các thông số kiểm tra 3.2 Quy trình tháo 3.2.1 Yêu cầu chung − Tháo dỡ động diesel là một giai đoạn quan trọng của quy trình sửa chữa nếu tháo không cẩn thận hoặc sai chu trình tháo sẽ gây ra biến dạng làm hư hỏng chi tiết − Đọc hồ sơ kỹ thuật, nghiên cứu bản vẽ kết cấu động nắm vững kết... Kết quả đo co bóp Chú ý: − Trước khi lắp đồng hồ so ta cần vệ sinh sạch sẽ lỗ đo để khi đo không bị sai số − Trong trường hợp không lỗ đo trên má ta thể tính toán vị trí để lắp đồng hồ ` 24 3.2.4 Sơ đồ tháo tổng quát Hình 2.9: Sơ đồ tháo tổng quát 3.2.5 Bảng nguyên công Thứ tự Tên nguyên công Nguyên công 1 Tháo thiết bị kiểm tra đường ống Nguyên công 2 Tháo thiết bị treo trên động Nguyên công. .. 3 Tháo nắp xilanh Nguyên công 4 Tháo nhóm piston-biên Nguyên công 5 Tháo xilanh Nguyên công 6 Tháo block Nguyên công 7 Tháo trục khuỷu Bảng 2.4: Các nguyên công tháo ` 25 3.2.6 Giải thích nguyên công 3.2.6.1 Nguyên công 1: Tháo thiết bị đo, kiểm tra và đường ống 3.2.6.1.1 Yêu cầu kỹ thuật − Thao tác nhẹ nhàng tránh va đập và làm vỡ, mất độ chính xác, đảm bảo an toàn cho các thiết bị đo và kiểm tra −... Nhưng do trình độ còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế hạn nên không tránh khỏi các thiếu sót Cuối cùng em xin trân trọng cám ơn thầy Nguyễn Tuấn Anh cùng toàn thể các thầy giáo trong khoa đã em hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Trọng Đà ` 11 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG 2.1 Giới thiệu chung về động 2.1.1 Giới thiệu chung về động Động 6L160PN được... Thử tải − Cho động làm việc ở chế độ tải sau: 25%, 50%, 75%, 100%, công suất rồi kiểm tra các thông số kỹ thuật − Kiểm tra mầu khí xả, nghe tiếng gõ của động và kiểm tra sự rò lọt của công chất làm mát, dầu − Sau khảo sát hội đồng lập biên bản về tình trạng kỹ thuật của máy Phân tích hư hỏng để xác định nguyên nhân gây ra Lập phiếu kiểm tra: Các thông số kiểm Chế độ tải tính theo % công suất STT . TẢITRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢIKHOA CƠ KHÍLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCTHIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DIESEL 6L160PN Chuyên ngành: Máy tàu thủyLớp:. hỏng và lên phương án sửa chữa 865.2.5 Giải thích quy trình sửa chữa 88CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHẠY RÀ VÀ THỬ NGHIỆM 966.1 Quy trình lắp ráp 966.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN, Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN, Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN, 2 Các chi tiết cơ bản của động cơ, CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINH, 1 Khảo sát sơ bộ động cơ trước khi tháo và kiểm tra, CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT, 5 Nội dung kiểm tra, CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH SỬA CHỮA MỘT SỐ CHI TIẾT CƠ BẢN, 2 Sửa chữa trục khuỷu, CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHẠY RÀ VÀ THỬ NGHIỆM, 2 Qui trình chạy rà và thử nghiệm thu, CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay