Tài liệu Những từ và cụm từ dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên doc

9 436 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 19:20

. Những từ và cụm từ dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên Trong đời sống hàng ngày hẳn có rất nhiều lúc chúng ta gặp phải những tình huống đầy ngạc nhiên, . đạt sự ngạc nhiên bằng tiếng Anh. Ngoài những cụm từ đó ra, còn có rất nhiều thành ngữ mà bạn có thể sử dụng để thể hiện sự sửng sốt. Sau đây là một vài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Những từ và cụm từ dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên doc, Tài liệu Những từ và cụm từ dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên doc, Tài liệu Những từ và cụm từ dùng để biểu lộ sự ngạc nhiên doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn