Tài liệu Những cụm từ có giới từ thông dụng docx

9 430 4
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 16:20

. Những cụm từ có giới từ thông dụng Bài viết sau đây sẽ giới thiệu bổ sung cho các bạn về ngữ pháp tiếng Anh, cũng như về các giới từ thường. Saturday's game. Would you like to go with me? (Tôi có 2 vé xem trận đấu ngày thứ bảy. Tiện thể, bạn có muốn đi với tôi không?) By far (considerably):
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Những cụm từ có giới từ thông dụng docx, Tài liệu Những cụm từ có giới từ thông dụng docx, Tài liệu Những cụm từ có giới từ thông dụng docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn