Tài liệu "Miss" - nghĩa và các cụm từ potx

8 263 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 14:20

. "Miss" - nghĩa và các cụm từ Miss là một động từ khá đặc biệt trong Tiếng Anh với nhiều ý nghĩa nên đôi khi gây bối rối cho. nên đôi khi gây bối rối cho người sử dụng. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến của động từ “miss”. miss = fail to contact with: không có mặt, đến quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu "Miss" - nghĩa và các cụm từ potx, Tài liệu "Miss" - nghĩa và các cụm từ potx, Tài liệu "Miss" - nghĩa và các cụm từ potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn