Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh doc

22 866 8
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 20:20

. Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh 1. Xây dựng trại và chuẩn bị trại giống 1.1. Chọn vị trí Các tiêu chí. theo vị trí trại giống, qui mô trại giống, qui trình sản xuất giống, độ mặn nước chứa… mà bể chứa cần thể tích khác nhau để chủ động sản xuất quanh năm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh doc, Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh doc, Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn