Tài liệu BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC-ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2010) potx

3 852 11

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 13:20

. BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆPTỔ CHỨC-ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2010) PHẦN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG Bài 1. Tính. máy trộn, cán bộ tổ chức-định mức lao động đã tổng kết được các số liệu sau: - Thời gian tác nghiệp bằng tay trực tiếp của công nhân (gồm cả thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC-ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2010) potx, Tài liệu BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC-ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2010) potx, Tài liệu BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC-ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2010) potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn