Ngày của 1.000.000$

13 311 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 09:05

Ngày của 1.000.000$ . đó đã vượt con số $750 ,000, và chúng tôi tin chắc là chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình – đạt doanh số $1, 000, 000 trong 1 ngày! (“242” chính là số. một sự việc kỳ lạ đã xảy ra với tôi… Ngày thứ Sáu tuần trước, 13 tháng 8 (đúng thế, Thứ Sáu, ngày 13 ), khoảng 11 giờ sáng, tôi đang hì hục làm việc tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngày của 1.000.000$, Ngày của 1.000.000$, Ngày của 1.000.000$

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay