Tá dược khan và tá dược hoàn chỉnh

15 2,904 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 23:05

Tá dược khan và tá dược hoàn chỉnh Bài thuyết trình môn bào chếNhóm 7Phần : dược khan dược hoàn chỉnhDương Thanh BìnhVõ Văn MinhVũ Đức CườngHạ Thuý NgânNguyễn Thị Diệu Hiền BTrần Khánh YênGiáo viên hướng dẫnThS.Lê Thị Minh Nguyệt2.3.4 NHÓM DƯỢC KHANƯu điểm: + Có khả năng hút nước, dung dịch nước hay các chất lỏng phân cực tạo thành nhũ tương N/D+ Khá bền vững,có thể phối hợp với nhiều loại dược chất kỵ nước+Giải phóng dược chất tương đối nhanh so với nhóm thân dầu + Có khả năng thấm sâu,có hình thức đẹp,hấp dẫn+ Dễ bám thành lớp mỏng lên da,niêm mạc ướtNhược điểm:+ Trơn nhờn,khó rửa sạch,cản trở sự trao đổi bình thường của daMột số loại điển hình Lanolin khan: là dược nhũ hoá thiên nhiên, khan, có khả năng hút nước mạnh, cho nhũ tương N/D Hỗn hợp dầu lanolin các dẫn chất của lanolin vaselinDầu parafin 10%Lanolin khan 10%Vaselin trung tính 80%(thuốc mỡ tra mắt – BP)Hỗn hợp vaselin với cholesterol các sterol khác: vaselin + 1-5% cholesterol → Euserin (hút nước đến 200%)Vaselin thân nước :Hỗn hợp dược thân nước (BP93)Sáp nhũ hoáCholesterol 30gAlcolstearylic 30gSáp trắng 80gVaselin 860gSáp trắng 20gParafin rắn 30gAlcol cetostearylic 50gVaselin 900gAlcol cetostearylic 90gNatri laurylsulfat 10gNước tinh khiết 4 ml T sáp nhũ hóa có th ch ra thu c m nhũ hóa có ừ ể ế ố ỡth hút n c các ch t l ng phân c c đ t o ra ể ướ ấ ỏ ự ể ạnhũ t ng N/Dươ Sáp nhũ hóa 30% D u parafin 20%ầ Vaselin 50%Cũng có th t o ra d c khan hút c d u l n ể ạ ượ ả ầ ẫn cướ Natri laurylsulfat 1,0g PEG 1500 35,0g PEG 4000 40,0g Propylen glycol 24,0gCông th cứCloramphenicol 40mgHydrocortison acetat 30mgTá d c 4mgượ (Cetostearl alcol, Lanolin, Parafin r n,Vaselin, ắn c c t)ướ ấ2.3.5 dược nhũ tương hoàn chỉnhƯu điểm:+ Giải phóng hoạt chất tương đối nhanh+ Dễ bám thành lớp mỏng trên da niêm mạc, không cản trở hoạt động sinh lý bình thường của da+ Mịn màng về thể chất có hình thức đẹp+ Có khả năng thấm sâuNhược điểm:+ Độ bền nhiệt động kém, dễ bị tách lớp+ Cần phải có chất bảo quản+ Loại nhũ tương D/N dễ rửa sạch, loại N/D khó rửa[...]...Điều chế dược nhũ tương N/D: + Đun chảy các dược / tướng dầu ở 700C.Hoà tan vào đó các CNH các chất khác tan trong dầu + Đun nóng tướng nước lên nhiệt độ cao hơn tướng dầu 3-50C Hòa tan các chất tan trong nước + Phối hợp từ từ tướng nước vào tướng dầu khuấy trộn đều cho đến khi nguội Ví dụ   dược nhũ tương N/D        Alcol cetylic                 15g        Lanolin khan               35g ... khả năng hút  nước hoặc chất lỏng phân cực để  tạo thành  nhũ tương D/N B dược nhũ tương hoàn chỉnh có thể chất mịn  màng, đẹp, giải phóng hoạt chất nhanh                  Đúng                                   Sai Đúng Sai  dược khan không có khả năng thấm sâu Đúng Đúng Sai Sai dươc nhũ tương hoàn chỉnh bền về mặt nhiệt động Đúng Đúng Sai Sai THE END Cảm ơn sự lắng nghe của cô các bạn!!! ... dược nhũ tương D/N        Cetomacrogol 700           3g       Cetomacrogol 1000         2g       Alcol cetostearylic         10,0g       Vaselin                           20,0g       Dầu parafin                      8g       Nước tinh khiết              60g CÙNG THỬ SỨC  dược hấp phụ  (tá dược khan, hút,nhũ hóa) có  A khả năng hút  nước hoặc chất lỏng phân cực để  tạo thành  nhũ tương D/N B dược nhũ tương hoàn chỉnh có thể chất mịn  . dầu ở 70 0C.Hoà tan vào đó các CNH và các chất khác tan trong dầu+ Đun nóng tướng nước lên nhiệt độ cao hơn tướng dầu 3-50C. Hòa tan các chất tan trong. parafin 10%Lanolin khan 10%Vaselin trung tính 80%(thuốc mỡ tra mắt – BP)Hỗn hợp vaselin với cholesterol và các sterol khác: vaselin + 1-5% cholesterol
- Xem thêm -

Xem thêm: Tá dược khan và tá dược hoàn chỉnh, Tá dược khan và tá dược hoàn chỉnh, Tá dược khan và tá dược hoàn chỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay