Giáo án Hóa học 10 CƠ BẢN CẢ NĂM CỰC HAY

183 873 6
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 22:19

Giáo án Hóa học 10 CƠ BẢN CẢ NĂM CỰC HAY. Giáo án Hóa học 10 cơ bản soạn đẹp, không cần chỉnh Trương Văn Hường THPT Thông NôngTiết 01, 02ÔN TẬP ĐẦU NĂMNgày soạn: …… / …… / 20 …I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 8 và 9*Các khái niệm: Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, phản ứng hoá học *Sự phân loại các hợp chất vô cơ.* Các công thức tính, các đại lượng hóa học: mol, tỉ khối, nồng độ dung dịch. 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng giải các dạng bài: *Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất*Phân biệt các loại hợp chất vô cơ*Cân bằng phương trình hoá học*Tính lượng chất, khối lượng, *Nồng độ dung dịch. Trọng tâm:*Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất*Phân biệt các loại hợp chất vô cơ*Cân bằng phương trình hoá học 3. Tư tưởng: Tự tin, yêu thích bộ môn Hóa học.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Ô chữ (powerpoint càng tốt) 2. Học sinh: Ôn lại kiến thức cũIII. PHƯƠNG PHÁPĐàm thoại kết hợp khéo léo với thuyết trình và hoạt động nhómIV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNGGiáo án Hóa học 10 CBTrang 1Trương Văn Hường THPT Thông NôngTiết 01Giảng ở các lớp:Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú10A 1. Ổn định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3. Bài mới: Chúng ta đã làm quen với môn hoá học ở chương trình lớp 8, 9. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức bản cần phải nắm để tiếp tục nghiên cứu về môn hoá học:ThờigianHoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng15' * Hoạt động 1:- GV: Chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi ô chữHS: Làm theo hd của GV- GV: Hướng dẫn* Hàng ngang 1: 13 chữ cái: Chấtkhông lẫn bất cứ một chất nào khác (vd:Nước cất) gọi là gì?Chữ trong từ chìa khóa: H, C* Hàng ngang 2: 7 chữ cái: Đây là loạichất được tạo nên từ 2 hay nhiều nguyêntố hoá học Chữ trong từ chìa khóa: H* Hàng ngang 3: 6 chữ cái: Đây là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất của chấtChữ trong từ chìa khóa: P, H * Hàng ngang 4: 8 chữ cái: : Đây làkhái niệm :Là hạt vô cùng nhỏ và trunghòa về điệnChữ trong từ chìa khóa: N,Ư * Hàng ngang 5: 8 chữ cái: Là tập hợpcác nguyên tử cùng loại cùng số ptrong hạt nhân* Hàng ngang 6: 6 chữ cái: Là con sốbiểu thị khả năng liên kết của nguyên tửhoặc nhóm nguyên tửChữ trong từ chìa khóa: O, A* Hàng ngang 7: 14 chữ cái: Hiệntượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên làchất ban đầuChữ trong từ chìa khóa: N,G* Hàng ngang 8 : 14 chữ cái: Dùng đểbiểu diễn chất gồm 1, 2 hay 3 KHHH vàchỉ số ở mỗi chân ký hiệu. Chữ trong từ chìa khóa: O,A* Gợi ý từ chìa khóa: Quá trình làm biếnđổi từ chất này thành chất khácHS: Học sinh lần lượt trả lời các từ hàngngang để tìm ra một từ chìa khoá đượcghép từ các chữ cái được ở các hàngI. Một số khái niệm bảnGiáo án Hóa học 10 CBTrang 2Trương Văn Hường THPT Thông NôngngangÔ chữC H Â T T I N H K H I Ê TH Ơ P C H Â TP H Â N T ƯN G U Y Ê N T ƯN G U Y Ê N T ÔH O A T R IH I Ê N T Ư Ơ N G V Â T L YC Ô N G T H Ư C H O A H O CÔ chìa khóa: Phản ứng hóa học (Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chấtkhác)5' * Hoạt động 2:- GV: YCHS trả lời:+ Nhắc lại ĐN hoá trị + Hoá trị của H, O là bao nhiêu?HS: Hóa trị là con số biểu thị khả năngliên kết của ntử ntố này với ntử của ntốkhác.- GV: Lấy Vd với công thức hoá họcxa byA B thì quy tắc hoá trị được viết như thếnào?HS: a*x = b*y- GV: Tính hóa trị của các ntố trong cáccthức: H2S; NO2HS: tự tính toánII . Hoá trị- Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết củantử ntố này với ntử của ntố khác.- Hóa trị của một ntố được xác định theo hóa trịcủa ntố Hidro (được chọn làm đơn vị) và hóa trịcủa ntố Oxi (là hai đơn vị).- Qui tắc hóa trị: gọi a,b là hóa trị của nguyên tốA,B. Trong công thức AxBy ta có: AaxBby a*x = b*yVD: Ala2O23 ta 2*a = 3*2→ a = 35' * Hoạt động 3:- GV: Các em nhắc lại cho thầy baonhiêu hợp chất đã học, cho KN?HS: 4 hợp chất: Oxit (oxit bazơ, oxitaxit), bazơ, muối, axit (Kèm theo KN)- GV: Nhận xét bổ sungHS: Nghe TT- GV: Chúng ta làm BT ví dụHS: Làm theo hd của GV- GV: Nhận xét bổ sungHS: Nghe TTIII. Các loại hợp chất vô cơVD: Ghép nối thông tin cột A với cột B sao chophù hợpTên hợp chất Ghép Loại chất1. axit a. SO2; CO2; P2O52. muối b. Cu(OH)2; Ca(OH)23. bazơ c. H2SO4; HCl4. oxit axit d. NaCl ; BaSO45. oxit bazơGiáo án Hóa học 10 CBTrang 3Trương Văn Hường THPT Thông Nông15' * Hoạt động 4:- GV: Các em cho thầy biết pư oxi hóa -khử là gì? chất oxi hóa, chất khử, sự oxihóa, sự khử là gì?HS: khử - cho, o - lấy, bị gì, sự nấy- GV: Em nào cho thầy biết mấy cáchcb pư oxi hóa - khử và thứ tự các bướclàm?HS: 4 cách cân bằng, ta hay dùng ppthăng bằng e (gồm 4 bước)- GV: Chúng ta xét ví dụ minh họa sau:Hoàn thành PTHH sau, cho biết các PTtrên thuộc loại phản ứng nào?HS: Thảo luận theo nhóm và cử đại diệnlên bảng trình bày- GV: Nhận xét bổ sungHS: Nghe TTIV. Phản ứng oxi hóa - khử* KN:* Cách cân bằng pư oxi hóa - khử:Hoàn thành PTHH, xác định loại phản ứng:CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O (P/ư thế)Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O( P/ư oxi hóa - khử)Na2O + H2O 2NaOH( P/ư hóa hợp)2Al(OH)3 t Al2O3 + 3H2O (P/ư phân hủy) 4. Củng cố bài giảng: (3')- Lập CTHH của Al hoá trị III và nhóm OH hoá trị I- Cân bằng phản ứng hoá học sau: Fe(OH)3 ot→ Fe2O3 + H2O 5. Bài tập về nhà: (1')Về nhà xem lại các khái niệm, công thức liên quan đến dung dịchGiáo án Hóa học 10 CBTrang 4Trương Văn Hường THPT Thông NôngTiết 02Giảng ở các lớp:Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú10A 1. Ổn định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3. Bài mới:Để đặt nền tảng vững chắc cho môn hoá học cần nắm được những khái niệm, những công thức tính đơn giản nhất, bản nhất, nên chúng ta cần ôn lại thật kĩ phần này:ThờigianHoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng15' * Hoạt động 1:- GV: Một em nhắc lại khái niệm về mol?HS: Mol là lượng chất chứa 6,023.1023 hạtvi mô (nguyên tử, phân tử, ion).- GV: Em hãy nêu các cách tính số mol?HS: Nêu 2 cách tính theo khối lượng vàtheo thể tích- GV: Chúng ta xét VD sau: Tính số molcủa 28 gam Fe; 2,7 gam nhôm; 11,2 lít khíoxi (đktc)HS: Lên bảng trình bàyV. Khái niệm về mol :1/ Định nghĩa :Mol là lượng chất chứa 6,023.1023 hạt vimô (nguyên tử, phân tử, ion).Vd : 1 mol nguyên tử Na(23g) chứa 6,023.1023 hạtnguyên tử Na.2/ Một số công thức tính mol :* Với các chất : mnM=* Với chất khí :- Chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (OoC, 1atm)Vn22,4=- Chất khí ở toC, p (atm)- VD: 10' * Hoạt động 2:- GV: Cho phản ứng tổng quát, yêu cầu hsviết biểu thức cho ĐLBTKLHS: Làm việc theo nhóm, đại diện hs lênbảng, nhóm khác bổ sung- GV: Chúng ta xét VD sau HS: Lên bảng trình bày- GV: Nhận xét, bổ sungHS: Nghe TTVI. Định luật bảo toàn khối lượng* ĐLBT KL:Khi pứ: A + B → C + DÁp dụng ĐLBTKL ta có: mA + m B = mC + mD ⇔ ∑msp =∑mtham gia* Vd: cho 6,50 gam Zn pứ với lượng vừa đủ dungdịch chứa7,1 gam axit HCl thu được 0,2 gam khíH2. Tính khối lượng muối tạo thành sau pứ?GiảiZn + 2HCl → ZnCl2 + H26,5g 7,1g xg 0,2gÁp dụng ĐLBTKL ta có:6,5 + 7,1 = x + 0,2 → x = 13,4gGiáo án Hóa học 10 CBTrang 5Trương Văn Hường THPT Thông Nông15' * Hoạt động 3:- GV: Các em làm việc theo nhóm và chothầy biết khái niệm và công thức tính cácloại nồng độ ta thường dùng trong chươngtrình phổ thông?HS: Làm việc theo nhóm và cử đại diệnlên bảng trình bày- GV: Nhận xét, bổ sungHS: Nghe TT- GV: Em nào cho thầy biết được biểuthức liên hệ giữa 2 loại nồng độ trên nào?HS: =M10.C%.DCMVII. Nồng độ dung dịch :1/ Nồng độ phần trăm (C%).=ctddmC% 100%m2/ Nồng độ mol (CM hay [ ]) =MctddnC hay[]VVdd : thể tích dung dịch(lit) Công thức liên hệ :mdd = V.D (= mdmôi +mct)=M10.C%.DCMlưu ý : V (ml) ; D (g/ml) 4. Củng cố bài giảng: (3')Bài tập1)Tính số mol các chất sau:a. 3,9g K; 11,2g Fe; 55g CO2; 58g Fe3O4b. 6,72 lít CO2 (đktc); 10,08 lít SO2 (đktc); 3,36 lít H2 (đktc)c. 24 lít O2 (27,30C và 1 atm); 12 lít O2 (27,30C và 2 atm); 15lít H2 (250C và 2atm).Bài tập2)Tính nồng độ mol của các dung dịch sau: a) 500 ml dung dịch A chứa 19,88g Na2SO4. b) 200ml dung dịch B chứa 16g CuSO4. c) 200 ml dung dịch C chứa 25g CuSO4.2H2O.Bài tập3) Tính nồng độ phần trăm của các dung dịch sau: a) 500g dung dịch A chứa 19,88g Na2SO4. b) 200g dung dịch B chứa 16g CuSO4. c) 200 g dung dịch C chứa 25g CuSO4.2H2O. 5. Bài tập về nhà: (1')- Làm bài tập: Hòa tan 8,4 g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ)a. Tính thể tích khí thu được ở (ĐKTC)b. Tính khối lượng axit cần dùngc. Tính nồng độ % của dd sau phản ứng- Đọc trước bài 1: Thành phần nguyên tửV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆTNgày / / 20 Nông Thị Bích ThủyGiáo án Hóa học 10 CBTrang 6Trương Văn Hường THPT Thông NôngChương 1NGUYÊN TỬTiết 03 . Bài 01THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬNgày soạn: …… / …… / 20 …Giảng ở các lớp:Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú10AI. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Biết được :− Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm ; Kích thước, khối lượng của nguyên tử.− Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron. − Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron. 2. Kỹ năng: − So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron. − So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử. Trọng tâm: Nguyên tử gồm 3 loại : p, n, e (kí hiệu, khối lượng và điện tích của các loại hạt). 3. Tư tưởng: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinhII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Mô hình thí nghiệm mô phỏng của Tom-xơn phát hiện ra tia âm cực và của Rơ-đơ-pho khám phára hạt nhân nguyên tử 2. Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.III. PHƯƠNG PHÁPKết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhómIV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3. Bài mới:Nguyên tử được tạo nên từ những loại hạt nào? Chúng ta đã học ở lớp 8. Hôm nay chúng ta sẽ tìmhiểu rõ hơn về điện tích, khối lượng, kích thước của chúng:ThờigianHoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng12'* Hoạt động 1:- GV: Electron do ai tìm ra và được tìm ranăm nào?HS: trả lời- GV: Trình chiếu mô hình sơ đồ thí nghiệmI . THÀNH PHÂN CẤU TẠO CỦA NGUYÊNTỬ:1. Electron (e):* Sự tìm ra electron: Năm 1897, J.J. Thomson(Tôm-xơn, người Anh ) đã tìm ra tia âm cựcgồm những hạt nhỏ gọi là electron(e).Giáo án Hóa học 10 CBTrang 7Trương Văn Hường THPT Thông Nôngtìm ra tia âm cực, yêu cầu hs nhận xét đặctính của tia âm cựcHS: Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi- GV: yêu cầu hs cho biết khối lượng, điệntích của electron HS:+ me = 9,1094.10-31kg.+ qe = -1,602.10-19 C(coulomb) = -1 (đvđtâm, kí hiệu là – e0).* Khối lượng và điện tích của e:+ me = 9,1094.10-31kg.+ qe = -1,602.10-19 C(coulomb) = -1(đvđt âm, kí hiệu là – e0).8' * Hoạt động 2:- GV: Hạt nhân được tìm ra năm nào, do ai?HS: Trả lời- GV: trình chiếu mô hình thí nghiệm bắnphá lá vàng tìm ra hạt nhân ntử.HS: nhận xét về cấu tạo của nguyên tử - GV: kết luậnHS: Ghi TT2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử:Năm 1911, E.Rutherford( Rơ-dơ-pho, ngườiAnh) đã dùng tia αbắn phá một lá vàng mỏngđể chứng minh rằng:-Nguyên tử cấu tạo rỗng, phần mang điện tíchdương là hạt nhân, rất nhỏ bé.-Xung quanh hạt nhân các e chuyển động rấtnhanh tạo nên lớp vỏ nguyên tử.-Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung vàohạt nhân ( vì khối lượng e rất nhỏ bé).10' * Hoạt động 3:- GV: Proton được tìm ra vào năm nào, bằngthí nghiệm gì?HS: Trả lời- GV: thông tin về khối lượng, điện tích Giá trị điện tích p bằng với electron nhưngtrái dấu; qe = 1- thì qp = 1+HS: Ghi TT- GV: Nơtron được tìm ra vào năm nào,bằng thí nghiệm gì?HS: Trả lời- GV: thông tin về khối lượng, điện tích Giá trị điện tích n = 0HS: Ghi TT- GV: yêu cầu hs so sánh khối lượng củaelectron với p và nHS: mp=mn- GV: Các em thể kết luận gì về hạt nhânnguyên tử ?HS: Trong hạt nhân nguyên tử cácproton và nơtron.3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử:a. Sự tìm ra proton:Năm 1918, Rutherford đã tìm thấy hạtproton(kí hiệu p) trong hạt nhân nguyên tử: mp = 1,6726. 10-27kg. qp = +1,602. 10-19Coulomb(=1+ hay e0,tức 1đơn vị đ.tích dương)b. Sự tìm ra nơtron:Năm 1932,J.Chadwick(Chat-uých) đã tìm rahạt nơtron (kí hiệu n) trong hạt nhân nguyêntử: mn ; mp . qn = 0 .c. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử: Trong hạt nhân nguyên tử các proton vànơtron.p e=∑ ∑10' * Hoạt động 4:- GV: Thông tin: Nguyên tử H bán kínhkhoảng 0,053nmĐường kính khoảng0,1nm, dường kính hạt nhân nguyên tử nhỏhơn nhiều, khoảng 10-5nmEm hãy xemđường kính nguyên tố và hạt nhân chênhlệch nhau như thế nào?HS: tính toán, trả lờiII/ KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦANGUYÊN TỬ:1. Kích thước nguyên tử:-Người ta biểu thị kích thước nguyên tử bằng:+ 1nm(nanomet)= 10- 9 m+ 1A0 (angstrom)= 10-10 mGiáo án Hóa học 10 CBTrang 81 nm = 10A0npTrương Văn Hường THPT Thông Nông- GV: minh hoạ ví dụ phóng đại ntửHS: Nghe TT- GV: thông tin, yêu cầu hs nghiên cứu bảng1/8 để biết khối lượng và điện tích của cáchạt p, n, e và cho nhận xét về các giá trị đó?HS: khối lượng nguyên tử rất nhỏ bé- GV: Để đơn giản, k phải viết khối lượngcủa các hạt cồng kềnh phức tạp người ta thaythế bằng đại lượng nào?HS: u- GV: Do khối lượng e rất nhỏ nên một cáchgần đúng chúng ta thể tính khối lượngnguyeent tử bằng công thức nào?HS: m nguyên tử = mP + mN (Bỏ qua me)- Nguyên tử kích thước rất lớn so với kíchthước hạt nhân (151010.00010nmnm−−=lần).• de,p≈10-8nm.2. Khối lượng nguyên tử:- Do khối lượng thật của 1 nguyên tử quá bé,người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tửu(đvC).1 u = 1/12 khối lượng 1 nguyên tử đồng vịcacbon 12 = 1,6605.10-27kg.(xem bảng 1/trang 8sách GK 10).- m nguyên tử = mP + mN (Bỏ qua me) 4. Củng cố bài giảng: (3')• Cho học sinh đọc lại bảng 1/8 sách giáo khoa.• 1, 2/trang 9 SGK và 6/trang 4 sách BT 5. Bài tập về nhà: (1')• BT3,4,5/trang 9/SGK và BT1.1,1.2, 1.5/3 và 4 sách BT.V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆTNgày / / 20 Nông Thị Bích ThủyGiáo án Hóa học 10 CBTrang 9Trương Văn Hường THPT Thông NôngTiết 04, 05 . Bài 2 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊNgày soạn: …… / …… / 20 …I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Hiểu được : - Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.- Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử.- Kí hiệu nguyên tử : ZAX. X là kí hiệu hoá học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt pronton và số hạtnơtron.- Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. 2. Kỹ năng: - Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử và ngược lại.- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố nhiều đồng vị. Trọng tâm: - Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân (số p) => nếu cùng điện tích hạt nhân (số p) thì cácnguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hoá học, khi số n khác nhau sẽ tồn tại các đồng vị.- Cách tính số p, e, n và nguyên tử khối trung bình. 3. Tư tưởng: Phát huy khả năng tư duy của học sinhII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Giáo án 2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi đến lớpIII. PHƯƠNG PHÁPKết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhómIV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNGGiáo án Hóa học 10 CBTrang 10 . me = 9 ,109 4 .10 -31kg.+ qe = -1,602 .10 -19 C(coulomb) = -1 (đvđtâm, kí hiệu là – e0).* Khối lượng và điện tích của e:+ me = 9 ,109 4 .10 -31kg.+. thước nguyên tử bằng:+ 1nm(nanomet)= 10 - 9 m+ 1A0 (angstrom)= 10 -10 mGiáo án Hóa học 10 CBTrang 81 nm = 10A0npTrương Văn Hường THPT Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10 CƠ BẢN CẢ NĂM CỰC HAY, Giáo án Hóa học 10 CƠ BẢN CẢ NĂM CỰC HAY, Giáo án Hóa học 10 CƠ BẢN CẢ NĂM CỰC HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn