kinh nghiệm chữa ho khạc ra máu

1 308 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 17:32

kinh nghiệm chữa ho khạc ra máu . Có tác dụng nhất định chữa ho khạc ra máu. - Cách dùng: Mỗi lần uống 6 gam với nước cơm, ngày 2 lần.Bài 3- Thành phần: Lá sơn tra 10 gam (bỏ lông), lá. trị khạc ra máu. - Cách dùng: Uống mỗi ngày 2-3 lần.Bài 5- Thành phần: Hồng vài quả .- Cách chế: Sấy khô, tán thành bột.- Công hiệu: Dùng cho người khạc
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm chữa ho khạc ra máu, kinh nghiệm chữa ho khạc ra máu, kinh nghiệm chữa ho khạc ra máu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn