Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC

65 713 9
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 15:34

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội. Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần có sự cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển kinh doanhhiệu quả và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh .Hiệu quả của hoạt động kinh doanh là thớc đo để đánh giá trình độ quản lý và sử dụng các nguồn lực cuả doanh nghiệp .Tất cả những cải tiến đổi mới về nội dung , phơng pháp quản lý , phơng pháp kinh doanh cải tiến về kỹ thuật công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế thị trờng và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .Việc xem xét và tính toán hiệu quả kinh doanh không những cho biết doanh nghiệp đạt trình độ nào mà còn cho phép những nhà quản trị phân tích , tìm ra biện pháp thích hợp trên cả hai phơng diện tăng kết quả và giảm chi phí kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .Vì thế có thể nói hiệu quả kinh doanh là mục tiêu quan trọng nhất là vấn đề sống còn của tất cả các doanh nghiệp nói chung và của Công ty kinh doanh nớc sạch Nội nói riêng .Công ty kinh doanh nớc sạch Nội là một doanh nghiệp mới chuyển đổi hình thức kinh doanh nên bớc đầu còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại .Nhờ vào sự nỗ lực cố gắng không ngừng công ty đã dần khắc phục phần nào những khó khăn , tồn tại để đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh khốc liệt này .Trong quá trình hoạt động công ty luôn cố gắng tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình thông qua các biện pháp phát triển doanh thu , giảm chi phí , tăng lợi nhuận cho công ty . Đâylà nhiệm vụ quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty .Nhận thấy đợc vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và muốn đóng góp một số ý kiến về những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty mà em quyết định chọn đề tài Một số giải pháp 1nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nớc sạch Nội" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.Nội dung của chuyên đề gồm ba chơng :Chơng I: lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Chơng II: Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nớc sạch Nội Chơng III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nớc sạch Nội2Chơng I :cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp1.1. những vấn đề chung về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng 1.1.1. Quan niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh 1.1.1.1. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh Từ trớc tới nay khi đề cập tới vấn đề hiệu quả, ngời ta vẫn cha có đợc một quan niệm thống nhất .ở mỗi lĩnh vực khác nhau, mỗi góc độ khác nhau đều có quan niệm về hiệu quả khác nhau và thông thờng ngời ta gắn tên lĩnh vực đợc đề cập vào sau từ hiệu quả .Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn từ đầu t sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trờng nhằm mục đích sinh lời .Sản xuất là hoạt động có ích của con ngời trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả đất đai, vốn, thiết bị, máy móc các phơng tiện quản lý và các công cụ lao động khác tác động lên các yếu tố nh vật liệu bán thành phẩm và biến các yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu của xã hội Do sự phát triển của các hình thái xã hội có quan hệ sản xuất khác nhau làm cho cách nhìn nhận quan niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng khác nhau.Trong xã hội t bản việc phấn đấu phát triển hiệu quả kinh doanh thực chất là đem lại nhiều lợi nhuận hơn nữa cho nhà t bản - những ngời nắm quyền sở hữu về t liệu sản xuất qua đó phục vụ lợi ích của nhà t bản. Với quan điểm thứ nhất Adam Smith cho rằng: Hiệu quả kinh doanh là kết quả đạt đợc từ hoạt động kinh tế , là doanh nghiệp tiêu thụ đợc hàng hoá". Với quan điểm này ông đã thống nhất hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh. Nhiều ngời đánh giá đây là quan điểm phản ánh t tởng trọng thơng của ông. 3Quan điểm thứ 2 cho rằng: "Hiệu quả kinh doanh là quan hệ tỷ lệ giữa phần tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm của chi phí" . Quan điểm này đã biểu hiện đợc mối quan hệ so sánh tơng đối giữa kết quả đạt đợc và chi phí tiêu hao .Tuy nhiên xem xét trên quan điểm triết học Mac - Lênin thì sự vật hiện tợng đều có mối quan hệ ràng buộc hữu cơ lẫn nhau chứ không tồn tại một cách riêng lẻ .Kinh doanhmột quá trình trong đó các yếu tố tăng thêm sự liên kết mật thiết với các yếu tố sẵn có, các mối quan hệ này trực tiếp hoặc gián tiếp tác động làm hiệu quả kinh doanh thay đổi. Quan điểm trên chỉ tính đến hiệu quả kinh doanh trên phần chi phí bổ sung và hiệu quả bổ sung .Quan điểm thứ 3 cho rằng: Hiệu quả kinh doanh đo bằng hiệu số giữa kết quả và chi phí bỏ ra để đạt đợc kết quả đó" . Ưu điểm của quan điểm này là phản ánh đợc mối quan hệ bản chất của hiệu quả kinh tế đã gắn liền với toàn bộ chi phí, coi hiệu quả kinh doanh này là sự phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên quan điểm này cha biểu hiện đợc mối tơng quan giữa chất và lợng của kết quả đó và mức độ chặt chẽ của mối quan hệ này. Trong xã hội chủ nghĩa phạm trù hiệu quả vẫn tồn tại vì sản phẩm xã hội vẫn đợc sản xuất ra từ tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nớc toàn dân và tập thể. ở thời kì này hiệu quả kinh doanh đợc quan niệm là mức độ thoả mãn yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản cuả Xã Hội XHCN, quy luật cho tiêu dùng là chỉ tiêu đại diện cho mức sống của mọi ngời. Khó khăn ở đây là phơng tiện đo lờng thể hiện t tởng định hớng đó bởi đời sống nhân dân nói chung và mức sống nói riêng rất là đa dạng và phong phú .Nh vậy chúng ta có thể thấy đợc các quan niệm trên không thống nhất và còn nhiều điều hạn chế bởi vì chúng ta có thể thấy đợc cái bản chất cũng nh mối t-ơng quan , quan niệm về hiệu quả kinh doanh. Mặc dù vậy chúng đều chung nhau ở một điểm rằng hiệu quả kinh doanh phản ánh mặt chất lợng của hoạt động kinh doanh. Vì vậy một quan điểm về hiệu quả kinh doanh có thể coi là tơng đối đầy đủ và hoàn thiện đợc phát biểu nh sau: Hiệu quả kinh doanhmột phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung các phát triển kinh tế theo chiều sâu , phản ánh trình độ khai thác các nguồn 4lực và trình độ chi phí các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh. Nó là thớc đo ngày càng trở nên quan trọng của tăng trởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kì .1.1.2.1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh Bản chất của hiệu quả kinh doanhnâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội. Chính sự khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác , tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt mục tiêu kinh doanh các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu lực của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí.Chính vì vậy yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu hay chính xác hơn là phải đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc phải đạt kết quả nhất định với chi phí tối thiểu. Chi phí ở đây đ-ợc hiểu theo nghĩa rộng là chi phí tạo nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn lực, đồng thời phải bao gồm cả chi phí cơ hội. ở đây ta hiểu chi phí cơ hội là giá trị của việclựa chọn tốt nhất đã bị bỏ qua hay là giá trị của sự hy sinh công việc để thực hiện hoạt động kinh doanh này. Chính vì nó có ý nghĩa nh vậy nên chi phí cơ hội, phải đợc bổ sung vào chi phí kế toán thấy rõ lợi ích kinh tế thực sự. Cách tính nh vậy sẽ khuyến khích các nhà kinh doanh lựa chọn phơng án kinh doanh tốt nhất, các mặt hàng sản xuất có hiệu quả nhất.1.1.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp . Trong nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần để có thể tồn tại và phát triển đợc trong sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt giữa các doanh nghiệp với nhau đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Để thấy đợc vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng trớc hết chúng ta phải nghiên cứu cơ chế thị trờng và hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng.5Thị trờng là nơi diễn ra quá trình trao đổi hàng hoá. Nó tồn tại một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan nào. Bởi vì thị trờng ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Ngoài ra thị trờng còn có vai trò quan trọng trong việc điều tiết và lu thông hàng hoá và thông qua đó các doanh nghiệp có thể nhận biết đợc sự phân phối các nguồn lực thông qua hệ thống giá cả trên thị trờng. Trên thị trờng luôn luôn tồn tại các quy luật vận động của hàng hoá, giá cả, tiền tệ nh các quy luật giá trị, quy luật thặng d, quy luật giá cả, quy luật cạnh tranh. Các quy luật này tạo thành hệ thống thống nhất và hệ thống này chính là cơ chế thị trờngNh vậy cơ chế thị trờng đợc hình thành bởi sự tác động tổng hợp trong sản xuất và lu thông hàng hoá trên thị trờng.Thông qua các quan hệ sản xuất tiêu dùng đầu t và từ đó là thay đổi cơ cấu sản phẩm, cơ cấu ngành. Tóm lại sự vận động đa dạng, phức tạp của cơ chế thị trờng dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của các doanh nghiệp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.Tuy nhiên để tồn tại và phát triển đợc thì các doanh nghiệp phải xác định cho mình một phơng thức hoạt động, xây dựng các chiến lợc, các phơng án kinh doanh một cách phù hợp và có hiệu quả.Nh vậy trong cơ chế thị trờng việc nâng cao hiệu quả kinh doanhmột vai trò vô cùng quan trọng và nó đợc thể hiện thông qua:* Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sự tồn tại của doanh nghiệp đợc xác định bởi sự có mặt của doanh nghiệp trên thị trờng mà hiệu quả kinh doanh lại là nhân tố trực tiếp đảm bảo cho sự tồn tại này, đồng thời mục tiêu của doanh nghiệp là luôn tồn tại và phát triển một cách vững chắc. Do đó việc nâng cao hiệu quả kinh doanhmột đòi hỏi tất yếu khách quan đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trờng hiện nay. Cũng chính bởi yêu cầu của sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp đòi hỏi nguồn thu thập của doanh nghiệp phải không ngừng phát triển lên. Nhng trong điều kiện nguồn vốn và các yếu tố kỹ thuật cũng nh các yếu tố lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh.6Mặt khác sự tồn tại của doanh nghiệp còn đợc xác định bởi sự tạo ra hàng hoá, của cải vật chất và các dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của xã hội đồng thời tạo ra tích luỹ cho xã hội. Để thực hiện đợc nh vậy thì mỗi doanh nghiệp đều phải vuơn lên để đảm bảo thu nhập đủ bù đắp chi phí bỏ ra và có lãi trong quá trình kinh doanh, qua đó mới đáp ứng đợc nhu cầu tái sản xuất trong nền kinh tế.Nói tóm lại hiệu quả kinh doanh là điều kiện hết sức quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.* Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong sản xuất kinh doanh .Chính việc thúc đẩy cạnh tranh đã đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự tìm tòi , đầu t tạo nên sự tiến bộ trong sản xuất kinh doanh .Chấp nhận cơ chế thị trờng là chấp nhận sự cạnh tranh trong khi thị trờng ngày càng phát triển thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn . Sự cạnh tranhlúc này không còn là cạnh tranh về mặt hàng mà cạnh tranh cả về chất lợng ,giá cả và các yếu tố khác Trong khi mục tiêu chung của các doanh nghiệp đều là phát triển thì cạnh tranh là yếu tố làm cho các doanh nghiệp mạnh lên ngợc lại cũng có thể làm cho các doanh nghiệp không tồn tại đợc trên thị trờng .Do đó doanh nghiệp phải có hàng hoá dịch vụ chất lợng tốt ,giá cả hợp lý .Mặt khác hiệu quả kinh doanh là đồng nghĩa với việc giảm giá thành tăng khối lợng hàng hoá bán ra ,chất lợng không ngừng đợc cải thiện nâng cao.* Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là nhân tố cơ bản tạo ra sự thắng lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động trên thị trờng. Muốn tạo ra sự thắng lợi trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đ-ờng nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.71.2. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1. Nhóm nhân tố chủ quan. Đây là nhóm nhân tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát đợc cũng nh có thể điều chỉnh ảnh hởng của chúng. Nó bao gồm: Lực lợng lao động, Cơ sở vật chất kỹ thuật,Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp. Mỗi nhân tố có một ảnh hởng nhất định tuỳ theo mỗi doanh nghiệp cũng nh loại hình kinh doanh của doanh nghiệp đó.1.2.1.1. Lực lợng lao động Lực lợng lao động là một nhân tố quan trọng giữ một vị trí then chốt trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Trình độ của ngời lao động là nhân tố tác động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bên cạnh đó, việc tổ chức phân công lao động hợp lý giữa các bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp, việc sử dụng đúng ngời, đúng việc sao cho tận dụng tốt nhất năng lực sở trờng của từng ngời là yêu cầu không thể thiếu trong tổ chức nhân lực của các doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu kinh doanhhiệu quả. Nếu nói rằng con ngời là phù hợp là điều kiện cần để sản xuất kinh doanh thì tổ chức lao động hợp lý là điều kiện đủ để các doanh nghiệp kinh doanh một cách có hiệu qủa.Việc bố trí nhân lực trong mỗi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và chiến lợc kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.Tổ chức quản lý nhân lực phải đảm bảo nguyên tắc đúng ngời , đúng việc có sự phân biệt rõ ràng về nhiệm vụ quyền hạn tránh bỏ sót hoặc trùng lặp để đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời cần phải khuyến khích đợc tính độclập, sáng tạo của ngời lao động.1.2.1.2. sở vật chất kỹ thuật. Cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố vật chất hữu hình quan trọng phục vụ mọi hoạt động sự tồn tại và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp đem lại sức mạnh kinh doanh cho doanh nghiệp trên cơ sở sức sinh lợi của tài sản. Cơ sở vật chất kỹ thuật thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp (nhà cửa, kho tàng, bến bãi, máy móc thiết 8bị ) và nó còn góp phần đáng kể vào thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày nay do đòi hỏi của ngời tiêu dùng ngày càng cao cùng với sự phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng suất lao động cải tiến chất lợng hàng hóa và hạ giá thành sản phẩm, từ đó tăng vòng quay của vốn lu động tăng lợi nhuận, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng của mình. Chính vì vậy, cơ vật chất kỹ thuật là một nhân tố quan trọng tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển vững mạnh của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng có sự cạnh tranh khốc liệt này.1.2.1.3. Nhân tố tổ chức quản lý. Nhân tố này là sự biểu hiện của trình độ tổ chức sản xuất nó đảm bảo cho tính tối u trong tổ chức dây chuyền sản xuất, cho phép doanh nghiệp khai thác tới mức tối đa các yếu tố công nghệ sản xuất.Cụ thể là, nó biểu hiện trình độ phối hợp của các bộ phận trong doanh nghiệp trên cơ sở tơng hỗ lẫn nhau dẫn đến việc sử dụng các nguồn lực đầu vào tối u nhất.Nhân tố này cho phép doanh nghiệp sử dụng hợp lý và tiết kiệm các yếu tố vật chất trong quá trình kinh doanh. Ngoài ra nó còn giúp các nhà lãnh đạo đa ra những quyết định về chỉ đạo sản xuất kinh doanh một cách hợp lý kịp thời và chính xác, tạo ra những động lực to lớn để kích thích sản xuất phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.2.1.4. Nhân tố vốn. Đây là một nhân tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua khối lợng vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào sản xuất kinh doanh khả năng phân phối đầu t có hiệu quả nguồn vốn, khả năng quản lý có hiệu quả các nguồn vốn kinh doanh.Yếu tố vốn là yếu tố chủ chốt quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và quy mô có cơ hội để khai thác. Nó phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp và là sự đánh giá về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.91.2.2 .Nhóm nhân tố khách quan. Đây là nhóm nhân tố nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp, tác động đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp một cách ngoài ý muốn. Nó bao gồm: điều kiện tự nhiên, môi trờng kinh doanh, pháp luật, giá cả doanh nghiệp buộc phải tìm biện pháp thích ứng.1.2.2.1. Môi trờng kinh doanh Nhân tố này bao gồm nhiều nhân tố khác hợp thành nh:đối thủ cạnh tranh thị trờng, tập quán dân c, và mức thu nhập bình quân của dân c, mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trờng. a. Đối thủ cạnh tranhBất cứ một doanh nghiệp nào khi đã bớc vào kinh doanh đều có đối thủ cạnh tranh. Các đối thủ cạnh tranh vừa là nhân tố đem đến sự bất lợi cho doanh nghiệp vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp Những đối thủ cạnh tranh mạnh có ảnh hởng lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp sẽ phải nâng cao chất lợng sản phẩm, giảm giá thành để đẩy mạnh tiêu thụ, tổ chức bộ máy cho phù hợp để bù đắp những thiệt hại do cạnh tranh về giá, về chất lợng mẫu mã, nhằm thu hút đợc nhiều khách hàng và tạo đợc uy tín ngày càng vững chắc trên thơng trờng kinh doanh. Xuất hiện càng nhiều đối thủ cạnh tranh thì việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ càng khó khăn và làm cho hiệu quả kinh doanh sẽ bị giảm đi một cách đáng kể.b. Thị trờng Nhân tố thị trờng là một nhân tố hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mà không có thị trờng thì không thể tồn tại và phát triển đợc. Nhân tố thị trờng bao gồm cả thị trờng đầu vào và thị trờng đầu ra của doanh nghiệp . Đối với thị trờng đầu vào cung cấp các yếu tố sản xuất nh: Nguyên vật liệu, Máy móc thiết bị . Cho nên nó tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, tính liên tục và hiệu quả của quá trình sản xuất. Còn đối với thị trờng đầu ra quyết định doanh thu, lợi 10[...]... tại và phát triển của công ty .Nhận thấy đợc vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và muốn đóng góp một số ý kiến về những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty mà em quyết định chọn đề tài Một số giải pháp 1 1.2. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh cđa doanh nghiƯp 1.2.1. Nhãm nh©n tè chđ quan. Đây là nhóm nhân tố mà doanh nghiệp có thể... tăng kết quả và giảm chi phí kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .Vì thế có thể nói hiệu quả kinh doanh là mục tiêu quan trọng nhất là vấn đề sống còn của tất cả các doanh nghiệp nói chung và của Công ty kinh doanh nớc sạch Nội nói riêng . Công ty kinh doanh nớc sạch Nội là một doanh nghiệp mới chuyển đổi hình thức kinh doanh nên bớc đầu còn gặp nhiều khó khăn và... khách hàng :Tổng số khách hàng của Công ty kinh doanh nớc sạch Nội hiện này là 320.456 khách hàng trong đó : +Số khách hàng t nhân chiếm tỷ lệ :96,23 +Số khách hàng khối cơ quan chiếm tỷ lệ :3,06 % +Số khách hàng khối kinh doanh, dịch vụ và ngời nớc ngoài chiếm tỷ lệ 0,71% Qua số lợng trên ta thấy số khách hàng khối kinh doanh , dịch vơ vµ ngêi n-íc ngoµi chiÕm mét tû lƯ rÊt thấp vì vậy công ty. .. đầu Trong nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần có sự cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển kinh doanh hiệu quả và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh .Hiệu quả của hoạt động kinh doanh là thớc đo để đánh giá trình độ quản lý và sử dụng các nguồn lực cuả doanh nghiệp .Tất cả những cải tiến đổi mới về nội dung , phơng pháp quản lý , phơng pháp kinh doanh cải tiến... nhiệm vụ chính trị và kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh .Quan điểm này đòi hỏi việc nâng cao hiệu quả kinh doanh phải xuất phát từ mục tiêu ,chiến lợc phát triển kinh tế -xà hội của Đảng và Nhà nớc , trớc hết thể hiện ở việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh hoặc đơn hàng của nhà nớc giao cho doanh nghiệp hoặc các hợp đồng kinh tế đà ký kết giữa nhà nớc với doanh nghiệp vì đó là... giảm giá thành tăng khối lợng hàng hoá bán ra ,chất lợng không ngừng đợc cải thiện nâng cao. * Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là nhân tố cơ bản tạo ra sự thắng lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động trên thị trờng. Muốn tạo ra sự thắng lợi trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con... đợc cao nhất khi mức lợi nhuận tiêu thụ hàng hoá dịch vụ trên thị trờng đạt đợc lớn nhất. Nói đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là nói đến mục tiêu lợi nhuận, kinh doanh càng tốt thì lợi nhuận phải càng lớn và khả năng nâng cao hiệu quả kinh doanh càng cao và sự phát triển của doanh nghiệp càng mạnh.1.3.4. Các phơng pháp cụ thể đánh giá hiệu quả kinh doanh 13.4.1. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu. .. giá hiệu quả kinh doanh. Để đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến 4 tiêu chuẩn sau:+ Doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trờng nhng phải tuân thủ sự quản lý vĩ mô của nhà nớc theo hệ thống pháp luật. Nói cách khác hiệu quả kinh doanh ở đây là hiệu qủa của các hoạt động kinh doanh hợp pháp. +Phải kết hợp chặt chẽ 3 lợi ích: cá nhân, tập thể, nhà nớc... nhân Là một trong những công ty cấp nớc có quy mô lớn nhất cả nớc nhng hiệu quả quảnlý kinh doanh lại kém vì còn có những vấn đề ảnh hởng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty .- Tình trạng thất thoát , thất thu quá lớn .Nguồn thu không bù đắp đợc các chi phí vận hành , bảo dỡng và tái sản xuất cũng nh trảlơng cho cán bộ công nhân viên trong công ty .- Cơ cấu của công ty đÃ... động đến mặt hàng sản xuất, ngành nghề, phơng thức kinh doanh không những thế nó còn tác động đến chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc đánh thuế.1.3. Các phơng pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh 1.3.1 . Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh Để thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tiếp cận với nó thông qua các quan . trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và muốn đóng góp một số ý kiến về những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty mà. tài Một số giải pháp 1 nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nớc sạch Hà Nội& quot; cho chuyên đề tốt nghiệp của mình .Nội dung của
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.doc.DOC, Quan niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh, Nhãm nh©n tè chđ quan., .Nhóm nhân tố khách quan., Quy trình đánh giá hiệu quả kinh doanh, . Phơng pháp tổng quát để tính hiệu quả kinh doanh Phân tích kế hoạch sản xuất nớc sạch của Công ty trong 3 năm 2000- 2002, Phân tích công tác lu thông phân phối nớc sạch của Công ty trong 3 năm 2000-2002, Những thành tựu đã đạt đợc của công ty Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân, Những biện pháp kỹ thuật Những biện pháp về quản lý, Duy trì và mở rộng thị trờng của Công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn