Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 26 docx

2 329 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2014, 14:20

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Môn thi: TOÁN LỚP 12 THPT – BẢNG B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1. (6,0 điểm) a) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm: (m - 3)x + ( 2- m)x + 3 - m = 0. b) Chứng minh rằng: 3sinxcosxx    , với x (0; )2  . Bài 2. (6,0 điểm) a) Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số: 2y x 1 x   b) Giải hệ: x ysinxesin ysin 2y cos2y sin x cosx 1x,y 0;4       Bài 3. (2,5 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 2cos 3x 9x 160x 800 1.8       Bài 4. (5,5 điểm) a) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 32. Biết A(2; - 3), B(3; - 2) và trọng tâm G thuộc đường thẳng d có phương trình: 3x – y – 8 = 0. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. b) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: x2 + y2 – 2x – 4y + 4 = 0 và đường thẳng  có phương trình: x – y – 1 = 0. Từ điểm M bất kỳ thuộc đường thẳng  kẻ hai tiếp tuyến MT1, MT2 đến (C) (T1, T2 là tiếp điểm) . Chứng minh rằng: đường thẳng T1T2 luôn đi qua một điểm cố định khi M chạy trên . Hết Họ và tên thí sinh: SBD: Đề chính . GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Môn thi: TOÁN LỚP 12 THPT – BẢNG B Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1. (6,0 điểm). y – 1 = 0. Từ điểm M bất kỳ thuộc đường thẳng  kẻ hai tiếp tuyến MT 1 , MT2 đến (C) (T 1 , T2 là tiếp điểm) . Chứng minh rằng: đường thẳng T 1 T2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 26 docx, Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 26 docx, Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 26 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn