Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Tây Hồ

71 783 15
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 08:15

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Tây Hồ Lời nói đầuMục tiêu mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều mong muốn vơn tới đó là sự tăng trởng, phát triển và thịnh vợng. Song để đạt đợc điều này, đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự xây dựng cho mình các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội sao cho vừa phát huy nội lực, vừa khắc phục đợc khó khăn và yếu kém vừa tránh đợc sự tụt hậu đối với xu thế chung của toàn thế giới .Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển nền kinh tế thị tr-ờng theo hớng mở cửa, lại nằm trong khu vực Châu á Thái Bình Dơng- khu vực kinh tế năng động và phát triển nhất thế giới, nhng lại vấp phải nhiều khó khăn thử thách: đất nớc vừa trải qua cuộc chiến tranh kéo dài gần một thế kỷ, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, nền công nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế vừa thiếu vừa lạc hậu, hệ số cơ giới hoá thấp, đội ngũ cán bộ khoa học còn nhiều bất cập về số lợng và trình độ, nền tài chính quốc gia còn quá eo hẹp cha đáp ứng mức cần thiết nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội .Để khắc phục tình trạng trên và nhằm thực hiện đờng lối công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc thì một trong những tiền đề nhằm phát triển nền kinh tế là vốn bởi sẽ là không tởng khi nói đến cải tạo, đổi mới và phát triển nền kinh tế mà không có vốn hay không đủ vốn.Thực tế, chúng ta phải khẳng định rằng nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên để tìm đợc nguồn vốn thật không phải dễ. Câu hỏi đặt ra là: vốn đợc khơi nguồn từ đâu?Đại hội Đại biểu toàn quốc khoá VII của Đảng đã nêu: Để tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc thì cần huy động đợc nguồn vốn sẵn có và sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả, trong đó nguồn vốn trong nớc là quyết định, nguồn vốn bên ngoài là quan trọng.Nguồn nội lực rất dồi dào, phong phú nhng lại có một vấn đề đặt ra: bằng cách nào để khơi thông, thu hút và phát huy nguồn nội lực ?, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội . Trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, có rất nhiều chủ thể, thông qua các con đ-ờng khác nhau có khả năng cung cấp, dẫn vốn đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận đợc là huy động vốn qua các trung gian tài chính - Ngân hàng thơng mại (NHTM) - là kênh truyền dẫn vốn quan trọng nhất, có hiệu quả 1nhất vì trong môi trờng kinh doanh tiền tệ, NHTM là trung gian tài chính lớn nhất, quan trọng nhất.NHTM là một trung gian tài chính với nghiệp vụ truyền thống đi vay để cho vay vì thế nguồn vốn do ngân hàng thơng mại cung cấp không chỉ lớn về số lợng mà còn có tính ổn định, chi phí thấp. Nh vậy, hoạt động huy động vốn đóng một vai trò quan trọng không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng thơng mại mà còn góp phần không nhỏ tạo ra vốn cung cấp cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng tr-ởng và phát triển .Cùng với việc nhận thức về vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM và sự phát triển kinh tế đất nớc, sau một thời gian thực tập, nghiên cứu tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Hồ, em xin chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn .Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Tây Hồ . Với lợng thời gian thực tập và kiến thức chuyên môn còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế cha đợc tích luỹ nhiều, nhìn nhận một vấn đề lớn sẽ không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô và các bạn để bài viết của em tốt hơn, hoàn thiện hơn.Kết cấu đề tài gồm 3 chơng:Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn của NHTM.Chơng 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hồ.Chơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo & PTNT Tây Hồ.2Chơng 1Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thơng mại1.1. Ngân hàng thơng mại và hoạt động của Ngân hàng th-ơng mại trong nền kinh tế thị trờng. 1.1.1. Khái quát về NHTM.Ngân hàng đợc coi là một sản phẩm độc đáo của nền sản xuất hàng hoá, một động lực quan trọng cho sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Ngân hàng không thể đứng ngoài hoạt động của bất cứ quốc gia nào. Mỗi nớc khác nhau với chế độ xã hội và hệ thống pháp luật khác nhau sẽ có một khái niệm và mô hình tổ chức ngân hàng khác nhau. Thông th-ờng, để định nghĩa ngân hàng, ngời ta phải dựa vào tính chất, mục đích và đối tợng hoạt động của nó trên thị trờng tài chính. Luật ngân hàng của Pháp năm 1941 định nghĩa: ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.Luật ngân hàng của ấn Độ, năm 1950: ngân hàng là cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay hay tài trợ, đầu t.Luật ngân hàng của Đan Mạch, năm 1930 : Những nhà băng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thơng mại và các giá trị địa ốc, các phơng tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân Việt Nam, bớc chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Mọi ngời đợc tự do kinh doanh theo pháp luật đợc bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu đan xen với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng. Theo hớng này, nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo ra tiền đề cần thiết đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại hình ngân hàng thơng mại và tổ chức tín dụng.3Pháp lệnh ngân hàng, HTX tín dụng và công ty tài chính năm 1990 định nghĩa: NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ, mà hoạt động thờng xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán.Qua những khái niệm nêu trên, ta có thể rút ra đợc một số điểm đặc trng của ngân hàng thơng mại nh sau :NHTM là một tổ chức đợc phép nhận ký thác của công chúng với trách nhiệm hoàn trả .NHTM là một tổ chức đợc phép sử dụng ký thác của công chúng để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tài chính khác .(Lý thuyết tiền tệ ngân hàng PTS .Nguyễn Ngọc Hùng ) 1.1.2. Đặc trng hoạt động kinh doanh của NHTM. 1.1.2.1. NHTM là chủ thể thờng xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi .Lịch sử của NHTM là lịch sử kinh doanh tiền gửi, nhận tiền gửi và kinh doanh tiền gửi là đặt trng quan trọng để phân biệt NHTM với các TCTD khác. NHTM tổ chức nhận tiền gửi dới nhiều hình thức khác nhau: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu . NHTM không đ ợc phép đóng cửa không nhận tiền gửi của khách hàng. Tỷ trọng nhận và kinh doanh tiền gửi chiếm rất lớn trong bảng cân đối tài sản của ngân hàng ( 70 - 80%), thu nhập chủ yếu đợc tạo ra từ hoạt động kinh doanh tiền gửi và chi phí cho hoạt động nhận tiền gửi chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi phí (60-70%), đối với ngân hàng truyền thống .Bản chất của hoạt động kinh doanh ngân hàng là đi vay để cho vay, vốn kinh doanh của ngân hàng chủ yếu là tiền gửi huy động đợc. NHTM là chủ thể thờng xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi . 1.1.2.2. Hoạt động của ngân hàng gắn bó mật thiết với hệ thống lu thông tiền tệ và hoạt động thanh toán của mỗi quốc gia.Lịch sử phát triển đã phân chia hệ thống ngân hàng thành: Ngân hàng với các chức năng ở tầm vĩ mô, quản lý điều tiết thị trờng tài chính, là ngân hàng của các ngân hàng, có chức năng phát hành tiền. Đó chính là NHTƯ. Ngân hàng với chức năng, vai trò nhận và kinh doanh tiền gửi vì mục tiêu lợi nhuận đó là các NHTM và các tổ chức tín dụng khác .4NHTƯ muốn thực hiện hoạt động quản lý, điều tiết thị trờng tài chính thì phải thông qua các công cụ tài chính (lãi suất, mức cung tiền, hạn mức tín dụng, ) tác động vào hoạt động của hệ thống NHTM, do vậy, NHTM là kênh truyền dẫn để NHTƯ thực thi chức năng, vai trò của mình .Nh ta đã nói ở trên, bản chất hoạt động của NHTM là đi vay để cho vay, NHTM là một trung gian tài chính và trong khi thực hiện vai trò trung gian luân chuyển vốn từ ng-ời thừa vốn sang ngời thiếu vốn, NHTM đã tạo ra những công cụ tài chính thay thế cho tiền mặt làm phơng tiện thanh toán: séc, hệ thống tài khoản tiền gửi, chứng từ, thẻ do đó, phần lớn tiền giao dịch trong quan hệ kinh tế là tiền qua ngân hàng. Hoạt động của ngân hàng gắn liền với hệ thống lu thông tiền tệ.Hoạt động thanh toán luôn gắn với quá trình sản xuất, lu thông hàng hoá không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà nó còn mang tính toàn cầu. Thanh toán qua ngân hàng tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn, hàng hoá, làm tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng hiệu quả kinh doanh. Hoạt động của NHTM gắn liền với hoạt động thanh toán quốc gia và thanh toán quốc tế. 1.1.2.3. Hoạt động của NHTM đa dạng phong phú và có phạm vi rộng lớn .Thông qua các hình thức huy động vốn, NHTM tập trung, tích luỹ các nguồn vốn trong xã hội tạo thành quỹ tài chính và thông qua hoạt động tín dụng, đầu t, ngân hàng tiến hành cung ứng và phân bổ vốn cho nền kinh tế. Do vậy, hoạt động của NHTM liên quan đến mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh ( công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thơng mại ), rất nhiều cá nhân, tổ chức, thành phần kinh tế trong xã hội. Phạm vi hoạt động của NHTM không chỉ giới hạn trong nớc mà còn mang tính quốc tế. Và để thoả mãn đợc mọi nhu cầu của khách hàng thì hình thức hoạt động của ngân hàng rất đa dạng, sản phẩm dịch vụ phong phú, mạng lới chi nhánh rộng khắp .Trong môi trờng kinh tế đầy sự biến động và cạnh tranh gay gắt, khốc liệt thì sự phong phú đa dạng trong hình thức hoạt động, sản phẩm, dịch vụ cung ứng sẽ là điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, làm tăng khả năng cạnh tranh, củng cố uy tín vị thế của ngân hàng trên thị trờng.1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM.Ngân hàng là một trung gian tài chính, thông qua các nghiệp vụ hoạt động của mình nhằm điều hoà, phân phối lại nguồn vốn, cung cấp vốn cho hoạt động của cả nền kinh tế. Với trình độ phát triển của khoa học hiện đại hiện nay, hoạt động của ngân hàng 5đã ngày càng trở nên phong phú hơn song ngân hàng vẫn luôn duy trì một số nghiệp vụ cơ bản sau:1.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản Có.Đây là nghiệp vụ phản ánh quá trình sử dụng vốn vào các mục đích nhằm đảm bảo sự an toàn cũng nh tìm kiếm lợi nhuận của các NHTM.a. Nghiệp vụ ngân quỹ.Nghiệp vụ này phản ánh các khoản vốn của ngân hàng đợc dùng vào với mục đích nhằm bảo đảm an toàn về khả năng thanh toán và thực hiện quy định về dự trữ bắt buộc do NHTƯ đề ra .b. Nghiệp vụ cho vay.Đây là nghiệp vụ tạo khả năng sinh lời chính trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Nghiệp vụ này bao gồm các khoản đầu t sinh lời của ngân hàng thông qua hoạt động cho vay ngắn hạn, trung- dài hạn đối với nền kinh tế.c. Nghiệp vụ đầu t tài chính.Các NHTM thực hiện quá trình đầu t bằng vốn của mình thông qua các hoạt động góp vốn, hùn vốn, kinh doanh chứng khoán trên thị trờng. d. Nghiệp vụ khác.Bằng các hoạt động khác trên thị trờng nh: kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý; thực hiện các dịch vụ t vấn, dịch vụ ngân quỹ, nghiệp vụ uỷ thác và đại lý; kinh doanh và các dịch bảo hiểm; dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật .1.1.3.2. Nghiệp vụ tài sản Nợ và vốn tự có của ngân hàng .Nghiệp vụ này phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, gồm các nghiệp vụ sau:a. Nghiệp vụ tiền gửi .Đây là nghiệp vụ phản ánh các khoản tiền gửi từ các doanh nghiệp vào ngân hàng để thanh toán hoặc với mục đích bảo quản tài sản mà từ đó ngân hàng có thể huy động và đợc sử dụng vào kinh doanh. Ngoài ra, ngân hàng còn huy động các khoản tiền nhàn rỗi của các cá nhân hay hộ gia đình đợc gửi vào ngân hàng với mục đích hởng lãi.6b. Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá.Các NHTM sử dụng nghiệp vụ này để thu hút các khoản vốn có thời hạn dài, nhằm đảm bảo khả năng đầu t các khoản vốn dài hạn của ngân hàng vào nền kinh tế. Ngoài ra, nghiệp vụ này còn giúp các NHTM tăng cờng tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh của mình.c. Nghiệp vụ đi vay.Đối với nghiệp vụ này, NHTM tiến hành tạo vốn cho mình bằng việc vay các TCTD khác trên thị trờng tiền tệ và vay NHTƯ dới các hình thức tái chiết khấu hay vay có đảm bảo, nhằm tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân NHTM khi mà họ không tự cân đối đợc trên cơ sở khai thác tại chỗ.d. Nghiệp vụ huy động vốn khác.Các NHTM còn có thể tiến hành tạo vốn cho mình thông qua việc nhận làm đại lý hay uỷ thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng các phơng tiện trong thanh toán, đòi hỏi khách hàng phải ký gửi một bộ phận tiền vào ngân hàng và trên cơ sở đó các NH có thể sử dụng những vốn nhàn rỗi trên tài khoản đa vào hoạt động kinh doanh. Để mở rộng nghiệp vụ này các NHTM cần chú trọng đến phát triển các dịch vụ và không ngừng nâng cao uy tín của mình trên thị trờng .e. Nghiệp vụ vốn tự có.Đây là vốn thuộc sở hữu riêng có của các ngân hàng. Trong thực tế khoản vốn này không ngừng tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân ngân hàng mang lại. Bộ phận vốn này đóng góp một phần đáng kể vào vốn trong hoạt kinh doanh của các NHTM, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của NHTM trên thị trờng .1.1.3.3. Nghiệp vụ ngoài bảng tổng kết tài sản.Tuy việc quản lý tài sản có và tài sản nợ là mối quan tâm thờng xuyên và chủ yếu của NHTM nhng trong môi trờng kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt nh hiện nay thì thực hiện các nghiệp vụ ngoài bảng tổng kết tài sản cũng là cách để tạo ra lợi nhuận. Những nghiệp vụ ngoài bảng tổng kết nh: Môi giới mua bán những công cụ tài chính, chuyển nhợng hoặc bán những món vay và từ đó ngân hàng thu một mức phí nhất định, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp nhiều dịch vụ: kinh doanh hối đoái nhân danh khách hàng, hỗ trợ vay thế chấp, bảo đảm các chứng khoán vay nợ, cung cấp mức tín dụng hỗ trợ ( th tín dụng, ), thực chất đây là hình thức các ngân 7hàng đứng ra đảm bảo cho khách hàng nhằm giúp khách hàng nâng cao uy tín trong việc thực hiện các nghiệp vụ trên, và ngân hàng thu phí .Hạn chế lớn nhất của các nghiệp vụ này là đặt ngân hàng trớc những rủi ro lớn nếu hoạt động kinh doanh của những khách hàng mà ngân hàng bảo lãnh gặp phải rủi ro dẫn đến phá sản hoặc không có khả năng thanh toán. Đây là hình thức làm cho nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng đa dạng hơn, lợi nhuận thu đợc lớn hơn nhng nó đòi hỏi ngân hàng cần có sự phân tích, nghiên cứu kỹ lỡng trớc khi thực hiện các nghiệp vụ trên nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra. 1.1.4. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế. NHTM là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế với cơ sở là nền sản xuất, lu thông hàng hoá, nền kinh tế ngày càng phát triển thì hoạt động của các NHTM càng phát triển phong phú, đa dạng hiện đại và có vai trò quan trọng. Thông qua việc thực hiện các chức năng, vai trò của mình đặc biệt là chức năng trung gian tín dụng, NHTM đã trở thành một bộ phận thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 1.1.4.1. Ngân hàng thơng mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế.Vốn đợc tạo ra từ quá trình tích luỹ, tiết kiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và nhà nớc trong nền kinh tế. Nh vậy, muốn có nhiều vốn phải tăng thu nhập quốc dân và có mức chi tiêu hợp lý. Tăng thu nhập quốc dân đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô về cả chiều rộng lẫn chiều sâu của sản xuất và lu thông hàng hoá, tuy nhiên, để đẩy mạnh sự tăng trởng và phát triển của các ngành trong nền kinh tế thì vốn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Mặt khác, khi nền kinh tế càng phát triển sẽ tạo ra càng nhiều nguồn vốn. Trong điều kiện nh vậy, NHTM với vai trò của một trung gian tín dụng, luân chuyển và phân phối vốn một cách hợp lý trong nền kinh tế đứng ra huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mọi cá nhân, tổ chức, thành phần kinh tế tạo thành quỹ tài chính và thông qua nghiệp vụ tín dụng, NHTM cung ứng vốn cho nền kinh tế, đáp ứng kịp thời cho quá trình tái sản xuất. Chính nhờ hoạt động của hệ thống ngân hàng thơng mại, đặc biệt là hoạt động tín dụng, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có điều kiện cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, góp phần nâng cao hiệu quả của cả nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định chủ thể chính đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là ngân hàng thơng mại. 1.1.4.2. NHTM là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng .Nền kinh tế thị trờng là nền kinh tế trong quá trình vận động chịu tác động của rất nhiều các quy luật kinh tế khách quan: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật 8giá cả . Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thì không thể thoát khỏi sự tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan đó. Họ không những phải đáp ứng nhu cầu thị trờng về phơng diện giá cả, khối lợng, chất lợng, chủng loại, mẫu mã sản phẩm mà còn phải thoả mãn trên ph ơng diện thời gian, địa điểm. Do vậy, nâng cao chất lợng lao động, củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, cải tiến máy móc trang thiết bị, tìm tòi sử dụng các nguyên vật liệu mới, mở rộng quy mô sản xuất một cách thích hợp chính là nhân tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của thị trờng, tăng cờng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín và vị thế của ngân hàng. Tuy nhiên những hoạt động này đòi hỏi một khối lợng vốn lớn (thông thờng vợt quá khả năng vốn tự có của doanh nghiệp). Để giải quyết khó khăn này, các doanh nghiệp tìm đến ngân hàng xin vay vốn. Đến đây ta thấy, hoạt động tín dụng của ngân hàng có vai trò quan trọng, là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng, củng cố vị trí, tăng khả năng cạnh tranh, tạo chỗ đứng vững chắc và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. 1.1.4.3. NHTM là công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế.Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trờng, hoạt động của NHTM nếu có hiệu quả sẽ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu để nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua hoạt động tín dụng, thanh toán và nghiệp vụ tạo tiền giữa các NHTM trong hệ thống, các NHTM đã góp phần mở rộng hay thu hẹp lợng tiền trong lu thông, hơn nữa, bằng việc cấp các khoản tín dụng cho nền kinh tế, NHTM thực hiện việc dắt dẫn các luồng tiền, tập hợp, phân chia các nguồn vốn của thị trờng, điều khiển chúng một cách có hiệu quả, giúp nhà nớc thực thi vai trò điều tiết vĩ mô đúng theo phơng châm Nhà nớc điều tiết ngân hàng, ngân hàng dẫn dắt thị trờng. 1.1.4.4. NHTM là cầu nối giữa nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.Xu thế chung hiện nay là toàn cầu hoá, khu vực hoá, hội nhập và phát triển. Sự phát triển của các quốc gia không thể tách rời, độc lập riêng biệt mà luôn cần phải có sự giao lu, hợp tác, tơng trợ lẫn nhau. Xu thế này đã khiến các quốc gia tuy cách xa nhau về mặt địa lý nhng vẫn xích lại gần nhau trong quan hệ hợp tác. Đó là xu thế của nền kinh tế thị trờng, của sự phát triển chung và của nền sản xuất hàng hoá, khi mà các mối giao lu quan hệ hàng hoá tiền tệ ngày càng phát triển mở rộng thì nhu cầu giao lu kinh tế xã hội giữa các nớc trên thế giới lại ngày càng trở nên cấp thiết, bởi sự phát triển của nền kinh tế mỗi quốc gia luôn gắn với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và là một bộ phận không thể thiếu, cấu thành nên sự phát triển đó. NHTM với các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ hối đoái và các nghiệp vụ khác nó đã góp phần thúc đẩy 9ngoại thơng mở rộng. Cũng thông qua các hoạt động thanh toán, buôn bán ngoại hối, quan hệ tín dụng, đại lý với ngân hàng n ớc ngoài, hệ thống ngân hàng đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nớc phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế.1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại.Nh trình bày ở phần trên, sự ra đời và phát triển của ngân hàng là tất yếu đối với nền sản xuất và lu thông hàng hoá. Vậy những yếu tố nào cấu thành nên điều tất yếu đó?. Mọi sự vật hiện tợng luôn tồn tại trong mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, sự vật này tồn tại đợc là nhờ có sự tồn tại của sự vật khác. Đối với NHTM , để đợc coi là nền móng cho nền sản xuất hàng hoá, hay trái tim cung cấp máu cho mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, thì hoạt động huy động vốn có vai trò đặc biệt quan trọng. 1.2.1. Khái niệm về vốn của ngân hàng thơng mại.NHTM là một trung gian tài chính, với vai trò chủ đạo là tập trung, phân phối lại các nguồn vốn trong xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế. Để có đợc vị trí đó, NHTM phải luôn đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu và công cụ duy nhất có tính chất quyết định mà các NHTM phải có trớc tiên là vốn.Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thơng mại tạo lập hoặc huy động đợc, dùng để cho vay, đầu t hoặc để thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.Về thực chất, vốn của ngân hàng là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất phân phối và tiêu dùng, mà ngời chủ sở hữu vì nhiều lý do, mục đích khác nhau đã gửi vào ngân hàng. Và nh vậy, ngân hàng thơng mại đã thực hiện vai trò tập trung và phân phối lại vốn dới hình thức tiền tệ, tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn, phục vụ và kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển. 1.2.2.Vai trò của vốn đối với hoạt động của NHTM .Trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có vốn, vốnnăng lực chủ yếu quyết định đến khả năng và quy mô hoạt động. NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ thì nó đòi hỏi một lợng vốn lớn mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Vốn cho phép ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hoá các hình thức kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng cạnh tranh 1.2.2.1. Vốn là cơ sở để NHTM tổ chức mọi hoạt động kinh doanh .Vốn là điểm đầu tiên và có tính chất quyết định trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng vì khác với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình thờng, vốn không chỉ là ph-10[...]... quan tâm đến, một trong những hoạt động đòi hỏi ngân hàng phải thực hiện có hiệu quả đó là hoạt động huy động vốn Hiệu quả huy động vốn một khái niệm chung khái quát mục tiêu của công tác huy động vốn: Huy động tổ hợp các nguồn vốn khác nhau với một cơ cấu hợp lý, mức chi phí thấp nhất, rủi ro thấp nhất, tính ổn định cao và lợi nhuận thu đợc từ nguồn vốn đó là tối u Huy động vốn là hoạt động cơ bản... vốn giải quyết tình trạng thừa thiếu vốn tạm thời này Nh vậy, để nâng cao hiệu quả huy động vốn, ngân hàng cần xây dựng chính 27 sách huy động dựa trên chiến lợc sử dụng vốn của mình sao cho nguồn vốn huy động đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng vốn 1.3.5 Tính phù hợp giữa nguồn vốn huy động với các nguồn vốn khác Nguồn vốn huy động là nguồn vốn cơ bản, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn và... huy động ngắn hạn với nguồn huy động trung hạn, dài hạn hay sự phù hợp giữa nguồn tiền gửi với nguồn vốn vay, nguồn huy động qua phát hành giấy tờ có giá Nh vậy, để nâng cao hiệu quả huy động vốn cần phải đảm bảo tính phù hợp về cơ cấu giữa các nguồn vốn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 28 Chơng 2 Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Tây Hồ 2.1 Tình hình kinh tế xã... đến công tác huy động vốn của NHTM Ngân hàng không thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả nếu không có đủ vốn hoặc huy động quá nhiều vốn mà không sử dụng hết Do vậy, hoạt động quan trọng nhất đối với mỗi ngân hàng là công tác huy động vốn Huy động vốn có thuận lợi, hợp lý thì hiệu quả sử dụng vốn mới tốt, tuy vậy, công tác huy động vốn của ngân hàng cũng chịu tác động của nhiều... hút nhiều nguồn vốn khác nhau trong xã hội, nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng Cùng với việc mở rộng mạng lới huy động là việc các ngân hàng phải đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, càng phong phú thì ngân hàng càng dễ huy động hơn và khối lợng vốn lớn hơn, ngân hàng có thể huy động vốn bằng cách huy động tiền gửi, TGTK với nhiều kỳ hạn và loại tiền khác nhau hay huy động qua phát hành... ngân hàng hạn chế rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn 26 Nh vậy, chi phí huy động vốn là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn của ngân hàng thơng mại Chi phí huy động vốn bao gồm chi phí trả lãi và các chi phí khác có liên quan Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng sẽ không cao nếu nh chi phí huy động quá cao vì cũng nh các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận... huy động vốn là những cách thức ngân hàng sử dụng để thu hút nguồn vốn Hình thức huy động càng đa dạng thì vốn chảy vào ngân hàng càng nhiều Vì vậy, sự đa dạng của các hình thức huy động vốn chính là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn ở các ngân hàng thơng mại Sự đa dạng các hình thức huy động đợc thể hiện trớc hết là ở số lợng các công cụ ngân hàng sử dụng trong huy động vốn, số. .. lệ các loại nguồn, tăng hay giảm chi phí huy động Với tác dụng to lớn nh vậy, nếu chiến lợc kinh doanh đợc xây dựng đúng đắn, phù hợp các nguồn vốn đợc khai thác một cách tối u thì công tác huy động vốn sẽ đạt đợc hiệu quả cao b Chiến lợc huy động vốn của ngân hàng Hiệu quả của công tác huy động vốn của ngân hàng bị ảnh hởng trực tiếp bởi chiến lợc huy động vốn của chính ngân hàng, nền kinh tế càng... thức huy động vốn sử dụng chủ yếu cho hoạt động tín dụng ngắn hạn, vốn huy động có thời hạn ngắn , lãi suất huy động thấp và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn huy động b Huy động trung hạn: là hình thức huy động vốn có thời hạn từ 1 đến 5 năm (Việt Nam chỉ từ 1 đến 3 năm), ngân hàng sử dụng chủ yếu cho các doanh nghiệp vay khoản tín dụng trung hạn: đầu t cải tiến công nghệ, sản phẩm c Huy động. .. mại nói chung và ngân hàng NN&PTNT Tây Hồ nói riêng cần phải xây dựng đờng lối, chính sách, phơng hớng hoạt động hợp lý từ đó mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác huy động vốn 2.3.1 Quy mô nguồn vốn huy động Trong 3 năm trở lại đây (2000-2002), tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng NN&PTNT Tây Hồ đã không ngừng tăng trởng với cơ cấu phong phú và hình thức huy động ngày càng đa dạng Đặc biệt là . 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo & PTNT Tây Hồ. 2Chơng 1Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn của. hoạt động huy động vốn góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Tây Hồ . Với lợng thời gian thực tập và kiến thức chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Tây Hồ, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Tây Hồ, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Tây Hồ, Kh¸i qu¸t vỊ NHTM., NHTM là chủ thể thờng xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi ., Nghiệp vụ ngoài bảng tổng kết tài sản., Ngân hàng thơng mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế. NHTM là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng ., NHTM là công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. NHTM là cầu nối giữa nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế., Vốn là cơ sở để NHTM tổ chức mọi hoạt động kinh doanh . Vốn quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng thơng mại ., TiỊn gưi. TiỊn gưi tiÕt kiƯm., Huy động tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có thể phát hành séc. Huy động tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm., Huy động vốn qua phát hành công cụ nợ của ngân hàng ., Môi trờng pháp lý . Môi trờng chính trị ., Môi trờng kinh tế. Môi trờng văn hoá., Chiến lợc kinh doanh của ngân hàng. Chiến lợc huy động vốn của ngân hàng ., Mạng lới và các hình thức huy động vốn . Công nghệ ngân hàng., Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng. Uy tín của ngân hàng. . Hiệu quả huy động vốn của NHTM ., Tính ổn định của nguồn vốn . Các hình thức huy động vốn., Khả năng tiết kiệm và giảm thiểu chi phí huy động vốn của NHTM ., Hoạt động tín dụng của ngân hàng., Khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Quy mô nguồn vốn huy động., Cơ cấu nguồn vốn huy động ., Hình thức huy động vốn của ngân hàng ., Chi phí huy động vốn của ngân hàng ., Khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn của ngân hàng . Những kết quả đạt đợc ., Những tồn tại và hạn chế . Nguyên nhân của những tồn tại ., Đa dạng hóa hình thức huy động vốn ., Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng . Xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách lãi suất huy động, Phát triển và mở rộng mạng lới huy động có hiệu quả . Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động huy, Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyếch trơng của ngân hàng . Tạo niềm tin nơi khách hàng ., Đổi mới phong cách phục vụ của ngân hàng . Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nớc .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn