Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội

78 1,292 17

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2012, 15:32

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội Lời nói đầuKhi Việt Nam chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc. Cùng với sự ổn định phát triển kinh tế, nhiều mô hình doanh nghiệp, nhiều loại hình kinh doanh trong đó có kinh doanh Ngân hàng, đợc tập trung đầu t phát triển. Ngành kinh doanh Ngân hàng là một trong những dịch vụ quan trọng hàng đầu rất cần thiết trong cơ chế thị trờng. Bên cạnh những đóng góp tích cực làm thay đổi đời sống kinh tế-xã hội cũng nh trong công cuộc Hiện đại hoá Công nghiệp hoá đất nớc, hoạt động Ngân hàng còn đòn bẩy kinh tế, là công cụ kiềm chế đẩy lùi lạm phát nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội đang từng bớc có những chuyển biến về cơ chế chính sách, cùng với sự phát triển cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế ở trong ngoài nớc, Ngân hàng là một bộ phận không thể thiếu giúp cho sự vận động hàng hoá, tiền tệ đợc nhanh chóng, thuận lợi hơn nhằm đạt hiệu quả đầu t lớn nhất. Ngân hàng đã trở thành chiếc cầu nối, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế lớn mạnh không ngừng. Hệ thống NHTM đợc ví nh huyết mạch của nền kinh tế. Để có một hệ thống tài chính Ngân hàng tốt Nhà nớc đã đề ra chiến lợc kinh tế:Tiếp tục đổi mới lành mạnh hoá hệ thống tài chính, tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội .Trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, ngành nông nghiệp chiếm 80% với mạng lới các Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đợc phân bố rất rộng với nhiều chi nhánh ngân hàng trực thuộc khắp các tỉnh, thành phố vừa làm nhiệm vụ kinh doanh vừa làm chính sách. Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn không ngừng tạo dựng duy trì niềm tin với khách hàng, nâng cao uy tín đã cùng với các Ngân hàng thơng mại tổ chức tín dụng khác đóng góp to lớn vào thực hiện thành công các mục tiêu của toàn ngành Ngân hàng.___________________________________________________________1Chức năng nhiệm vụ to lớn trên của Ngân hàng đặt ra cho Ngân hàng thơng mại nói chung Ngân hàng nông nghiệp Nội nói riêng phải lành mạnh về tài chính, vững chắc về quản lý. Hoạt động của Ngân hàng chủ yếu là huy động sử dụng nguồn , nên việc nghiên cứu tính cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn nhằm cân đối trong hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra trong công tác quản lý của cán bộ lãnh đạo Ngân hàng.Với mục tiêu gắn liền với lý luận khoa học thực tiễn, qua quá trình thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nội, dới sự h-ớng dẫn của ban lãnh đạo, các cán bộ phòng tín dụng, các thầy cô giáo,em đã cân nhắc chọn đề tài:Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nội.Đề tài gồm 3 chơng:ch ơng i: Huy động vốn-sử dụng vốn. Nghiệp vụ chính yếu của một Ngân hàng thơng mại.Ch ơng ii: Thực trạng về cân đối giữa huy động sử dụng nguồn vốn tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nội.Ch ơng iii: Một số ý kiến về việc tăng cờng khả năng cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn tại NHNo&PTNT Nội.___________________________________________________________2chơng iHuy động vốn-sử dụng vốnNghiệp vụ chính yếu của một ngân hàng hơng mạii-những nội dung cơ bản về ngân hàng hoạt động ngân hàng1. Ngân hàng hoạt động Ngân hàng:Ngân hàng là một trong những ngành công nghiệp hình thành lâu đời nhất là sản phẩm đặc biệt của nền kinh tế thị trờng. Trải qua quá trình phát triển của xã hội, ngành Ngân hàng không ngừng đợc hoàn thiện phát triển thành một ngành có hoạt động vơn tới mọi ngõ ngách của nền kinh tế, vai trò của nó đối với nền kinh tế đợc ví nh một mạch máu trong một cơ thể. ở giai đoạn đầu hoạt động của mình, Ngân hàng mới chỉ thực hiện những nghiệp vụ đơn giản phục vụ nhu cầu xã hội, chủ yếu là các nhà buôn-là giữ hộ thanh toán hộ. Đến nay hoạt động của Ngân hàng đã đợc phát triển mạnh với nhiều lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ công nghệ ngày càng hiện đại thông qua sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội. Ngân hàng là một trung gian tài chính không thể thiếu đợc trong nền kinh tế, chuyên làm nhiệm vụ thu hút chuyển giao vốn giữa ngời có vốn nhàn rỗi ngời cần vốn để đầu t. Trong nền kinh tế luôn xảy ra trạng thái mất cân bằng về vốn giữa các doanh nghiệp, dân c Tại một thời điểm có ngời thừa vốn sẽ có nhu cầu cho vay lấy lãi, lại có những ngời thiếu vốn muốn có vốn để kinh doanh. Với t cách là trung gian tài chính, Ngân hàng thơng mại (NHTM) đứng ra thu hút mọi khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội để cung cấp cho nền kinh tế dới nhiều hình thức khác nhau, làm cho đồng tiền luôn ở trạng thái vận động mang lại lợi nhuận đồng thời góp phần điều hoà vốn cho toàn bộ nền kinh tế. Hoạt ___________________________________________________________3động của Ngân hàng phản ánh rất chính xác sự vững mạnh, phồn thịnh hay yếu kém của nền kinh tế.Về mặt tổ chức, đến năm 1990 Việt Nam thành lập hệ thống Ngân hàng hai cấp:-Hệ thống Ngân hàng Nhà nớc: bao gồm Ngân hàng Trung ơng các Ngân hàng Nhà nớc cấp tỉnh, thành phố với các chức năng chủ yếu là quản lý, bảo đảm cho hoạt động của Ngân hàng chuyên doanh (NHTMi) đợc an toàn thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của hệ thống này.-Các NHTM đóng vai trò là các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh tiền tệ bao gồm: các NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần, Ngân hàng t nhân, Ngân hàng liên doanh với các chức năng chính là kinh doanh trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ thực hiện các dịch vụ Ngân hàng. Hệ NHTM hoạt động dới sự kiểm tra, giám sát của nhà nớc thông qua các quy định, định chế hoạt động thông qua việc thực hiện các văn bản, chế độ của Ngân hàng Nhà n-ớc.Theo pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng công ty tài chính ban hành ngày 23/05/90 thì NHTM đợc định nghĩa :Ngân hàng thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu làm phơng tiện thanh toán.Định nghĩa trên đã khẳng định NHTM là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, trong đó có hai mặt cơ bản:-Nhận ký thác của doanh nghiệp, cá nhân các tổ chức trong nền kinh tế.-Sử dụng các khoản ký thác đó để cho vay hoặc chiết khấu.Nh vậy các NHTM thực hiện một dịch vụ rất quan trọng đối với nền kinh tế bằng cách cung ứng những điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền. Ngời gửi tiền nhận đợc một khoản lãi, đồng thời đợc đảm bảo an toàn khả năng thanh toán cao.___________________________________________________________42. Các chức năng cơ bản của Ngân hàng thơng mại.2.1. Chức năng trung gian tín dụng:Trong giai đoạn đầu, quan hệ tín dụng trên thị trờng tài chính là quan hệ tín dụng trực tiếp giữa những ngời có tiền nhàn rỗi những ngời cần vốn. Thực tế quan hệ tín dụng này đã gặp rất nhiều khó khăn cản trở nh khó có điều kiện tiếp xúc, điều kiện phù hợp về khả năng cung ứng cùng nhu cầu của một khoản tín dụng cả về số lợng thời gian, không gian, vấn đề tin cậy . dẫn đến chi phí phải bỏ ra của hai bên là rất lớn. Tình hình này tất yếu sẽ sản sinh ra một trung gian tài chính với khả năng thu hút mọi khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong xã hội, hình thành quỹ tập trung thông qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản tiền gửi thanh toán, phát hành các giấy tờ có giá . Từ đó đáp ứng đợc nhu cầu bổ sung vốn của ngời đi vay. Nhờ chuyên môn hoá, các trung gian tài chính này có thể giảm đợc chi phí giao dịch, mức độ rủi ro . xuống mức thấp, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trởng kinh tế, tăng hiệu quả của đồng vốn lu thông trên thị trờng. Điển hình của những trung gian tài chính đó là Ngân hàng thơng mại.Khi thực hiện tốt chức năng trung gian tín dụng thì Ngân hàng thơng mại trở thành Bà đỡ cho các dự án kinh tế, tức là biến những ý tởng kinh doanh thành các dự án có thực (đợc thực hiện).2.2. Chức năng trung gian thanh toán.Khi hệ thống NHTM ra đời phát triển, trong quá trình thực hiện chức năng trung gian tín dụng, hệ thống NHTM đã thu hút đại bộ phận các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế mở tài khoản sử dụng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng.Việc thanh toán chi trả tiền về hàng hoá, dịch vụ hay nhận các khoản tiền của doanh nghiệp, các cá nhân đều đợc chuyển giao cho Ngân hàng thực hiện. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy quá trình lu thông hàng hoá, tiết kiệm chi phí giao dịch, tạo cơ sở cho Ngân hàng thực hiện các nhiệm vụ cho vay, đồng thời kiểm soát đợc lợng tiền cần cung ứng trên thị thị trờng.___________________________________________________________5Qua thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, Ngân hàng đã trở thành ngời thủ quỹ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các cá nhân trong xã hội. Các giao dịch thanh toán giữa các doanh nghiệp, cá nhân thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng mà không cần trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt nữa. Doanh nghiệp, cá nhân ra lệnh cho Ngân hàng thực hiện các khoản chi trả, đồng thời uỷ nhiệm cho Ngân hàng thu nhận các khoản tiền.2.3. Chức năng tạo tiền.Tạo tiền là chức năng quan trọng của Ngân hàng thơng mại, chức năng này đợc thực hiện thông qua các hoạt động tín dụng đầu t của các NHTM trong mối quan hệ với Ngân hàng trung ơng đặc biệt trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ.Việc cung tiền cần đợc đảm bảo bình thờng cho lu thông. Nếu cung tiền quá nhanh sẽ gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế. Mục đích của chính sách tiền tệ là thông qua các NHTM đa ra khối lợng tiền cung ứng phù hợp với chính sách ổn định giá cả, thực hiện sự tăng trởng kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm. Các NHTM đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các chính sách tiền tệ, đợc coi là một kênh dẫn vốnqua đó tăng-giảm lợng tiền lu thông.3. Vai trò của Ngân hàng thơng mại với nền kinh tế.Là một ngành kinh doanh đặc biệt, hoạt động của Ngân hàng thơng mại có những đặc thù riêng gắn liền với loại hàng hoá đặc biệt đó là tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trờng, hoạt động của NHTM rất đa dạng phong phú, nó đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển của nền kinh tế đợc thể hiện ở các khía cạnh sau:3.1. Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế.Trong xã hội luôn luôn tồn tại tình trạng thừa thiếu vốn tạm thời. Những cá nhân, tổ chức có tiền nhàn rỗi tạm thời thì muốn bảo quản số tiền một cách an toàn hiệu quả nhất, trong khi đó có những cá nhân, tổ chức có nhu cầu về vốn thì muốn vay đợc những khoản vốn nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình nh sản xuất tái sản xuất. Từ các nhu cầu ___________________________________________________________6đó, NHTM đã đứng ra tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để cung cấp cho các nhu cầu của nền kinh tế, qua đó chuyển tiền thành T bản để đầu t phát triển sản xuất tăng cờng hiệu quả hoạt động của tiền vốn.Nh vậy NHTM trở thành một trung gian tài chính tốt nhất thực hiện chức năng cầu nối giữa cung cầu vốn. Ngân hàng là một địa chỉ tốt nhất mà những ngời d thừa về vốn có thể gửi tiền một cách an toàn hiệu quả nhất, ngợc lại cũng là nơi sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu về vốn của các cá nhân doanh nghiệp. Nhờ có hoạt động của hệ thống NHTM đặc biệt là hoạt động tín dụng, các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.3.2. Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị tr ờng. Thông qua hoạt động tín dụng, Ngân hàng với vai trò là chiếc cầu nối giữa cung cầu về vốn trên thị trờng tiền tệ đã góp phần đẩy nhanh hoạt động của nền kinh tế, đem lại thuận lợi cho hoạt động của các cá nhân tổ chức. Những cá nhân tổ chức đã giảm đợc các khoản chi phí trong việc tìm kiếm các nguồn vốn để đầu t cho sản xuất kinh doanh, ngoài ra có thể vận dụng các dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp cho khách hàng để đẩy nhanh hoạt động của mình. Vay vốn từ Ngân hàng của các doanh nghiệp đã thúc đẩy các doanh nghiệp phải có phơng án sản xuất tối u hiệu qủa kinh tế thì mới có thể trả lãi vốn cho Ngân hàng. Việc lập phơng án sản xuất tối u cho doanh nghiệp phải qua sự kiểm tra, thẩm định kỹ lỡng của Ngân hàng nhằm hạn chế mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra làm phơng hại đến cả phía doanh nghiệp ngân hàng. Từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng cấp, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lợng mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trờng, từ đó tạo cho doanh nghiệp một chỗ đứng vững chắc trong cạnh tranh.3.3. NHTM là công cụ để Nhà n ớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trờng, NHTM hoạt động một cách có hiệu quả thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của mình sẽ thực sự là ___________________________________________________________7một công cụ để nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia nh ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo công ăn việc làm tăng trởng kinh tế.Bằng hoạt động tín dụng thanh toán giữa các NHTM trong hệ thống, các NHTM đã góp phần mở rộng khối lợng tiền cung ứng trong lu thông. Thông qua việc cấp các khoản tín dụng cho các ngành trong nền kinh tế, NHTM thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp phân chia vốn của thị trờng, điều khiển chúng một cách có hiệu quả, thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô:Nhà nớc điều tiết Ngân hàng, Ngân hàng dẫn dắt thị tr-ờng.3.4. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trờng, việc hoà nhập nền kinh tế trong nớc với nền kinh tế trong khu vực kinh tế toàn cầu là nhu cầu cần thiết cấp bách. Với xu hớng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới cùng với chính sách mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới thì hoạt động của các NHTM đợc mở rộng thúc đẩy cho việc mở rộng hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp trong nớc. Với hoạt động kinh doanh rộng khắp của mình nh: nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ hối đoái các nghiệp vụ Ngân hàng khác, NHTM đã tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thơng không ngừng đợc mở rộng. Thông qua các hoạt động thanh toán, buôn bán ngoại hối, quan hệ tín dụng với các NHTM nớc ngoài, hệ thống NHTM đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nớc phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế. Chính từ sự mở rộng các quan hệ quốc tế tăng cờng khả năng cạnh tranh với các nớc khác trên thế giới.Trên đây chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về Ngân hàng hoạt động của Ngân hàng. Để có thể hiểu sâu hơn nữa hoạt động của Ngân hàng, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể các hoạt động của nó thông qua các phần tiếp theo sau.___________________________________________________________8ii. Hoạt động huy động vốn của nhtm.1. Nguồn vốn - cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động kinh doanhcủa Ngân hàng.Cũng nh mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế, Ngân hàng muốn hoạt động đợc trớc hết cần có vốn. Hơn nữa Ngân hàng là một loại doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh một loại hàng hoá đặc biệt đó là tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trờng thì Ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, đóng vai trò là cầu nối giữa nơi thừa vốn với nơi thiếu vốn. Ngân hàng huy động vốn rồi qua đó cung cấp các loại hình tín dụng cho nền kinh tế, bên cạnh đó Ngân hàng còn thực hiện nhiều loại dịch vụ kèm theo. Nh vậy vốn là khâu mở đờng, duy trì sự hoạt động của Ngân hàng, quyết định quy mô tầm cỡ của Ngân hàng trên thị trờng.Vốn lớn tạo sự tin tởng cho khách hàng, tạo điều kiện cho Ngân hàng mở rộng thị trờng, đa dạng hoá các hoạt động của mình, tạo thế lực cho Ngân hàng trên thơng trờng. Khai thác sử dụng vốn một cách có hiệu quả sẽ giúp Ngân hàng tạo lập nâng cao đợc uy tín, làm cho Ngân hàng luôn tồn tại phát triển trong sự khắc nghiệt của kinh tế thị trờng. Điều này đợc thể hiện ở các nghiệp vụ của Ngân hàng thơng mại.1.1.1. Nghiệp vụ tài sản nợ của Ngân hàng thơng mại.Nghiệp vụ này phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại. Đó là các nguồn chủ yếu sau:1.1.1.Nguồn vốn tự cóVốn tự có của Ngân hàng là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập đợc, thuộc sở hữu của Ngân hàng. Vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn của Ngân hàng, song là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một Ngân hàng.Vốn tự có đợc chia thành hai bộ phận:* Vốn điều lệ : Là số vốn ban đầu của một Ngân hàng thơng mại, là một tiêu chuẩn để một Ngân hàng đợc thành lập đi vào hoạt động. Về mặt quy mô thì vốn điều lệ phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định, tuy nhiên với ___________________________________________________________9mỗi loại hình hoạt động khác nhau của từng Ngân hàng thì vốn điều lệ cũng có nguồn hình thành khác nhau:-Ngân hàng thơng mại quốc doanhvốn điều lệ do Ngân sách Nhà nớc cấp, Ngân hàng có trách nhiệm bảo toàn phát triển nguồn vốn này.-Ngân hàng thơng mại t nhân có vốn điều lệ do cá nhân tự bỏ ra.-Ngân hàng thơng mại cổ phần có vốn điều lệ do các cổ đông đóng góp ban đầu dới hình thức mua cổ phiếu.* Vốn tích luỹ : Đợc hình thành trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thông qua việc trích lập các quỹ. Hàng năm, Ngân hàng căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của mình mà trích một phần lợi nhuận bổ sung vào nguồn vốn tự có của Ngân hàng.* Vốn tự có bổ xung: Vốn này đợc hình thành qua việc phát hành các loại chứng khoán dài hạn đặc biệt là các trái phiếu Ngân hàng có thời hạn 20 năm, 30 năm. Trái phiếu Ngân hàng giúp Ngân hàng chủ động vốn trong kinh doanh. Theo quy định của các nớc thì vốn từ trái phiếu không đợc lớn hơn 50% vốn tự có cơ bản của Ngân hàng.1.1.2.Nguồn vốn vay:* Vay của Ngân hàng Trung ơng :Trong quan hệ với Ngân hàng Trung ơng, các NHTM là khách hàng thờng xuyên. Với t cách là Ngân hàng của các Ngân hàng, Ngân hàng Trung ơng luôn đóng vai trò là chủ nợ là ngời cho vay cuối cùng đối với các Ngân hàng thơng mại.* Vay các tổ chức tín dụng khác : (chủ yếu là các NHTM): Là hoạt động mà NHTM thờng phải thực hiện trong tình hình có sự khó khăn về nguồn vốn, hoặc để đầu t hởng chênh lệch lãi suất.1.1.2. Vốn điều chuyển trong thanh toán.Các NHTM có nhiều chi nhánh nằm trên địa bàn khác nhau nên luôn xuất hiện tình trạng thừa vốn hoặc thiếu vốn đối với các chi nhánh trong cùng ___________________________________________________________10[...]... hạn, hay sử dụng nguồn vốn dài hạn để cho vay ngắn hạn Song đó chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết sự mất cân đối về kỳ hạn giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn Về lâu dài, Ngân hàng vẫn phải đảm bảo sự cân đối về cơ cấu nguồn sử dụng nguồn vốn nhằm đề phòng rủi ro có thể xảy ra 2.2.2 Cân đối theo loại tiền Trong hoạt động kinh doanh, Ngân hàng vừa huy động cho vay cả bằng VND ngoại... hạn sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cân đối vốn _ 23 Chơng ii Thực trạng về cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn nội i.Vài nét về ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn nội (nhno&ptnt Nội) 1 Sự hình thành phát triển của NHNo&PTNT Nội Năm 1988, hệ thống Ngân hàng Việt Nam chuyển... hiệu qủa kinh doanh ngày càng cao 2 Nội dung công tác cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn 2.1 Khái quát về bảng cân đối vốn của Ngân hàng thơng mại Cân đối vốn đợc tiến hành định kỳ theo những khoảng thời gian ngắn hay dài là phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động, môi trờng kinh doanh cơ chế điều hành của Ngân hàng Thông thờng các Ngân hàng lập bảng cân đối theo tháng hoặc theo quý nhằm đánh... tiết về biến động của nguồn vốn huy động sử dụng nguồn vốn, trong đó có tính tỷ trọng của từng thành phần trong cơ cấu ở cả nguồn sử dụng nguồn Căn cứ vào số liệu kế toán bảng cân đối đợc chia làm hai phần: Nguồn vốn sử dụng vốn 2.2 Nội dung của sự cân đối Về nguyên tắc chung, từ yêu cầu sử dụng tài sản có để quyết định quy mô, cơ cấu tài sản nợ định hớng phát triển của Ngân hàng,tuỳ theo... năng quản trị điều hành của Ngân hàng Đây là hoạt động chủ chốt của Ngân hàng, một nhà quản trị Ngân hàng phải có năng lực, trình độ để có thể định hớng kinh doanh đúng đắn, đảm bảo cho hoạt động Ngân hàng an toàn Cụ thể là giúp Ngân hàng đề ra các kế hoạch về huy động vốn từ đó tiến hành khai thác sử dụnghiệu quả nguồn lực Sao cho huy động vốn cung cấp đủ cho nhu cầu tín dụng cả về số lợng và. .. số d nguồn vốn huy động ngắn hạn số d cho vay ngắn hạn -Bảng cân đối số d nguồn vốn huy động trung-dài hạn số d cho vay trung- dài hạn Từ đó ta có thể tính đợc hệ số sử dụng nguồn vốn, tìm ra rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động huy động nguồn sử dụng nguồn vốn đồng thời đa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp Tuy nhiên, tuỳ trờng hợp cụ thể mà Ngân hàng có thể sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn... phải đảm bảo cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn Các NHTM nói chung đều hoạt động kinh doanh vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận sự tăng trởng không ngừng của nguồn vốn kinh doanh Để đạt đợc những mục tiêu đó, đòi hỏi Ngân hàng phải tự vạch ra một chiến lợc vốn đúng đắn, phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn trong từng thời kỳ Một yếu tố quan trọng trong chiến lợc vốn là phải đảm bảo sử dụng kết... hàng Trong hoạt động Ngân hàng, vấn đề bức xúc đặt ra là làm sao tăng cờng việc tích tụ tập trung vốn nhằm sử dụnghiệu quả nguồn vốn Đảm bảo cân đối vốn để hoạt động Ngân hàng phát triển trong nền kinh tế 3.1.Vấn đề huy động vốn Hiện nay vốn huy động không phải là khan hiếm, điều quan trọng là phải tìm ra một cơ chế huy động thích hợp Để đẩy mạnh quá trình huy động vốn trớc hết Ngân hàng cần xác định... Ngân hàng nào 3 Các nhân tố ảnh hởng đến công tác cân đối giữa huy động nguồn sử dụng nguồn vốn _ 21 Ngân hàng thơng mại cũng nh bất cứ một doanh nghiệp nào đều hoạt động trong môi trờng kinh doanh động, do đó các hoạt động kinh doanh nói chung công tác cân đối vốn nói riêng đều chịu sự tác động (tích cực tiêu cực) của các nhân tố bên trong lẫn bên ngoài của Ngân hàng... hàng trực thuộc NHNo nội đều tăng trởng khá Hầu hết các Ngân hàng đã nhận thức đợc kinh doanh Ngân hàng, bao gồm cả kinh doanh nguồn vốn kinh doanh tín dụng Các chi nhánh đã quan tâm tạo nguồn vốn kinh doanh với lãi suất hợp lý nên đã tìm huy động một số doanh nghiệp, cơ quan, trờng học về mở tài khoản gửi tiền nên nguồn vốn tăng trởng khá, tạo tiền đề thuận lợi cho kinh doanh Trong đó nổi . mất cân đối về kỳ hạn giữa huy động nguồn và sử dụng nguồn vốn. Về lâu dài, Ngân hàng vẫn phải đảm bảo sự cân đối về cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn vốn nhằm. nợ.iv. Tính cân đối giữa huy động và sử dụng nguồn vốn với hoạt động cho vay của ngân hàng.1. Sự cần thiết phải đảm bảo cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội, Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội, Giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại Agribank hà nội, Ngân hàng và hoạt động Ngân hàng:, Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị tr ờng., Nghiệp vụ tài sản nợ của Ngân hàng thơng mại., Tạo vốn qua huy động các khoản tiền gửi của khách hàng., Tín dụng ngắn hạn. Tín dụng trung dài hạn., Nghiệp vụ đầu t. Tài sản có khác., Cơ chế hoạt động và bộ máy tổ chức., TiỊn gưi tiÕt kiƯm d©n c.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn