tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi khu vực sau tháp sấy cho dây chuyền bột giặt

80 719 2
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 16:39

tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi khu vực sau tháp sấy cho dây chuyền bột giặt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI KHU VỰC SAU THÁP SẤY CHO DÂY CHUYỀN BỘT GIẶT- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÓA CHẤT CẦN THƠ CÔNG SUẤT: 35.000M3/GIỜ Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Chí Hiếu Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ánh Nhật MSSV: 09B1080047 Lớp: 09HMT2 TP. Hồ Chí Minh, năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN : Nguyễn Thị Ánh Nhật MSSV: 09B1080047 NGÀNH : Kỹ Thuật Môi Trường LỚP : 09HMT2 KHOA : Môi Trường và CN Sinh học BỘ MÔN :Kỹ thuật Môi trường 1. Đầu đề luận văn : TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ BỤI KHU VỰC SAU THÁP SÂY DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT GIẶT – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÓA CHẤT CẦN THƠ KCN TRÀ NÓC, TP.CẦN THƠ – CÔNG SUẤT 35.000M3/GIỜ 2. Nhiệm vụ luận văn: - Tổng quan. - Mô tả hiện trạng xử bụi tại nhà máy và tính toán lại phương án này. - Tính toán thiết kế phương án xử bụi bằng lọc bụi tay áo - Thể hiện các công trình đơn vị trên bản vẽ A1. 3. Ngày giao luận văn: 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Họ tên người hướng dẫn: ThS . Nguyễn Chí Hiếu Phần hướng dẫn: Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua bộ môn Ngày……tháng…….năm 2011 Chủ Nhiệm Bộ môn Người hướng dẫn chính (ký và ghi rõ họ tên) ThS. Nguyễn Chí Hiếu Phần dành cho Khoa, Bộ môn: Người duyệt:……………………………………………………………………. Ngày bảo vệ: …………………………………………………………………… Điểm tổng kết:………………………………………………………………… Nơi lưu trữ luận văn:……………………………………………………… Khoa: ………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm số bằng số: Điểm số bằng chữ ……………………………. Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2011 Ký tên ThS. Nguyễn Chí Hiếu LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan nội dung luận văn là kết quả thực hiện của riêng tôi. Những kết quả trong luận văn là trung thực, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc Sỹ Nguyễn Chí Hiếu. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm và các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn. LỜI CẢM ƠN  Xin chân thành cám ơn đến các quý Thầy cô Khoa Môi Trường tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức chuyên ngành cho em trong suốt thời gian học tập tại trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ. Xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Cô Nguyễn Chí Hiếu đã chỉ dạy những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho em. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến bố mẹ đã dày công nuôi con khôn lớn, tạo cho con điều kiện học tập tốt nhất. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả bạn bè cùng lớp, cùng trường đã hết sức động viên trong thời gian qua và cảm ơn tất cả những ai sẽ đọc và đóng góp ý kiến vào luận văn tốt nghiệp này. Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Thị Ánh Nhật Đồ án tốt nghiệp - Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi khu vực sau sấy dây chuyền sản xuất bột giặt- Công ty cổ phần phân bón Hóa Chất Cần Thơ- Công suất 35.000m3/h GVHD: ThS. Nguyễn Chí Hiếu SVTH : Nguyễn Thị Ánh Nhật MỤC LỤC Mở đầu Chương 1. Tổng quan công ty Hóa Chất Cần Thơ 1.1. .Giới thiệu về xí nghiệp 1.2.1. Tổng quan chung về công ty. 1.2.2. Vị trí địa 1.2.3. Cơ sở hạ tầng 1.2.4. Điều kiện khí hậu 1.2.5. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của xí nghiệp 1.2.6. Các chất thải phát sinh sau hệ thống sấy 1.2.7. Tính chất bụi bột giặt 1.2. Hiện trạng môi trường tại khu vực xí nghiệp 1.2.1. Nguồn gốc đặc trưng nguồn gây ô nhiễm không khí 1.2.2. Nguồn gốc đặc trưng nguồn gây ô nhiễm nước Chương 2. Tổng quan các phương pháp không chế ô nhiễm 2.1. Các tính chất cơ bản của bụi 2.1.1. Độ phân tán các nguyên tử 2.1.2. Tính kết dính của bụi 2.1.3. Độ mài mòn của bụi 2.1.4. Độ thấm ướt của bụi 2.1.5. Độ hút ẩm của bụi 2.1.6. Độ dẫn điện của lớp bụi 2.1.7. Sự tích điện của lớp bụi 2.1.8. Tính tự bốc nóng và tạo nỗn hợp dễ nổ với không khí 2.1.9. Hiệu quả thu hồi bụi 2.2. Các phương pháp xử bụi 2.2.1. Thu hồi bụi theo phương pháp khô 2.2.2. Thu hồi bụi theo phương pháp ướt 2.2.3. Thiết bị lọc bụi tay áo Đồ án tốt nghiệp - Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi khu vực sau sấy dây chuyền sản xuất bột giặt- Công ty cổ phần phân bón Hóa Chất Cần Thơ- Công suất 35.000m3/h GVHD: ThS. Nguyễn Chí Hiếu SVTH : Nguyễn Thị Ánh Nhật Chương 3. Hiện trạng xử bụi khu vực sau tháp sấy 3.1. Quy trình công nghệ sản xuất 3.2. Nguồn gốc phát sinh khí thải, bụitính chất bụi bột giặt 3.3. Quy trình xử bụi hiện có tại nhà máy và đề xuất phương án xử bụi mới 3.4. Tính toán lại thiết bị lọc bụi bằng xiclon Chương 4. Tính toán các công trình đơn vị của thiết bị lọc bụi tay áo 4.1. Tính số lượng túi vải 4.2. Tính số lượng valve rung giũ 4.3. Tính kích thước buồng lọc 4.4. Tính toán đường ống 4.5. Tính trở lực xiclon, thiết bị lọc bụihệ thống đường ống 4.6. Tính ống khói 4.7. Tính toán khối lượng bụi thu được sau hệ lọc bụi túi vải 4.8. Chọn vật liệu 4.9. Chọn quạt Chương 5. Khái quát kinh tế 5.1 . Khối lượng thiết bị 5.2 . Khối lượng đường ống 5.3 . Tính toán giá thành thiết bị lọc bụi túi vải 5.4 . Chi phí vận hành thiết bị trong vòng 1 năm Chương 6. Hướng dẫn vận hành và bảo trì hệ thống lọc bụi tay áo 6.1. Mô tả hệ thống lọc bụi 6.2. Bảng đặc tính kỹ thuật 6.3. Hoạt động 6.4. Hướng dẫn vận hành 6.5. Bảo trì hệ thống Chương 7. Kết luận và kiến nghị 7.1 Kết luận 7.2 Kiến nghị Đồ án tốt nghiệp - Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi khu vực sau sấy dây chuyền sản xuất bột giặt- Công ty cổ phần phân bón Hóa Chất Cần Thơ- Công suất 35.000m3/h GVHD: ThS. Nguyễn Chí Hiếu SVTH : Nguyễn Thị Ánh Nhật Đồ án tốt nghiệp - Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi khu vực sau sấy dây chuyền sản xuất bột giặt- Công ty cổ phần phân bón Hóa Chất Cần Thơ- Công suất 35.000m3/h GVHD: ThS. Nguyễn Chí Hiếu Trang 1 SVTH : Nguyễn Thị Ánh Nhật 1.  Cùng với sự phát triển kinh tế là sự ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Môi trường bị ô nhiễm sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của con người cũng như động thực vật, phá vỡ các mối cân bằng sinh thái, cảnh quan đô thị. Để tạo sự cân bằng sinh thái, môi trường sống trong sạch trước tiên phải kể đến môi trường tự nhiên mà trong đó môi trường không khí đóng vai trò quan trọng nhất. Hiện nay ô nhiễm không khí đang là một vấn đề đáng quan tâm khi số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng tăng. Vì vậy việc xử bụi và khí thải trong quá trình sản xuất là bước quan trọng trong việc bảo vệ môi trường không khí. 2.  Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi khu vực sau tháp sấy cho dây chuyền sản xuất bột giặt- Công ty Cổ Phần Phân Bón Hóa Chất Cần Thơ. Công suất: 35.000m3/h một cách hợp lý. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thu hồi nguyên vật liệu. 3.  - Khảo sát thu thập sát liệu thực tế tại công ty - Tìm hiểu và đề xuất dây chuyền xử bụi cho nhà máy - Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi cho nhà máy - Tính toán kinh tế cho hệ thống xử lý. - Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị 4.   - Nghiên cứu thuyết: đọc sách, tham khảo tài liệu,… - Kết hợp quan sát thực tế và thuyết: tham quan nhà máy và so sánh với thuyết, tham khảo ý kiến của các thầy, … - Dựa vào các tiêu chuẩn để tính toán cho phù hợp 5.  Thời gian thực hiện: 12 tuần Phạm vi của đề tài: Đồ án tốt nghiệp - Tính toán thiết kế hệ thống xử bụi khu vực sau sấy dây chuyền sản xuất bột giặt- Công ty cổ phần phân bón Hóa Chất Cần Thơ- Công suất 35.000m3/h GVHD: ThS. Nguyễn Chí Hiếu Trang 2 SVTH : Nguyễn Thị Ánh Nhật   1.  1.1.  Công ty CP Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ, đơn vị thành viên của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam, được thành lập năm 1977, tiền thân là Nhà Máy Nghiền Apatit Hậu Giang. Vị trí địa lí: Cty CP Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ gồm 05 khu vực: - Khu vực 1: tại Khu CN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ, tổng diện tích trên 80.000m². - Khu vực 2: tại Khu CN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ, tổng diện tích trên 20.000m². - Khu vực 3: tại Khu CN Trà Nóc 2, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ, tổng diện tích trên 80.000m². - Khu vực 4: tại Khu CN Tiểu thủ CN, P.Hiệp Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang, diện tíc trên 66.000m². - Khu vực 5: tại Ba Hòn – Kiên Lương, Kiên Giang, diện tích trên 5.000m². Quy mô tổ chức: Cty CP Phân Bón & Hóa Chất Cần Thơ gồm 4 đơn vị thành viên gồm: - Xí Nghiệp Phân Bón: Chuyên sản xuất các loại phân bón phức hợp N.P.K, năng suất 200.000 tấn/năm. - Xí nghiệp Hóa Chất: Gồm 03 dây chuyền:  Dây chuyền sản xuất Bột Giặt 12.000 Tấn/năm.  Dây chuyền sản xuất Silicate Natri 25.000 Tấn/năm.  Dây chuyền sản xuất Zeolite 4A 20.000 Tấn Năm. - Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi và thủy sản: gồm 02 dây chuyền:  Dây chuyền sản xuất thức ăn viên nổi cho cá da trơn 40.000 Tấn/năm.  Dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc gia cầm 60.000 Tấn năm. - Cty TNHH MTV Phân Bón Hữu Cơ Đậm Đặc, Chuyên sản xuất phân bón hữu cơ đậm đặc, năng suất 20.000 tấn/năm. - Xí Nghiệp Khai Thác Đá Ba Hòn, chuyên khai thác đá vôi công suất 35.000m³/năm. 1.2.  Vị trí lắp đặt dây chuyền sản xuất Bột Giặt nằm phía Đông nam trong mặt bằng hiện có của Công ty CP Phân Bón và Hoá Chất Cần Thơ, cách trung tâm Thành phố Cần Thơ khoảng 12km, thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ . - Phía Đông: Giáp với Sông Hậu Giang gần với bến bốc xếp số 2 của công ty, rất thuận lợi cho vận chuyển đường thuỷ. [...]... tt nghip - Tớnh toỏn thit k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h Cỏc phng phỏp x b mt tỳi lc i vi vi lc cho loi dt hoc khụng dt thỡ vic x b mt vi cú th nõng cao hiu qu v tui th ca tỳi lc Bng 2.9: Cỏc phng phỏp x b mt vi lc Cỏc dng x b Mc ớch s b mt mt cho NoneFiberglass p dng cho loai vi t núng b mt p dng nõng... chng Acid Nõng cao kh nng chng acid v Nomex (cho vi khụng dt) lm chm quỏ trỡnh thm nc GVHD: ThS Nguyn Chớ Hiu SVTH : Nguyn Th nh Nht Trang 26 ỏn tt nghip - Tớnh toỏn thit k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h Cỏc dng x b Mc ớch s b mt mt cho Fiberglass Cỏc ng dng X Silicone, Bo v si thy tinh trong quỏ ng dng trong... 4a ti cụng ty Nh xng: Chia lm 02 khu vc: - Khu vc gia cụng kem: kin trỳc 1 trt 2 lu, kt cu khung beton ct thộp xõy tng, mỏi lp fibroximen, tng din tớch s dng 12x6x3 =216m - Khu vc sy v gia cụng bỏn thnh phm: kin trỳc 1 trt 2 lu, kt cu khung beton ct thộp xõy tng, mỏi lp fibroximen, tng din tớch s dng 234m - Khu vc cõn úng gúi sn phm: Din tớch 21x12 = 252m, kin trỳc khung nh thộp vi chiu cao hiu dng... - Vi lc phi tha món cỏc iu kin sau õy: + ng kớnh ng vi: d = 120 300 mm + Chiu di: l = (16 20)d + Kh nng cha bi cao v ngay sau khi phc hi bo m hiu qu lc cao GVHD: ThS Nguyn Chớ Hiu SVTH : Nguyn Th nh Nht Trang 19 ỏn tt nghip - Tớnh toỏn thit k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h + Gi c kh nng cho khớ xuyờn qua ti u + bn c... Tớnh toỏn thit k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h Tng quỏt cỏc nguyờn r bi cho tỳi lc bi (a) (b) (c) (d) (e) Vibrator a, b: R bi bng phng phỏp lc hoc gừ c khớ c: R bi bng phng phỏp rung c khớ d: Phng phỏp kt hp rung r v khớ nộn thi ngc e: R bi bng phng phỏp thi xung khớ nộn Hỡnh 2.14: Cỏc kiu r bi cho tỳi lc bi Hin nay phn... ra c tớnh c húa ca ht bi Ngoi ra, vi lc bi cn phi t c cỏc iu kin sau õy: thoỏng khớ cao (tn hao ỏp sut thp), chu c bn c tt Hot ng n nh ti nhit lm vic cho phộp Kớch thc (n nh) khụng thay i ti nhit lm vic cho phộp GVHD: ThS Nguyn Chớ Hiu SVTH : Nguyn Th nh Nht Trang 23 ỏn tt nghip - Tớnh toỏn thit k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th-... k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h - Phớa Tõy: Giỏp vi ng ni b ca Cụng ty - Phớa Nam: Giỏp vi kho cha - Phớa Bc: Giỏp vi ng ni b (gn xng Zeolite 4A, xng Natri Silicate) rt thun li cho vn chuyn nguyờn liu trong sn xut Dõy chuyn sn xut Bt Git c lp t ti xng sn xut Bt git, Xớ Nghip Húa Cht nh sau: V trớ: Nm trong khu n viờn... mt s ng dng) X b mt v Dựng lc cỏc phn t bi min, Nomex, Polyester, Acrylic, dỏt b mt bng nõng cao hiu sut lc, gim hin Polypropylene (cho vi tng úng bỏnh trờn b mt vi khụng dt) (dỏt mng trờn PTFE b mt ch ỏp dng cho cỏc loi vi sau: Polypropylene, Ryton & Polyester) Thm thu b mt Nõng cao kh nng chng thm Nomex (cho vi khụng dt) du v nc; b hn ch trong bng PTFE chng úng bỏnh trờn b mt vi X chng Acid... tt nghip - Tớnh toỏn thit k h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h - Trong sn xut bt git, lng nc thi phỏt sinh ch yu gm: Nc v sinh thit b: ra bộc phun, ra nh xng Nc lm mỏt h thng bm kem - Thnh phn ch yu ca nc thi l kem git cú PH = 7 9, mu trng c, d to bt - Phng ỏn x lý: a vo h thng b khuy, sau ú lng lc loi b cn a tr li quỏ trỡnh... h thng x bi khu vc sau sy dõy chuyn sn xut bt git- Cụng ty c phn phõn bún Húa Cht Cn Th- Cụng sut 35.000m3/h - Nguyờn hot ng: + Thit b ny ớt c s dng do lp m hay b bt kớn + m bo s dớnh t ca lp m chỳng thng c nghiờng 7 ữ 10 0 v hng dũng khớ, lu lng lng 0,15 ữ 0,5 l/m3 + Lp vt liu m thng lm bng kim loi mu, s, nha + Vn tc khớ cú th ln 10m/s do ú kớch thc ca thit b s c gn nh - Hiu qu x lý: + Hiu . hiểu và đề xuất dây chuyền xử lý bụi cho nhà máy - Tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi cho nhà máy - Tính toán kinh tế cho hệ thống xử lý. - Hướng dẫn. CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI KHU VỰC SAU THÁP SẤY CHO DÂY CHUYỀN BỘT GIẶT-
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi khu vực sau tháp sấy cho dây chuyền bột giặt, tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi khu vực sau tháp sấy cho dây chuyền bột giặt, tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi khu vực sau tháp sấy cho dây chuyền bột giặt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay