kinh tế trang trại và ngành nghề nông thôn phát triển góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn

25 359 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 14:25

lời mở đầuNam Định là một tỉnh phía nam châu thổ sông Hồng là một trongnhững tỉnh trọng điểm nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng, với số dân là 1,92triệu ngời, trong đó 81% làm nông nghiệp, tỷ trọng giá trị sản lợng nông nghiệpchiếm 41,47% - 51,24% (giai đoạn 1991-1996). Với diện tích tự nhiên 1.678km2, mật độ dân số 1145 ngời/km2. Nam Định có đất đai màu mỡ, có nhiều khảnăng mở rộng diện tích gieo trồng, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ dân trí caocần cù siêng năng. Hơn thế nữa Nam Định lại là một tỉnh có lịch sử phát triển lâuđời, từ xa đã là một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá- thơng mại của vùngĐông Bắc Bắc Bộ. Vì vậy đây là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn phong phú đa dạng. Kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, có truyềnthống thâm canh đã đang đạt đợc những đỉnh cao từng bớc chuyển nôngnghiệp sang sản xuất hàng hoá theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thúcđẩy tăng trởng nhanh về kinh tế, an toàn về lơng thực, có sản phẩm nông nghiệpxuất khẩu xây dựng nông thôn mới ngày càng giầu đẹp, văn minh góp phần ổnđịnh tình hình kinh tế - chính trị xã hội của tỉnh.Giao thông vận tải của tỉnh khá thuận lợi. Tuyến đờng sắt Bắc Nam chạyqua địa phận tỉnh 45 km. Quốc lộ 21 nối với quốc lộ 1, quốc lộ 10 nối liền tamgiác tăng trởng kinh tế Quảng Ninh Hải Phòng Hà Nội cùng với mạng lớiđờng bộ đã đợc nhựa hoá. Mạng lới giao thông đờng sông (sông Hồng, sôngĐào, sông Sò), 72 km đờng biển cảng biển Hải Thịnh đã tạo tiền đề giao lukinh tế của tỉnh Nam Định với các tỉnh khác trong nớc quốc tế.Quá trình phát triển kinh tế của Nam Định đã hình thành các vùng kinh tếtrung tâm công nghiệp dịch vụ nh sau: - Vùng Đông Bắc Bắc sông Đào gồm các huyện ý yên, Vụ Bản, MỹLộc thành phố Nam Định. Diện tích tự nhiên 505,8 km2 chiếm 30,1% diệntích đất tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất nông nghiệp là 35.666,7 ha chiếm 70,4%đất tự nhiên của vùng 33,4% đất nông nghiệp của tỉnh. Đất đai kém màu mỡ,hầu nh không đợc tới phù sa, địa hình trũng lòng chảo, trớc đây khi thuỷ lợi chađợc cải tạo thì sản xuất hai vụ bấp bênh, năng suất thấp. Ngày nay nhờ hệ thốngthuỷ lợi, tới tiêu động lực là chủ yếu, đồng ruộng đã đợc cải tạo, tuy vẫn cònngập úng cục bộ nhng trên diện hẹp, diễn ra trong thời gian ngắn. Về kinh tế,đây là vùng nông nghiệp, có tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công1 nghiệp ngành nghề truyền thống với thành phố Nam Định vốn là trung tâmcông nghiệp dịch vụ truyền thống.- Vùng đồng bằng ven biển 1.172,2 km2 chiếm 69,9% diện tích tự nhiên củatỉnh. Trong đó đất nông nghiệp là 70.995,4 ha chiếm 66,6% đất nông nghiệp củatỉnh. Đây là vùng địa hình bằng phẳng đất đai đợc bồi đắp bởi hệ thống sôngHồng, sông Ninh Cơ, sông Đáy nên rất màu mỡ. Hơn nữa do hệ thống thuỷ lợiđồng bộ khai thác những mặt thuận của chế độ thuỷ văn nên việc tới tiêu chủđộng. Ngoài ra vùng còn có 72 km2 bờ biển nên có tiềm năng nuôi trồng thuỷsản lớn. Đây cũng là vùng có truyền thống thâm canh lúa, năng suất cao, sản l-ợng lớn chuyên trồng lúa đặc sản có tiềm năng suất khẩu.2 PHần thứ nhất: cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụcủa sở nông nghiệp & ptnt tỉnh nam địnhI/ Sự ra đời phát triển của Sở Nông nghiệp & PTNT1/ Thành lập Sở Nông nghiệp & PTNTNgày 24/4/1996 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, ban tổ chức cán bộ chính phủ đã gửi thông t liên bộ hớng dẫn về việc thành lập Sở Nôngnghiệp Phát triển nông thôn nh sau: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ơng ra quyết định thành lập Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôntrên cơ sở sáp nhập tổ chức lại các tổ chức quản lý Nhà nớc hiện có về nôngnghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi (Sở Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp, Sở Thuỷ lợi trựcthuộc tỉnh). Thực hiện thông báo số 06/TB TU ngày 6/6/1996 của Ban thờng vụtỉnh uỷ quyết định số 857/QĐ - UB ngày 17/6/1996 của UBND Tỉnh Nam Hà(nay là tỉnh Nam Định) về việc thành lập Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôntỉnh Nam Hà trên cơ sở hợp nhất tổ chức lại Sở Nông Lâm nghiệp Sở ThuỷLợi Nam Hà.2/ Chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 2.1/ Về chức năngSở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn của Uỷban nhân dân tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chứac năng quản lý Nhànớc về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi phát triển nông thôn trên địa bàntiỉnh. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý của Bộ trởng Bộ Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn về nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành Nông nghiệp, Lâmnghiệp, Thuỷ lợi phát triển nông thôn. 2.2/ Về nhiệm vụ quyền hạn 1- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản pháp quy (quyết định, chỉ thị)để thực hiện Luật, Pháp lệnh các văn bản pháp quy về các lĩnh vực nôngnghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi phát triển nông thôn của Nhà nớc của Bộ banhành. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền về các lĩnh vực do Sở phụ trách. 2- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chiến lợc, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dàihạn hàng năm trên địa bàn tỉnh tổ chức chỉ đạo, hớng dẫn thực hiện sau khiđợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phê duyệtvề các lĩnh vực:3 - Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản phát triển ngànhnghề nông thôn. - Quản lý, bảo vệ phát triển vốn rừng, trồng rừng, khai thác chếbiến lâm sản. - Quản lý tài nguyên nớc, quản lý việc xây dựng, khai thác côngtrình thuỷ lợi, công tác phòng chống bão lụt, bảo vệ đê điều, quản lý khai thác vàphát triển tổng hợp các dòng sông trên địa bàn tỉnh, quản lý nớc sinh hoạt vệsinh môi trờng nông thôn. - Quản lý Nhà nớc các hoạt động dịch vụ thuộc ngành địa phơng. 3- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chính sách về nông nghiệp phát triểnnông thôn. 4- Là đầu mối phối hợp với các ngành, các cấp địa phơng tổ chức, chỉ đạovà hớng dẫn thực hiện ngỡng nội dung liên quan đến phát triển nông thôn. Làđầu mối tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên về công tác xây dựng phát triểnnông thôn.5- Thống nhất quản lý công tác giống về thực vật động vật thuộc tráchnhiệm đợc giao.6- Tổ chức, chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến lâm.7- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng các tiếnbộ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực do Sở phụ trách.8- Tổ chức, quản lý chất lợng các công trình xây dựng chuyên ngành, chất l-ợng nông lâm sản hàng hoá, quản lý các công tác an toàn đê điều, an toàn lơngthực, phòng chống dịch bệnh động thực vật, an toàn sử dụng các hoá chất trongsản xuất bảo quản nông sản thực phẩm9- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nớc đối với các doanh nghiệp trong cácngành nông, lâm, thuỷ lợi do Sở quản lý theo Luật Doanh nghiệp Nhà nớc cácquy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp hoặc uỷ quyền cho Sở Nôngnghiệp & Phát triển nông thôn quản lý.10- Thực hiện công tác thanh tra Nhà nớc thanh tra kiểm tra chuyênngành.11- Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác thú y, công tác bảo vệ kiểmdịch thực vật nội địa.12- Tổ chức quản lý việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc Sở doUỷ ban nhân dân tỉnh giao.13- Xây dựng , quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng nguồn nhân lực của ngành ởđịa phơng.4 14- Thực hiện nhiệm vụ thờng trực của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão.15- Tổ chức chỉ đạo công tác phân bổ lao động, dân c, phát triển vùng kinhtế mới định canh định c trên địa bàn tỉnh.16- Quản lý việc cấp thu hồi các giấy phép thuộc các lĩnh vực do Sở quảnlý theo quy định của pháp luật.17- Quản lý về tổ chức công chức, viên chức, tài sản của Sở theo phápluật phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.II/ Cơ cấu tổ chức của bộ máy của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thônSở nông nghiệp phát triển nông thôn Nam Định có tất cả 70 cán bộ viênchức, trong đó có 56 cán bộ tốt nghiệp Đại học trở lên; 6 cán bộ tốt nghiệp CaoĐẳng, Trung học; 8 cán bộ Trung cấp các trình độ khác.1/ Cơ cấu tổ chức 1.1/ Lãnh đạo: Giám đốc các phó giám đốcGiám đốc chịu trách nhiệm trớc chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trớc Bộ tr-ởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về toàn bộ hoạt động của Sở.Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, đợc Giám đốc phân công từng lĩnh vựccông tác hoặc từng khối lợng công việc.Giám đốc các Phó Giám đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm,miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật. Riêng bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc Sở trớckhi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định phải có sự thoả thuận bằng vănbản của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 1.2/ Các phòng ban của SởPhòng Tổ chức cán bộ.Phòng Kế hoạch - đầu t xây dựngPhòng Tài chính kế toánPhòng Lâm nghiệpPhòng Hành chính tổng hợpPhòng Quản lý nớc công trình thuỷ lợiPhòng Chế biến nông lâm sản ngành nghề nông thônPhòng Chăn nuôiPhòng Trồng trọt5 Phòng Chính sách nông nghiệp phát triển nông thônThanh tra Sở 1.3/ Các tổ chức quản lý Nhà nớc chuyên ngànhChi cục bảo vệ thực vậtChi cục thú yChi cục vùng kinh tế mớiChi cục kiểm lâmChi cục phòng chống lụt bão 1.4/ Các tổ chức sự nghiệpĐoàn khảo sát thuỷ vănTrung tâm Khuyến nông, khuyến lâmTrạm Nông hoá cải tạo đấtTrạm Giống cây lâm nghiệpTrờng Trung học kinh tế kỹ thuật nông nghiệpTrờng Trung học nghề cơ điện nông nghiệp thuỷ lợiTrung tâm nớc sinh hoạt vệ sinh môi trờng nông thônBan Quản lý dự án thuỷ lợiCác đội quản lý đê điều2/ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 2.1/ Phòng Tổ chức cán bộPhòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn của Sở Nông Nghiệp & Pháttriển nông thôn, giúp giám đốc Sở ban cán sự Đảng thực hiện chức năng quảnlý Nhà nớc về công tác Tổ chức- cán bộ, lao động tiền lơng trong phạm vi toànngành theo sự phân công, phân cấp quản lý của tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định.Đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của ban Tổ chức chínhquyền tỉnh, sở Lao động- Thơng binh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vụ Tổchức cán bộ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ giúp Sở nghiên cứu, xây dựng đề ánkiện toàn hệ thống Tổ chức bộ máy ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôntừ tỉnh đến cấp huyện cơ sở cho phù hợp với chủ trơng đờng lối của Đảng,Nhà nớc tình hình cụ thể địa phơng. Thờng xuyên theo dõi, hớng dẫn, giúpcác đơn vị trực thuộc Sở kiện toàn tổ chức bộ máy; xác định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cho phù hợp. Hớng dẫn, xây dựng quản lý quyhoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dỡng, bố trí, sử dụng đúng tiêu chuẩn công chức,viên chức, công nhân kỹ thuật toàn ngành. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nớc về6 thực hiện những chế độ, chính sách tiền lơng, tiền thởng, bảo hiểm xã hội, bảohộ lao động; tiếp nhận, điều động, tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồnglao động Kiểm tra, hớng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở, xâydựng chỉ tiêu biên chế hàng năm, theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu biên chế đợcgiao từng đơn vị. Quản lý lu trữ hồ sơ công chức, viên chức, tổng hợp tình hìnhtổ chức bộ máy cán bộ lao động tiền lơng Tham mu giúp ban cán sựĐảng, lãnh đạo sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chọn cử cán bộ côngnhân kỹ thuật đi tham quan, học tập, lao động hợp tác Quốc tế trong nớc vàngoài nớc, tham dự các dự án đầu t nớc ngoài. 2.2/ Phòng Hành chính tổng hợpPhòng Hành chính tổng hợp có chức năng chủ yếu giúp giám đốc Sở theodõi việc thực hiện các quyết định của giám đốc, các chơng trình, kế hoạch côngtác của Sở; quản lý công tác văn th, lu trữ, hành chính, quản trị, bảo đảm cácđiều kiện vật chất, kỹ thuật, thông tin liên lác cho mọi hoạt động của cơ quan Sở.Phof Hành chính tổng hợp xây dựng chơng trình công tác hàng quý, tháng, theodõi đôn đốc việc thực hiên chơng trình đó. Quản lý, kiểm tra bảo đảm đúng phápchế hành chính đối với các văn bản do Sở ban hanh, bảo quản sử dụng con dấutheo quy định. Chủ trì theo dõi công tác tuyên truyền, thi đua, khen thởng, thựchiện nhiệm vụ thờng trực hội đồng thi đua khen thởng của Sở. Tổ chức thực hiệncác công việc về hành chính quản trị, văn th, lu trữ tài liệu, công văn đi đến 2.3/ Phòng Tài chính kế toán Là phòng chuyên môn của Sở có chức năng giúp đỡ giám đốc Sở quản lýNhà nớc về công tác Tài chính kế toán đối với các đơn vị hành chính sựnghiệp các doanh nghiệp trực thuộc theo nhiệm vụ thẩm quyền đợc giao.Phòng có nhiệm vụ quản lý, phân bổ hạn mức, theo dõi, kiểm tra thanh quyếttoán các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nớc cấp; trực tiếp quản lý có kế hoạchchi tiêu, sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nớc cấp; phối hợp chặt chẽvới các ngành hữu quan hớng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành quản lý, sửdụng có hiệu quả vật t, tiền vốn, tài sản, cá hoạt động tài chính kế toán theo quyđịnh; phối hợp với các phòng ban trong Sở, các ngành có kiên quan đề xuất, kiếnnghị trình cấp có thẩm quyền bổ xung, sửa đổi các văn bản pháp quy về chínhsách chế độ tài chính của ngành Nông nghiệp & Phat triển nông thôn. 2.4/ Phòng Kế hoạch đầu t xây dựng cơ bảnphòng có chức năng giúp giám đốc Sở quản lý Nhà nớc về quy hoạch, kếhoạch đầu t xây dựng thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, kinh tế7 mới Phòng có nhiệm vụ hớng dẫn các đơn vị trực thuộc lập các dự án đầu t, xâydựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn hàng năm. Tổng hợp, cân đối chitiêu kế hoạch, phân bổ vốn XDCB, quản lý theo dõi việc thực hiện các dự án,kế hoạch đã đợc cấp trên phê duyệt. giúp giám đốc Sở thẩm tra thẩm địnhtrình Sở, các cơ quan quản lý cấp trên phê quyệt các dự án đầu t xây dựng, thiếtkế kỹ thuật, tổng dự toán các công trình; hớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vịtrong ngành thực hiện các dự án đầu t, quản lý đầu t theo đúng điều lệ; theo dõikiểm tra tiến độ thi công chất lợng công trình, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghịvới cơ quan cấp trên những biện pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những vớng mắc vềvốn, vật t, kỹ thuật. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành đanhanh dự án vào khai thác, sử dụng đạt đợc mục tiêu hiệu quả; chịu tráchnhiệm phối hợp với các phòng ban trong Sở, liên hệ với các cấp, ngành có liênquan bổ xung, sửa đổi, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 2.5/ Phòng chính sách Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.Đây là phòng chuyên môn của Sở, giúp giám đốc Sở thực hiện chức năngquản lý Nhà nớc về chính sách Nông- lâm nghiệp, thuỷ lợi phát triển nôngthông trên địa bàn tỉnh. Phòng có nhiệm vụ giúp giám đốc Sở chủ trì, phối hợphoặc tham gia với các ngành có liên quan, các phòng, ban của Sở trong việc tổchức triển khai cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, công nghiệp chếbiến nông lâm sản, chính sách đối với các tổ chức kinh tế nông thôn, xoá đóigiảm nghèo, tạo việc làm, phát triển vùng kinh tế mới ; giúp giám đốc Sở soạnthảo ban hành các văn bản pháp quy thuộc cơ chế chính sách về sản xuất nôngnghịêp, quản lý khai thác tài nguyên, khuyến khích các thành phần kinh tếcùng phát triển. Hớng dẫn, theo dõi, kiểm tra, xây dựng mô hình tổng kết việcthực hiện cơ chế quản lý chính sách đối với các HTX nông nghiệp, các doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trên địa bàn. 2.6/ Thanh tra SởThanh tra Sở là tổ chức Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc uỷ bannhân dân Tỉnh, thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nớc của Sởvà thanh tra đối với cơ quan đơn vị do Sở trực tiếp quản lý. Phòng có nhiệm vụthanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nớc các tổ chức, cá nhântrên địa bàn theo thẩm quyền quản lý Nhà nớc của Sở; giải quyết khiếu nại, tốcáo mà thủ trởng cơ quan, đơn vị do Sở quản lý giải quyết nhng đơng sự cònkhiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hớng dẫn, kiểm tra việcthực hiện các quy định về các công tác thanh tra việc xét, giải quyết khiếu nại,tố cáo đối với thủ trởng cơ quan, đơn vị do Sở trực tiếp quản lý. Hớng dẫn chỉ8 đạo về nghiệp vụ thanh tra đối với các tổ chức thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.Theo dõi, quản lý công tác thanh tra, pháp chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộcSở trực tiếp quản lý. 2.7/ Phòng trồng trọtLà phòng chuyên môn của Sở có chức năng tham mu, giúp giám đốc Sởquản lý Nhà nớc về lĩnh vực trồng trọt trong phạm vi lãnh thổ tỉnh, đồng thờichịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Cục khuyến nôngkhuyến lâm, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Xây dựng quy hoạch, kếhoạch dài hạn, trung hạn,và hàng năm các dự án về phát triển trồng trọt; giúpgiám đốc Sở xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp, các quy trình, quy phạm, tiêuchuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất trồng trọt thích hợp với từngvùng sinh thái trong tỉnh; theo dõi, kiểm tra tình hình sinh trởng phát triển củacây trồng, tiến độ trồng trọt, đề xuất những chủ trơng biện pháp kỹ thuật cầnthiết để giải quyết những diễn biến bất thờng. Phối hợp chặt chẽ với chi cục Bảovệ thực vật, công ty giống cây trồng các cơ quan có liên quan phổ biến tiếnbộ kỹ thuật về trồng trọt, tổng kết kinh nghiệm, xác định biện pháp kỹ thuật, cơcấu mùa vụ, những giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên kỹ thuậtcủa từng vùng. Quản lý nhà nớc về giống cây trồng trên địa bàn lãnh thổ tỉnhtheo sự phân cấp hớng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. 2.8/ Phòng lâm nghiệpLà phòng chuyên môn thuộc Sở, giúp giám đốc Sở thực hiện chức năngquản lý Nhà nớc về xây dựng, phục hồi, sử dụng phát triển rừng sản xuất,rừng phong hộ, đặc dụng, phát triển lâm nghiệp xã hội. Phòng tham mu chogiám đốc Sở xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển lâm nghiệp trong tỉnh;giúp giám đốc Sở xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho các chơngtrình, dự án về phát triển lâm nghiệp phân bổ kế hoách đầu t hàng năm chocác dự án để giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt. Hớng dẫn các đề án, dự ánđầu t, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự án đầu t thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triểnrừng, giống cây rừng. Quản lý quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chất lợng giốngcây, các chỉ tiêu về sản lợng, chủng loại lâm đặc sản rừng đợc khai thác sử dụnghàng năm 2.9/ Phòng chăn nuôiLà phòng chuyên môn của Sở có chức năng tham mu giúp giám đốc Sở quảnlý Nhà nớc về lĩnh vực chăn nuôi trong phạm vi lãnh thổ tỉnh, đồng thời chịu sựchỉ đạo về chuyên môn ký thuật, nghiệp vụ của Cục khuyến nông khuyến lâm,Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Phòng có nhiệm xây dựng, quy hoạch9 dài hạn, trung hạn hàng năm về phát triển chăn nuôi, chế biến thức ăn chănnuôi, theo dõi giúp Sở ban hành quản lý tổ chức, hớng dẫn, thực hiện tiêuchuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật các quy trình, quy phạm về giống, chuồng trại,chăm sóc, nuôi dỡng, chế biến thức ăn chăn nuôi. Thờng xuyên theo dõi chặt chẽtình hình chăn nuôi trên phạm vi lãnh thổ tỉnh, đề xuất kịp thời những chủ trơngbiện pháp kỹ thuật cần thiết giúp giám đốc sở chỉ đạo sản xuất. Quản lý Nhà nớcvề giống gia súc, gia cầm, các loại vật nuôi, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnhtheo sự phân công hớng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. 2.10/ Phòng chế biến nông lâm sản ngành nghề nông thônĐây là phòng thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn có chức năngquản lý Nhà nớc về chuyên ngành chế biến nông lâm sản ngành nghề nôngthôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Cục chế biến nông lâm sảnvà ngành nghề nông thôn thuộc Bộ. Phòng có nhiệm vụ giúp giám đốc Sở chủ trì,phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong tỉnh xây dựng, quyhoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án đầu t phát triển về các lĩnh vực:- Chế biến, bảo quản tiêu thụ nông lâm sản.- Cơ khí hoá Nông Lâm nghiệp, thuỷ lợi.- Phát triển ngành nghề nông thôn.Phòng cũng tham gia ý kiến vào các dự án kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu txây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng các cơ sở chế biến, bảo quản nông lâm sản,sửa chữa, chế tạo máy nông- lâm nghiệp, thuỷ lợi ngành nghề nông thôn; giúpgiám đốc Sở kiểm tra, xem xét, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyhoạch mạng lới các cơ sở chế biến, bảo quản nông lâm sản trên địa bàn tỉnh; tổchức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực chế biến, bảoquản nông lâm sản, cơ khí hoá nông lâm nghiệp, thuỷ lợi ngành nghề nôngthôn 2.11/ Phòng quản lý nớc công trình thuỷ lợiLà phòng chuyên môn của Sở có chức năng giúp giám đốc Sở quản lý Nhànớc về lĩnh vực quản lý nớc công trình thuỷ lợi trong pham vi lãnh thổ tỉnh,trên cơ sở thực hiện pháp lệnh về quản lý tài nguyên nớc khai thac bảo vệcông trình thuỷ lợi. Phòng có chức năng xây dựng va quản lý quy hoạch, kếhoạch dài hạn, trung hạn hàng năm về quản lý tài nguyên nớc công trình thuỷlợi: các hệ thống công trình thuỷ lợi, xây dựng kế hoạch tới tiêu phục vụ sảnxuất, đại tu, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện công trình thuỷ lợi, theodõi, tổ chức thực hiện sau khi đã đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hớng dẫnkiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên nớc khai thác, bảo vệ công trình10[...]... 2/ Kinh tế trang trại ngành nghề nông thôn phát triển góp phần tạo việc làm tăng thu nhập xoá đói giảm nghèo nông thôn 16 Kinh tế trang trại ngành nghề nông thôn phát triển, nhiều làng nghề truyền thống đợc khôi phục mở rộng quy mô sản xuất Theo thống kê toàn tỉnh có 60.657 hộ sản xuất nghề, 71 làng nghề, 81 tổ hợp, trong đó có 29 làng nghề truyền thống một số nghề mới phát triển ở. .. quy hoạch phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, các làng nghề hệ thống dịch vụ nông thôn để giải quyết việc làm Tăng cờng đầu t xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp đầu t phát triển kinh tế xã hội nông thôn Xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao đời sống nông dân phấn đấu đến năm 2005 toàn tỉnh về căn bản không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm 2/ Các... lao động nông nghiệp nông thôn theo hớng CNH HĐH Với khả năng thu hút lao động lớn, ngành nghề nông thôn đã có tác dụng tích cực trong việc chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn theo hớng ly nông bất ly hơng Trong suốt quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn rất nhiều nghề làng nghề đợc hình thành, có những nghề đã tồn tại hàng trăm năm, nhng có không ít làng nghề vẫn phát triển mạnh... cạnh trở thành xã nghề rộng lớn Cùng với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, các nghề mới, làng nghề mới cũng xuất hiện Vì vậy khi nói đến làng nghề thờng bao gồm cả làng nghề truyền thống làng nghề mới Có các làng nghề bị mai một dần theo thời gian Nhng chúng ta không thể phủ nhận 21 những lợi ích mà việc phát triển làng nghề đem lại cho nông nghiệp nông thôn: thu nhập, việc làm, phát triển. .. làng nghề trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Tác giả đa ra những lí luận về việc bảo tồn phát triển các làng nghề, những biện pháp để bảo tồn phát triển làng nghề Trong Báo cáo đánh giá thực trạng định hớng phát triển ngành nghề nông thôn Nam Định (tháng 4/2001) đã nêu lên hiện trạng của ngành nghề nông thôn Nam Định với những số liệu về tổng số làng nghề, ... học về việc phát triển làng nghề tỉnh Nam Định - Phần II:Thực trạng phát triển làng nghề một số huyện của tỉnh Nam Định - Phần III: Các giải pháp phát triển làng nghề Nam Định 23 kết luận Nớc ta đang trong thời kỳ phát triển CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn, gắn liền với nó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng CNH HĐH Khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống hình thành làng nghề. .. sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế, khuyến khích sự phát triển của các ngành nghề nông thôn, thế nhng việc phát triển các làng nghề vẫn con tồn tại rất nhiều khó khăn Vì vậy em đã chọn nghiên cứu chuyên đề thực tập về làng nghề với đề tài Thực trạng các giải pháp phát triển làng nghề một số huyện của tỉnh Nam Định Đề cơng sơ bộ của chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần: - Phần I: Cơ sở... khắcLực lợng lao động ngành nghề nông thônviệc làm thờng xuyên tăng bình quân mỗi năm 18.600 ngời Kinh tế trang trại toàn tỉnh có 650 hộ phân bổ trên địa bàn 102 xã 9 huyện, thành phố Kinh tế trang trại đã trở thành một nhân tố mới trong nông nghiệp Nam Định 3/Tích cực đào tạo lao động ngành nghề, nâng cao dân trí nông thôn Nam Định có đất đai màu mỡ, có nhiều khả năng mở rộng diện tích gieo... sản xuất lơng thực từ nhập khẩu sang xuất khẩu, những thành tựu bớc đầu triển vọng Công nghiệp hoá nông nghiệp Trong tác phẩm cũng nghiên cứu đến sự phục hồi phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Luận văn tốt nghiệp của Lơng Thị Lan, sinh viên khoá 35, khoa Kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn với đề tài Tác động... tỉnh Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Theo dõi , chỉ đạo thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực quản lý tài nguyên nớc khai thác công trình thu lợi trên phạm vi lãnh thổ tỉnh; quản lý tới tiêu nớc phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh kinh tế 3/ Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp & PTNT 3.1/ Nguyên tắc chung Quy chế làm việc của Sở phải đảm bảo nguyên tắc . cảnh2/ Kinh tế trang trại và ngành nghề nông thôn phát triển góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn 16 Kinh tế trang trại. chếbiến nông lâm sản, chính sách đối với các tổ chức kinh tế ở nông thôn, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển vùng kinh tế mới ; giúp giám đốc Sở soạnthảo
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh tế trang trại và ngành nghề nông thôn phát triển góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, kinh tế trang trại và ngành nghề nông thôn phát triển góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, kinh tế trang trại và ngành nghề nông thôn phát triển góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, PHần thứ nhất: cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của sở nông nghiệp & ptnt tỉnh nam định, 1/ Quan điểm, mục tiêu và phương hướng chung, I/ Báo cáo về chuyên đề thực tập

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay