một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại công ty thiết bị y tế tw1 - hà nội

63 395 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 13:08

Lời mở đầuTừ khi thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trơng đổi mới do Đại hội Đảng lần VI đề ra, Đảng và Nhà nớc ta đã không ngừng từng bớc đổi mới toàn diện cơ chế quản lý để làm cho cơ chế đó thích ứng điều kiện của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng. Cùng với sự chuyển đổi đó nhiều hình thức kinh doanh mới xuất hiện, trong đó hình thức đấu thầu đã đợc áp dụng để dần thay thế cho phơng thức chỉ định thầu không còn phù hợp với cơ chế thị tr-ờng cũng nh thông lệ quốc tế. Hình thức đấu thầu ban đầu chỉ đợc áp dụng trong lĩnh vực xây dựng nhng sau này do tính chất đặc điểm cũng nh hiệu quả của nó đối với nền kinh tế ngời ta đã áp dụng nó trong nhiều lĩnh vực nh: t vấn, mua sắm thiết bị hàng hoá. Chính vì vậy mà trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay việc áp dụng đấu thầu đã trở thành phơng thức kinh doanh đặc thù vì quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đợc bắt đầu bằng hoạt động tiêu thụ thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá. Chính vì vậy sự phát triển của doanh nghiệp giờ đây đều phụ thuộc vào khả năng thắng thầu và tìm hợp đồng tiêu thụ hàng hoá.Hiện nay cùng với chính sách phát triển kinh tế thích hợp của Nhà nớc đã tạo nhiều cơ hội cho các nhà thầu tham gia đấu thầu. Tuy nhiên ở nớc ta hoạt động đấu thầu nói chung cũng nh đấu thầu mua sắm thiết bị hàng hoá nói riêng còn khá mới mẻ với các doanh nghiệp ở Việt Nam vì hoạt động này mới chỉ tiến hành trong một vài năm trởlại đây và cha hoàn chỉnh về nhiều mặt. Cùng với đó nhiều doanh nghiệp cũng phải tự điều chỉnh để tiến tới thích ứng hoàn toàn với phơng thức cạnh tranh mới. Vì thế mọi việc nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác lập giá đối với khả năng trúng thầu cũng nh thực hiện công tác lập giá tại các doanh nghiệp này không tránh khỏi bất cập và gặp những khó khăn dẫn đến hiệu quả đạt đợc cha cao từ đó ảnh hởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của đơn vị.Với kiến thức đã học ở trờng và qua thời gian thực tập tại Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội tôi nhận thấy vấn đề lập giá dự thầu thực sự bức xúc trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty nó đã đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện hơn nữa công tác lập giá dự thầu tại Công ty. Với mong muốn đợc góp phần giải quyết yêu cầu đó tôi mạnh dạn tìm hiểu và nghiên cứu đề tài Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội"1Nội dung chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận đợc kết cấu thành 3 chơng: Chơng I - Những vấn đề lý luận chung về đấu thầu và tổ chức lập giá dự thầu trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp.Chơng II - Phân tích thực trạng công tác lập giá dự thầuCông ty thiết bị y tế TW1 - Nội.Chơng III -Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu tại Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội.Với trình độ và thời gian có hạn nội dung chuyên đề khó có thể tránh đợc những thiếu sót, tôi rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô cũng nh của các cán bộ Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội để thực hiện đề tài đ-ợc tốt hơn.2Chơng mộtNhững vấn đề lý luận chung về đấu thầu và tổ chức lập giá dự thầu trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp.1.1- Thực chất và vai trò của phơng thức đấu thầu trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp.1.1.1 Thực chất và đặc điểm của đấu thầu mua bán thiết bị trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp.1.1.1.1 Thực chất của đấu thầu trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp.Quá trình tái sản xuất mở rộng gồm 4 khâu: sản xuất, trao đổi phân phối và tiêu dùng. Các khâu này có quan hệ tơng hỗ với nhau. Hoạt động mua bán nằm trong khâu phân phối và tiêu dùng. Bởi vậy trong nền kinh tế hàng hoá ở những mức độ khác nhau và với mục đích khác nhau mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào quá trình mua bàn bán này. Xét một cách khái quát thì hoạt động mua bán của doanh nghiệp chính là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các chủ thể kinh tế thông qua mua bán trên thị trờngtrong quá trình này nội dung kinh tế cơ bản của nó là thực hiện chuyển hoá quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hoá giữa các chủ thể. Khi thực hiện hoạt động mua, bán theo những kiểu khác nhau (hàng đổi lấy tiền, tiền đổi lấy hàng, hàng đổi lấy hàng) theo sự thoả thuận giữa các chủ thể có liên quan thì quyền sở hữu hàng hoá và sử dụng hàng hoá (hoặc tiền tệ) từ chủ thể này sẽ đợc chuyển giao cho chủ thể khác và ngợc lại. Điều này có nghĩa là khi thực hiện hoạt động bán ngời bán mất quyền sở hữu và sử dụng hàng hoá của mình họ nhận đợc quyền sở hữu và sử dụng tiền tệ của ngời mua.Trong tình hình hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá thì để thực hiện đợc hoạt động mua bán thì doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng một trong ba phơng thức chủ yếu.+ Tự mua sắm: chủ đầu t tự dùng lực lợng của mình để thực hiện việc mua sắm thiết bị hàng hoá. Hình thức này có một số u điểm là: Mức độ quan tâm về chất lơng cao; có ý thức tiết kiệm chi phí; lo lắng đến tiến độ. Song nó cũng gặp 3phải một số nhợc điểm là: khả năng hạn chế cha chắc đã thực hiện đợc kết quả là khó đảm bảo hình thức này chỉ phù hợp với các thiết bị có kỹ thuật đơn giản.+ Chỉ định thầu: Là hình thức đặc biệt đợc áp dụng đối với các gói thầu sử dụng vốn Nhà nớc đợc phép chỉ định thầu. Bên mời thầu chỉ thơng thảo hợp đồng với một nhà thầu do ngời có thẩm quyền quyết định đầu t chỉ định, nếu không đạt yêu cầu mới thơng thảo với nhà thầu khác. Trờng hợp này, công cụ ràng buộc giữa hai bên chủ đầu t và nhà thầu chính là hợp đồng kinh tế. Việc thực hiện phơng thức này bộc lộ các u nhợc điểm sau:Ưu điểm: Do chọn đợc nhà thầu có năng lực trình độ hơn khả năng thực hiện tốt các yêu cầu của chủ đầu t (chủ yếu là yêu cầu kỹ thuật của thiết bị) nên có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu t với chi phí phù hợp.Nhợc điểm: Chất lợng thực tế còn phụ thuộc vào bên nhà thầu dễ gây ra tình trạng phụ thuộc vào một nhà thầu.+ Đấu thầu: Trong mua sắm thiết bị thì đây là phơng thức đang đợc áp dụng rộng rãi nhất hiện nay. Đứng ở mỗi góc độ khác nhau mà xem xét thì sẽ có những cách nhìn khác nhau về đấu thầu mua sắm hàng hoá.Đứng trên góc độ của nhà thầu: Đấu thầu chính là một hình thức kinh doanh trong cơ chế mới mà thông qua đó nhà thầu nhận đợc cơ hội cung cấp thiết bị hàng hoá cho ngời mua (chủ đầu t) và nhận đợc tiền về.Đứng ở góc độ của chủ đầu t: Đấu thầumột phơng thức cạnh tranh trong hoạt động mua bán của chủ đầu t nhằm lựa chọn ra đợc nhà thầu cung cấp thiết bị hàng hoá cho mình đáp ứng đợc yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt ra trong việc cung cấp thiết bị hàng hoá.Đứng trên góc độ của quản lý Nhà nớc: Đấu thầumột phơng thức quản lý thực hiện dự án đầu t mà trên cơ sở đó chọn lựa đợc nhà thầu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Nh vậy tổng hợp các góc độ trên mà xem xét thì có thể hiểu khái quát khái niệm đấu thầu mua sắm thiết bị là:Đấu thầu mua sắm thiết bị là phơng thức giao dịch đặc biệt để mua sắm thiết bị hàng hoá trong đó ngời mua (đợc gọi là bên mời thầu, bên gọi thầu0 công bố trớc các điều kiện giao hàng để ngời bán (đợc gọi là ngời dự thầu hay nhà thầu) báo giá mình muốn bán. Ngời mua sẽ chọn mua của ngời nào báo giá rẻ nhất và điều kiện tín dụng phù hợp hơn cả với những điều kiện mua hàng đã nêu trong hồ mời thầu.4Từ những vấn đề trên đây có thể thấy thực chất của đấu thầu thể hiện ở các khía cạnh sau: * Thứ nhất: Đấu thầu là việc ứng dụng phơng pháp xét hiệu quả kinh tế trong việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thiết bị hàng hoá (các nhà thầu). Phơng pháp này đòi hỏi sự so sánh, đánh giá giữa các nhà thầu trên cùng một phơng diện (nh kỹ thuật, tài chính) và phải diễn ra theo một quy trình và căn cứ vào một hệ thống các tiêu chuẩn nhất định để chọn lấy nhà thầu đủ khả năng sau đó lại so sánh tiếp. Kết quả cuối cùng là chủ đầu t sẽ chọn đợc nhà thầu đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu của bên mời thầu.* Thứ hai: Đấu thầu là việc tổ chức hoạt động cạnh tranh trên hai phơng diện:- Cạnh tranh giữa chủ đầu t (bên mời thầu) và nhà thầu (các đơn vị cung cấp thiết bị hàng hoá).- Cạnh tranh giữa các nhà thầu.Các quan hệ cạnh tranh này xuất phát từ quan hệ mua bán (cung - cầu) trong đó ngời mua là chủ đầu t và ngời bán là các nhà thầu. Tuy nhiên hoạt động mua bán này khác với hoạt động mua bán thông thờng ở chỗ: chủ đầu t bán việc nhng phải trả tiền, nhà thầu mua việc nhng nhận đợc tiền. Ngời bán muốn bán việc với giá rẻ nhất bởi vì họ phải trả tiền thanh toán cho ngời mua. Ngời mua lại mong muốn mua đợc giá cao để tăng lợi nhuận, tăng thu nhập cho họ. Mặt khác theo lý thuyết hành vi thì trong một vụ mua bán bao giờ ngời mua cũng cố gắng để mua đợc hàng hoá với mức giá thấp nhất ở chất lợng nhất định, còn ngời bán lại cố gắng bán đợc mặt hàng đó ở mức giá cao nhất có thể. Do đó nảy sinh sự cạnh tranh giữa ngời mua (chủ đầu t) và ngời bán (nhà thầu). Mặt khác, do hoạt động mua bán này lại diễn ra chỉ với một ngời mua và nhiều ngời bán nên giữa những ngời bán (các nhà thầu) phải cạnh tranh với nhau để bán đợc sản phẩm của mình. Kết quả là thông qua việc tổ chức hoạt động cạnh tranh sẽ hình thành giá thầu.Trong việc lựa chọn nhà thầu có thể đợc thực hiện theo hai hình thức chủ yếu sau:- Đấu thầu rộng rãi:Đấu thầu rộng rãi là hình thức không hạn chế số lợng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai trên các phơng tiện thông tin đại chúng và ghi rõ các điều kiện, thời gian dự thầu. Đối với các gói thầu lớn phức tạp về 5công nghệ, kỹ thuật bên mời thầu phải tiến hành tuyển để lựa chọn nhà thầuđủ t cách và năng lực tham gia dự thầu.Hình thức này hiện nay đang đợc khuyến khích áp dụng nhằm đạt đợc tính cạnh tranh cao trên cơ sở có sự tham gia của nhiều nhà thầu. Tuy nhiên hình thức này chỉ đợc áp dụng đối với các loại thiết bị hàng hoá thông thờng không có yêu cầu đặc biệt về công nghệ và kỹ thuật cũng nh không mang tính mật và tuỳ theo từng dự án cụ thể trong phạm vi một địa phơng, một vùng, khu vực, toàn quốc hay quốc tế.- Đấu thầu hạn chế:Đấu thần hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu có khả năng đáp ứng các yêu cầu của hồ mời thầu. Hình thức này hiện nay chỉ đợc áp dụng một trong các trờng hợp sau:+ Chỉ có một số nhà thầu đáp ứng đợc yêu càu của hồ mời thầu nhng tối thiểu phải có 3 nhà thầu có khả năng tham gia.+ Các nguồn vốn sử dụng để mua thiết bị hàng hoá có yêu cầu cần tiến hành đấu thầu hạn chế. - Do yêu cầu về tiến độ giao hàng để thực hiện dự án đợc ngời có thẩm quyền quyết định đầu t chấp nhận.- Do tính chất của hàng hoá thiết bị cần mua sắm đòi hỏi phải tiến hành đấu thầu hạn chế.Để tiến hành việc thực hiện đấu thầu thì chủ đầu t có thể áp dụng các ph-ong thức chủ yếu sau:* Đấu thầu một túi hồ (một phong bì) Khi đấu thầu theo phơng thức này nhà thầu cần nộp những đề xuất về kỹ thuật, tài chính, giáthầu và những điều kiện khác trong một túi hồ chung.* Đấu thầu hai túi hồ (Hai phong bì)Khi đấu thầu theo phơng thức này, nhà thầu cần nộp những đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính trong từng túi hồ riêng vào cùng một thời điểm. Túi hồ về kỹ thuật sẽ đợc xem xét trớc để đánh giá, xếp hạng. Nhà thầu đợc xếp hạng thứ nhất về kỹ thuật sẽ đợc xem xét tiếp túi hồ sợ đề xuất về tài chính. Trong trờng hợp nhà thầu không đáp ứng đợc các yêu cầu về tài chính và các điều kiện của hợp đồng, bên mời thầu phải xin ý kiến của ngời có thẩm quyền quyết định đầu t, nếu đợc chấp thuận mới đợc mời nhà thầu tiếp theo để xem xét.6* Đấu thầu hai giai đoạn. Phơng pháp này áp dụng cho những dự án lớn, phức tạp về công nghệ và kỹ thuật. Trong quá trình xem xét, chủ đầu t có điều kiện hoàn thiện yêu cầu đòi hỏi của thiết bị hàng hoá về mặt công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện tài chính của hồ mời thầu.- Giai đoạn thứ nhất: Các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và phơng án tài chính bộ (cha có giá0 để bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ thể với từng nhà thầu nhằm thống nhất về yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thầu chính thức chuẩn bị và nộp đề xuất kỹ thuật của mình.- Giai đoạn thứ hai: Bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai đoạn thứ nhất nộp đề xuất kỹ thuật đã đợc bổ sung hoàn thiện trên cùng một mặt bằng kỹ thuật và đề xuất đầy đủ các điều kiện tài chính, tiến độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giáthầu để đánh giá và xếp hạng.* Chào hàng cạnh tranh.Phơng thức này chỉ áp dụng cho các gói thầu mua sắm thiết bị hàng hoá có quy mô nhỏ và đơn giản, mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 bản chào giá của ba nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu cầu của bên mời thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu và có giáthầu đợc đánh giá thấp nhất sẽ đợc xem xét trao hợp đồng.* Mua sắm trực tiếp. Phơng pháp này áp dụng trong trờng hợp ngời có thẩm quyền quyết định đầu t cho phép đối với các loại thiết bị hàng hoá có nhu cầu gấp để hoàn thành dự án mà trớc đó các loại vật t thiết bị này đã đợc tiến hành đấu thầu và đợc ngời có thẩm quyền quyết định đầu t cho phép thực hiện.* Mua sắm đặc biệt. Đợc áp dụng cho các trờng hợp đặc biệt (Ngoài các phơng thức nêu trên) để thực hiện đợc phơng thức này chủ đầu t phải xây dựng phơng án thực hiện trình Thủ tớng Chính phủ xem xét và quyết định.1.1.1.2 Đặc điểm của đấu thầu mua bán hàng hoá thiết bịĐấu thầu mua bán hàng hoá là một trong các phơng thức hoạt động thơng mại. ở phơng thức này so với các phơng thức khác có một số đặc điểm đáng lu ý sau: - Đấu thầu mua bán thiết bị hàng hoá thờng đợc áp dụng trong những tr-ờng hợp mua sắm hàng hoá thiết bị có khối lợng lớn, quy cách phẩm chất phức 7tạp, có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cao đã đợc ngời mua xác định trớc và nêu đầy đủ rõ ràng trong hồ mời thầu đến các nhà thầu.- Đấu thầu mua bán thiết bị hàng hoá là một phơng thức giao dịch đặc biệt, chỉ diễn ra ở một địa điểm, trong thời gian xác định. Thời gian và địa điểm của mỗi cuộc đấu thầu thờng đợc nêu rõ trong thông báo mời thầu trên các ph-ơng tiện thông tin đại chúng.- Đối tợng mua bán không nhất thiết phải là những hàng hoá thiết bị có sẵn mà mua bán dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật. Từ đó ngời bán sẽ xác định đợc hàng hoá thiết bị cần bán cho ngời mua dựa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật này.- Trong đấu thầu chỉ có một ngời mua nhng có nhiều ngời bán và giá hình thành là giá thấp nhất giữa các nhà thầu tham gia đấu thầu.- Đấu thầu mua bán thiết bị hàng hoá đã tạo đợc môi trờng cạnh tranh bình đẳng lành mạnh giữa các nhà thầu với nhau. Giá mua sắm thiết bị thấp nhất là giá mong muốn của chủ đầu t.1.1.2 Vai trò của đấu thầu mua bán trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp.Nh đã đề cập ở phần trên, có thể thấy đấu thầumột phơng thức để quản lý và thực thi hoạt động mua bán thiết bị hàng hoá. Tuy đây không phải là phơng thức duy nhất nhng mang tính phổ biến và đợc thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Việc vận dụng rộng rãi phơng thức đấu thầu trong lĩnh vực mua bán thiết bị hàng hoá không những ở nớc ta mà còn ở nhiều nớc trên thế giới là vai trò to lớn của nó. Vai trò này đợc thể hiện ở một số khía cạnh chủ yếu dới đây ???? cả hai chủ thể: Chủ đầu t và nhà thầu:1.1.2.1 Đối với chủ đầu t.- Thông qua đấu thầu, chủ đầu t sẽ lựa chọn nhà thầu có khả năng đáp ứng đợc tốt nhát các yêu cầu tài chính giá cả, kỹ thuật, tiến độ đặt ra của hàng hoá. Trên cơ sở đó giúp cho chủ đầu t vừa sử dụng hiệu quả, tiết kiệm vốn đầu t, đồng thời vẫn bảo đảm đợc chất lợng và tiến độ giao hàng. Vì trong đấu thầu có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu, chỉ một mặt hàng nhng lại có nhiều nhà thầu tham gia và nhiều khi giữa các nhà thàu sự chênh lệch về khả năng là không đáng kể nên cạnh tranh càng gay gắt. Do đó chủ đầu t chọn nhà thầu nào có giá thấp nhất mà vẫn đảm bảo chất lợng và tiến độ. Hình thức này giúp chủ đầu t nắm đợc quyền chủ động hoàn toàn tránh tình trạng phụ thuộc vào một nhà thầu. 8Chỉ khi đã có sự chuẩn bị đầu t kỹ lỡng về tất cả mọi mặt chủ đầu t mới mời thầu và tiến hành đấu thầu cung cấp hàng hoá thiết bị.- Thông qua đấu thầu, chủ đầu t phải đánh giá các hồ dự thầu. Điều này đòi hỏi các cán bộ thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu t phải tự nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu thực tế. Kết quả là nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên.1.1.2.2 Đối với nhà thầu - Hoạt động đấu thầu đợc tổ chức theo nguyên tắc công khai và bình đẳng nhờ đó các nhà thầu sẽ phát huy đợc tính năng động trong tìm kiếm cơ hội tham gia dự thầu. Họ phải tích cực tìm kiếm các thông tin mời thầu trên các phơng tiện thông tin đại chúng, gây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức trong và ngoài nớc. Tự tìm cách tăng cờng uy tín của mình để có cơ hội dự thầu và trúng thầu tạo công ăn việc làm và phát triển sản xuất kinh doanh.- Việc tham gia đấu thầu, trúng thầu và thực hiện dự án đầu t theo hợp đồng làm cho nhà thầu tập trung đồng vốn của mình, từ đó có quyết định đúng tăng năng lực cung cấp máy móc thiết bị khi yêu cầu của các chủ đầu t là khác nhau.- Tham gia đấu thầumột quá trình phức tạp, những yêu cầu của chủ đầu t và công việc nh lắp đặt bảo hành, chuyển giao công nghệ sẽ giúp cho các nhà thầu hoàn thiện về tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ công nhân viên của mình.- Nhờ hoạt động đấu thầu còn giúp nhà thầu mở rộng thị trờng tiêu thụ phát triển các mối quan hệ tốt với khách hàng. Đồng thời bảo đảm an toàn và hạn chế rủi ro bán một cách có lợi nhất.1.2 Giá dự thầu và các nhân tố tác động tới công tác lập giá dự thầu.1.2.1 Giá dự thầu và các yếu tố cấu thành chi phí trong giá dự thầu.1.2.1.1 Khái niệm về giá dự thầu.Khi tham gia dự thầu thì công việc mà nhà thầu nào cũng phải làm là cho ra đợc một giá dự thầu. Đây là công việc hết sức quan trọng, mất nhiều công sức nhất và nó quyết định đến khả năng thắng thầu của các nhà thầu. Nhất là đối với đấu thầu mua sắm thiết bị hàng hoá. Bởi vì các thiết bị hàng hoá đều có một cấu hình chung thống nhất và tiêu chuẩn kỹ thuật tơng đơng nhau do vậy mà giá dự 9thầu đóng vai trò quyết định trong dự thầu của các nhà thầu. Vì vậy việc hiểu giá dự thầu là gì ? Nó khác với các giá khác trong đấu thầu nh thế nào là điều mà mỗi nhà thầu đều phải hiểu khi dự thầu. Theo Nghị định 88/Chính Phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu ngày 1/9/99 thì: - Giá dự thầugiá do nhà thầu ghi trong hồ dự thầu sau khi đã trừ đi phần giảm giá (nếu có) gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. Nh vậy có thể thấy giá dự thầugiá do các doanh nghiệp tham gia tranh thầu lập ra dựa trên yêu cầu của hồ mời thầu, các quy định chung, kinh nghiệm thực tếý đồ chiến lợc tranh thầu. Giá dự thầu có nhiều mức khác nhau nó tuỳ thuộc vào chủ quan của mỗi nhà thầu. Thờng thì các nhà thầu tự lập đơn giá trên cơ sở điều kiện của mình và giá cả thị trờng. Vì vậy mà nhà thầu phải ghi rõ từng chi phí theo mẫu của bên mời thầu, nếu không những chi phí này không đợc bên mời thầu thanh toán. Nhìn chung giá dự thầu thờng thấp hơn giá xét thầu là mức giá do chủ đầu t dự kiến trớc để xét thầu. Nếu thắng thầu thì giá dự thầu trở thành giá ký hợp đồng và đó là giá cả mua bán qua lại giữa bên mời thầu và bên dự thầu.1.2.1.2 Các yếu tố cấu thành chi phí trong giá dự thầu.Trong đánh giá và xét thầu các chủ đầu t thờng quan tâm đến 4 loại tiêu chuẩn sau: tiêu chuẩn tài chính giá cả, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lợng, tiêu chuẩn kinh nghiệm và tiêu chuẩn tiến độ giao hàng. Nếu cha tính đến các tiêu chuẩn khác thì nhà thầu nào có giáthầu thấp nhất và điều kiện tín dụng thích hợp thì nhà thầu đó có khả năng cạnh tranh và thắng thầu cao. Bởi vậy bất cứ nhà thầu nào khi tham gia dự thầu đều phải hiểu rõ các yếu tố chi phí cấu thành nên giá dự thầu để có biện pháp giảm thiểu các yếu tố này để tăng khả năng thắng thầu. Tuy vậy, với mỗi doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố chi phí cấu thành nên giá dự thầu. ở đây chỉ đi sâu vào một số yếu tố chi phí chính cấu thành nên giá dự thầu.1.2.1.2.1 Dự toán các loại chi phí trong giá dự thầu.Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay diễn ra cả ở trong và ngoài nớc. Bởi vậy nguồn gốc của các thiết bị hàng hoá đem dự thầu cũng có nguồn gốc cả trong và ngoài nớc. Chính vì vậy cần phân ra làm hai loại: * Với hàng hoá thiết bị nhập từ nớc ngoài.- Giá bản thân thiết bị hàng hoá đợc chào là giá CIF hoặc CIP tại biên giới hoặc tại nơi đến trong phạm vi nớc của nhà thầu. Trong điều kiện hiện nay phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam kinh doanh xuất nhập khẩu đều chọn phơng thức giao hàng này. Vì theo phơng thức này ngời bán có nghĩa vụ giao hàng tại 10[...]... Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội 2.1 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh h ởng tới công tác lập giá dự thầuCông ty thiết bị y tế TW1 - Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển và phơng hớng kinh doanh của Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội (Trực thuộc Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam - Bộ Y tế) Tên giao dịch: MEDINSCO (Medical Equipment Company N01 Nội) ... việc quyết định đa ra giá dự thầu của nhà thầu Ta có thể th y tác động của nó tới công tác lập giá dự thầu của nhà thầu nh sau: - Số lợng các nhà thầu tham gia tranh thầu Đ y là nhân tố có ảnh hởng rất lớn tới công tác lập giá dự thầu nhiều khi làm thay đổi hoàn toàn mức giá dự thầu dự kiến của nhà thầu Nếu số lợng các nhà thầu tham gia dự thầu càng đông thì quyết định đa ra một mức giá tranh thầu cao... gia dự thầu cũng nh công tác lập giá giá dự thầu Tuy v y việc tồn đọng một giá trị lớn hàng hoá cũng nh việc Công ty bị chiếm dụng vốn, nợ quá nhiều g y ảnh hởng không nhỏ tới tình hình lập giá cũng nh khả năng thắng thầu của Công ty 2.1.3.4 Đặc điểm về lao động Tính đến ng y 1/4/2000, Công ty thiết bị y tế TW1 Nội có tổng số 163 cán bộ công nhân viên Trong đó số cán bộ quản lý của Công ty là 26... việc lập giá Công ty cha chú trọng Đ y chính là vấn đề mà Công ty cần phải xem xét thực hiện trong thời gian tới để nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác lập giá dự thầu của Công ty 2.2 Phân tích thực trạng về tình hình lập giá dự thầu của Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội 2.2.1 Thực trạng kết quả dự - trúng thầu trong thời gian qua Trong thời gian qua việc vận dụng hình thức kinh doanh thông qua dự thầu. .. Vì v y giá n y có thể coi là giá gốc của hàng hoá thiết bị tại nớc ngời bán - Giá thiết bị hàng hoá chào giágiá CFR (tiền hàng và cớc phí vận chuyển đến cảng đích quy định của ngời mua) Khi chào giá nhà thầu sẽ căn cứ vào từng loại thiết bị hàng hoá đem đấu thầu đợc mua theo phơng thức giao nhận nào mà xác định giá chào thầu thích hợp và giá n y phải đợc ghi rõ ràng trong biểu giá dự thầu Tuy nhiên... Điều n y đã tạo cho Công ty kinh doanh ng y càng đa dạng và có hiệu quả Tháng 3/1993 theo quyết định của Bộ Y tế Công ty đợc đổi tên thành Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội trực thuộc Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam VINAMED (Bộ Y tế) Công ty MEDINSCO là một tổ chức kinh doanh hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với luật doanh nghiệp Nhà nớc,... của Công ty thiết bị y tế TW1 - Nội đợc biểu diễn theo đồ sau: 21 đồ 1 - Cơ cấu tổ chức bộ m y quản lý Công ty thiết bị y tế TW1 giám đốc công ty Phó Giám đốc kinh tế Khối cửa hàng Phòng kinh doanh Phó Giám đốc kỹ thuật Phòng giao nhận Phòng kế toán Phòng tổ chức hành chính Ban bảo vệ Phòng lắp đặt bảo hành Khối kho Theo đồ n y có thể th y, bộ m y tổ chức quản lý của Công ty đợc thiết lập. .. hình thành một đơn vị y tế chuyên nghiệp ng y 9/12/1976 Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Công ty với tên ban đầu là: Công ty thiết bị dụng cụ y tế và hoá chất xét nghiệm cấp I Nội trực thuộc Cục vật t và x y dựng cơ bản Nhiệm vụ chính của Công ty trong giai đoạn n y là tiếp nhận viện trợ và thực hiện việc sản xuất một số thiết bị y tế và hoá chất xét nghiệm phục vụ trong ngành y tế, cấp và phân bổ... đã lập xong biểu giá và điền giá dự thầu vào đơn dự thầu nhà thầu tiến hành bỏ biểu giá vào túi hồ dự thầu niêm phong và gửi đến cho bên mời thầu theo đúng thời gian và địa điểm đã quy định trong hồ mời thầu 1.3.2.2 Phơng pháp xác định giá dự thầu Việc tính toán giá bỏ thầu có nhiều phơng pháp Dới đ y xin giới thiệu một phơng pháp xác định giá dự thầu phổ biến Một hàng hoá thiết bị đợc đấu thầu. .. tơng tự nhau Vì v ytrong dự thầu thờng thì điểm kỹ thuật chênh lệch nhau không nhiều nên đòi hỏi trong công tác lập giá dự thầu nhà thầu phải đa ra đợc mức giá thấp mới có khả năng thắng thầu cao Chúng ta có thể th y đợc mặt hàng kinh tế chủ y u của Công ty đợc cho ở bảng dới đ y Biểu 1 - Một số mặt hàng kinh doanh chủ y u của công ty STT Tên hàng và quy cách Nớc sản xuất ĐVT 1 M y phân tích thở . đề tài Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại Công ty thiết bị y tế TW1 - Hà Nội& quot;1 Nội dung. công tác lập giá dự thầu ở Công ty thiết bị y tế TW1 - Hà Nội. 2.1 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hởng tới công tác lập giá dự thầu ở Công ty thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại công ty thiết bị y tế tw1 - hà nội, một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại công ty thiết bị y tế tw1 - hà nội, một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập giá dự thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại công ty thiết bị y tế tw1 - hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay