những giải pháp hoàn thiện và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

42 451 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 09:48

Phần i: Một số vấn đề lý luận vềbảo hiểm hộiBảo hiểm hội là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớmvà đến nay đã đợc thực hiện hiện ở tất cả các nớc trên thế giới. so với cácloại hình bảo hiểm khác,đối tợng, chức năngvà tính chất của bảo hiểm xãhội có những điểm khác biệt do bản chất của nó chi phối.I. khái niệm bản chất của bảo hiểm hội.Trong cuộc sống, con ngời phải có các điều kiện tối thiểu nh: ăn, mặc,đi lại để tồn tại. Để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu đó, con ngời phảilao động để làm ra những sản phẩm cần thiết. Khi sản phẩm tạo ra ngàycàng nhiều thì đồi sống con ngời ngày càng đày đủ hoàn thiện, hộingày càng văn minh hơn nghĩa là việc thoả mãn nhu cầu sinh sống pháttriển của con ngời phụ thuộc vào khả năng lao động của chính họ. trong quátrình đó con ngời không tránh khỏi quy luậtsinh, lão, bệnh, tử . Khi cònnhỏ phải dựa vào những ngời đã trởng thành nuôi dỡng, khi trởng thành lạiphải lao động đẻ tự nuôi sống mình những ngời phụ thuộc. Nhng trongthực tế, không phải lúc nào con ngời cũng chỉ gặp thuận lợi, có đầy đủ thunhập mọi điều kiện sinh sống bình thờng . Trái lại, có rất nhiều trờng hợpkhó khăn , bất lợi , ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho ngời ta bị giảmhoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác. Chẳng hạn bất ngờ bịốm đau hay bị tai nạn trong lao động, mất việc làm hay khi tuổi già khảnăng lao động khả năng tự phục vụ bị suy giảmKhi rơi vào các trờng hợp bị giảm hoặc mất khả năng lao động nói trêncác nhu cầu cần thiết của cuộc sống không vì thế mà mất đi.Trái lại,có cáicòn tăng lên, thậm chí còn xuất hiện thêm một số nhu cầu mới nh: cần đợckhám chữa bệnh điều trị khi ốm đau; tai nạn thơng tật nặng cần phải cóngời chăm sóc nuôi dỡng Bởi vậy, muốn tồn tại ổn định cuọc sống, conngời hội loài ngời phải tìm ra thực tế đã tìm ra nhiểu cách giảiquyết khác nhau.Trong hội nguyên thuỷ, do cha có t hữu về t liệu sản xuất, mọi ngờicùng nhau hái lợm săn bắn. Sản phẩm thu đợc phân phối bình quân nênkhó khăn bất lợi của mỗi ngời đựơc cả cộng đồng san sẻ gánh chịu.Trong hội phong kiến, quan lại thì dựa vào chế độ bổng lộc của nhàvua; dân c thì dựa vào sự đum bọc lẫn nhau trong họ hàng, cộng đồng làngxã, hoặc sự cứu giúp của những ngời hảo tâm cả của nhà nớc.Ngoài ra,họ còn có thể đi vay hoặc thậm chí cả đi xin. Với những cách này, ngời gặpkhó khăn hoàn toàn thụ động trông chờ vào sự hảo tâm của phía giúp đỡ.1Do vậy sự giúp đỡ mới chỉ là khả năng có thể có hoặc không; có thể nhiềuhoặc ít; không hoàn toàn chắc chắn.Khi nền công nghiệp kinh tế hàng hoá phát triển đãlàm xuất hiệnviệc thuê mớn nhân công.Lúc đầu ngời chủ chỉ cam kết trả công lao động,nhng về sau đã phải cam kết cả việc đảm bảo cho ngời làm thuê có một sốthu nhập nhất định để họ trang trải những nhu cầu thiết yếu khi không maybị ốm đau, tai nạn, thai sản, tuổi giàTrong thực tế, nhiểu khi các trờng hợptrên không xảy ra ngời chủ không phải chi ra một đồng nào. Nhng cũngcó khi lại xảy ra dồn dập buộc ngời chủ phải bỏ ra một lúc nhiều khoản tiềnlớn mà họ không mong muốn. Vì thế, mâu thuẫn chủ thợ phát sinh, giớithợ liên kết với nhau đấu tranh buộc giới chủ phải thực hiện đúng nhữngđiều đã cam kết. Cuộc đấu tranh này diễn ra ngày càng rộng lớn đã tácđộng nhiều mặt đến đời sống kinh tê - hội.Do vậy,nhà nớc phải đứng racan thiệp điều hoà mâu thuẫn.Sự can thiệp này làm xuất hiện một bênthứ ba đóng vai trò trung gian giúp thực hiện những cam kết giữa giới chủvà giới thợ bằng hoạt động thích hợp của nó. Nhờ vậy, thay vì phải chi trựctiếp những khoản tiền lớn khi ngời lao động làm thuê bị ốm đau, tai nạn,giới chủ có thể trích ra hàng tháng một khoản tiền nho nhỏ đợc tính toánchặt chẽ dựa trên cơ sở xác xuất những biến cố của tập hợp những ngời laođộng làm thuê. Số tiền này đợc giao cho bên thứ ba tồn tích dần thành mộtquỹ tiền tệ. Khi ngời lao động bị các biến cố ốm đau, tai nạn, thì cứ theocam kết chi trả không phụ thuộc vào giới chủ có muốn hay không.Nh vậy, một mặt, giới chủ đỡ phải bị thiệt hại về kinh tế do không phảichi một lúc những khoản tiền lớn, mặt khác, ngời lao động làm thuê đợcbảo đảm chắc chắn một phần thu nhập khi bị ốm dau tai nạn.Trong lĩnh vực kinh tế hội, không ai có thể d tính hết đợc mọikhía cạnh của cuộc sống, nhiều trờng hợp rủi ro xảy ra vợt quá khả năngkhắc phục của một ông chủ. Giới thợ luôn luôn mong muốn đợc bào đảmnhiều hơn, còn giới chủ thì lại luôn luôn mong muốn phải chi ít hơn, tức làphải đảm bảo cho giới thợ ít hơn nên tranh chấp chủ thợ lại tiếp diễn. Trớctình hình đó, nhà nớc tiếp tục can thiệp điều chỉnh buộc giới chủ phải đóngthêm đồng thời giới thợ cũng phải đóng góp một phần vào sự bảo đảm chochính mình, hình thành nên một quỹ tiền tệ tập trung trên phạm vi quốc gia.Quỹ này còn đợc bổ sung từ ngân sách nhà nớc khi cần thiết nhằm đảm bảođời sống cho ngời lao động khi gặp phải những biến cố bất lợi.Chính nhờmối quan hệ giàng buộc đó mà rủi ro,bất lợi của ngời lao động đợc dàn trải,cuộc sống của ngời lao động gia đình họ ngày càng đợc đảm bảo ổnđịnh.Giới chủ cũng thấy mình có lợi đợc bảo vệ,sản xuất kinh doanhdiễn ra bình thờng tránh đợc những xáo trộn không cần thiết.2Toàn bộ những hoạt động với những mối quan hệ ràng buộc chặt chẽtrên đợc thế giới quan niệm là bảo hiểm hội đối với ngời lao động.Nh vậy, bảo hiểm hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phầnthu nhập đối với ngời lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảmhoặc mất khả năng lao động,mất việc làm Trên cơ sở hình thành sửdụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo đời sống cho ngời lao độngvà gia đình họ,góp phần bảo đảm an toàn hội. Với cách hiểu nh trên, bản chất của bảo hiểm hội đợc thể hiện ởnhững nội dung chủ yếu sau đây:Thứ nhất, bảo hiểm hội là nhu cầu khách quan, đa dạng phức tạpcủa hội, nhất là trong hội mà sản xuất hảng hoá hoạt động dựa trênhucầuơ chế thị trờng, mối quan hệ thuê mớn lao động đã phát triển đén mộtmức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì bảo hiểm hội càng đa dạng vàhoàn thiện. Vì thế, kinh tế chính là nền tảng của bảo hiểm hội.Thứ hai, bảo hiểm hội trong nền kinh tế thị trờng tồn tại hoạt độngvà phát triểndựa trên mối quan hệ chặt chẽ giữa ngời sử dụng lao động vớingời lao động thông qua một bên thứ ba-tổ chức bảo hiểm hội chuyêntrách dới sự bảo trợ đặc biệt của nhà nớc. Mối quan hệ đó đợc đợc thể hiệnở sự đóng góp có chất bắt buộc của ngơi sử dụng lao động ngời lao độngcho cơ quan bảo hiểm hội để tồn tích dần thành một quỹ tài chính độclập đủ bảo đảm một cách ổn định chắc chắn cho mọi hoạt động của bảohiểm hội đối với ngơì lao động. Nh vậy, mối quan hệ giữa các bên trongbảo hiểm hội phát sinh trên cơ sơ quan hệ lao động diễn ra giữa babên: bên tham gia bảo hiểm hội, bên bảo hiểm hội bên đợc bảohiểm hội. Bên tham gia bảo hiểm hội có thể chỉ là ngòi lao động hoặccó thể cả ngời lao động ngời sử dụng lao động . Bên bảo hiểm hội( bên nhận nhiệm vụ bảo hiểm hội ) là cơ quan bảo hiểm hội . Bên đ-ợc bảo hiểm hội là ngời lao động gia đình họ khi có đầy đủ các điềukiện ràng buộc cần thiết .Thứ ba, những biến cố làm giảm hoặc mất thu nhập của ngời lao độngtrong khái niệm về bảo hiểm hộinhững rủi ro ngẵu nhiên trái với ýmuốn chủ quan gắn với quá trình lao động đợc không chỉ trên cơ sở quan hệlao động mà cả trên quan điểm hội. Nó bao gồm những trờng hợp bị mấtviệc làm mất hoậc giảm khả năng làm việc trong quá trình lao động nh ốmđau,tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cả những trờng hợp liên quandiễn ra trong quá trình đó nh: mất ngời nuôi dỡng, tàn tật không do tai nạnlao động . Đồng thời, bảo hiểm hội cũng đảm nhiệm những trờng hợpxảy ra không hoàn toàn ngẫu nhiên nh tuổi già, tthai sản làm tăng chi tiêuđột ngột. Bởi vì, việc tăng chi tiêu đột ngột trong những trờng hợp này sẽlàm sụt giảm ngân quỹ gia đình làm giảm khả năng thanh toán của ngời3lao động đói vơ những nhu cầu sinh sống thiết yếu từ thu nhập theo laođộng.Thứ t, phần thu nhập của ngời lao động bị giảm hoặc mất đi khi gặpphải những biến cố, rủi ro sẽ đợc bù đắp hoặc thay thế từ một nguồn quỹtiền tệ tập trung đợc tồn tích lại. Nguồn quỹ này do bên tham gia bảo hiểmxã hội đóng góp là chủ yéu. Trong đó, ngời sử dụng có trách nhiẹm thamgia để bảo hiểm hội đối với ngời lao động mà mình sử dụng; ngời laođộng phải tham gia đóng góp một phần để bảo hiểm cho chính mình. Ngoàira quỹ này cònđợc sự hỗ trợ từ phía nhà nớc khi cần thiết.Thứ năm, mục tiêu của bảo hiểm hội là đảm bảo đời sống ở mứccần thiết cho ngời lao động gia đình họ trong những trờng hợp bị giảmhoặc mất thu nhập, mất việc làm. Mục tiêu này đã đợc tổ chức lao độngquốc tế ( ILO )cụ thể hoá ở những điểm sau:- Đền bù trợ cấp cho ngời lao động những khoản thu nhập bị mất đểđảm bảo nhu cầu sinh sống thiết yếu cho họ. - Chăm sóc sức khoẻ phòng chống bệnh tật.- Xây dựng điều kiện sống đáp ứng các nhu cầu của dân c nhu cầucủa ngời già ngời tàn tật trẻ em. Với những mục tiêu trên, bảo hiểm hội đã trở thành một trongnhững quyền con ngời đợc đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận ghinhận vào Tuyên Ngôn Nhân Quyền ngày 10/12/1948 rằng:Tất cả mọi ngờivới t cach là thành viên của hội đều có quyền hởng bảo hiểm hội,quyền đó đợc đặt trên cơ sở sự thoả mãn các quyền về kinh tế, hội vănhoá, nhu cầu cho nhân cách sự tự do phát triển con ngời .II. Đối tợng bảo hiểm hội đối tợng tham gia bảohiểm hội Bảo hiểm hội ra đời vào những năm giữa thế kỉ 19, khi nền côngnghiệp kinh tế hàng hoá đã phát triển mạnh mẽ ở các châu Âu. Tuy rađời đã lâu nh vậy, nhng đối tợng của bảo hiểm hội vẫn còn nhiều quanđiểm cha thống nhất. Đôi khi còn có sự nhầm lẫn giữa đối tợng bảo hiểm xãhội đối tợng tham gia bảo hiểm hội. Nh chúng ta đã biết, bảo hiểm hội là một hệ thống đảm bảo khoảnthu nhập bị giảm hoặc mất đi do ngời lao động bị giảm hoặc mất khả nănglao động, mất việc làm vì các nguyên nhân khác nhau nh ốm đau, tai nạn,già yếu Chính vì vậy, đối tợng của bảo hiểm hội chính là phần thunhập của ngời lao động bị biến động giảm hoặc mất đi do bị mất hoặc giảmkhả năng lao động mất việc làm của những ngời tham gia bảo hiểm hội.4Đối tợng tham gia bảo hiểm hội là ngời lao động ngời sử dụnglao động . Tuy vậy, tuỳ theo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nớcmà đối tợng này có thể là tất cả hoặc một bộ phận những ngời lao động nàođó. Hầu hết các nớc khi mới có chính sách bảo hiểm hội đều thực hiệnđối vối các viên chức nhà nớc, những ngời làm công hởng lơng. Việt namcũng không vợt ra khỏi thực tế này mặc dù biết rằng nh vậy là không bìnhđẳng giữa tất cả những ngời lao động.Nếu xem xét mối quan hệ ràng buộc trong bảo hiểm hội ngoài ngờilao động còn có ngời sử dụng lao động cơ quan bảo hiểm hội dới sựbảo trợ của nhà nớc.Ngời sử dụng lao động đóng góp vào quỹ bảo hiểm xãhội là trách nhiệm của họ để bảo hiểm cho ngời lao động mà họ sửdụng.Còn cơ quan bảo hiểm hội nhận sự đóng góp của ngời lao động vàngời sử dụng lao động phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ để thựchiện mọi công việc về bảo hiểm hội đối với ngời lao động. Mối quan hệràng buộc này chính là đặc trng riêng có của bảo hiểm hội. Nó quyếtđịnh sự tồn tại phát triển của bảo hiểm hội một cách ổn định bềnvững.III. chức năng của bảo hiểm Với bảo hiểm hội nh đã nêu ở trên thì bảo hiểm hội có nhữngchức năng sau:1. Đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho ngời laođộng đợc bảo hiểm hội khi họ bị giảm hoăc mất thu nhập do họbị giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc mất việc làm theonhững điều kiện xác định.Nói là bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho ngời laođộng là nói sự thay thế hoặc bù đắp đó nhất định phải xảy ra, chắc chắnphải xảy ra, xảy ra đúng nh thế chứ không thể nào khác vì suy cho cùng,mất khả năng lao động sẽ đến với tất cả mọi ngời lao động khi hết tuổi laođộng theo các điều kiện quy định của bảo hiểm hội. Còn mất việc làm vàmất khả năng lao động tạm thời làm giảm hoặc mất thu nhập của ngời laođộng cũng sẽ đợc hởng trợ cấp bảo hiểm hội với mức hởng phụ thuộcvào các điều kiện cần thiết, thời điểm thời hạn đợc hởng phải đúng quyđịnh. Đây là chức năng cơ bản nhất của bảo hiểm hội, nó quyết địnhnhiệm vụ, tính chất cả cơ chế tổ chức hoạt động của bảo hiểm hội. 2. Phân phối phối lại thu nhập giữa những ngời tham gia bảohiểm hội Tham gia bảo hiểm hội không chỉ có ngời lao động mà còn có cảnhững ngời sử dụng lao động. Những ngời sử dụng lao động bắt buộc phảiđóng góp vào quỹ bảo hiểm hội là để bảo hiểm nhng không phải trực5tiếp cho mình mà là cho ngời lao động mà mình sử dụng nên không đợcquyền hoửng trợ cấp. Những ngời lao động có đóng góp vào quỹ bảo hiểmxã hội mới có quyền đợc hởng trợ cấp nhng do còn khoẻ mạnh, có việc làmcóthu nhập bình thờng nên cũng không đợc hởng trợ cáp bảo hiểm. Chỉ cónhững ngời lao động bị giảm hoặc mất thu nhập trong những trờng hợp xácđịnh có đầy đủ các điều kiện cần thiết mới đợc hởng trợ cấp từ quỹ bảohiểm hội. số lợng những ngời này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số ngờitham gia đóng góp nêu trên.Nh vậy, bảo hiểm hội đã lấy số đông bù số ít thực hiện phân phốilại thu nhập theo cả chiều dọc chiều ngang, giữa những ngời có thu nhậpcao thấp hơn , giữa những ngòi khoẻ mạnh đang làm việc với những ng-ời ốm yếu phải nghỉ việc.Và khái quát hơn là giữa số đông những ngời đónggóp vào quỹ bảo hiểm hội với số ít những ngời hởng trợ cấp theo nhữngchế đoọ xác định. Điều đó cũng góp phần vào việc thực hiện công bầng xãhội.3. Góp phần kích thích ngời lao động hăng hái lao động sản xuấtnâng cao năng suất lao động cá nhân năng suất lao động hội Ngời lao động có việc làm, khi khoẻ mạnh làm việc bình thờng sẽ cótiền lơng tiền công do chủ sử dụng lao động trả. Còn khi bị ốm đau thaisản,tai nạn lao động hoặc khi về già đã có bảo hiểm hội trợ cấp nguồnthu nhập bị mất. Vì thế cuộc sống của họ gia đình họ luôn luôn đợc đảmbảo ổn định. Chính vì thế, ngời lao động yên tâm gắn bó với nơi làm việctích cực lao động sản xuất, nâng cao năng xuất lao động từ đó góp phầntăng sản phẩm cho hội, thúc đẩy tăng trởng kinh tế.Nói cách khác, tiền l-ơng tiền công bảo hiểm hộinhững động lực thúc đẩy hoạt động củangời lao động.4. Phát huy tiềm năng gắn bó lợi ích giữa ngời lao động, ngời sửdụng lao động với hội Trong thực tế lao động sản xuất, ngời lao động ngời sử dụng laođộng vốn có những mâu thuẫn nội tại khách quan về tiền công tiền lơng,thời gian lao động Thông qua bảo hiểm hội, những mâu thuẫn đó sẽ đ-ợc điều hoà giải quyết. Cả hai giới này đều thấy nhờ có bảo hiểm hộimà mình có lợi đợc bảo vệ. Từ đó làm cho họ hiểu nhau hơn gắn bólợi ích với nhau. Trên giác độ hội, bằng phơng thức dàn trải rủi ro thiệthại theo cả không gian thời gian, bảo hiểm hội giúp giảm thiểu thiệthại cho số đong những ngời trong hội ,đồng thời làm tăng khả năng giảiquyết rủi ro, khó khăn của những ngời lao động tham gia bảo hiểm hộivới một tổng dự trữ ít nhất . Đối với nhà nớc, chi cho bảo hiểm hội đốivới ngời lao động là cách thức phải chi ít nhất nhng vẫn giải quyết tốt6những rủi ro, khó khăn về đời sống của ngời lao động gia đình họ, gópphần làm cho sản xuất ổn định, kinh tê chính trị hội ổn định an toàn.Nh vậy , bảo hiểm hội đã phát huy tiềm năng của số đông ngời -u điểm của nhiều phơng thức hoạt động trong kinh tế thị trờng để bảo đảman toàn đời sống cho ngời lao động cũng nh hội. Đồng thời, bảo hiểm xãhội cũng tạo ra sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích , cả lợi ích trớc mắt cũng nh lợiích lâu dài của các bên tham gia bảo hiểm hội, cũng nh giữa các bên đóvới nhà nớc hội.IV. Những quan điểm nguyên tắc cơ bản về bảo hiểmxã hội Do mỗi nớc có đặc điểm kinh tế-xã hội khác nhau nên những quan điểmcủa các nớc về bảo hiểm hội cũng khác nhau. Tuy nhiên, có một số quanđiểm về bảo hiểm hội đợc hầu hết các nớc thừa nhận. Những quan điểmnày sẽ chi phối việc thực hiện chế độ bảo hiểm hội ở mỗi nớc.Thứ nhất, chính sách BHXH là một bộ phận cấu thành là bộ phậnquan trọng nhất trong các chính sách hội ở mỗi quốc gia. Quan điểm nàythể hiện sự thống nhất nhất trí cao của các nớc về tính hội của BHXH.Mục đích chủ yếu của chính sách này nhằm đảm bảo đời sống cho ngời laođộng bị giảm hoặc mất thu nhập do giảm hoặc mất khả năng lao động, mấtviệc làm. Thực chất, đây là một trong những loại chính sách đối với con ng-ời nhằm đáp ứng một trong những quyền nhu cầu hiển nhiên của con ng-ời, nhu cầu an toàn về việc làm, an toàn lao động, an toàn hội Chínhsách BHXH còn thể hiện trình độ văn minh, tiềm lực sức mạnh kinh tế,khả năng tổ chức quản lý của mỗi quốc gia. Trong một chừng mực nhấtđịnh, nó còn thể hiện tính u việt của một chế độ hội. Nếu tổ chức thựchiện tốt chính sách BHXH sẽ là động lực to lớn phát huy tiềm năng sáng tạocủa ngời lao động trong quá trình phát triển kinh tế - hội của đất nớc.Thứ hai, ngời sử dụng lao động Nhà nớc phải có trách nhiệm thamgia bảo hiểm hội cho ngời lao động, đồng thời ngời lao động cũng phảiđóng góp một phần để tự bảo hiểm cho chính mình.Đây là mối quan hệ ba bên trong nền kinh tế thị trờng. Trong đó, Nhànớc có vai trò quản lý vĩ mô mọi hoạt động kinh tế - hội trên phạm vi cảnớc. Với vai trò này, Nhà nớc có trong tay mọi điều kiện vật chất của toànxã hội để thực hiện vai trò của mình. Cùng với sự tăng trởng, sự phát triểnkinh tế - hội, cũng có những kết quả bất lợi không mong muốn tác độngtrực tiếp hoặc gián tiếp sẽ dẫn đến những rủi ro cho ngời lao động. Khi xảy7ra tình trạng nh vậy, nếu không có BHXH thì Nhà nớc vẫn phải chi ngânsách để giúp đỡ ngời lao động dới một dạng khác. Vì vậy, khi trong hộiloài ngời xuất hiện BHXH, một dạng bảo hiểm đời sống tiến bộ hơn đối vớingời lao động so với các dạng giúp đỡ truyền thống thì Nhà nớc càng cóđiều kiện càng có trách nhiệm tổ chức tham gia dạng hoạt động đó.Đối với ngời sử dụng lao động, mỗi khía cạnh đặt ra cũng tơng tự nhngchỉ trong phạm vi doanh nghiệp. ở đó, giữa ngời lao động ngời sử dụnglao động có mối quan hệ rất chặt chẽ. Ngời sử dụng lao động muốn ổn địnhvà phát triển sản xuất kinh doanh thì ngoài việc phải chăm lo đầu t để cómáy móc, thiết bị hiện đại còn phải chăm lo tay nghề đời sống của ngờilao động mà mình sử dụng. Khi ngời lao động làm việc bình thờng thì phảitrả lơng thoả đáng cho họ. Khi họ gặp phải rủi ro, bị ốm đau, tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp trong đó có rất nhiều trờng hợp gắn với quá trìnhlao động những điều kiện lao động cụ thể của doanh nghiệp thì phải cótrách nhiệm tham gia thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH đối với ngờilao động mà mình sử dụng theo luật định. Chỉ có nh vậy, ngời lao động mớiyên tâm, tích cực lao động sản xuất phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gópphần nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.Đối với ngời lao động, khi gặp phải những rủi ro không mong muốn vàkhông phải hoàn toàn hay trực tiếp do lỗi của ngời khai thì trớc hết đó rà rủiro của bản thân. Vì thế nếu muốn đợc BHXH tức là muốn nhiều ngời khaithác hỗ trợ cho mình, là dàn trãi rủi ro của mình cho nhiều ngời khác thì tựmình phải gánh chịu trực tiếp trớc hết đã. Điều đó có nghĩa là bản thânngời lao động phải có trách nhiệm tham gia BHXH để tự bảo hiểm chomình.Thứ ba, tất cả mọi ngời lao động đều bình đẳng về bảo hiểm hội cảvề mức đóng góp cũng nh quyền lợi đợc hởng BHXH, không phân biệt namnữ, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp Quyền đợc bảo hiểm hội của ngời lao động là một trong những biểuhiện cụ thể của quyền con ngời nh trong tuyên ngôn nhân quyền của LiênHiệp Quốc đã nêu. Biểu hiện cụ thể quyền đợc BHXH của ngời lao động làviệc họ đợc hởng trợ cấp BHXH theo các chế độ xác định. Các chế độngày gắn với trờng hợp ngời lao động bị giảm hoặc mất khả năng lao độnghoặc mất việc làm do đó bị giảm hoặc mất nguồn sinh sống.8Tuy nhiên, nghĩa vụ là quyền lợi của ngời lao động về BHXH còn tuỳthuộc vào điều kiện kinh tế - hội vào các mối quan hệ kinh tế, chính trị,xã hội lịch sử của mỗi quốc gia. Nhng nhìn chung, khi sản xuất pháttriển, kinh tế tăng trởng, chính trị hội ổn định thì ngời lao động thamgia đợc hởng trợ cấp BHXH ngày càng nhiều.Thứ t, mức trợ cấp BHXH phải thấp hơn mức tiền lơng hu đã đi làm,nhng thấp nhất cũng phải bảo đảm mức sống tối thiểu.Quan điểm này vừa phản ánh tính cộng đồng hội, vừa phản ánhnguyên tắc phân phối lại quỹ BHXH cho những ngời tham gia BHXH. Trợcấp BHXH loại trợ cấp thay thế cho tiền lơng nh trợ cấp ốm đau, thai sản,hu trí tuổi già chứ không phải là loại trợ cấp bù đắp hoặc trợ cấp hộikhác. Mà tiền lơng là khoản tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời laođộng hị họ thực hiện đợc những công việc nhất định hoặc định mức côngviệc nào đó. Nghĩa là, chỉ ngời lao động có sức khoẻ bình thờng, có việclàm bình thờng thực hiện đợc những công việc nhất định mới có tiền l-ơng. Khi đã bị ốm đau, tai nạn hay tuổi già không làm việc đợc mà trớc đótham gia BHXH thì chỉ có trợ cấp BHXH trợ cấp đủ không thể bằng tiềnlơng do lao động tạo ra đợc. Nếu mức trợ cấp bằng hoặc cao hơn tiền lơngthì không một ngời lao động nào phải cố gắng tìm kiếm việc làm tíchcực làm việc để có lơng mà ngợc lại họ sẽ cố gắng ốm đau, thai sản để đ-ợc nhận trợ cấp. Hơn nữa, cách lập quĩ phơng thức dàn trải rủi ro củaBHXH cũng không cho phep trả trợ cấp BHXH bằng tiền lơng lúc đang đilàm, vì trả trợ cấp bằng tiền lơng thì chẳng khác gì ngời lao động bị rủi rođem rủi ro của mình dàn trải hết cho những ngời khác.Nh vậy, mức trợ cấp BHXH phải thấp hơn mức tiền lơng lúc đang đilàm, tuy nhiên, do mục đích, bản chất cách làm của BHXH thì mức độtrợ cấp BHXH thấp nhất cũng không thể thấp hơn mức sống tối thiểu hàngngày.Thứ năm, Nhà nớc quản lý thống nhất chính sách BHXH, tổ chức bộmáy thực hiện chính sách BHXH.Bảo hiểm hội là một bộ phận cấu thành các chính sách hội, nóvừa là nhân tố ảnh hởng, vừa là nhân tố động lực phát triển kinh tế - hộicho nên vai trò của Nhà nớc là rất quan trọng. Nếu không có sự can thiệp vàquản lý vĩ mô của Nhà nớc thì mối quan hệ giữa ngời lao động ngời sử9dụng lao động sẽ không đựơc duy trì, mối quan hệ ba bên trong BHXH sẽbị phá vỡ.Việc thống nhất quản lý của Nhà nớc về BHXH thể hiện ở:- Trớc hết, đó là khâu hoạch định chính sách BHXH. Đây là khâuđầutiên là khâu quan trọng nhất. Nhà nớc xây dựng ban hành các vănbản luật, văn bản pháp qui về BHXH. Sau đó là hớng dẫn, kiểm tra, thanhtra các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách.- Thứ hai, đối với việc đảm bảo vật chất cho BHXH thì vai trò của Nhànớc phụ thuộc vào chính sách BHXH do Nhà nớc qui định. Có những môhình về bảo đảm vật chất cho BHXH do ngân sách Nhà nớc cung cấp thì vaitrò quản lý Nhà nớc là trực tiếp toàn diện; nếu nguồn bảo đảm trợ cấp dongời sử dụng lao động, ngời lao động Nhà nớc đóng góp thì Nhà nớctham gia quản lý. Việc quản lý BHXH Nhà nớc có thể giao cho một bộ,ban, hoặc vụ trực tiếp điều hành.V- Hệ thống các chế độ bảo hiểm hội.1. Khái niệm chính sách bảo hiểm hội chế độ bảo hiểm hội.Chính sách BHXH là những qui định chung, rất khái quát của Nhà nớcvề những mục tiêu, phạm vi đối tợng, nội dung chính, các mối quan hệ vànhững giải pháp lớn về BHXH để đạt mục tiêu chung đã đề ra.Chính sách BHXH đợc đề ra trên cơ sở cơ cấu kinh tế - hội, cácđiều kiện kinh tế - hội xu hớng vận động khách quan của chúng. Nóicách khác, chính sách BHXH có thể đợc biểu hiện dới nhiều dạng phongphú nh: trong các văn bản chung của Nhà nớc, trong hiến pháp, bộ luật, đạoluật, kế hoạch Nhà nớc vì là ở cấp độ chung nh vậy nên chính sách BHXHsẽ khó trở thành hiện thực nếu không thông qua các chế độ BHXH.Vậy, chế độ BHXH là sự cụ thể hoá chính sách BHXH, là hệ thống cácqui định cụ thể chi tiết, là sự bố trí, sắp xếp các phơng tiện để thực hiệnBHXH đối với ngời lao động. Nói cách khác, đó là hệ thống các qui định đ-ợc pháp luật hoá về đối tợng hởng, điều kiện để đợc hởng, mức hởng, thờihạn hởng, nghĩa vụ mức đóng góp cho từng trờng hợp BHXH cụ thể.Chế độ BHXH có thể phân theo các chế độ ngắn hạn hoặc dài hạn, cácchế độ theo các trờng hợp BHXH: ốm đau, thai sản, tuổi già.2. Hệ thống các chế độ bảo hiểm hội.Theo công ớc 102 tháng 6/1952 về an toàn hội của tổ chức lao độngquốc tế (ILO) đã đa ra các chế độ BHHX bao gồm 9 chế độ:10[...]... hội Để chế độ chính sách BHXH khắc phục đợc những tồn tại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của ngời lao động phù hợp với sự phát triển nền kinh tế - hội của đất nớc trong giai đoạn mới, cần hoàn thiện các chế độ BHXH theo các nội dung sau: I- Hoàn thiện các chế độ bảo hiểm hội 1 Cơ sở lý thuyết để hoàn thiện các chế độ bảo hiểm hội Trong một hệ thống BHXH, các chế độ BHXH nh một... nhiều thông số về nhân khẩu học kinh tế - hội khác nhau Những căn cứ nêu trên đợc biểu hiện bằng những quy định cụ thể trong các chế độ BHXH 2 Giải pháp hoàn thiện các chế độ BHXH 34 Từ những vấn đề còn tồn tại của điều lệ BHXH Việt Nam dựa trên những cơ sở lý thuyết nêu trên, em xin đa ra một số giải pháp hoàn thiện các chế độ BHXH nh sau: 2.1 Đối với chế độ ốm đau Việc điều lệ BHXH không...(1) Chế độ chăm sóc y tế (2) Chế độ trợ cấp ốm đau (3) Chế độ trợ cấp thất nghiệp (4) Chế độ trợ cấp tuổi già (5) Chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (6) Chế độ trợ cấp gia đình (7) Chế độ trợ cấp thai sản (8) Chế độ trợ cấp tàn tật (9) Chế độ trợ cấp cho ngời còn sống (trợ cấp tiên tuất) 9 chế độ trên hình thành một hệ thống các chế độ BHXH Tuỳ theo điều kiện kinh tế hội mà mỗi... lơng của các cơ quan, xí nghiệp, nông - lâm trờng, bệnh viện, trờng học từ tháng 1/1962 đến tháng 8/1964 để chi trả 6 chế độ: - Chế độ ốm đau - Chế độ thai sản - Chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp - Chế độ hu trí - Chế độ mức sức lao động - Chế độ tử tuất 16 Ngày 20/3/1962, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 31/CP về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ quản lý thực hiện các chế độ BHXH giữa... (cho công nhân viên chức quân nhân) Riêng chế độ mất sức lao động giảmôi trờngừ 404.929 ngời (1994) xuống còn 400.081 ngời (năm 1996) do điều kiện không còn qui định chế độ nay nữa III- Một số tồn tại bất cập khi thực hiện các chế độ bảo hiểm hội Những kết quả đạt đợc của việc thực hiện các chế độ BHXH nh đã nêu trên đã có tác dụng thiết thực góp phần ổn định đời sống của những ngời thụ hởng chính... của những ngời về hu cũng gặp khó khăn do mức lơng hu thấp Hiện tợng dùng sổ hu thế chấp để vay tiền ngân hàng diễn ra nhiều Tại Yên Bái tính đến tháng 6/2001 đã có hơn 2.500 đối tợng (chiếm 9% tổng số đối tợng hởng BHXH thờng xuyên của tỉnh) đã thế chấp sổ hu vào các quĩ tín dụng hoặc các cửa hàng vàng để vay tiền 30 31 Phần III- Những giải pháp hoàn thiện thực hiện các chế độ bảo hiểm hội Để chế. .. hu các loại trợ cấp của BHXH Việt Nam cho các đối tợng là khoảng 6.000 tỷ đồng/năm con số này là rất lớn vẫn còn tiếp tục tăng lên hàng năm 2 Tình hình thực hiện các chế độ bảo hiểm hội ngắn hạn Tổ chức chi trả các chế độ trợ cấp ngắn hạn bao gồm: - Chế độ trợ cấp tiền lơng khi nghỉ ốm đau - Chế độ trợ cấp tiền lơng khi nghỉ sinh con (thai sản) - Chế độ trợ cấp khi bị suy giảm khả năng lao động... không sự tiến bộ của hệ thống Một chế độ BHXH nh một chế định pháp lý phải đợc xây dựng chặt chẽ để tránh những lạm dụng trong quá trình thực hiện, nhng đồng thời cũng không làm ảnh hởng đến quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm hội Ngoài ra các trợ cấp trong các chế độ BHXH còn phải đợc xác lập hợp lý theo mặt bằng của các chính sách hội khác mức sống của dân c nói chung Nhìn chung các chế. .. tiền lơng của những ngời tham gia BHXH trong đơn vị; trong đó 10% để chi các chế độ hu trí, tử tuất, 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Ngời lao động đóng 5% tiền lơng tháng để chi cho các chế độ hu trí tử tuất - Nhà nớc đóng hỗ trợ thêm để đảm bảo thực hiện các chế độ BHXH đối với ngời lao động - Các nguồn khác Hàng tháng, ngời sử dụng lao động có trách... nhiệm vụ, hồ sơ đối tợng quỹ giữa Tổng công đoàn với tổ chức BHXH các bộ đến tháng 8/1964 mới xong Do thay đổi tổ chức của các bộ, nên quản lý thực hiện các chế độ BHXH đã chuyển giao từ Bộ Nội vụ sang Bộ Lao động; Bộ Lao động sang Bộ Thơng binh hội, rồi lại nhập về Bộ Lao động - Thơng binh hội Tháng 5/1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, chính sách BHXH đợc thực hiện thống nhất trong . hành.V- Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội. 1. Khái niệm chính sách bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm xã hội. Chính sách BHXH là những qui định chung,. tại và phát triển của bảo hiểm xã hội một cách ổn định và bềnvững.III. chức năng của bảo hiểm xã Với bảo hiểm xã hội nh đã nêu ở trên thì bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: những giải pháp hoàn thiện và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, những giải pháp hoàn thiện và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, những giải pháp hoàn thiện và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, Phần i: Một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội, I. khái niệm và bản chất của bảo hiểm xã hội., IV. Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm xã hội, V- Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội., Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội., I- Một vài nét về BHXH ở Việt Nam., Thời kỳ từ năm 1961 đến năm 1995., Thời kỳ từ năm 1995 đến nay., II- Tình hình thực hiện các chế độ BHXH., III- Một số tồn tại và bất cập khi thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội., Thực hiện các chế độ BHXH chưa nghiêm túc., I- Hoàn thiện các chế độ bảo hiểm xã hội., Giải pháp hoàn thiện các chế độ BHXH.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay