Hoàn thiện các chính sách thúc đẩy Xuất khẩu rau quả của Việt Nam

74 384 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2012, 10:36

LỜI MỞ ĐẦUVới ưu thế về điều kiện sinh thái và lao động, Việt Nam có tiềm năng lớn về sản xuất các loại rau quả mà thị trường thế giới có nhu cầu như chuối, vải, dứa, xoài nhón, chụm ch . TRẠNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG TỚI XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAMI/ Thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu rau quả của Việt Nam. động tới xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Chương III: Một số định hướng và hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm rau quả của Việt Nam từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các chính sách thúc đẩy Xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Hoàn thiện các chính sách thúc đẩy Xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Hoàn thiện các chính sách thúc đẩy Xuất khẩu rau quả của Việt Nam, Xuất khẩu trực tiếp Xuất khẩu uỷ thác Xuất khẩu theo Nghị định thư, Xuất khẩu tại chỗ, Kinh nghiệm của Malaysia, Kinh nghiệm phát triển ngành đồ hộp của Đài Loan, Chính sách ruộng đất, Chính sách tự do lưu thơng hàng hóa và phát triển thị trường, Chính sách đầu tư, tín dụng, Chính sách khuyến nơng, chuyển giao cơng nghệ sản xuất mới, Xu hướng của thị trường rau quả xuất khẩu thời gian tới, Dự báo khả năng cung ứng rau quả cho xuất khẩu, Chính sách đất đai, Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu rau quả Chính sách đầu tư, Chính sách vốn, tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn