Tài liệu TIỂU LUẬN: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng doc

18 1,713 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 23:20

. định chọn đề tài: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng& quot; làm đề tài tiểu luận của. hợp lý của cơ cấu tổ chức quản lý 3 II Sự hình thành cơ cấu TCQL theo sản phẩm, khách hàng, thị trường 5 Phần II: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TIỂU LUẬN: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng doc, Tài liệu TIỂU LUẬN: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng doc, Tài liệu TIỂU LUẬN: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn