nghiên cứu tác động cuả quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại công ty bhdk khu vực tây bắc

109 381 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 23:17

LỜI MỞ ĐẦUCháy, nổ hàng năm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, làm hàng trăm người chết và bị thương. Cháy có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu và với bất cứ ai. Con người dù luôn có ý thức phòng cháy nhưng vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy, nổ. Hậu quả do cháy thường rất lớn, đôi khi mang tính chất thảm hoạ.Để đối phó với cháy, nổ con người đã sử dụng rất nhiều biện pháp khác nhau như hạn chế sử dụng vật liệu dễ cháy , thực hiện PCCC Tuy nhiên để đối phó với hậu quả do cháy gây ra, bảo hiểm được coi là hữu hiệu hơn cả. Bảo hiểm cháy ra đời từ rất sớm (thế kỷ 17) và cho đến nay luôn là nghiệp vụ không thể thiếu tại tất cả các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trên thế giới.Nghị định 130/2006/NĐ-CP của chính phủ ngày 8 tháng 11 năm 2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ra đời đã góp phần hoàn thiện hơn nữa các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm. Nghị định 130/2006/NĐ-CP đã - đang và sẽ có rất nhiều ảnh hưởng đến hoạt đồng của thị trường bảo hiểm cháy, nổ Việt Nam như cầu về sản phẩm này sẽ gia tăng, nhu cầu về thoả mãn dịch vụ có chất lượng cao tăng, ý thức của khách hàng về bảo hiểm thay đổi, doanh thu của các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ tăng Em lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tác động cuả Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc” với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ bảo hiểm cháy, về tác động của Nghị định 130/2006/NĐ-CP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam, và đặc biệt là đến Công ty BHDK Tây Bắc- đơn vị em thực tâp trong 4 tháng qua. Trong quá trình nghiên cứu, em cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh quá trình chiếm lĩnh thị phần, tăng doanh thu và uy tín của BHDK Tây Bắc.Đề tài được nghiên cứu dưới góc độ một chuyên đề thực tập tốt nghiệp, trong phạm vi hoạt động của BHDK Tây Bắc.Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm phương pháp thống kê, tổng hợp phân tích, và so sánh.1 Bố cục của đề tài gồm 3 phần:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂMBẢO HIỂM CHÁY, NỔ.CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC.CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TRIỂN KHAI TỐT NHẤT NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC SAU NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Th.s Nguyễn Ngọc Hương và các chuyên viên tại BHDK Tây Bắc đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện. Hà Nội, tháng 4 năm 2007.2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM BẢO HIỂM CHÁY, NỔ1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM.1.1.1 Lý luận chung về bảo hiểm.Nhu cầu an toàn đối với con người là vĩnh cửu, lúc nào con người cũng tìm cách bảo về bản thân và tài sản của mình trước những bất hạnh của số phận. Bảo hiểm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu phòng vệ chính đáng này. Qua quá trình phát triển của bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm thương mại, chúng ta nhận thấy, ban đầu bảo hiểm chỉ mang tính chất sơ khai, tự phát với phạm vi nhỏ hẹp. Do nhu cầu thực tiễn, dần dần các khái niệm về bảo hiểm cũng đã được hình thành và phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trên thực tế, có nhiều khái niệm về bảo hiểm, tuỳ thuộc vào quan niệm của từng lĩnh vực bao gồm luật, kinh tế học, lịch sử học, khoa học thực tế, lý thuyết rủi ro và xã hội học mà các khái niệm có nhiều điểm khác nhau. Khái niệm về bảo hiểm, luôn bao gồm cả bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội, bởi hai hình thức này chỉ phân biệt bởi tính thương mại (kinh doanh rủi ro)và tính xã hội (cân bằng thu chi). Dưới đây, xin trình bày một số định nghĩa về bảo hiểm đang được thừa nhận trên thế giới, tại các quốc gia các nghiệp đoàn, và các công ty bảo hiểm.Theo Uỷ ban thuật ngữ bảo hiểm của Hiệp hội bảo hiểm và rủi ro Hoa Kỳ thì: "Bảo hiểm là sự tập trung các tổn thất bất ngờ bằng việc chuyển giao những rủi ro gây ra cho NBH khi họ cam kết bồi thường những tổn thất này, cung cấp các quyền lợi bằng tiền khác khi tổn thất xảy ra hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến rủi ro”Theo Hiệp hội các nhà bảo hiểm Anh thì: "Bảo hiểm là sự thoả thuận qua đó một bên (Người bảo hiểm ) hứa sẽ thanh toán cho bên kia (NĐBH hay NTGBH) một khoản tiền nếu có sự cố xảy ra gây tổn thất tài chính cho người bảo hiểm. Trách nhiệm thanh toán những tổn thất này được chuyển giao từ NTGBH đến người bảo hiểm. Để chấp nhận trách nhiệm thanh toán này, NBH đòi NĐBH một khoản tiền, đó là phí bảo hiểm”3 Khái niệm được sử dụng tại một số trường đại học và thị trường bảo hiểm Châu Á: "Bảo hiểm là biện pháp chia nhỏ tổn thất của một người hay một số ít người cho nhiều người có cùng khả năng chịu rủi ro nào đó thông qua việc tổ chức ra một quỹ tài chính tập trung huy động từ các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm dưới dạng phí bảo hiểm, để bồi thường hoặc bù đắp những tổn thất do những rủi ro đó gây ra”Khi xem xét bảo hiểm từ khía cạnh những bên liên quan khác nhau đến hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm được định nghĩa như sau:Từ phía người được bảo hiểm, bảo hiểm là tổ chức hợp lý một nhóm người có chung một loại rủi ro có thể xảy ra. Các khoản đóng góp về tài chính của họ cho phép bồi thường những thiệt hại mà một số người trong nhóm phải gánh chịu khi có tổn thất. Nhờ có bảo hiểm mà tổn thất sẽ nhẹ đi nếu chia sẻ cho nhiều người và là gánh nặng nếu một vài người phải gánh chịu tất cả.Trên giác độ của người cung cấp dịch vụ bảo hiểm, ở đây là các doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểmhoạt động kinh doanh mà trong đó, người bảo hiểm sẽ chấp nhận những rủi ro đối với tài sản hoặc con người của người được bảo hiểm trên cơ sở người được bảo hiểm thanh toán một khoản phí nhất định.Một cách tổng quát, bảo hiểm là một nghiệp vụ, qua đó một bên là người đựơc bảo hiểm chấp nhận trả một khoản phí gọi là phí bảo hiểm cho chính mình hoặc cho người thứ ba khác để trong trường hợp có rủi ro xảy ra nằm trong phạm vi bảo hiểm sẽ được trả mọt khoản bồi thường từ người bảo hiểm, là người chịu trách nhiệm với những rủi ro đã cam kết và đền bù thiệt hại theo luật thống kê. Tất cả những định nghĩa khác nhau về bảo hiểm, tựu chung lại đều làm bật lên bản chất của bảo hiểm là sự chuyển giao rủi ro giữa nhà bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm trên cơ sở một quỹ tiền tệ tập trung. Vậy rủi ro chính là một trong những yếu tố góp phần cơ bản cho sự hình thành, ra đời và phát triển của bảo hiểm. Khái niệm rủi ro liên quan đến sự không chắc chắn, và rủi ro luôn được hiểu là sự không chắc chắn liên quan đến việc xảy ra một tổn thất. Rủi ro luôn bao gồm trong yếu tố không may mắn và không lường trước được, về khả 4 năng xảy ra của nó, về thời gian và không gian xảy ra, về mức độ nghiêm trọng của rủi ro và hậu quả của nó.Có rất nhiều nguyên nhân để xảy ra rủi ro, nhưng có thể tập hợp rủi ro vào ba nhóm chính:Thứ nhất là nhóm các rủi ro do thiên tai gây ra như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sét, lốc, sương muối, dịch bệnh, sóng thần làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của con người. Thứ hai là nhóm rủi do do biến động cuả khoa học và công nghệ.Thứ ba, là nhóm rủi ro môi trường xã hội, những rủi ro này chịu tác động cuả nhiều yếu tố và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi thành viên trong xã hội như ốm đau, dịch bệnh, mất việc làm, trộm cắp, hoả hoạn Bất kể nguyên nhân gì, khi xảy ra rủi ro thường gây ra cho con người những khó khăn trong cuộc sống như mất hoặc giảm thu nhập, phá hoại nhiều tài sản, làm ngưng trệ hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, và làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế- xã hội nói chung. Để đối phó với các rủi ro có hai nhóm biện pháp đối phó với rủi ro và hậu quả của rủi ro gây ra - đó là nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro và nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro.Nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu rủi ro: Tránh né rủi ro tức là tìm ra phương thức hành động khác không có dấu hiệu của bất cứ yếu tố nào có thể dấn tới rủi roNgăn ngừa tổn thất được sử dụng để đưa ra các hành động làm giảm tổn thất hoặc giảm mức thiệt hại do tổn thất gây ra khi không thể né tránh được dù đã tìm mọi cách. Nhóm biện pháp tài trợ rủi ro. Biện pháp tài trợ rủi ro gồm các biện pháp chấp nhận rủi ro và bảo hiểm. (Đây là các biện pháp phải được thực hiện trước khi rủi ro xảy ra, nhằm mục đích giảm thiểu hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra, nếu có).5 + Chấp nhận rủi ro, tức là người gặp rủi ro tự chấp nhận khoản tổn thất. Còn gọi là tự bảo hiểm. Có hai hình thức chấp nhận rủi ro, gồm chấp nhận một cách chủ động và chấp nhận thụ động. Hiệu quả của hai hình thức này không cao do rơi vào tình huống thụ động, sử dụng không hiệu quả đồng vốn, hoặc sai lệch trong tính toán lập quỹ dự phòng +Bảo hiểm: bảo hiểm ngày nay đã trở thành một lựa chọn không thể thiếu trong hầu hết các chương trình quản lý rủi ro của các tổ chức cũng như các cá nhân.Do khắc phục được hầu hết các nhược điểm của các biện pháp khác. Bảo hiểm chính là sự lựa chọn tối ưu của các chương trình quản lý rủi ro. Rủi ro được chuyển giao từ người tham gia bảo hiểm sang nhà bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm nhận được sự tư vấn cho các chương trình kiểm soát rủi ro và đề phòng hạn chế tổn thất, nhận được khoản tiền bồi thường nhanh chóng, đủ, kịp thời khi sự kiện bảo hiểm xảy ra Ngày nay, với những lợi ích thiết thực của bảo hiểm đối với mọi thành viên, đơn vị tham gia bảo hiểm, khái niệm bảo hiểm đã trở nên ngày một gắn bó và gần gũi với con người, với các đơn vị sản xuất kinh doanh.1.1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm.Như tất cả các ngành khác, bảo hiểm ra đời do nhu cầu khách quan của đời sống kinh tế xã hội đòi hỏi. Đó là nhu cầu được bảo vệ, giúp đỡ, chia sẻ hoạn nạn khi rủi ro, tổn thất xảy ra như đã trình bày trên đây.Bảo hiểm có nguồn gốc rất xa xưa trong lịch sử nền văn minh nhân loại mà thậm chí cho đến bây giờ người ta vẫn chưa xác định được bảo hiểm xuất hiện khi nào. Từ thời nguyên thuỷ loài người sống bằng nghề săn bắn, họ đã biết dự trữ những gì săn bắt được. Đến một giai đoạn phát triển hơn, trong những cộng đồng dân cư nhỏ, hoặc trong một gia đình, nhóm gia đình đã hình thành một khối lượng lương thực dự trữ nhất định, được dùng tương trợ lẫn nhau khi mùa màng thất bát. Đây là hình thức sơ khai của bảo hiểm.Đến thế kỷ XV, khi châu Âu thực hiện những chuyến khai phá tới Châu Á và Châu Mỹ, mở đường cho cuộc cách mạngg thương mại, ý tưởng về thành lập một quỹ chung để đối phó với rủi ro đã hình thành khá rõ ràng. Việc tìm ra 6 châu lục mới, vùng đất mới, tạo ra hoạt động thương mại giữa những nơi này phát triển ngày một nhanh chóng. Đặc biệt là hình thức vận chuyển bằng đường biển. Theo dó, bảo hiểm, nhất là bảo hiểm hàng hải cũng phát triển theo. Bởi lẽ, những người chủ hàng, những người bỏ vốn đầu tư vào những chuyến đi mạo hiểm đó nhận thấy cần phải chia sẻ những rủi ro để tránh tình trạng một số nhà đầu tư bị mất trắng khoản đầu tư của mình do những con tàu gặp nạn trên biển, hoặc bị biến mất một cách bí ẩn. Để đáp ứng nhu cầu này, nhu cầu chia nhỏ tổn thất, người ta đã có hai phương án. Cách thứ nhất là thành lập một liên doanh có vốn cổ phần, theo đó, một nhóm đầu tư cùng đầu tư vào một đội thuyền chở hàng chung, cùng chia sẻ rủi ro khi tổn thất và phân chia lợi nhuận mà liên doanh thu được (Phuơng án này rất gần với hình thức các chủ hàng trên con đường tơ lụa nổi tiếng đã chia nhỏ hàng hoá của mình thành hàng trăm phần nhỏ, mỗi lạc đà sẽ chở một lượng hàng mà trong đó bao gồm nhiều phần hàng hoá của các chủ hàng khác nhau. Lạc đà nào bị cướp, tổn thất được chia đều cho các chủ hàng, mỗi người tổn thất một phần nhỏ trong tổng số hàng.). Cách thứ hai là bảo hiểm, theo cách này các nhà buôn và các chủ tàu thuyền chấp nhận trả một khoản tiền nhất định cho một cá nhân hay tổ chức, người mà đảm bảo rằng nếu hàng hoá hoặc tàu thuyền của họ bị tổn thất do một số nguyên nhân nhất định nào đó họ sẽ được trả một khoản tiền để bù đắp thiệt hại xảy ra. Bảo hiểm hàng hải là lĩnh vực ra đời sớm nhất. Năm 1347, hợp đồng bảo hiểm hàng hải đầu tiên được phát hành tại Genoa-Ý. Năm 1424, công ty bảo hiểm đầu tiên, Marietime Insurance Company ra đời. Năm 1583, xuất hiện hợp đồng bảo hiểm, mà cho đến nay được coi là cổ xưa nhất. Năm 1667, sau vụ cháy khủng khiếp tại London, làm hơn 13000 ngôi nhà bị cháy, hàng nghìn người thiệt mạng vào năm 1666, công ty bảo hiểm hoả hoạn đầu tiên trên thế giới có tên “Fire Office” hoạt động tại Anh. Sau bảo hiểm hoả hoạn là các quỹ bảo hiểm nhân thọ cũng xuất hiện từ nhu cầu của cuộc sống, nhu cầu được chăm lo cho tương lai. Từ cuối thế ký 19, cuộc đại cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới diễn ra sôi động, mang lại nhiều thành tựu, làm xuất hiện nhiều ngành nghề 7 kinh doanh mới. Cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng các rủi ro có nguyên nhân xuất phát từ nhóm rủi ro do biến động của khoa học công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sự phát triển bảo hiểm với những sản phẩm như bảo hiểm ôtô, máy bay, xây dựng lắp đặt Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm là một sự đáp ứng đòi hỏi khách quan của cuộc sống đối với những biến động về tài chính do các sự cố bất ngờ gây ra. Tham gia bảo hiểm tạo điều kiện khôi phục nhanh chóng thiệt hại, góp phần sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Ngành bảo hiểm tại tất cả các quốc gia trên thế giới đóng vai trò không thể thay thế trong các trung gian tài chính, góp một phần lớn vào sự vững mạnh của thị trường tài chính và sự ổn định của nền kinh tế quốc dân.1.1.3 Chức năng, vai trò, tác dụng của bảo hiểm. Mục đích của bảo hiểm: là đem lại sự an tâm, an toàn về mặt tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước những rủi ro có thể xảy ra. Chức năng của bảo hiểm :xây dựng quỹ tài chính an toàn, tăng trưởng ổn định, bồi thường đúng đủ, kịp thời.Vai trò của bảo hiểm :được biết đến một cách tổng quát nhất, như là một công cụ an toàn thực hiện chức năng bảo vệ con người, bảo vệ tài sản cho xã hội. Cụ thể: Đối với từng người dân: Bảo hiểm đảm bảo về mặt tài chính nhằm khắc phục hậu quả bất ngờ khi gặp phải rủi ro liên quan đến tính mạng, tình trạng sức khoẻ và tài sản mà họ sở hữu.  Đối với các doanh nghiệp: Tham gia bảo hiểm là chuyển giao rủi ro, ổn định sản xuất, nhanh chóng khắc phục hậu quả khi rủi ro xảy ra bằng STBT. Đối với ngân hàng thương mại: Bảo hiểm là nhà đầu tư lớn, sử dụng nhiều dịch vụ tín dụng, và đưa lại nhiều hợp đồng tín dụng không cần bảo lãnh của ngân hàng. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp: hỗ trợ đắc lực cho nhà nông khôi phục sản xuất khi gặp rủi ro, thiên tai, đảm bảo cho sản xuất và lưu thông hàng hoá nông nghiệp không bị ngưng trệ gián đoạn.8  Hoạt động bảo hiểm phát triển còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, kỹ thuật, thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác hoạt động bảo hiểm còn mang về cho kinh té quốc dân một khoản ngoại tệ đáng kể. Bảo hiểm là nhà tư vấn quản trị rủi ro hàng đầu trong xã hội. Doanh nghiệp bảo hiểm vì lợi ích của bản thân, xã hội, người tham gia bảo hiểm coi trọng xây dựng các công trình đề phòng hạn chế tổn thất. Thị trường bảo hiểm:, Là một trung gian tài chính bên cạnh ngân hàng, thị trường chứng khoán.Tác dụng của bảo hiểm: Bảo hiểm có rất nhiều tác dụng khác nhau: Dàn trải tổn thất (phân tán rủi ro Bảo vệ: Tham gia bảo hiểmbảo vệ cho tính mạng tình trạng sức khoẻ và tài sản trước nguy cơ xảy ra tổn thất. Đề phòng hạn chế tổn thất Ổn định đời sống sản xuất kinh của người được bảo hiểm.  Tạo sự an tâm về mặt tinh thần cho người tham gia bảo hiểm.  Kích thích tiết kiệm Đầu tư phát triển kinh tế Đẩy mạnh tín dụng Tạo công ăn việc làm cho người lao động. Với những lợi ích kể trên, bảo hiểm đã ra đời từ rất lâu và ngày càng phát triển.1.1.4 Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm.Hoạt động bảo hiểm thương mại phải tuân thủ theo các nguyên tắc chung sau đây:Nguyên tắc 1: Phải tuân theo luật hợp đồng.Hợp đồng là căn cứ pháp lý để giải quyết những vấn đề pháp lý về sau.Các hợp đồng bảo hiểm nhất thiết phải là các văn bản pháp lý thể hiện những quy định cơ bản của luật pháp.9 Nguyên tắc 2: Lựa chọn rủi ro.Nhà bảo hiểm được lựa chọn các rủi ro được bảo hiểm, chỉ rủi ro không ai lường trước được mới được chấp nhận. Thậm chí với những rủi ro bất ngờ nhà bảo hiểm cũng có thể từ chối bảo hiểm hay chỉ chấp nhận một hay một số rủi ro trong đó để tiến hành bảo hiểm. Nguyên tắc 2: Nguyên tắc phân tán rủi ro.Sau khi chấp nhận rủi ro của bên tham gia bảo hiểm, đến lượt mình, nhà bảo hiểm cũng có thể gặp phải rủi ro và rất dễ dẫn đến tình trạng phá sản Để tránh phá sản, đảm bảo hoạt động kinh doanh, nhà bảo hiểm phải tiến hành phân tán rủi ro hai cách:+ Đồng bảo hiểm+Tái bảo hiểmNguyên tắc 3: Nguyên tắc có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với người mua bảo hiểm.Quyền lợi được bảo hiểm tức là chủ thể tham gia mua bảo hiểm phải chứng minh được mối liên hệ đối với đối tượng được bảo hiểm. Thông thường, quyền lợi được bảo hiểm liên quan tới tài sản, trách nhiệm, con người Nguyên tắc 4: Số đông bù số ít.. Chỉ có số đông người tham gia bảo hiểm thì mới có cơ sở hình thành quỹ bảo hiểm đủ lớn, rủi ro mới thực sự được san sẻ. …Nguyên tắc 5: Nguyên tắc tín nhiệm tuyệt đối.Khách hàng và nhà bảo hiểm tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thực của hai bên trong cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.Nguyên tắc 6: Nguyên tắc bồi thường. Được áp dụng trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản, trách nhiệm. Theo đó, số tiền bồi thường không thể lớn hơn quyền lợi bảo hiểm mà họ có. Nguyên tắc thế quyền:Tránh trường hợp người gây thiệt hại không thể tiến hành bồi thường cho người bị hại, và trường hợp số tiền bồi thường nhận được của người đựơc bảo hiểm lớn hơn tổn thất thực tế, người ta áp dụng nguyên tắc này. Nhà bảo hiểm 10[...]... như sau: STBT = (1) x Phí bảo hiểm đã đóng Phí bảo hiểm lẽ ra phải đóng 27 CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ TÂY BẮC 2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 2.1.1.1 Khái quát chung * Quá trình hình thành và phát triển Địa chỉ: 154 Nguyễn... lệ phí Các công ty bảo hiểm thường quy định như sau: +Loại D: Giảm tối đa 10% phí bảo hiểm trong biểu phí +Loại N: Giữ nguyên tỷ lệ phí 23 +Loại L: Tăng tối đa 10% phí bảo hiểm trong biểu phí Căn cứ vào các yếu tố đó, công ty bảo hiểm có cơ sở để quy t định ký hay không ký hợp đồng bảo hiểm cháy Trong nghiệp vụ bảo hiểm cháy, công ty bảo hiểm cần phải quan tâm đến các yếu tố làm giảm mức độ rủi ro vì... dịch vụ phòng cháy chữa cháybảo hiểm cháy Năm 1864 công ty bảo hiểm cháy đầu tiên (công ty Friendly Society) ra đời, hoạt động trên nguyên tắc tương hỗ, sau đó hàng loạt các công ty bảo hiểm cháy khác được thành lập và dần lan rộng sang các nước káhc trên lục địa châu Âu Ngày nay, nghiệp vụ bảo hiểm cháy được tiến hành ở hầu hết các nước trên thế giới và ngày càng phát triển Khi bảo hiểm cháy đi... doanh thu phí tất cả các nghiệp vụ. , đứng sau nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm 34,73%, nghiệp vụ sức khoẻ và tai nạn con người chiếm 14.6234%, và nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm 19.1494% Tốc độ tăng trưởng của nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2006 là 10.6%, đứng thứ 4 sau nghiệp vụ bảo hiểm Bảo hiểm tài sản và thiệt hại (35.2%), bảo hiểm con người (14.5%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển... định và chứng kiến Ví dụ cơ quan điều tra, cơ quan công an, thuế vụ, PCCC, kiểm toán… Căn cứ vào biên bản giám định, công ty bảo hiểm dự trù số tiền bồi thường một lần hay nhiều lần cho người tham gia bảo hiểm 1.2.2.8 Bồi thường tổn thất Bồi thường là trách nhiệm chủ yếu của công ty bảo hiểm khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm Đối với nghiệp vụ bảo hiểm cháy, công ty bảo hiểm căn cứ vào biên bản giám định, ... thời hạn bảo hiểm, trên cơ sở các gía trị được thông báo, công ty bảo hiểm tính giá trị số hàng tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và tính lại phí bảo hiểm Nếu phí tính được trên cơ sở số giá trị tối đa bình quân nhiều hơn số phí bảo hiểm đã nộp thì người được bảo hiểm trả thêm cho công ty bảo hiểm số phí còn thiếu Trong thời gian bảo hiểm, tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm được người bảo hiểm bồi... Theo tính chất rủi ro hoặc theo luật kinh doanh bảo hiểm: +Bảo hiểm nhân thọ +Bảo hiểm phi nhân thọ (Bảo hiểm cháy nổ nằm trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ) 1.1.5.3 Theo kỹ thuật quản lý quỹ tài chính: +Bảo hiểm quản lý theo kỹ thuật phân chia +Bảo hiểm quản lý theo kỹ thuật tồn tích Cách phân chia... DUYÊN HẢI PVI VŨNG TÀU PVI VŨNG TÀU BAN BẢO HIỂM BAN BẢO HIỂM HÀNG HẢI HÀNG HẢI PVI KV PVI KV TÂYBẮC TÂY BẮC PVI KV PVI KV TÂY NAM TÂY NAM BAN TÁI BẢO HIỂM BAN TÁI BẢO HIỂM PVI KV PVI KV ĐÔNGBẮC ĐÔNG BẮC PVI PVI NAM TRUNGBỘ NAM TRUNG BỘ BAN BAN BẢOHIỂM DỰ ÁN HIỂM DỰ ÁN BẢO PVI KV PVI KV BẮC TRUNGBỘ BẮC TRUNG BỘ BAN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU TƯ PVI KV PVI KV NAM ĐỊNH NAM ĐỊNH PVI KV PVI KV KHÁNH HOÀ KHÁNH HOÀ PVI... Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài Những ngày đầu thành lập, công ty đặt trụ sở tại: Số 10 - Điện Biên Phủ- Hà Nội Với nhân sự mỏng và hầu như chưa có kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm Hoạt động kinh doanh lúc bấy giờ còn phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ với các công ty bảo hiểm khác Năm đầu, doanh thu của BHDK chỉ mới đạt mức 50 tỷ đồng Từ 1996 đến. .. trong công ty 2.1.1.2.6.7 Ban bảo hiểm năng lượng Ban bảo hiểm Năng lượng có nhiệm vụ tiến hành kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm năng lượng bao gồm các công việc từ khâu tiếp thị, chào bán bảo hiểm, cấp đơn bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm cho khách hàng Phòng Bảo hiểm Năng lượng được ra đời từ năm 1996 ngay từ ngày đầu thành lập Công ty Bảo hiểm Dầu khí nhằm thực hiện nhiệm vụ chính của Tập đoàn Dầu khí . TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ.CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC.CHƯƠNG. nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty BHDK Khu vực Tây Bắc với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu tác động cuả quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại công ty bhdk khu vực tây bắc, nghiên cứu tác động cuả quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại công ty bhdk khu vực tây bắc, nghiên cứu tác động cuả quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại công ty bhdk khu vực tây bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn