Nghiên cứu về thực trạng tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát 03

22 594 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2012, 21:13

MỤC LỤCMục Lục TrangLỜI MỞ ĐẦU 2PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCHGIÁO KHOA HÒA PHÁT 4I. Tình hình và đặc điểm của tổ chức 4II. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 9PHẦN Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaMỤC LỤCMục Lục TrangLỜI MỞ ĐẦU 2PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 4 I. Tình hình và đặc điểm của tổ chức . 4 II. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 9PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 11I. Mô tả về cấu sản xuất của Công ty Cổ phần In sách giáo khoaHòa Phát . 12 II. Mô tả về hệ thống sản xuất của Công ty Cổ phần In sách giáo khoaHòa Phát . 13 III. Mô tả về kho tàng và phương tiện vận chuyển của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát . 16PHẦN III: ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY – NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CỦA NHÓM . 17 I. Ưu điểm 17II. Tồn tại 18 III. Giải pháp . 19KẾT LUẬN 20 *** Nhận xét của giảng viên hướng dẫn . 21Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 1Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaLỜI MỞ ĐẦUĐối với một doanh nghiệp sản xuất, tổ chức sản xuất luôn là yếu tố bản, vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, là sở để tạo nên thành phẩm, hàng hoá cho doanh nghiệp. Tổ chức sản xuất hợp lý ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác định xây dựng tổ chức sản xuất đúng rất cần thiết cho quá trình sản xuất và là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị. Trên sở đó, nhà quản trị sẽ hình thành được một cấu, loại hình, phương thức … phù hợp với công ty để tránh tình trạng thời gian nhàn rỗi nhiều hoặc gián đoạn cho quá trình sản xuất. Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát là một công ty lớn trong ngành in Việt Nam, từ khi thành lập đến nay công ty luôn là nhà cung cấp được sự tin cậy của Nhà xuất bản giáo dục. Để được sự tin cậy đó là nhờ công ty cách tổ chức sản xuất chuyên môn hóa, nhịp nhàng và đều đặn. Cũng chính vì vậy mà lợi nhuận của công ty cao hơn so với các công ty in khác trên thị trường. Đó chính là lý do mà nhóm chọn Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát để nghiên cứu.Trong quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu về thực trạng tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát”, nhóm đã gặp không ít khó khăn, trở ngại về việc tìm tài liệu tham khảo và tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên, được sự tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến của Thầy Hồ Nguyên Khoa trong quá trình thực hiện, nhóm đã hoàn thành tốt đề tài theo đúng thời gian đề ra. Nhóm xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình trước sự giúp đỡ vô cùng quý báu của Thầy.Xin chân thành cảm ơn Giáo trình môn học Quản trị hoạt động sản xuất của Thầy Nguyễn Hữu Tuân và tài liệu do phòng Kỹ thuật chế bản vật tư cung cấp để nhóm thực hiện đề tài tốt nhất.Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 2Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaDo thời gian và trình độ hạn nên đề tài này khó thể tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết. Vậy rất mong sự chỉ bảo và đóng góp của Thầy, các thầy trong khoa Quản Trị Kinh Doanh để đề tài được hoàn chỉnh hơn.Xin chân thành cảm ơn!Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2010Nhóm thực hiệnH2N11. Nguyễn Huỳnh Khánh Phương2. Trần Thị Bích Thuận3. Lê Đình TrungNhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 3Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaPHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁTI. Tình hình và đặc điểm của tổ chức .1. Quá trình hình thành và phát triểnCông ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996.Ngày 30/12/2003 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty cổ phần.Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần từ ngày 12/01/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12/01/2004. 2. Giới thiệu về công tyTên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁTTên tiếng Anh: HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: HPTPCLogo Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) Trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng - Tp. Đà NẵngNhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 4Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên Khoa Điện thoại : 0511. 680057 Fax : 0511. 841258 3. Ngành nghề kinh doanhTheo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12/01/2004, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in. 4. cấu tổ chức .- Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác liên quan và theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông.Là quan thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông quyền biểu quyết, trách nhiệm thảo luận và phê duyệt các chủ trương chính sách đầu tư ngắn hạn và dài hạn về phát triển Công ty, quyết định cấu vốn, bầu ra quan quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Hội đồng quản trị: 05 thành viênNhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 5Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaHĐQT là quan quản lý Công ty toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.HĐQT trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và phương án đầu tư của Công ty thông qua việc hoạch định các chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.- Ban kiểm soát: 03 thành viên .Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.- Bộ máy tổ chức điều hành: Giám đốc Công ty, 01 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng chức năng:- Các Phòng ban chuyên môn giúp viêc:- Phòng Tổ chức - Hành chính: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành và thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, quản trị, hành chính doanh nghiệp.- Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư: + Thực hiện các chủ trương của Ban Giám đốc trong lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.+ Chỉ đạo và quản lý về mặt kỹ thuật ở tất cả các công đoạn theo quy trình sản xuất (Chế bản, In, Thành phẩm).+ Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý lao động, định mức kỹ thuật, đơn giá tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất toàn Công ty.+ Điều độ kế hoạch sản xuất trong công ty.+ Xây dựng kế hoạch vật tư, cung cấp vật tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 6Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên Khoa- Phòng Kế toán - Tài vụ: + Giúp Giám đốc theo dõi việc thực hiện các hoạt động kinh tế - tài chính của Công ty. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.+ Quản lý hoạt động tài chính của Công ty . Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Nhà nước và Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty .- Phòng Kinh doanh: + Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng ngoài sách giáo khoa.- Các Phân xưởng, tổ sản xuất:Phân xưởng cắt - rọc – kho.Phân xưởng in offset.Phân xưởng thành phẩm.Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 7Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaCơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: II. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty .1. Sản phẩm, dịch vụ chính của công ty .Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát được chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2004, là một trong những công ty con của Nhà Xuất bản Giáo Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 8ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN KIỂM SOÁTGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHPHÓ GIÁM ĐỐC Phòng TỔ CHỨChành chínhPhòng KẾ TOÁNTÀI VỤPhòng KỸ THUẬTCHẾ BẢNVẬT TƯ PHÂN XƯỞNGCẮTRỌCKHOPHÂN XƯỞNGINOFFSET PHÂN XƯỞNGTHÀNHPHẨMPhòng KINH DOANHTiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên Khoadục hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực như in sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội; sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm như giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác. Trong đó lĩnh vực chủ yếu in sách giáo khoa, khách hàng chính của công ty là NXBGD với doanh số thực hiện bình quân hàng năm, chiếm khoảng 90% trong tổng doanh thu. Hoạt động cắt rọc của công ty hàng năm cũng mang lại phần doanh thu chiếm hơn 2% trong tổng doanh thu. Ngoài ra các hoạt động in sách khác như sách tham khảo, sách thực hành, các loại sách mang tính chất kinh tế - xã hội, tem nhãn, biểu mẫu, giấy tờ . chiếm 8% trong tổng doanh thu. Thị trường tiêu thụ chính cho các sản phẩm này chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung.Để thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng kỹ thuật trong việc in SGK công ty tiếp tục đổi mới kỹ thuật công nghệ, vừa in SGK chất lượng tốt vừa tăng khả năng cạnh tranh nhận in thêm hàng cao cấp tận dụng hết công suất của máy móc thiết bị, Công ty đã trang bị hệ thống máy móc thiết bị in và sau in hiện đại, qui trình khép kín, năng suất cao. Hiện công ty 2 máy in offset tờ rời 4 màu khổ 72 x 102 cm của Nhật, 1 máy in 2 màu đảo trang khổ 72 x 102cm của Nhật, 1 máy in 1 màu đảo trở khổ 72 102 của, máy in 2 màu Heidelberg của Đức và nhiều máy in khác. Hệ thống máy hoàn thiện sau in cũng được trang bị đầy đủ như máy vạch, máy khâu, máy bắt tay sách, máy đóng xén, máy vô bìa, máy xén thành phẩm .Hàng năm Công ty in gần 10 triệu bản sách giáo khoa phục vụ cho nhu cầu sách giáo khoa theo kế hoạch của Nhà Xuất bản Giáo dục tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên với sản lượng trang in thành phẩm qui theo khổ chuẩn 14,3 x 20,3 gần 1,2 tỉ trang in với hệ số màu là 2,5.Với hệ thống máy in được trang bị tại Công ty như hiện nay thì năng lực in hàng năm từ 1,8 đến 2 tỉ trang in thành phẩm, tức là từ 5,4 - 6 tỉ trang in công nghiệp tương đương với hệ số màu là 3,0. Hệ số màu càng cao chứng tỏ khả năng in sách màu, hàng nhiều màu của công ty lớn.Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 9Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS. Hồ Nguyên KhoaPHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁTI. Mô tả về cấu sản xuất của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa PhátCông ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát là một công ty in sách hàng đầu của Việt Nam, lợi nhuận hàng năm của công ty cao hơn nhiều so với các công ty cùng cạnh tranh khác. được lợi nhuận cao như vậy là do công ty cách bố trí một hệ thống sản xuất phù hợp với những máy móc thiết bị công nghệ cao làm tăng năng suất. Các đơn vị in trong hệ thống NXBGDVốn Điều lệNăm 2008 Năm 2009Doanh thuLợi nhuậnDoanh thuLợi nhuậnCông ty cổ phần in SGK tại Hà Nội16 50,15 2,63 50,23 2.14Công ty cổ phần in Diên Hồng 13.4 32.57 1.12 29.92 0.89Công ty cổ phần in SGK tại Tp HCM12.2 27.38 1.58 30.27 2.08Công ty cổ phần in SGK Hòa Phát12.2 29.33 3.25 28.48 2.41ĐVT: Tỷ đồngCông ty sử dụng cấu sản xuất Xí nghiệp  Phân xưởng Tổ sản xuất. Công ty 3 phân xưởng chính với nhiệm vụ được phân cấp rõ ràng là: - Phân xưởng in Offset: + Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty, dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, chịu sự chỉ đạo và quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất của Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.+ Tổ chức sản xuất in. In theo Lệnh sản xuất và điều độ từ Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.+ Tổ chức thực hiện công đoạn in trong qui trình in ấn.Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 10[...]... trường in sách giáo khoa trong nước Cùng với sự phát triển của Công ty, hoạt động quản trị Công ty nói chung và hoạt động quản trị sản xuất nói riêng không ngừng được hoàn thiện để phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh cũng như những điều kiện mới trong môi trường kinh doanh hội nhập Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, nhóm nhận thấy vấn đề tổ chức sản xuất tại Công ty. .. các công ty in sách giáo khoa khác thì công ty Hòa Phát đã biết cách hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhờ đó mà công ty đã tạo được hiệu quả sản xuất với năng suất cao, chiếm lĩnh được thị trường sách giáo khoa ở Việt Nam Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 14 Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS Hồ Nguyên Khoa III Mô tả về kho tàng và phương tiện vận chuyển của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát. .. Cắt rọc – Kho giấy: Tổ chức cắt rọc giấy cuộn thành giấy ram theo đúng quy cách, chủng loại II Mô tả về hệ thống sản xuất của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Sau khi nghiên cứu thực tế tại công ty, nhóm nhận thấy rằng hệ thống in sách giáo khoa của công ty trong đó các máy móc, thiết bị, các nơi làm việc được thiết đặt dựa trên sở phối hợp một cách hợp lý các bước công việc để biến các... như công ty phải thuê xe ngoài đến vận chuyển hàng đến các nhà sách trong thành phố Nhóm H2N1 – K13QTH1 Trang 15 Tiểu luận nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS Hồ Nguyên Khoa PHẦN III: ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY – NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CỦA NHÓM Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt Công ty đã... bổ công việc phù hợp, bố trí rải đều công nhân trong quá trình sản xuất nên đảm bảo công việc được thực hiện nhanh chóng, nhịp nhàng Nhờ đó mà các khâu công việc ăn khớp với nhau,tránh thời gian nhàn rỗi dài, công việc được tiến hành liên tục, năng suất làm việc cao II Tồn tại : Bên cạnh những ưu điểm trên,hoạt động quản trị quản trị sản xuấttổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa. .. công ty sản xuất khối lượng rất lớn nên dây chuyền được lặp lại được quan tâm cao, nó tạo sự nhịp nhàng, liên tiếp Chính nhờ dây chuyền này mà công ty thể đáp ứng cho thị trường một lượng lớn sách giáo khoa hằng năm đạt tiêu chuẩn và kịp thời điểm khai giảng sắp đến Nhóm xin sơ lược về dây chuyền in sách giáo khoa tại công ty bằng sơ đồ Giant chi tiết: Sơ đồ Gantt về dây chuyền in sách giáo khoa: ... nhóm Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất - + ThS Hồ Nguyên Khoa Phân xưởng Hoàn thiện sản phẩm: Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty, dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Và chịu sự chỉ đạo, quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất của Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư + Tổ chức sản xuất các công đoạn sau in cho đến hoàn chỉnh sản phẩm để xuất xưởng, nhập kho - +... Hòa Phát vẫn còn những hạn chế nhất định cần được hoàn thiện hơn nữa: - Chi phí vận chuyển chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong chi phí sản xuất kinh doanh, nhưng trong Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, chi phí vận chuyển vẫn còn cao do công tác vận chuyển của công ty chủ yếu mà do thuê mượn bên ngoài, không đảm bảo được tiến độ giao hàng cho đối tác - Công đoạn xếp sách còn cần quá nhiều công. .. Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất CẮT XÉN PHƠI BẢN IN GẤP SÁC H IN SÁCH ĐÓN G GHI M NGUYÊN VẬT LIỆU ThS Hồ Nguyên Khoa KHÂ U CHỈ VÔ BÌA THÀ NH PHẨ M ĐÓN G THÙ NG Công ty sử dụng 45 máy móc thiết bị sản xuất và 5 máy móc thiết bị động lực hỗ trợ cho quá trình in sách giáo khoa và các thiết bị khác Trong những năm gần đây công ty liên tục đầu tư hàng loạt máy móc thiết bị mới phục vụ cho sản xuất nhằm tăng cao... Trị Hoạt Động Sản Xuất ThS Hồ Nguyên Khoa nâng cấp công nghệ cho các sở sản xuất trong công ty của họ Quá trình hỏng hóc máy móc xảy ra ở vài tổ khiến cho nhịp dây chuyền hoàn thiện sản phẩm bị ngưng lại Nhìn vào tương lai xa thì đây chính là yếu điểm trong quá trình cạnh tranh của công ty III Giải pháp của nhóm : - Công ty cần hoàn thiện và đồng bộ dây chuyền sản xuất, hệ thống máy in, máy cắt, . TRẠNG VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁTI. Mô tả về cơ cấu sản xuất của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa PhátCông ty Cổ. chọn Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát để nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện đề tài Nghiên cứu về thực trạng tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về thực trạng tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát 03, Nghiên cứu về thực trạng tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát 03, Nghiên cứu về thực trạng tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát 03, 29.33 28.48 Cơ cấu tổ chức .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn