một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường hàn quốc

58 168 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,703 tài liệu

  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 15:20

Ch ơng I : Cơ sở lý luận chung về xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng Hàn Quốc.1.1. Tổng quan về xuất khẩu.1.1.1. Những khái niệm liên quan đến xuất khẩu.* Khái niệm xuất khẩu: Cùng với sự phát triển của xã hội và tri thức nhân loại không ngừng mở mang và kéo theo đó là sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực sản xuất cũng có những tiến bộ vợt bậc, những phơng thức sản xuất tiên tiến, hình thức đa dạng, nên sản xuất hiện đại đã đạt đợc những thành quả to lớn. Các quốc gia đã sản xuất đợc lợng hàng hóa với số lợng lớn, chất lợng cao, hàng hóa sản xuất ra đã vợt khỏi tiêu dùng của quốc gia, đồng thời nhu cầu về hàng hóa cũng ngày trở lên đa dạng hơn xuất hiện nhu cầu trao đổi mua bán, dần dần nhu cầu đó đã vợt ra khỏi biên giới lãnh thổ một quốc gia, do đó hoạt động trao đổi mua bán giữa các quốc gia xuất hiện từ rất sớm và một trong hoạt động trao đổi đó ngày nay gọi là xuất khẩu. Nh vậy xuât khẩuhoạt động đa hàng hóa dịch vụ ra khỏi phạm vi lãnh thổ một quốc gia, hoặc những ngời tham gia mua bán trao đổi có quốc tịch khác nhau. Ngày nay xuất khẩu đợc coi là một hình thức thâm nhập thị trờng nớc ngoài hiệu quả bởi chi phí thấp lại ít rủ ro.*Chủ thể tham gia xuất khẩu: Chủ thể tham gia xuất khẩu rất đa dạng bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ của các nớc.*Hàng hóa xuất khẩu: Hàng hóa xuất khẩu là tất cả các loại hàng hóa mà quốc gia đó có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thế giới, và có khả năng thu về lợi ích cho quốc gia mình.* Thị trờng xuất khẩu : Là thị trờng của một quốc gia khác, có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu này phải có khả năng cạnh tranh trên thị trờng đó, vì thế thị tr-ờng xuất khẩu cũng rất đa dạng phong phú , tùy vào hàng hóa xuất khẩuthị tr-ờng xuất khẩu cũng khác nhau.* Hoạt động xuất khẩu :Hoạt động xuất khẩumột trong những hoạt động ngoại thơng của quốc gia có vai trò rất quan trọng, to lớn đến sự phát triển, sống còn của quốc gia. Vậy ta cần hiểu hoạt động xuất khẩu khác hoạt động tiêu thụ hàng hóa thông thờng ở chỗ nào? Thứ nhất , ngời tiêu dùng và ngời sản xuất hàng xuất khẩuquốc tịch khác nhau,do đó có sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng,Vì vậy đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng thì ngời sản xuất cần tìm hiểu rõ nhu cầu của ngời tiêu dùng. Thứ hai, thị trờng xuất khẩu rất phức tạp, chịu ảnh hởng của rất nhiều yếu tố nhvăn hóa, chính trị, pháp luật, do vậy mang nhiều rủi ro hơn hoạt động trao đổi thông thờng. Thứ ba, tiền sử dụng trong hoạt động xuất khẩu thờng là ngoại tệ đối với ít nhất một bên. Thứ t, các hoạt đỗng xuất khẩu thờng liên quan đến rất nhiều vận chuyển, thanh toán quốc tế, đặc biệt các hoạt động này hàm chứa rủi ro rất lớn khi v ợt ra khỏi phạm vi biên giới một quốc gia. Do vậy , cần phải xem xét đối tác trớc khi ký kết hợp đồng xuất khẩu thờng đi kèm theo các hợp đồng khác nh bảo hiểm , vận chuyển1.1.2. Các hình thức xuất khẩu :Hoạt động xuất khẩu đợc thực hiện dới nhiều hình thức đa dạng, trong đó thờng đợc thực hiện dới một số hình thức chủ yếu sau:1.1.2.1. Xuất khẩu trực tiếpXuất khẩu trực tiếp là hoạt động bán hàng trực tiếp của một quốc gia cho một quốc gia khác.Trong trờng hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thơng mại không tự sản xuất ra sản phẩm thì việc xuất khẩu bao gồm hai công đoạn:+ Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu với các đơn vị, địa phơng trong nớc.+ Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nớc ngoài, giao hàng và thanh toán tiền hàng với đơn vị bạn.Phơng pháp này có một u điểm lớn là trực tiếp gặp mặt thỏa luận dễ đi đến thống nhất và ít gây hiểu lầm đáng tiếc.Do đó:+ Giảm đợc chi phí trung gian do đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.+ Có nhiều điều kiện phát huy tính độc lập của doanh nghiệp.+ Chủ động trong việc tiêu thụ hàng hoá sản phẩm của mình.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì phơng thức này còn bộc lộ một số những nhợc điểm nh:+ Dễ xảy ra các rủi ro+ Nếu nh không có cán bộ XNK có đủ trình độ và kinh nghiệm khi tham gia ký kết hợp đồngmột thị trờng mới hay mắc phải sai lầm gây bất lợi cho mình.+ Khối lợng hàng hoá khi tham giao giao dịch thờng phải lớn thì mới có thể bù đắp đợc chi phí trong việc giao dịch.Nh khi tham gia xuất khẩu trực tiếp phải chuẩn bị tốt một số công việc. Nghiên cứu hiểu kỹ về bạn hàng, đối tác, loại hàng hoá định mua bán, các điều kiện giao dịch đa ra trao đổi, cần phải xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của công việc. Lựa chọn ngời có đủ năng lực tham gia giao dịch, cần nhắc khối lợng hàng hoá, dịch vụ cần thiết để công việc giao dịch có hiệu quả.1.2.2.2. Xuất khẩu uỷ thác hay xuất khẩu gián tiếp :Là hình thức bán hàng hóa của một quốc gia cho một quốc gia khác thông qua trung gian.Hình thức này bao gồm các bớc sau:+ Ký kết hợp đồng xuất khẩu uỷ thác với đơn vị trong nớc.+ Ký hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán tiền hàng bên nớc ngoài.+ Nhận phí uy thác xuất khẩu từ đơn vị trong nớc.Ưu điểm của phơng thức này:Những ngời nhận uỷ thác hiểu rõ tình hình thị trờng pháp luật và tập quán địa phơng, do đó họ có khả năng đẩy mạnh việc buôn bán và thanh tránh bớt uỷ thác cho ngời uỷ thác.Đối với ngời nhận uỷ thác là không cần bỏ vốn vào kinh doanh tạo ra công ăn việc làm cho nhân viên đồng thời cũng thu đợc một khoản tiền đáng kể.Tuy nhiên, việc sử dụng trung gian bên cạnh mặt tích cực nh đã nói ở trên còn có những han chế đáng kể nh :- Công ty kinh doanh XNK mất đi sự liên kết trực tiếp với thị trờng thờng phải đáp ứng những yêu sách của ngời trung gian.- Lợi nhuận bị chia sẻ1.2.2.3. Buôn bán đối lu (Counter trade)Buôn bán đối lu là một phơng thức giao dịch trao đổi hàng hóa , trong đó xuất khẩu kết hợp với nhập khẩu , ngời bán đồng thời là ngời mua, lợng hàng giao đi có có khối lợng tơng ứng với với lợng hàng nhận về , mục đích của xuất khẩu không nhằm thu về ngoại tệ mà nhằm thu cề một hàng hóa khác có gá trị tơng đ-ơng.Trong buôn bán đối lu chú ý yêu cầu các bên tham gia buôn bán đối lu luôn luôn phải quan tâm đến sự cân bằng trong trao đổi hàng hoá. Sự cần bằng này đợc thể hiện ở những khía cạnh sau:- Cân bằng về mặt hàng: mặt hàng quý đổi lấy mặt hàng quý, mặt hàng tồn kho đổi lấy mặt hàng tồn kho khó bán.- Cân bằng về giá cả so với giá thực tế nếu giá hàng nhập cao thì khi xuất đối phơng giá hàng xuất khẩu cũng phải đợc tính cao tơng ứng và ngợc lại.- Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau:- Cân bằng về điều kiện giao hàng: nếu xuất khẩu CIF phải nhập khẩu CIF.1.2.2.4. Gia công quốc tếĐây là một phơng thức kinh doanh trong đó một bên gọi là bên nhận gia công nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm của một bên khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến ra thành phẩm giao cho bên đặt gia công và nhận thù lao (gọi là phí gia công).Đây là một trong những hình thức xuất khẩu đang có bớc phát triển mạnh mẽ và đợc nhiều quốc gia chú trọng và là hình thức phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Bởi những lợi ích của nóĐối với bên đặt gia công: Phơng thức này giúp họ lợi dụng về giá rẻ, nguyên phụ và nhân công của nớc nhận gia công.Đối với bên nhận gia công: Phơng thức này giúp họ giải quyết công ăn việc làm cho nhân công lao động trong nớc hoặc nhập đợc thiết bị hay công nghệ mới về n-ớc mình, nhằm xây dựng một nền công nghiệp dân tộc nh Nam Triều Tiên, Thái Lan, Sinhgapo .Mối quan hệ giữa bên nhận gia công và bên đặt gia công đợc xác định bằng hợp đồng gia công. Hợp đồng gia công thờng đợc quy định một số điều khoản nh thành phẩm, nguyên liệu, giá cả, thanh toán, giao nhận1.2.2.5. Hình thức tái xuất khẩuĐây là một hình thức xuất khẩu trở ra nớc ngoài những hàng hoá trớc đây đã nhập khẩu, cha qua chế biến ở nớc tái xuất.qua hợp đồng tái xuất bao gồm nhập khẩu và xuất khẩu với mục đích thu về số ngoại tệ lớn hơn số ngoại tệ đã bỏ ra ban đầu.Hợp đồng này luôn thu hút ba nớc xuất khẩu, nớc tái xuất, và nớc nhập khẩu. Vì vậy ngời ta gọi giao dịch tái xuất là giao dịck ba bên hay giao dịch tam giác.( Triangirlar transaction)Tái xuất có thể thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:Tái xuất theo đúng nghĩa của nó, trong đó hàng hoá đi từ nớc xuất khẩu đến nớc tái xuất, rồi lại đợc xuất khẩu từ nớc tái xuất sang nớc nhập khẩu. Ngợc chiều với sự vận động của hàng hoá là sự vận động của đồng tiền đồng tiền đợc xuất phát từ nớc nhập khẩu sang nớc tái xuất và nhanh chóng đợc chuyển sang nớc xuất khẩu. Ưu điểm của hình thức xuất khẩu này là doanh nghiệp có thể thu đợc lợi nhuận cao mà không phải tổ chức sản xuất, đầu t vào nhà xởng máy móc, thiết bị, khả năng thu hồi vốn cũng nhanh hơn.Kinh doanh tái xuất đòi hỏ sự nhạy bén tình hình thị trờng và giá cả, sự chính xác và chặt chẽ trong các hoạt động mua bán. Do vậy khi doanh nghiệp tiến hành xuất khẩu theo phơng thức này thì cần phải có đội ngũ cán bộ có chuyện môn cao, ngoài ra chi phí vận chuyển của hình thức này cũng khá lớn,rủi ro tơng đối cao do phải mua đi bán lại 1.2.2.6. Hình thức chuyển khẩuĐây thực chất là hình thức tái xuất trong đó hàng hóa từ nớc xuất khẩu đợc chuyển trức tiếp sang nớc nhập khẩu. Nớc táI xuất trả tiền chó nớc xuất khẩu và thu tiền của nớc nhập khẩu. Ví dụ Singapore mua cá ba sa của Việt Nam và bán cho Mỹ , thủ tục thanh toán cũng nh hình thức tái xuất khẩu nhng hàng hóa đợc chở trực tiếp đến Hoa Kỳ chứ không phải trở qua Singapore nữa.Có 3 hình thức chuyển khẩu:- Hàng từ nớc xuất khẩu đợc chở thẳng sang nớc nhập khẩu- Hàng từ nớc xuát khẩu đợc chở đến nớc táI xuất nhng không làm thủ tục nhập vào nớc tái xuất mà đợc chở sang nớc nhập khẩu.- Hàng đợc chở từ nớc xuất khẩu sang nớc tái xuất làm thủ túc nhập vào kho ngoại quan ở nớc tái xuất sau đó đợc xuất khẩu sang nớc nhập khẩuƯu điểm của hình thức này là rủi ro ít, vì nhà xuất khẩu chỉ chuyển hàng sang nớ thứ 2 đóng vai trò nh một ngời trung gian, vì thế xuất khẩu sẽ chi sẻ rui ro một phần tuy nhiên cũng có hạn chế là nh thế thì lợi nhuận thấp do phải chia sẻ một phần lợi nhuận và các chi phí khác nh vận tải, quá cảnh, lu kho 1.2.2.7. Xuất khẩu tại chỗĐây là hình thức kinh doanh mới nhng đang phát triển rộng rãi, do những u việt của nó đem lại.Đặc điểm của loại hình xuất khẩu này là hàng hoá không cần vợt qua biên giới quốc gia mà khách hàng vẫn mua đợc. Do vậy nhà xuất khẩu không cần phải thâm nhập thị trờng nớc ngoài mà khách hàng tự tìm đến nhà xuất khẩu.Mặt khác doanh nghiệp cũng không cần phải tiến hành các thủ tục nh thủ tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hoá do đó giảm đ ợc chi phí khá lớn.Trong điều kiện nền kinh tế nh hiện nay xu hớng di c tạm thời ngày càng trở nên phổ biến mà tiêu biểu là số dân đi du lịch nớc ngoài tăng nên nhanh chóng. Các doanh nghiệp có nhận thức đâymột cơ hội tốt để bắt tay với các tổ chức du lịch để tiến hành các hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hoá để thu ngoại tệ. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể tận dụng cơ hội này để khuếch trơng sản phẩm của mình thông qua những khách du lịch nớc ngoài.Mặt khác với sự ra đời của hàng loạt khu chế xuất ở các nớc thì đây cũng là một hình thức xuất khẩu có hiệu quả đợc các nớc chú trọng hơn nữa. Việc thanh toán này cũng nhanh chóng và thuận tiện.1.2.3. Vai trò của xuất khẩu 1.2.3.1. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các quốc gia tận dụng đợc các lợi thế so sánh của mình1.2.3.2. Xuất khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ1.2.3.3. Xuất khẩu đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc nền sản xuất phát triển1.2.3.4. Xuất khẩu tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống xã hội1.2.3.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, nâng cao địa vị kinh tế của quốc gia trên trờng quốc tế1.2.4. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 1.2.4.1. Nghiên cứu thị trờng, xác định mặt hàng xuất khẩu *. Nghiên cứu thị trờng hàng hoá thế giớiNh chúng ta đã biết thị trờng là nơi gặp gỡ của cung và cầu. Mọi hoạt động của nó đều diễn ra theo đúng quy luật nh quy luật cung, cầu, giá cả, giá trị .Thật vậy thị trờng là một phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất và lu thông, ở đâu có sản xuất thì ở đó có thị trờng.Để nắm rõ các yếu tố của thị trờng, hiểu biết các quy luật vận động của thị trờng nhằm mục đích thích ứng kịp thời và làm chủ nó thì phải nghiên cứu thị trờng. Nghiên cứu thị trờng hàng hoá thế giới có ý nghĩa quan trọng sống còn trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế, đặc biệt là công tác xuất, nhập khẩu của mỗi quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Nghiên cứu và nắm vững đặc điểm biến động của thị trờng và giá cả hàng hoá thế giới là nền móng vững chắc đảm bảo cho các tổ chức kinh doanh xuất khẩu hoạt động trên thị trờng thế giơí có hiệu qủa nhất.Để công tác nghiên cứu thị trờng có hiệu quả chúng ta cầm phaie xen xét toàn bộ quá trình tái sản xuất của một ngành sản xuất hàng hoá, tức là việc nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực lu thông mà còn ở lĩnh vực phânphối, tiêu dùng.Các doanh nghiệp khi nghiên cứu thị trờng cần phải nắm vững đợc thị trờng và khách hàng để trả lời tốt các câu hỏi của hai vấn đề là thị trờng và khách hàng doanh nghiệp cần phải nắm bắt đợc các vấn đề sau:*. Thị trờng đang cần mặt hàng gì?Theo nh quan điểm của Marketing đơng thời thì các nhà kinh doanh phải bán cái mà thị trờng cần chứ không phải cái mình có. Vì vậy cần phải nghiên cứu về khách hàng trên thị trờng thế giới, nhận biết mặt hàng kinh doanh của công ty. Trớc tiên phải dựa vào nhu cầu tiêu dùng của khách hàng nh quy cách, chủng loại, kích cỡ, giá cả, thời vụ và thị hiếu cũng nh tập quán của ngời tiêu dùng từng địa phơng, từng lĩnh vực sản xuất. Từ đó xem xét các khía cạnh của hàng hoá trên thị trờng thể giới. Về mặt thơng phẩm phải hiểu rõ giá trị hàng hoá, công dụng, các đặc tính lý hoá, quy cách phẩm chất, mẫu mã bao gói. Để hiểu rõ vấn đề này yêu cầu các nhà kinh doanh phải nhạy bén, có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm để dự đoán các xu hớng biến động trong nhu cầu của khách hàng.Trong xu thế hiện nay, đòi hỏi việc nghiên cứu phải nắm bắt rõ mặt hàng mình lựa chọn, kinh doanh đang ở trong thời kỳ nào của chu kỳ sống của sản phẩm trên thị trờng, Bởi vì chu kỳ sống của sản phẩm gắn liền với việc tiêu thụ hàng hoá đó trên thị trờng, thông thờng việc sản xuất gắn liền với việc xuất khẩu những mặt hàng đang ở giai đoạn thâm nhập, phát triển là có nhiều thuận lợi tốt nhất. Tuy nhiên đối với những sản phẩm đang ở giai đoạn bão hoà hoặc suy thoái mà công ty có những biện pháp xúc tiến có hiệu quả thì vẫn có thể tiến hành kinh doanh xuất khẩu và thu đợc lợi nhuận.Tóm lại việc nghiên cứu mặt hàng thị trờng đang cần là một trong những yếu tố tiên phong cho hoạt động thành công của doanh nghiệp.*. Nghiên cứu dung lợng thị trờng và các nhân tố ảnh hởngDung lợng thị trờng là khối lợng hàng hoá đợc giao dịch trên một phạm vi thị tr-ờng nhất định trong thời gian nhất định (thờng là một năm). Việc nghiên cứu dung lợng thị trờng cần nắm vững khối lợng nhu cầu của khách hàng và lợng dự trữ, xu hớng biến động của nhu cầu trong từng thời điểm Cùng với việc nắm vững nhu cầu của khách hàng là phải nắm vững khả năng cung cấp của các đối thủ cạnh tranh và các mặt hàng thay thế, khả năng lựa chọn mua bán.Nh chúng ta đã biết dung lợng thị trờng không phải là cố định, nó thờng xuyên biến động theo thời gian, không gian dới sự tác động của nhiều yếu tố. Căn cứ theo thời gian ngời ta có thể chia các nhân tố ảnh hởng thành ba nhóm sau:+ Các nhân tố có ảnh hởng tới dung lợng thị trờng có tính chất chu kỳ nh tình hình kinh tế, thời vụ+ Các nhân tố ảnh hởng lâu dài đến sự biến động của thị trờng nh phát minh, sáng chế khoa học , chính sách của nhà nớc + Các nhân tố ảnh hởng tạm thời với dung lợng thị trờng nh đầu cơ tích trữ, hạn hán, thiên tai, đình công Khi nghiên cứu sự ảnh hởng của các nhân tố phải thấy đợc nhóm các nhân tố tác động chủ yếu trong từng thời kỳ và xu thế của thời kỳ tiếp theo để doanh nghiệp có biện pháp thích ứng cho phù hợp . Kể cả kế hoạch đị tắt đón đầu.*. Nghiên cứu giá cả các loại hàng hoá và các nhân tố ảnh hởng. Trong thơng mại giá trị giá cả hàng hoá đợc coi là tổng hợp đó đợc bao gồm giá vốn của hàng hoá, bao bì, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác tuỳ theo các bớc thực hiện và theo sự thoả thuận giữa các bên tham gia.Để có thể dự đoán một cách tơng đối chính xác về giá cả của hàng hoá trên thị trờng thế giới. Trớc hết phải đánh giá một cách chính xác các nhân tố ảnh hởng đến giá cả và xu hớng vận động của giá cả hàng hoá đó.Có nhiều nhân tố ảnh hởng giá cả của hàng hóa trên thị trờng quốc tế, có thể phân loại theo nhiều phơng diện khác nhau tùy vào mục đích, thông thờng đợc phân chia thành các nhóm nh sau:+ Nhân tố chu kỳ: là sự vận động có tính quy luật của nền kinh tế, đặc biệt là sự biến động thăng trầm của nền kinh tế các nớc.+ Nhân tố lũng đoạn của các công ty xuyên quốc gia (MNC). Đâymột trong những nhân tố quan trọng có ảnh hởng rất lớn tới sự hình thành của giá cả của các loại hàng hoá trên thị trờng quốc tế. Lũng đoạn làm xuất hiện nhiều mức giá khác nhau trên thị trờng cho một loại hàng hoá. Lũng đoạn cạnh tranh: cạnh tranh bao gồm cạnh tranh giữa ngời bán với nhau, ngời mua với ngời mua. Trong thực tế cạnh tranh làm cho giá rẻ đi và chất lợng nâng cao.+ Nhân tố cung cầu: là nhân tố quan trọng ảnh hởng trực tiếp đến lợng cung cấp hay lợng tiêu thụ của hàng hoá trên thị trờng, do vậy có ảnh hởng rất lớn đến sự biến động của giá cả hàng hoá.+ Nhân tố lạm phát: giá cả hàng hoá không những phụ thuộc vào giá trị của nó mà còn phụ thuộc vào giá trị của tiền tệ. Vậy cùng với các nhân tố khác sự xuất [...]... thuộc hạn ngạch xuất khẩu không? Có đợc nhà nớc khuyến khích không? Sau khi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lỡng thị trờng hàng hoá thế giới (thị trờng xuất khẩuthị trờng trong nớc (thị trờng nguồn hàng xuất khẩu) ) công ty tiến hành đánh giá, xác định và lựa chọn mặt hàng kinh doanh xuất khẩu phù hợp với nguồn lực và các điều kiện hiện có của công ty để tiến hành kinh doanh xuất nhập khẩu một cách có hiệu... vai trò rất lớn trong hoạt động kinh doanh Thiết bị , cơ sỡ vật chất kỹ thuật thực chất cũng là nguồn vốn của công ty ( vốn bằng hiện vật) Nếu trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại , hợp lý sẽ góp phần làm tăng tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công ty 1.2 Thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp 1.3 Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng Hàn Quốc 1.3.1 Vị trí địa... phát triển kinh tế Hàn Quốcmột nớc ôn đới, nghèo về tài nguyên khoáng sản, hàng năm nhập khẩu một lợng rất lớn hàng nông sản thực phẩm nhiệt đới và các loại khoáng sản nh dầu thô, than đá Do đó thị trờng Hàn Quốcthị trờng tiềm năng to lớn cho hàng xuất khẩu nớc ta Trong khi đó, Việt nam cũng rất cần nhập khẩu những mặt hàng máy móc công nghệ của Hàn Quốc để phục vụ công cuộc công nghiệp hoá,... dụng tốt hơn nguồn lực của công ty. , sẽ nâng cao đợc hiệu quả của kinh doanh của công ty Còn nếu bộ mấy cồng kềnh , sẽ lãng phí các nguồn lực của công tyhạn chế hiệu quả kimh doanh của công ty b- Nhân tố con ngời Trình độ chuyên môn và năng lực làm việc của mỗi thành viên trong công ty là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công trong kinh doanh Các nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu nếu đớc các cán bộ... tế của đất nớc Sản xuất trong nớc phát triển sễ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất hàng xuất khẩu, làm tăng khả năng cạnh trnah của hàng xuất khẩu về mẫu mã , chất lợng , chủng loại trên thị trờng thế giới Nền kinh tế của một quốc gia càng phát triển thì sức cạnh tranh về hàng xuất khẩu của nớc đó trên thị trờng thế giới sẽ không ngừng đợc cải thiện Sự phát triển của hoạt động thơng mại trong... kích thích xuất khẩu, bởi nó quyết định sự chu chuyển hàng hoá trong nội địa và thế giới Sự biến động của nề kinh tế thế giới sẽ ảnh hởng trực tiếp đến thị trờng hàng hoá trong nớc và thế giới, do vậy sẽ ảnh hởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu Hệ thống tài chính, ngân hàng cũng có ảnh hởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu Hoạt động xuất khẩu liên quan mật thiết với vấn đề thanh toán quốc tế,... và quốc tế : - Các quy định về khuyến khích , hạn chế hay cấm xuất khẩu một Các quy định về thuế quan xuất khẩu - Số mặt hàng - Các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia voà hoạt động xuất khẩu - Phải tuân thủ pháp luật của nhà nớc đề ra Các hoạt động kinh doanh không đợc đi trái với đờng lối phát triển của đất nớc b- Các nhân tố kinh tế xã hội Sự tăng trởng của kinh tế của. .. đánh giá kết quả, hiệu quả kinh doanh Đâymột trong những nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu, là căn cứ để điều chỉnh và tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu một cách có hiệu quả Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu đợc thể hiện bằng những chỉ tiêunh doanh thu xuất khẩu, lợi nhuận xuất khẩu Hiệu quả là một chỉ tiêu tơng đối nhằm so sánh kết qủa kinh doanh với các khoán... định rõ các chỉ số tuyệt đối trong kinh doanh TMQT nh: Tổng giá thành sản phẩm Thu nhập ngoại tệ xuất khẩu ( tính theo giá FOB) Thu nội tệ của hàng hoá xuất khẩu: Là số ngoại tệ thu đợc do xuất khẩu tính đổi ra nội tệ theo tỷ giá hiện hành Từ các con số này, tính đợc hiệu quả kinh doanh xuất khẩu theo công thức sau: Tỷ lệ thu nhập NT TN NTXK - Giá thành nguyên tiền ngoại tệ Giá thành xuất khẩu nội tệ Tỷ... ở thị trờng Nhật Bản cũng thế, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tăng từ 15,54 tỷ USD (1970 1980) lên 33,31 tỷ USD (1981 1987) do Nhật Bản không ngừng mở rộng nhu cầu trong nớc, tăng cờng nhập hàng hoá của các nớc NICs và ASEAN Tuy nhiên, về sau hạn chế dần một số hàng xuất khẩu của Hàn Quốcthị trờng Nhật Bản ngày càng trở nên eo hẹp hơn đối với Hàn Quốc Đặc biệt, từ tháng 1/1989 Mỹ đã đa Hàn Quốc . luận chung về xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng Hàn Quốc. 1.1. Tổng quan về xuất khẩu. 1.1.1. Những. động xuất khẩu : Hoạt động xuất khẩu là một trong những hoạt động ngoại thơng của quốc gia có vai trò rất quan trọng, to lớn đến sự phát triển, sống còn của
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường hàn quốc, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường hàn quốc, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường hàn quốc, d. Phân tích đánh giá kết quả, hiệu quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay