xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lịch ông kèo huyện nhơn trạch - tỉnh đồng nai

110 298 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 22:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINHKHOA MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG NGHỆ SINH HỌC o0o ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNHHOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAINGÀNH HỌC: MƠI TRƯỜNGMÃ NGÀNH: 108GVHD: TH.S LÊ THỊ VU LANSVTH : NGUYỄN THỊ TUỆ HIỀN MSSV : 103108070THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 12 / 2007BỘ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAMĐẠI HỌC DL KTCN TPHCM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKHOA : MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG NGHỆ SINH HỌC BỘ MƠN: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNGHỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ TUỆ HIỀN MSSV: 103108070NGÀNH HỌC : MƠI TRƯỜNG LỚP : 03ĐHMT3 1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệpXây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.2.Nhiệm vụ u cầu về nội dung và số liệu ban đầuTự khảo sát3.Ngày giao Luận văn tốt nghiệp 1/10/20074.Ngày hồn thành nhiệm vụ 25/12/20075.Họ và tên người hướng dẫn Thạc sỹ Lê Thị Vu LanNội dung và u cầu ĐATN đã được thơng qua Bộ mơn Ngày … tháng….năm 2006 Chủ nhiệm bộ mơn Người hướng dẫn chính PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MƠN Th.S Lê Thị Vu LanNgười duyệt (chấm sơ bộ):……………………………Đơn vị :……………………………………………… Ngày bảo vệ:………………………………………… Điểm tổng kết:……………………………………… Nơi lưu trữ Luận văn tốt nghiệp:…………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LỜI CẢM ƠNHoàn thành Đồ án tốt nghiệp này em xin chân thành Cảm ơn Cô Lê Thị Vu Lan, Cô hướng dẫn trực tiếp Luận văn tốt nghiệp, đã tận tình chỉ giảng, hướng dẫn em trong thời gian qua .Cảm ơn các cán bộ làm việc tại UBND huyện Nhơn Trạch, xã Vĩnh Thanh tạo điều kiện thuận lợi cho em được tìm hiểu, thu thập tài liệu về hoạt động kinh tế và du lịch của huyện Nhơn Trạch .Cảm ơn các thầy cô Khoa Môi Trường đã nhiệt tình giảng dạy trong suốt hơn bốn năm qua để giúp em có kiến thức thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Cảm ơn các bạn học, gia đình đã động viên và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2006 SV Nguyễn Thị Tuệ Hiền MỤC LỤCDANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNHCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 11.1. Đặt vấn đề 11.2. Mục đích nghiên cứu 11.3. Mục tiêu nghiên cứu 21.4. Nội dung của đề tài 21.5. Phương pháp nghiên cứu 31.5.1. Phương pháp luận 31.5.2. Phương pháp cụ thể 41.6. Giới hạn của đề tài 6CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 72.1. Tổng quan về DLST 72.1.1. Khái niệm chung về DLST 72.1.2. Những nguyên tắc của DLST 72.1.3. Một số mô hình DLST bền vững 112.2. Sơ bộ DLST trên Thế giới và Việt Nam 152.2.1. Tình hình DLST hiện nay trên Thế giới và Việt Nam 152.2.2. Thực trạng phát triển DLST tỉnh Đồng Nai 20CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI 453.1. Tình hình phát triển du lòch huyện Nhơn Trạch 45 3.1.1. Tình hình chung 453.1.2. Phương hướng 463.1.3. Kiến nghò – Giải pháp 483.2. Sơ lược về cụm du lòch Ông Kèo 493.2.1. Lòch sử hình thành và phát triển cụm du lòch Ông Kèo 493.2.2. Vài nét về cụm du lòch Ông Kèo 513.2.3. Chức năng và nhiệm vụ 533.2.4. Tổ chức nhân sự 533.2.5. Tài nguyên tự nhiên 543.2.6. Tài nguyên nhân văn 563.3. Kết quả khảo sát 653.3.1. Một số nguyên nhân làm giảm khách du lòch 653.3.2. Đánh giá mô hình hoạt động hiện tại 663.4. Đề xuất chương trình hoạt động 683.4.1. Bảng thống kê về các phiếu điều tra thu được 683.4.2. Đề xuất chương trình 703.4.3. Quy hoạch các phân khu chức năng 753.4.4. Phương thức hoạt động cho từng phân khu 793.5. Đánh giá hiệu quả PTBV của KDL sau khi áp dụng chương trình hoạt động DLST 843.5.1. Về sinh thái môi trường đặc thù 843.5.2. Về thẩm mỹ sinh thái 853.5.3. Về kinh tế 863.5.4. Về xã hội 873.6. Tính khả thi và hiệu quả áp dụng mô hình quy hoạch cho cụm DL Ông Kèo 873.6.1. Tính khả thi 883.6.2. Hiệu quả áp dụng mô hình 89CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 904.1. Kết luận 904.2. Kiến nghò 91PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTĐATN Đồ án tốt nghiệp KDL Khu du lịchDLST Du lịch sinh tháiDLBV Du lịch bền vữngDLSTBV Du lịch sinh thái bền vững KDLST Khu du lịch sinh tháiKDLBCV Khu du lịch Bò Cạp Vàng KDLBLT Khu du lịch Bằng Lăng Tím KDLĐHG Khu du lịch Đảo Hoa Gió KDLSTV Khu du lịch Sư Tử Vàng KDLTGV Khu du lịch Tam Giác Vàng KDLHĐ Khu du lịch Hương Đồng KCN Khu công nghiệp ECOMOST European Community Models Of Sustainable TourismMô hình du lịch bền vững của cộng đồng Châu Âu.DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 1: Lượng khách du lòch tỉnh Đồng Nai 35Bảng 2: Doanh thu DLST tỉnh Đồng Nai 35Bảng3: Dự báo doanh thu du lòch và lượt khách đến năm 2010 36Bảng 4: Đơn vò kinh doanh và số hộ tư nhân kinh doanh du lòch 36Bảng 5: Bảng thống kê tỉ trọng trình độ lao động so với tổng lao động 37Bảng 6: Thống kê hoạt động du lòch tháng 2 - 10 năm 2007 66Bảng 7: Thống kê phiếu điều tra cho người dân đòa phương 68Bảng 8: Thống kê phiếu điều tra cho khách du lòch 69DANH MỤC CÁC HÌNHHình 1 : Vò trí phát phiếu điều tra cho du khách 5Hình 2 : Vò trí phát phiếu điều tra cho dân đòa phương 5Hình 3 : Cụm du lòch Ông Kèo 49Hình 4: Sông Đồng Nai khu vực cụm du lòch 55Hình 5: Cây xanh trong cụm du lòch 56Hình 6: Đền thờ Liệt só Nhơn Trạch 57Hình 7: Đình Phú Mỹ 58Hình 8: Bia- Công viên tưởng niệm Giồng Sắn 61Hình 9: Khu ẩm thực tại KDL Bò Cạp Vàng 62Hình 10: Hoạt động vui chơi sông nước 63Hình 11: Hoạt động chúc Tết khách du lòch 64Hình 12: chương trình hoạt động cho KDLST 72Hình 13: KDLST sau khi thực hiện chương trình hoạt động 78Hình 14: Sơ đồ thu gom và xử lý rác 84Hình 15: PTBV cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường 92[...]... và xây dựng trong thời gian 3 tháng (từ tháng 09/2007-tháng 12/2007)  Giới hạn về không gian Phạm vi của đề tài chỉ nghiên cứu để xây dựng DL theo hướng bền vững cho cụm DL Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, không xây dựng cho toàn tỉnh  Giới hạn về nội dung Đề tài chỉ khảo sát thực trạng du lòch tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch, tình hình hoạt động hiện tại của cụm du lòch để từ đó xây dựng chương. .. phương 1.5 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI  Tìm hiểu thực trạng phát triển DLST tỉnh Đồng Nai  Đề xuất chương trình phát triển DLST đến 2010 và đònh hướng đến 2020  Xây dựng chương trình hoạt động DLST tại cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai - Khảo sát thò hiếu của du khách với các khu du lòch sẵn có hiện nay - Khảo sát quan điểm của người dân đòa phương về cụm du lòch hiện tại - Đánh giá tiềm... KẾT HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2005 - Sở Thương Mại & Du lịch Đồng Nai, 2005 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH NĂM 2005 CỦA HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI 3 DU LỊCH SINH THÁI – Lê Huy Bá – NXB ĐHQG TP.HCM -2 005 4 QUY HOẠCH DU LỊCH – G.Cazes & R.Lanquar & Y.Raynouard (Đào Đình Bắc dịch ) – NXB ĐHQG Hà Nội , 2005 5 TÀI NGUN DU LỊCH VIỆT NAM - Phạm Trung Lương – NXB ĐHQG Hà Nội ,2000 6 DU LỊCH BỀN VỮNG -. .. nhân văn để phát triển Du Lòch Sinh Thái Với những lý do nêu trên kết hợp với những kiến thức được tích lũy trong quá trình học tập và cuộc sống em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Xây dựng chương trình hoạt động DLST tại cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiềm năng của cụm DL Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai SVTH: NGUYỄN THỊ... để từ đó xây dựng chương trình DLST cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Không xây dựng phát triển tổng thể tất cả các khu du lòch sinh thái của tỉnh Đồng Nai SVTH: NGUYỄN THỊ TUỆ HIỀN Trang 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S LÊ THỊ VU LAN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.2 TỔNG QUAN VỀ DLST 2.1.1 Khái niệm chung về DLST Tại hội thảo về Xây dựng chiến lược phát triển DLST ở Việt Nam” từ 7/9/1999... KHU DU LỊCH CỤM DU LỊCH SVTH: NGUYỄN THỊ TUỆ HIỀN Trang 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S LÊ THỊ VU LAN  Phương pháp mô hình hoá Tham khảo các chương trình hoạt động DLST từ các khu DLST khác trong các khu vực lân cận và các nơi có thể đi thực tế để từ đó tổng hợp ra một chương trình Chương trình này có thể sử dụng cho cụm du lòch Ông Kèo thông qua việc tham quan xem xét một số KDL đang hoạt động trong tỉnh. .. NGHIỆP GVHD: Th.S LÊ THỊ VU LAN Dựa trên tiêu chí của tỉnh, xây dựng chương trình hoạt động DLST tại cụm DL ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai phù hợp với đòa hình, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hoá dân tộc đặc trưng Với các điều kiện tài nguyên tự nhiên và nhân văn sẵn có của các KDL riêng lẻ, đề tài nhằm liên kết thành một KDLST hoạt động thống nhất về phương thức quản lý và tăng hiệu quả... cho việc quy hoạch du lòch sinh thái cho DL Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai SVTH: NGUYỄN THỊ TUỆ HIỀN Trang 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S LÊ THỊ VU LAN Hình 1 : Vò trí phát phiếu điều tra cho du khách Cổng vào KDLBCV Khu nghỉ dưỡng KDLBCV 1 Cổng vào KCL.BLT 2 Khu nghó dưỡng KDL.DHG 3 4 SÔNG ĐỒNG NAI 5 6 Cổng vào KDL TGV 7 Cổng vào KDLSTV Khu nghỉ dưỡng KDLHĐ SÔNG ĐỒNG NAI NaiNAI HƯƠNG LỘ 19 Hình... rác theo chương trình đổ rác của cơng ty Dịch vụ cơng ích địa phương Gia đình anh chị có thường đi du lịch khơng ? a.Thường xun b.Thỉnh thoảng 10 c.Khơng bao giờ Anh chị có vào cụm DLST ông Kèo lần nào chưa? a.Nhiều lần b.Vài lần c.Chưa lần nào Phiếu điều tra cho du khách Câu Nội dung câu hỏi 1 Theo anh chị , anh chị u thích loại hình du lịch nào ? a Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng b .Du lịch tại các khu... triển của của khu du lòch - Xây dựng chương trình hoạt động cho cụm du lòch Ông Kèo  Nhận đònh về hiệu quả khi áp dụng chương trình SVTH: NGUYỄN THỊ TUỆ HIỀN Trang 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.6 GVHD: Th.S LÊ THỊ VU LAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp luận DLST được tạo bởi hai thành phần chính du lòch và sinh thái Trong phần sinh thái còn nhiều phần nhỏ cấu tạo nên như đất, nước, không khí, sinh vật . 20CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DLST TẠI CỤM DL ÔNG KÈO HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI 453.1. Tình hình phát triển du lòch huyện Nhơn Trạch 45. Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lòch Ông Kèo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. 2.Nhiệm vụ u cầu về nội dung và số liệu ban
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lịch ông kèo huyện nhơn trạch - tỉnh đồng nai, xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lịch ông kèo huyện nhơn trạch - tỉnh đồng nai, xây dựng chương trình hoạt động dlst tại cụm du lịch ông kèo huyện nhơn trạch - tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn