nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam và công ước la hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước

59 662 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 13:56

LỜI NÓI ĐẦU Nuôi con nuôi một chế định quan trọng không chỉ trong hệ thống phápluật của nhiều nướccòn thể hiện rất rõ trong pháp luật quốc tế. Chế địnhnuôi con nuôi được các quốc gia cộng đồng quốc tế quan tâm đặc biệt vì nó làsự bảo vệ về pháp lý rất cần thiết nhằm đảm bảo những lợi ích tốt nhất chonhững trẻ em không những chỉ non nớt về thể chất trí tuệ mà còn hoàncảnh đặc biệt khó khăn cần được sự chăm sóc từ phía gia đình xã hội. Chính vì vậy, vấn đề nuôi con nuôi được nhiều quốc gia trên thế giới quantâm, thực hiện. Tuy mỗi nước những quy định khác nhau về trình tự, thủ tụcgiải quyết việc nuôi con nuôi, nhưng đều chung một mục đích đó nhằmđảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Kể từ khi Nhà nước nhân dân Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mớiđất nước, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng, giao lưu về mọi mặt giữacông dân Việt Nam với người nước ngoài ngày càng phát triển, thì các quan hệvề hôn nhân gia đình của công dân Việt Nam với người nước ngoài, trong đócó các quan hệ nuôi con nuôi, đã đang trở thành một hiện tượng xã hội thuhút sự quan tâm của nhiều người, cả ở trong ngoài nước. Trong bối cảnh đó,việc người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi đã đang đặt ranhiều vấn đề cần phải tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, không chỉ về phápluật mà thể cả về các định chế. Qua tình hình người nước ngoài xin nhận trẻem Việt Nam làm con nuôi trong những năm vừa qua, một vấn đề tính cấpthiết được đặt ra đối với Việt Nam cần nghiên cứu, tham gia các Công ướcquốc tế đa phương, ký kết các điều ước quốc tế song phương nhằm tạo ra một cơchế hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Việt Nam với các nước liên quan về lĩnh vựcnày, đảm bảo cho trẻ em được nhận làm con nuôi đủ điều kiện được hưởngnhững gì tốt đẹp nhất, cũng như tạo thuận lợi hơn về mặt thủ tục cho cha mẹ1nuôi trong lĩnh vực này. Mặt khác cũng nhằm hạn chế đến mức tối đa nhữnghiện tượng tiêu cực thể xảy ra trong lĩnh vực hết sức nhạy cảm này. Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu của công cuộc hội nhậpnhất trong việc chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em vàhợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước, do đó việc làm cho phápluật Việt Nam hài hoà với thông lệ quốc tế cũng như pháp luật của nhiều nướcvề nuôi con nuôi việc làm cấp bách. Chính vì mục đích như vậy, mà em đãchọn đề tài “ Nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam vàCông ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em hợp tác trong lĩnh vực nuôi connuôi giữa các nước “, để thấy rõ những vấn đề bất cập trong pháp luật ViệtNam với Công ước La Hay 1993. Để từ đó những giải pháp phù hợp trongquá trình Việt Nam gia nhập Công ước La Hay 1993.Khoá luận được cấu thành bởi 3 chương :Chương I : Những vấn đề lý luận về nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài.Chương II : Quy định của pháp luật về nuôi con nuôi yếu tố nước ngoàiở Việt Nam.Chương III : Thực trạng giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật ViệtNam trong lĩnh vực nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài. Bài khóa luận được hoàn thiện dựa trên việc sử dụng phương pháp luậncủa chủ nghĩa Mác-Lênin, kết hợp với các phương pháp như : phương pháp tổnghợp, so sánh, phân tích, thống kê đối chiếu để giải quyết những vấn đề đãđược xác định trong đề tài. 2CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NUÔI CON NUÔICÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI1.1 Khái niệm nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài.1.1.1 Khái niệm nuôi con nuôi. Nuôi con nuôi một chế định quan trọng trong pháp luật về hôn nhân vàgia đình, nó góp phần vào việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻem, đặc biệt đối với trẻ em mồ côi, bị tàn tật, bị cha mẹ bỏ rơi. Việc nuôi connuôi, trước hết phải xuất phát từ mục đích quan trọng vì lợi ích của ngườiđược nhận làm con nuôi, nhằm mang lại cho đứa trẻ được nhận làm con nuôimột mái ấm gia đình, được yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Bêncạnh đó, việc nuôi con nuôi cũng xuất phát từ nhu cầu tình cảm của người nhậnnuôi, nhằm thiết lập quan hệ tình cảm gắn bó giữa cha, mẹ con cái. Xuất phát từ ý nghĩa xã hội mục đích nhân đạo của việc nuôi con nuôi,tại Điều 67 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 đã quy định rất cụ thể về vấnđề này. Điều 67 : “ Nuôi con nuôi việc xác lập quan hệ cha mẹ con giữangười nhận nuôi con nuôi người được nhận làm con nuôi, bảo đảm chongười được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáodục phù hợp với đạo đức xã hội “. Đây chính khung pháp lý quan trọng nhằmxác lập mối quan hệ giữa cha mẹ con nuôi sở để phát sinh quyền vànghĩa vụ giữa họ với nhau.1.1.2 Khái niệm nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài. Nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài vấn đề hiện được nhiều nước trên thếgiới quan tâm. Đặc biệt trong điều kiện toàn cầu hoá hiện nay, nuôi con nuôi cóyếu tố nước ngoài thực sự đã trở thành vấn đề nhân đạo mang tính toàn cầu vàđã được thể chế hoá trong pháp luật quốc tế pháp luật trong nước.Ở nước ta trong những năm gần đây nuôi con nuôi yếu tố nước ngoàiđược Nhà nước đặc biệt quan tâm bằng việc ban hành nhiều chính sách, văn bảnquy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoàinhằm xử lý những sai phạm, làm cho việc cho trẻ em làm con nuôi người nước3ngoài thực sự mang tính nhân đạo, tìm mái ấm gia đình hạnh phúc cho trẻem. Nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài một chế định của quan hệ hôn nhânvà gia đình yếu tố nước ngoài. Mặt khác, quan hệ hôn nhân gia đình cóyếu tố nước ngoài chính quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) phát sinh trong đờisống quốc tế quan hệ dân sự này luôn đặc trưng mang “ yếu tố nướcngoài “. Yếu tố nước ngoài đã được khẳng định một cách rất rõ ràng trong BộLuật Dân sự (Điều 826), Nghị định 60/CP ngày 6/6/1997 của Chính phủ hướngdẫn thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự yếu tố nướcngoài (Điều 1) đã khẳng định : “ Quan hệ dân sự yếu tố nước ngoài đượchiểu các quan hệ dân sự người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài thamgia hoặc căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó phát sinh ở nướcngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài ”. Cũng theo NghịĐịnh 60/CP thì “ người nước ngoài người không quốc tịch Việt Nam, baogồm công dân nước ngoài người không quốc tịch “. Từ quy định trên, thể suy ra rằng : quan hệ dân sự yếu tố nước ngoàilà quan hệ pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây :- người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tham gia ;- Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài- Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân gia đình nói chung trong đócó quan hệ nuôi con nuôi được quy định tại Khoản 14 - Điều 8 Luật hôn nhân vàgia đình năm 2000. Theo đó : Quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nướcngoài được hiểu quan hệ hôn nhân gia đình :- Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài;- Giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau;- Giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ xác lập, thay đổi,chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liênquan đến quan hệ đó ở nước ngoài.Ngoài ra, Điều 100-Khoản 4 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 còn ghinhận “ Các quy định của chương XI về quan hệ hôn nhân gia đình yếu tốnước ngoài cũng được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân gia đình giữa côngdân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài “.4Như vậy, theo quy định trên thì quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoàibao gồm các quan hệ sau : 1. Quan hệ nuôi con nuôi giữa người nước ngoài với trẻ em Việt Nam cưtrú trên lãnh thổ Việt Nam hoặc cư trú ở nước ngoài. 2. Quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với trẻ em nước ngoàiở Việt Nam hoặc ở nước ngoài.3. Quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau mà một hoặccả hai bên định cư ở nước ngoài.4. Quan hệ nuôi con nuôi giữa người nước ngoài với nhau phát sinh tạiViệt Nam.Theo các trường hợp trên, quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài đãđược mở rộng, không chỉ quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam vớingười nước ngoàicòn bao gồm quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân ViệtNam với nhau ở nước ngoài quan hệ nuôi con nuôi giữa người nước ngoàivới nhau ở Việt Nam.1.2 Đặc trưng của quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài.1.2.1 Quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài luôn mang yếu tố nướcngoài.Như trên đã phân tích, quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài baogồm các loại quan hệ (phần 1.1.2), mà quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nướcngoài việc xác lập quan hệ cha, mẹ con giữa hai bên chủ thể khác quốc tịchhoặc cùng quốc tịch nhưng sự kiện nhận nuôi con nuôi xảy ra ở nước ngoàinhằm bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Do vậy, yếu tố nước ngoài trongquan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài bao gồm :1.2.1.1 Yếu tố chủ thể :Khi đề cập đến yếu tố chủ thể trong quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nướcngoài, hai loại chủ thể bản :Thứ nhất : Công dân Việt Nam khi tham gia vào quan hệ nuôi con nuôicó yếu tố nước ngoài phải quyền năng chủ thể tức năng lực pháp luật vànăng lực hành vi trước tiên theo pháp luật Việt Nam. Năng lực pháp luật năng5lực hành vi những thuộc tính của chủ thể pháp luật, đặc trưng không thểthiếu của chủ thể pháp luật. Vấn đề năng lực pháp luật năng lực hành vi ở đâytrước hết được xác định trên sở các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam.Thứ hai : Bên cạnh đó, người nước ngoài cũng chủ thể bản của quanhệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài. Pháp luật Việt Nam pháp luật của nhiều nước trên thế giới nét đặctrưng chung đều lấy dấu hiệu quốc tịch để định nghĩa người nước ngoài. Cóthể khái quát, người nước ngoài người không quốc tịch của nước sở tại. Đểtham gia vào quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài cũng như quanhệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài thì người nước ngoài phải năng lựcpháp luật năng lực hành vi trước tiên theo pháp luật của nước mà người đólà công dân hoặc pháp luật của nước mà người đó thường trú nếu người đó làngười không quốc tịch. Tại Điều 830 Bộ luật Dân sự Việt Nam thì người nước ngoài năng lựcpháp luật dân sự tại Việt Nam như công dân Việt Nam, trừ các trường hợp ngoạilệ. Tuy nhiên, để người nước ngoài tham gia trực tiếp vào quan hệ nuôi con nuôicó yếu tố nước ngoài thì người nước ngoài phải năng lực hành vi. Ở ViệtNam năng lực hành vi được quy định tại Điều 831 Bộ Luật Dân sự. Như theoĐiều 831 thì Việt Nam đã sử dụng chủ yếu nguyên tắc luật quốc tịch để xác địnhnăng lực hành vi dân sự của người nước ngoài. Ngoài ra, trong một số trườnghợp năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luậtdân sự Việt Nam.1.2.1.2 Sự kiện pháp lí làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ nuôicon nuôi xảy ra ở nước ngoài. Sự kiện pháp lí làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ nuôi connuôi phải sự kiện pháp lí xảy ra ở nước ngoài. Nó thể sự kiện, hành vi…phù hợp với pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài. Sự kiện pháp lí cònlà hành vi pháp lí. Hành vi pháp hành vi hợp pháp xảy ra do các chủ thểtrong quan hệ nuôi con nuôi thực hiện (làm chấm dứt quan hệ về nhân thân vàtài sản của đứa trẻ với cha, mẹ đẻ làm phát sinh những quan hệ đó giữa cha,mẹ nuôi con nuôi). Hành vi của những người tham gia quan hệ pháp luậtnuôi con nuôi nhằm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ trong lĩnh6vực nuôi con nuôi cần thiết phải cả quyết định của quan thẩm quyềncông nhận sự kiện hoặc hành vi theo thủ tục luật định. Ví dụ : Để cho việc xácnhận con nuôi làm phát sinh quyền nghĩa vụ giữa người nhận nuôi connuôi thì cần thiết phải quyết định về việc nhận con nuôi của Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Uỷ ban nhân xã nếu việc nuôi connuôi giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nướcláng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.Sự kiện pháp lí làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ nuôi connuôi yếu tố nước ngoài sự kiện pháp lí xảy ra ở nước ngoài. Về việc nhậnnuôi con nuôinước ngoài, pháp luật Việt Nam thường sử dụng quy tắc luật nơithực hiện hành vi để giải quyết xung đột pháp luật phát sinh trong quan hệ này.Trong trường hợp Việt Nam nước hữu quan kí kết điều ước quốc tế thì xungđột pháp luật trong vấn đề này được điều chỉnh theo các quy phạm pháp luật ghinhận trong các điều ước đó.Như vậy, việc xác định đúng thời điểm mà sự kiện pháp lí làm phát sinh,thay đổi, chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp cơquan nhà nước thẩm quyền xác định đúng luật áp dụng để giải quyết xung độtpháp luật phát sinh giữa các bên, từ đó áp dụng luật chính xác trong việc giảiquyết tranh chấp liên quan đến các chủ thể tham gia quan hệ nuôi con nuôi cóyếu tố nước ngoài.1.2.1.3 Yếu tố cư trú của các bên đương sự. Theo Pháp luật Việt Nam (Điều 826-Bộ Luật Dân Sự) chỉ nói đến ba yếutố nước ngoài. Nhưng trong Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định bổsung thêm yếu tố cư trú của các đương sự tham gia vào quan hệ gia đình yếutố nước ngoài cũng như quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài. Vì vậy, khinói đến yếu tố cư trú của đương sự tham gia vào quan hệ nuôi con nuôi yếutố nước ngoài thể xảy ra hai trường hợp :Thứ nhất : Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Theo quy định tạiĐiều 100 - Khoản 4 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 thì các quy định củaChương XI (quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài) cũng được ápdụng đối với quan hệ hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam với nhaumà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài. Quy định này hoàn toàn7phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay khi số lượng người Việt Nam cưtrú ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngày càng tăng. Do đó, quan hệ nuôicon nuôi giữa công dân Việt Nam người nước ngoài người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài cũng tăng lên. Do vậy, việc điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôigiữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên cư trú ở nướcngoài hết sức cần thiết. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 100 Luật hôn nhân vàgia đình, pháp luật được áp dụng để điều chỉnh quan hệ của họ pháp luật ViệtNam, tức áp dụng quy tắc Luật quốc tịch. Việc quy định như vậy hoàn toànhợp lí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quan thẩm quyền giải quyếtviệc nuôi con nuôi khi họ tham gia tại Việt Nam.Thứ hai : Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam. Hiện nay, quan hệ nuôicon nuôi giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam phát sinhngày càng nhiều. Trước tình hình đó, pháp luật Việt Nam đã quy định điềuchỉnh quan hệ giữa họ với nhau ở Việt Nam. Pháp luật áp dụng để điều chỉnhquan hệ nuôi con nuôi khi họ tham gia tại Việt Nam pháp luật Việt Nam, tứclà áp dụng quy tắc luật nơi cư trú của đương sự. Quy tắc này được ghi nhận tạiĐiều 105 - khoản 2 Luật hôn nhân gia đình năm 2000. Việc áp dụng luật nơicư trú để điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi khi người nước ngoài tham gia tạiViệt Nam phù hợp với thực tế vì khi họ cư trú tại Việt Nam các quan cóthẩm quyền của Việt Nam áp dụng pháp luật Việt Nam sẽ giải quyết vụ việcnhanh chóng thuận lợi do không phải áp dụng pháp luật nước ngoài.Như vậy, yếu tố nước ngoài trong quan hệ nuôi con nuôi được quy địnhtrong Luật hôn nhân gia đình năm 2000 đã được mở rộng hơn trước đây. Việcmở rộng yếu tố nước ngoài hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tếhiện nay của nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế.1.2.2 Phương pháp điều chỉnh.Phương pháp điều chỉnh của pháp luật điều chỉnh quan hệ gia đình yếutố nước ngoài trong đó quan hệ nuôi con nuôi phương pháp xung đột vàphương pháp thực chất. Hai phương pháp này được kết hợp hài hoà tác độngtương hỗ với nhau trong điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoàinhằm bảo đảm sự thuận lợi cho các bên trong quá trình giải quyết việc nuôi connuôi yếu tố nước ngoài. 1.2.2.1 Phương pháp xung đột.8Phương pháp xung đột phương pháp điều chỉnh dựa vào các quy tắcđược ấn định để áp dụng pháp luật của một nước chỉ định nhằm giải quyết quanhệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài phát sinh thông qua các quy phạm xungđột [3].Phương pháp xung đột được hình thành phát triển trên nền tảng hệthống các quy phạm xung đột của quốc gia các quy phạm xung đột trong cácđiều ước quốc tế mà quốc gia đó thành viên. Quy phạm xung đột quy phạmpháp luật ấn định pháp luật của nước nào phải được áp dụng để điều chỉnh quanhệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể. Như vậy,quy phạm xung đột loại quy phạm pháp luật “dẫn chiếu“, theo đó các quancó thẩm quyền chọn được hệ thống pháp luật tối ưu để điểu chỉnh quan hệ nuôicon nuôi yếu tố nước ngoài. Khác với các loại quy phạm pháp luật thôngthường, quy phạm xung đột được cấu thành bởi hai bộ phận phạm vi (tươngtự phần “ giả định “) hệ thuộc (tương tự phần “ quy định”), không phầnchế tài.Để giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi yếu tốnước ngoài, các nước thường sử dụng một số kiểu hệ thuộc bản sau : Luậtnhân thân (lex personalis) bao gồm luật quốc tịch (lex patriae) luật nơi cư trú(lex domicilii); luật nơi thực hiện hành vi (lex loci astus) luật toà án (lex fori).Ở Việt Nam, quy phạm xung đột về vấn đề nuôi con nuôi được ghi nhậntrong Luật hôn nhân gia đình năm 2000 một số văn bản khác. Ngoài ra,quy phạm xung đột còn được ghi nhận trong Hiệp định tương trợ tư pháp(HĐTTTP) Việt Nam đã kí kết với các nước. Ví dụ như : Theo Điều 29HĐTTTP Việt Nam – Bungari; Điều 30 HĐTTTP Việt Nam – Ba lan ; Điều 29HĐTTTP Việt Nam – Mông Cổ đều khẳng định “ việc nuôi con nuôi sẽ được ápdụng pháp luật của nước kí kết mà người nhận nuôi công dân”. Phương pháp xung đột được áp dụng tương đối phổ biến để điều chỉnhquan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài. Phương pháp này được áp dụngthông qua quy phạm xung đột. Quy phạm xung đột không trực tiếp quy địnhquyền nghĩa vụ của các chủ thể tham gia trong quan hệ nuôi con nuôi yếutố nước ngoài, mà nó chỉ ra việc áp dụng pháp luật của một nước nào đó để điềuchỉnh quan hệ này.1.2.2.2 Phương pháp thực chất.9Phương pháp thực chất phương pháp điều chỉnh dựa vào việc nhất thểhoá các quy phạm luật thực chất, cách thức giải quyết quan hệ nuôi con nuôi cóyếu tố nước ngoài trong pháp luật của từng nước, định rõ quyền nghĩa vụ củacác chủ thể trong quan hệ này dưới dạng định ra các quy phạm thực chất thốngnhất [3].Quy phạm thực chất quy phạm trực tiếp phân định quyền nghĩa vụcụ thể giữa các bên tham gia quan hệ dân sự quốc tế. Quy phạm thực chất thểđược xây dựng trong các điều ước quốc tế (gọi các quy phạm thực chất thốngnhất). Việc xây dựng các quy phạm thực chất trong các điều ước quốc tế điềuchỉnh các quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài cũng như trongquan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài hết sức cần thiết. Nó làm hài hoàsự khác biệt trong pháp luật của các quốc gia tính chất đơn giản hoá trongviệc điều chỉnh các quan hệ này. Khi các quốc gia kí kết với nhau điều ước quốctế trong đó quy phạm thực chất thống nhất, quan thẩm quyền giải quyếtsẽ dựa vào đó để xem xét giải quyết thực chất vấn đề trên sở áp dụng ngayquy phạm đó.Việc áp dụng các quy phạm thực chất sẽ loại trừ vấn đề phải chọnluật cả vấn đề áp dụng luật nước ngoài.Quy phạm thực chất còn được xây dựng trong pháp luật quốc gia. Loạiquy phạm này gọi quy phạm thực chất thông thường. Tuy nhiên, về vấn đềnày, trong khoa học phápcác nước chưa quan điểm thống nhất. Song, cùngvới các quy phạm xung đột quy phạm thực chất thống nhất, các quy phạmthực chất thông thường quy phạm được áp dụng để điều chỉnh các quan hệhôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài, trong đó quan hệ nuôi con nuôicó yếu tố nước ngoài. Các quy phạm thực chất này được ghi nhận trong các vănbản pháp luật Việt Nam ban hành. Ví dụ như Khoản 1 - Điều 105 Luật hôn nhânvà gia đình năm 2000. Rõ ràng các quy phạm thực chất trong pháp luật quốc giađiều chỉnh trực tiếp quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài.Tóm lại, để điều chỉnh trực tiếp quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nướcngoài, các quốc gia thường sử dụng hai phương pháp xung đột phương phápthực chất với các quy phạm xung đột quy phạm thực chất. Hai loại quy phạmnày cùng tồn tại song song, hỗ trợ cho nhau với những chức năng khác nhau đểđiều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài. 10[...]... gia đình yếu tố nước ngoài (Điều 101) Nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài một chế định của quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài, do đó trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài cũng phải tuân theo nguyên tắc này Do bản chất của quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài nên ít nhất hai hệ thống pháp luật (pháp luật Việt Nam pháp luật nước ngoài hữu... (64) nước trong số đó đại biểu Việt Nam (với tư cách khách mời) đã nhất trí thông qua ký Văn kiện cuối cùng bao gồm nội dung Công ước với tên gọi chính thức Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nướcCông ước La Hay 1993 Công ước tính toàn cầu về vấn đề nuôi con nuôi được cộng đồng quốc tế các quốc gia liên quan đánh giá cao Công ước. .. con nuôi ; - Một bản chính giấy cam kết thông báo về tình hình phát triển của trẻ em; Các giấy tờ liên quan khác, nếu có, trừ các giấy tờ đã trong hồ sơ của trẻ em của người xin nhận con nuôi 2.2 Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước 2.2.1 Nội dung bản của Công ước La Hay 1993 Tại khoá họp lần thứ XVII Hội nghị La Hay (từ 10-29/05 /1993) các. .. vậy, Luật hôn nhân gia đình năm 2000 các văn bản hướng dẫn thi hành luật này đã tạo khung pháp lí hoàn chỉnh cho việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài được thực hiện một cách dễ dàng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài 17 CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI YẾU TỐ NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM 2.1 Pháp. .. ở nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, pháp luật tập quán quốc tế Đồng thời không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong quan hệ gia đình yếu tố nước ngoài cũng như quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoàiViệt Nam Theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 Luật hôn nhân gia đình năm 2000: Trong quan hệ hôn nhân gia đình, người nước ngoài tại Việt Nam được... nuôi yếu tố nước ngoài được thực hiện tại nước không phải Việt Nam thì quyền nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi con nuôi được xác định theo quy định của pháp luật nước nơi người con nuôi thường trú Quy định này hoàn toàn khác với Pháp lệnh 1993 về hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài Theo Khoản 2 - Điều 16 Pháp lệnh 1993 thì quyền nghĩa vụ của người nuôi con nuôi giữa. .. của con nuôi Trong trường hợp trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài đã xuất cảnh ra nước ngoài cùng cha mẹ nuôi, thì việc chấm dứt nuôi con nuôi do Toà án hoặc quan thẩm quyền của nước ngoài nơi tiến hành việc nuôi con nuôi đó, thực hiện theo pháp luật nước ngoài * Việc chấm dứt nuôi con nuôi những hệ quả pháp lý : Nếu việc chấm dứt nuôi con nuôi được tiến hành tại Tòa án Việt Nam, ... người nước ngoài trong quan hệ nuôi con nuôi được thực hiện tại Việt Nam Bên cạnh việc thừa nhận bảo hộ quyền lợi của công dân nước ngoài, “ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Namnước ngoài trong quan hệ hôn nhân gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, pháp luật tập quán 19 quốc tế” (Khoản 3 Điều 100 Luật. .. NAM 2.1 Pháp luật Việt nam điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài 2.1.1 Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 35 - Nghị Định 68/2002/NĐ-CP thể hiện quan điểm bản, chủ đạo xuyên suốt trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Theo quy định... thành phát triển của pháp luật điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài tại Việt nam Theo từng thời gian, để phù hợp với sự nghiệp cách mạng của đất nước, phù hợp với tình hình phát triển của các điều kiện kinh tế, xã hội thực tế của các quan hệ hôn nhân gia đình nói chung quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài nói riêng, trong đó quan hệ nuôi con nuôi yếu tố nước . mà em đãchọn đề tài “ Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi. lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 16CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI CÓ YẾUTỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM. 2.1 Pháp luật Việt nam điều
- Xem thêm -

Xem thêm: nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam và công ước la hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam và công ước la hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam và công ước la hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước, CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay