nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược

156 1,028 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 12:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI- - - - -    - - - - -ĐỖ THỊ THANH THUỶNGHIÊN CỨU THIẾT LẬP CHẤTCHUẨN EMODIN TỪ ĐẠI HOÀNGPHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRACHẤT LƯỢNG THUỐCLUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC HÀ NỘI - 2008ĐỖ THỊ THANH THUỶ - Luận văn thạc sĩ dược học – Chuyên ngành KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT- 2008BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI- - - - -    - - - - -ĐỖ THỊ THANH THUỶNGHIÊN CỨU THIẾT LẬP CHẤT CHUẨNEMODIN TỪ ĐẠI HOÀNG PHỤC VỤ CÔNGTÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐCLUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌCChuyên ngành : Kiểm nghiệm thuốc - độc chấtMã số : 60 73 15 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS.Trịnh Văn Lẩu 2. ThS. Phạm Thị Giảng Hà Nội - 2008LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc kính trọng tôi xin chân thành cảm ơn: PGS. TS Trịnh Văn Lẩu - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Thạc sĩ Phạm Thị Giảng - Khoa Kiểm nghiệm Đông dược - Dượcliệu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Những người đã tận tình, trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trìnhthực hiện hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới: Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, dược sĩ Trần Thị Thu Hương – KhoaKiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trungương. PGS.TS Chu Đình Kính - Viện Hoá học- Viện Khoa học công nghệViệt Nam Tiến sĩ Trần Việt Hùng – Khoa Vật lý đo lường - Viện Kiểmnghiệm thuốc Trung ương. Thạc sĩ Lê Thị Hường Hoa - Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm - Viện Kiểm nghiệmthuốc Trung ương. Đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Nhân dịp này tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng quảnlý sau Đại học, các thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà nội, các bạn đồngnghiệp trong khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm, khoa Kiểm nghiệm Đông dược -Dược liệu, khoa Vật lý đo lường viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tạođiều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi, gia đình bạn bè đã động viên, khích lệtôi trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình thực hiện luận văn này.Hà nội, ngày tháng năm 2008Dược sĩ: Đỗ Thị Thanh ThuỷMỤC LỤC TrangLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊĐẶT VẤN ĐỀ 1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 31.1. Vài nét về chất đối chiếu (chất chuẩn) 31.2. Tổng quan về các vị dược liệu dùng trong nghiên cứu đề tài 31.2.1. Đại hoàng (Rhizoma Rhei) 41.2.2. Cốt khí củ (Radix Polygoni cuspidati) 51.3. Khái niệm chung về anthranoid 61.4. Emodin 61.4.1. Đặc điểm tính chất của Emodin 61.4.2. Tác dụng dượccủa Emodin 81.5. Tổng quan về chiết xuất dược liệu, chiết xuất tinh chế anthranoid 8 1.5.1. Chiết xuất dược liệu 81.5.2. Chiết xuất tinh chế anthranoid 91.6. Tổng quan về một số phương pháp hoá lý sử dụng trong nghiên cứu đề tài 101.6.1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (SKLM) 101.6.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 121.6.3. Phương pháp đo nhiệt độ nóng chảy 161.6.4. Phương pháp đo phổ hồng ngoại (phổ IR) 161.6.5. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 171.6.6. Phương pháp phân tích khối phổ (MS) 181.7. Nhận xét chung 20CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 212.1. Nguyên liệu 212.2. Phương tiện nghiên cứu 212.2.1. Thiết bị, dụng cụ 212.2.2. Hoá chất, dung môi 222.3. Nội dung nghiên cứu 222.4. Các phương pháp dùng để nghiên cứu 23CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ 253.1. Chiết xuất tinh chế Emodin từ vị dược liệu Đại hoàng 253.1.1. Chiết xuất Emodin 253.1.2. Tinh chế Emodin 323.2. Định tính Emodin tinh chế được bằng SKLM, xác định nhiệt độ nóng chảy đo phổ IR 41 3.2.1. Định tính Emodin tinh chế được bằng SKLM 413.2.2. Xác định nhiệt độ nóng chảy của Emodin tinh chế được 443.2.3. Đo phổ hồng ngoại của Emodin tinh chế được 453.3. Xác minh cấu trúc của Emodin tinh chế được 463.3.1. Phân tích khối phổ 463.3.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 463.4. Định tính, định lượng Emodin tinh chế được xác định giới hạn tạp chất liên quan của Emodin tinh chế được bằng HPLC 493.4.1. Xây dựng quy trình kỹ thuật để định tính, định lượngEmodin tinh chế được xác định giới hạn tạp chất liên quan của Emodin tinh chế được bằng phương pháp HPLC với detector UV 49 3.4.2. Định tính Emodin tinh chế được 523.4.3. Định lượng Emodin tinh chế được 553.4.4. Xác định giới hạn tổng cộng các tạp chất chất liên quan của Emodin tinh chế được 563.5. Thẩm định phương pháp HPLC đã sử dụng để định lượngEmodin tinh chế được 59 3.5.1. Tính chính xác 59 3.5.2. Tính tuyến tính 603.5.3. Tính đúng 613.5.4. Tính đặc hiệu 63 3.6. Xây dựng tiêu chuẩn dự thảo cho chất chuẩn phòng thí nghiệm Emodin 653.7. Sử dụng Emodin tinh chế được làm chất chuẩn phòng thí nghiệm để định tính, định lượng Emodin trong hai vị dược liệu: Đại hoàng, Cốt khí củ 673.7.1. Định tính định lượng Emodin trong vị dược liệu Đại hoàng 673.7.2. Định tính định lượng Emodin trong vị dược liệu Cốt khí củ 76CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 884.1. Về chiết xuất tinh chế 884.2. Về định tính Emodin tinh chế được bằng SKLM, xác định nhiệt độ nóng chảy đo phổ IR 884.3. Về việc xác minh cấu trúc của Emodin tinh chế được 884.4. Về định tính, định lượng Emodin tinh chế được, xác định giới hạn tạp chất liên quan của Emodin tinh chế đượcbằng HPLC 884.5. Về việc sử dụng Emodin tinh chế được làm chất chuẩn phòng thí nghiệm để định tính, định lượng Emodin trong hai vị dược liệu: Đại hoàng, Cốt khí củ 90CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 91KẾT LUẬN 91KIẾN NGHỊ 92TÀI LIỆU THAM KHẢO 93PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT13C-NMR : Carbon (13) Nuclear magnetic resonanceC : ChuẩnC + T : Chuẩn + Thử1H-NMR : Proton nuclear magnetic resonanceDĐVN III : Dược điển Việt Nam IIIDEPT : Distotionless enhancement by polarization transferĐT : Định tínhGLP : Good laboratory practiceHMBC : Heteronuclear multiple bond correlationHMQC : Heteronuclear multiple quantum correlationHPLC : High performance liquid chromatography.HQ : Huỳnh quangHSQC : Heteronuclear single quantum correlationIEC : International electrotechnical commissionIR : InfraredISO : International organization for standardizationMS : Mass spectrumNMR : Nuclear magnetic resonancePA : Pure analysis PĐ : Phân đoạn.RSD : Relative standard deviationSKLM : Sắc ký lớp mỏngT : ThửTB : Trung bìnhTCKC1 : Thử cốt khí củ 1TCKC2 : Thử cốt khí củ 2TT : Thứ tựUV : Ultra violeteVIS : VisibleDANH MỤC CÁC BẢNGTrangBảng 1.1. Độ tan của Emodin trong một số dung môi hữu cơ ở 250C 7 Bảng 3.1. Giá trị Rf màu sắc các vết sắc ký của cắn 1 - Hệ I 29Bảng 3.2. Giá trị Rf màu sắc các vết sắc ký của cắn 2 - Hệ I 30Bảng 3.3. Giá trị Rf màu sắc các vết sắc ký của cắn 3 - Hệ I 31Bảng 3.4. Giá trị Rf màu sắc các vết sắc ký của các phân đoạn khi khảo sát với hệ dung môi I 35Bảng 3.5. Giá trị Rf màu sắc các vết sắc ký của phân đoạn 5 khi khảo sát với hệ dung môi II III 39Bảng 3.6. Giá trị Rf màu sắc các vết sắc ký của cắn Emodin khi khảo sát với hệ dung môi I, II III 42Bảng 3.7. Kết quả đo nhiệt độ nóng chảy của cắn Emodin 45Bảng 3.8. Số liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân của cắn Emodin 48Bảng 3.9. Kết quả khảo sát tính thích hợp của hệ thống sắc ký khi định lượng Emodin tinh chế được 50Bảng 3.10. Kết quả định lượng Emodin tinh chế được 56Bảng 3.11. Một số thông số của các pic phụ trên sắc ký đồ của dung dịch thử khi xác định giới hạn tạp chất liên quan của Emodin tinh chế được 58Bảng 3.12. Kết quả xác định giới hạn tạp chất liên quan của Emodin tinh chế được 59 Bảng 3.13. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính 60Bảng 3.14. Kết quả khảo sát độ đúng của phương pháp 63Bảng 3.15. Kết quả định tính Emodin trong vị dược liệu Đại hoàng bằng SKLM 69[...]... Xuất phát từ nhu cầu cần có chất chuẩn để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu thiết lập chất chuẩn Emodin từ Đại hoàng phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc 2 Đề tài này là một phần trong đề tài cấp bộ Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu thuốc đông dượccủa Khoa... tổng hợp phục vụ đắc lực cho công tác kiểm tra chất lượng thuốc Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chất chuẩn đặc biệt là các chất chuẩn có nguồn gốc dược liệu chúng ta chưa thiết lập được để đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm nghiệm thuốc nói chung thuốc đông dược, dược liệu nói riêng Một trong số những chất chuẩn hiện nay chúng ta chưa thiết lập được là Emodin, một hoạt chất có trong các vị dược liệu như... có công trình nào nghiên cứu về chiết xuất tinh chế Emodin làm chất chuẩn hiện tại chúng ta chưa thiết lập được chất chuẩn Emodin để sử dụng trong công tác kiểm nghiệm Xuất phát từ nhu cầu cần có chất chuẩn Emodin chúng tôi thực hiện đề tài này để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng một số dược liệu 21 CHƯƠNG 2 NGUYÊN LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên liệu - Chuẩn. .. ngành Dược nói riêng ngành Y tế nói chung Một trong những khâu quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo chất lượng thuốc cho nhân dân hiện nay là công tác kiểm tra chất lượng thuốc Trong công tác này chất chuẩn đóng vai trò rất quan trọng vì nhiều phép thử như định tính, định lượng, xác định tạp chất đều cần đến chất chuẩn Đến nay chúng ta đã thiết lập được hàng trăm chất chuẩn, chủ yếu là chất chuẩn. .. loại thuốc khác nhau: thuốc sản xuất trong nước thuốc nhập ngoại, thuốc tân dược thuốc đông dược, thuốc đơn thành phần thuốc đa thành phần, cùng một loại hoạt chất nhưng có nhiều biệt dược khác nhau, nhiều dạng bào chế khác nhau Trước một thị trường dược phẩm đa dạng như vậy thì việc tăng cường quản lý Nhà nước để đảm bảo chất lượng thuốc cho nhân dân luôn được coi là nhiệm vụ chiến lược của. .. chúng cùng với khối lượng của các mảnh ion có thể xác định công thức nguyên của chất phân tích - Có thể so sánh phổ nghiên cứu với thư viện phổ có trong máy hoặc phổ nghiên cứu với phổ chất đối chiếu để khẳng định thành phần định tính của mẫu c Xác định công thức cấu tạo Để xác định công thức cấu tạo của chất nghiên cứu cần dùng kỹ thuật ion hoá thích hợp phân tách chất nghiên cứu thành nhiều mảnh... với pic của mẫu chuẩn đã biết nồng độ sẽ tính ra nồng độ các chất có trong mẫu thử - Phương pháp chuẩn nội: Là phương pháp cho thêm những lượng giống nhau của chất chuẩn thứ hai có thời gian lưu đáp ứng gần giống với thời gian lưu đáp ứng của chất cần phân tích Chất chuẩn thứ hai gọi là chất chuẩn nội Từ những dữ kiện về diện tích (hoặc chiều cao ) pic 16 của chuẩn, chuẩn nội, mẫu thử lượng. .. riêng [6] Ngoài ra các chất đối chiếu còn được dùng để: - Thẩm định một phương pháp mới - Chuẩn hoá các chất đối chiếu khác - Khẳng định giá trị pháp lý của một phương pháp đã chuẩn hoá [28] 1.2 Tổng quan về các vị dược liệu dùng trong nghiên cứu đề tài Hai vị dược liệu: Đại hoàng, Cốt khí củ mà chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu đề tài đều là các vị dược liệu thuộc nhóm dược liệu chứa anthranoid họ... Emodin của Trung quốc hàm lượng 98,32 % - Vị dược liệu Đại hoàng - Vị dược liệu Cốt khí củ Các vị dược liệu này được mua tại Hiệu thuốc dân tộc, Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Nội, 59 phố Lãn Ông, Hà Nội 2.2 Phương tiện nghiên cứu 2.2.1 Thiết bị, dụng cụ Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi sử dụng các thiết bị, dụng cụ đã được hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 GLP của Viện Kiểm nghiệm thuốc. .. lượng (hoặc nồng độ) của chuẩn, chuẩn nội sẽ tính ra nồng độ các chất có trong mẫu thử - Phương pháp thêm chuẩn: Thêm vào mẫu thử những lượng đã biết của chất chuẩn tương ứng với các thành phần có trong mẫu thử rồi tiến hành xử lý mẫu sắc ký trong cùng điều kiện Nồng độ chưa biết của mẫu thử được tính dựa vào sự chênh lệch nồng độ (lượng chất chuẩn thêm vào) sự tăng của diện tích (hoặc chiều . hoàng phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thuốc ”1Đề tài này là một phần trong đề tài cấp bộ “ Nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu. liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược ” của Khoa kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu - Việm kiểm nghiệm thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược, nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược, nghiên cứu phát triển bộ dữ liệu chuẩn của một số dược liệu thường dùng phục vụ công tác giám sát chất lượng dược liệu và thuốc đông dược, CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91, CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ, Ánh sáng thường UV254 nm UV 366 nm Hiện vết bằng NH3, Không quá 5,0 %, trong vị dược liệu Đại hoàng bằng HPLC, Bảng 3.18 . Kết quả định tính Emodin tự do trong vị dược liệu Cốt khí củ bằng SKLM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỔ IR CỦA EMODIN CHUẨN VÀ EMODIN, PHỔ MS CỦA EMODIN TINH CHẾ ĐƯỢC, PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐÃ DÙNG ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG EMODIN, SẮC KÝ ĐỒ KHẢO SÁT ĐỘ ĐÚNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐÃ DÙNG ĐỊNH LƯỢNG EMODIN TINH CHẾ ĐƯỢC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay