BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Công thương

58 854 3
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 12:05

Dơng Văn Hùng - 037LờI NóI đầu Nền kinh tế nớc ta có nhiều thay đổi lớn, sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nớc vẫn đang đợc tiếp tục thực hiện với nhiều thành công rực rỡ. Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi tổng sản lợng quốc dân đến năm 2000 mà Đảng ta đề ra, chúng ta cần phải có khoảng 250 ngàn tỉ đồng vốn đầu t. Vì vậy, triển khai giải quyết vốn là vấn đề hết sức cấp bách cho nền kinh tế. Để có đợc số vốn lớn này, tốt hơn hết là vốn đợc huy động từ trong nớc qua kênh ngân sách và hệ thống tín dụng. Chính vì lẽ đó việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của hệ thống ngân hàng thơng mại nói riêng và của hệ thống tín dụng nói chung rất đợc coi trọng và đợc xem nh là một trong những giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của hệ thống tín dụng.Nhìn vào tình hình huy động vốn của các tổ chức tín dụng tiêu biểu là của các ngân hàng thơng mại trong ngân hàng trong những thời gian vừa qua, ta có thể thấy đợc những kết quả bớc đầu đáng khích lệ, tuy nhiên nó cũng còn nhiều mặt tồn tại cần giải quyết và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này.Trên cơ sở lý luận đợc học tại trờng và kinh nghiệm thực tiễn thu đợc trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm và với t cách là một sinh viên tôi mạnh dạn đi vào nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề này thông qua đề tài : Một số biện pháp tăng c ờng huy động vốn tại Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm .Qua đây, tôi cũng đa ra một vài biện pháp và kiến nghị nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm.1Dơng Văn Hùng - 037Bài viết này đ ợc trình bầy làm 3 ch ơng : Phần I : Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động của Ngân hàng thơng mại.Phần II : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm. Phần III : Một số biện pháp tăng cờng huy động vốn tại Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong khoa Ngân hàng và nhất là thầy Nguyễn Văn Nam, đội ngũ cán bộ công nhân viên Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm, mà đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị đang công tác tại phòng kinh doanh trong việc làm quen với hoạt động của Ngân hàng và trong việc thu thập và tổng hợp số liệu cho bài viết này.2Dơng Văn Hùng - 037đề c ơng luận văn Đề tài : Một số biện pháp tăng cờng huy động vốn tại Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm. Phần IVai trò của nguồn vốn trong hoạt động của Ngân hàng thơng mại.I - khái quát về Ngân hàng thơng mại:Ngân hàng là một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất. Trải qua quá trình phát triển của xã hội loài ngời Ngân hàng và nghề Ngân hàng không ngừng đợc hoàn thiện và phát triển. Nếu nh trong thời kỳ sơ khai hoạt động của Ngân hàng chỉ giới hạn trong việc giữ hộ của cải hoặc thanh toán hộ thì cho đến nay hoạt động của Ngân hàng đã đợc mở ra trên rất nhiều các lĩnh vực với công nghệ ngày càng hoàn thiện. Thực tế nhiều năm qua đã chứng tỏ cho thấy rằng : Ngân hàng là một ngành nghề không thể thiếu đợc trong nền kinh tế, nó đóng vai trò làm môi giới, làm trung gian cho sự gặp gỡ của cung và cầu tiền tệ, thông qua việc huy động vốn tạm thời nhàn rỗi từ dân c và các tổ chức trong xãa hội rồi cho vay lại đối với cá nhân, các tổ chức đang có nhu cầu về vốn. Điều này góp phần đẩy mạnh tốc độ quay vòng của vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội, biền tiền nhàn rỗi vào đầu t sản xuất kinh doanh, tránh lãnh phí của cải vật chất cho xã hội. Qua đó đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế mà tình hình hoạt động của Ngân hàng phản ánh rất chính 3Dơng Văn Hùng - 037xác tình hình nền kinh tế, sự vững mạnh, phồn vinh hay yếu kém của nền kinh tế đợc phản ánh rất rõ qua hoạt động của Ngân hàng.Ngân hàng thơng mại ra đời nh một đứa con u tú nhất của nền kinh tế hàng hoá và chính Ngân hàng thơng mại đến lợt mình đã ghóp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá.Ngân hàng thơng mại đầu tiên đợc thành lập vào năm 1782 và đã có rất nhiều Ngân hàng đợc thành lập từ những năm 1800 đến nay vẫn đang hoạt động chứng rỏ sức sống bền bỉ và sự tồn tại khách quan của các NHTM. Trong các định chế tài chính thì NHTM là định chế quan trọng nhất vì nó giữ phần lớn của xã hội.Hệ thống NHTM : Bao gồm các NHTM Quốc doanh, NHTM cổ phần, Ngân hàng t nhân với chức năng chính là kinh doanh thông qua hoạt động trung gian tài chính và thực hiện các dịch vụ Ngân hàng. Hệ thống Ngân hàng thơng mại hoạt động dới sự kiểm tra, giám sát của Nhà nớc thông qua các quy chế, quy định về hoạt động và thông qua việc thực hiện các văn bản, chế độ của Ngân hàng Nhà nớc để thực hiện các định hớng trong chính sách tiền tệ tài chính của Nhà nớc.Trong nền kinh tế thị trờng, hệ thống NHTM có nhữn đòn bẩy tác động quan trọng đến sản xuất và lu thông đó là : tiền mặt, tín dụng, lãi suất NHTM có một liên hệ vừa bao quát, vừa thâm nhập vào từng đơn vị cơ sở của nền kinh tế.NHTM đã có mạng lới rộng khắp địa bàn sản xuất phân phối lu thông, tiêu dùng trong cả nớc. Hơn thế nữa, nó còn có quan hệ rộng rãi và có vai trò quan trọng về tiền tệ, tín dụng, thanh toán giữa nớc ta với nớc ngoài.Với mô hình tổ chức trên, hoạt động của NHTM bao gồm những nội dung chủ yếu sau :+ Tạo nguồn vốn thông qua các hoạt động nh : huy động vốn nhàn rỗi trong dân c, trong các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc dới các hình thức:4Dơng Văn Hùng - 037- Tiền quỹ tiết kiệm có kỳ hạn.- Tiền quỹ tiết kiệm không kỳ hạn.- Phát hành kỳ phiếu Ngân hàng.- Hậu tiền ký gửi v.v Vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nớc : vay các Ngân hàng Nhà nớc, nhận vốn điều hoà trong hệ thống.+ Sử dụng vốn tự có và vốn vay thông qua hoạt động tín dụng thực hiện các dự án đầu t dới hình thức ghóp vốn hay mua trái phiếu kho bạc, tài trợ xuất nhập khẩu, đầu t kinh doanh bất động sản, kinh doanh vàng bạc đá quý + Thực hiện các dịch vụ Ngân hàng : thanh toán hộ, thu hộ, bảo hành thực hiện các dịch vụ t vấn khách hàng.Ngân hàng thơng mại hoạt động theo nguyên tắc tự chủ trong kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, tuân thủ các chế độ, chính sách của Ngân hàng Nhà nớc và chính phủ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Bộ Tài Chính, bảo toàn vốn và có lãi.Thực tế đã chứng tỏ rằng, với mô hình tổ chức trên, thì đây là mô hình tổ chức thích hợp nhất trong nền kinh tế thị trờng, vì nó đáp ứng đợc đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời phát huy đợc hết sức mạnh sẵn có trong mỗi NHTM và phát huy đợc hết vai trò của cả hệ thống NHTM nói riêng và cả hệ thống Ngân hàng nói chung.II - vai trò của hệ thống NHTM đối với nền kinh tế:Nớc ta là một nớc nông nghiệp lạc hậu, trải qua một thời gian dài trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nên bớc vào cơ chế thị trờng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề lo đủ vốn để phát triển kinh tế đợc đa lên hàng đầu. Đối với 5Dơng Văn Hùng - 037một nền kinh tế nh nớc ta thì vốn cần cho đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng là hết sức lớn và không ngừng tăng lên.Công cuộc đổi mới mở ra toàn diện và bắt đầu đi vào chiều sâu, yêu cầu phải có vốn để tăng tốc đầu t, từng bớc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tho chiều hớng công nghiệp hoá và hiện đại hóa, đảm bảo nhịp độ tăng trởng kinh tế nhanh và lâu bền, tạo sự phát triển kinh tế quan trọng cho các năm tới.Đối với Ngân hàng thơng mại, nó thể hiện đợc sự đáp ứng này đối với nền kinh tế, thông qua vai trò của mình là :1) Ngân hàng th ơng mại là nơi huy động tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để cung cấp cho nhu cầu của nền kinh tế :Nh chúng ta đã biết trong xã hội luôn luôn tồn tại mâu thuẫn về sự thừa và sự thiếu vốn một cách tạm thờ0i, tức là có tình trạng một thời kỳ nào đó ngời thì thừa tiền, trong khi lại có những ngời cần tiền. Đối với những ngời, những tổ chức có tiền tạm thời nhãn rỗi, thì vấn để đối với họ là làm sao bảo quản đợc số tiền đó đợc an toàn và nếu có thể sinh lợi đợc thì càng tốt. Nhng để thực hiện đợc điều này, nó còn phụ thuộc vào khả năng, vào mối quan hệ của từng ngời, và thông thờng những ngời có tiền tạm thời nhàn rỗi luôn tìm cách cho những ngời hay những tổ chức đang có nhu cầu về vốn vay trong một thời hạn nhất định chứ không trực tiếp đầu t vào sản xuất do sự giới hạn và khả năng thu hồi tiền mặt. Tuy nhiên điều này hầu nh rất khó thực hiện đ-ợc. Do vậy, trong xã hội luôn luôn tồn tại mâu thuẫn này. Xét về mặt kinh tế thì lợng tiền này nếu đợc tập trung lại để cho vay với những ngời đang có nu cầu sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho cả ngời có tiền nhàn rỗi và ngời có nhu cầu về vốn nói riêng và đem lại hiệu quả kinh tế cho cả nền kinh tế nói chung, Ngân hàng thơng mại chính là ngời thực hiện chức năng cầu nối này.6Dơng Văn Hùng - 0372) Ngân hàng th ơng mại với hoạt động của mình ghóp phần tăng c ờng hiệu quả hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.Đặc trng cơ bản của Ngân hàng là cho vay có hoàn trả với một mức lãi suất nhất định và với một thời hạn nhất định, chính điều này đã bắt buộc mọi cá nhân và doanh nghiệp khi vay vốn của Ngân hàng phải cân nhắc và phải sử dụng vốn đó một cách có hiệu quả nhất, để có thể bảo toàn vào sinh lợi đ-ợc vốn đó, sau đó phải trả vốn vay và lãi đúng thời hạn. Đây chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cờng công tác hạch toán, giảm chi phí sản xuất nhng phải tăng chất lợng sản phẩm và tăng vòng quay của vốn. Qua đó, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, trớc khi quyết định một món vay Ngân hàng thờng tiến hành thẩm định tín dụng, chỉ thực hiện cho vay đối với những cá nhân, doanh nghiệp phải có sự sắp xếp, bố trí tổ chức sản xuất phù hợp, để có cơ hội vay vốn của Ngân hàng, đây chính là động lực, là cơ sở giúp cho việc tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, qua đó tăng hiệu quả nền kinh tế.3) Ngân hàng th ơng mại là tổ chức thực hiện phân bổ vốn giữa các vùng qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển đồng đều giữa các vùng khác nhau trong cùng một quốc gia.Trong quá trình phát triển kinh tế của một nớc và đặc biệt là các nớc đang phát triển, thì hiện tợng thừa và thiếu vốn giữa các vùng diễn ra thờng xuyên. Cho nên một vấn đề cần giải quyết đợc đặt ra là làm sao thực hiện đợc việc tập trung vốn từ vùng có nhu cầu nhng không có nguồn vốn sẽ có đủ nguồn vốn để phát triển kinh tế. Chính Ngân hàng thực hiện hoạt động này thông qua hoạt động điều chuyển vốn của Ngân hàng thơng mại trung ơng.7Dơng Văn Hùng - 0374) Ngân hàng th ơng mại thông qua hoạt động của mình ghóp phần quan trọng vào việc chống lạm phát, ổn định sức mua của đồng tiền, ổn định tình hình kinh tế.Trong hoạt động của mình, Ngân hàng có thể giảm bớt lợng tiền mặt trong lu thông bằng cách tăng lãi suất huy động để thu hút tiền mặt vào đồng thời tăng lãi suất ở đầu ra để hạn chế lợng tiền mặt ra trong thời kỳ kinh tế có lạm phát cao, hoặc các Ngân hàng có thể hành động ngợc lại khi nền kinh tế có hiện tợng giảm sút. Qua việc thay đổi trong chính sách huy động và cho vay nh trên, Ngân hàng góp phần làm ổn định sức mua của đồng tiền, ngăn chặn đợc sự tăng giá đột ngột, kiềm chế làm phát làm ổn định nền kinh tế.5) Ngân hàng th ơng mại là cầu nối giữa kinh tế trong n ớc và ngoài n ớc, tạo điều kiện cho nền kinh tế trong n ớc hòa nhập với nền kinh tế trong khu vực và nền kinh tế trên thế giới.Một Ngân hàng thơng mại có phạm vi hoạt động và quan hệ rộng rãi với rất nhiều tổ chức kinh tế. Nó có khả năng huy động đợc vốn từ các cá nhân, tổ chức ngoài nớc hay tổ chức tài chính tín dụng quốc tế, qua đó đảm bảo đợc vốn cho nền kinh tế trong nớc, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế trong nớc có thể mở rộng hoạt động của họ ra nớc ngoài một cách có hiệu quả hơn, thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, t vấn tài trợ xuất nhập khẩu. Ngân hàng có thể làm đại lý cho các tổ chức tài chính, tín dụng nớc ngoài qua đó giúp các tổ chức kinh tế trong nớc có thể vau vốn các tổ chức này để nhập công nghệ cao, nang cao chất lợng sản phẩm đủ sức cạnh trạnh với thị trờng quốc tế.Trên đây, là toàn bộ khái quát về vài trò của hệ thống Ngân hàng thơng mại hoạt động trong cơ chế thị trờng. Trên góc độ một sinh viên nghiên cứu về hoạt động đầu vào của một ngân hàng, mà chủ yếu là hoạt động huy động 8Dơng Văn Hùng - 037vốn ta sẽ xem xét kỹ hơn vấn đền này thông qua việc huy động vốn của một Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờng.Iii - cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại :Cũng giống nh mọi hoạt động kinh tế khác, Ngân hàng muốn hoạt động đợc trớc hết phải có vốn. Nhng vì mặt hàng kinh doanh của Ngân hàng rất đặc biệt, vì vị trí và vai trò của nó cho nên nhu cầu về vốn của Ngân hàng thơng mại là rất lớn, do vậy nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại bao gồm :1) Nguồn vốn tự có :Nguồn vốn này đợc hình thành từ hai bộ phần là :+ Vốn điều lệ: Đây là số vốn ban đầu của một Ngân hàng thơng mại, là tiêu chuẩn đợc thành lập và đi vào hoạt động của NHTM. Về mặt quy mô thì vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.Vốn điều lệ có thể do ngân sách Nhà nớc cấp (đối với vốn NHTM quốc doanh), có thể do các thành viên đóng góp dới hình thức mua cổ phiếu (đối với NHTM cổ phần) hoặc vốn điều lệ có thể do cá nhân tự bỏ vốn ra (đối với Ngân hàng t nhân).Loại vốn này nói lên quy mô hoạt động và khat năng cạnh tranh ban đầu của Ngân hàng. Các Ngân hàng thơng mại có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn này (đối với NHTM quốc doanh).+ Vốn tích lũy : Vốn này đợc hình thành trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thông qua việc trích nộp các quỹ. Cứ mỗi Ngân hàng căn cứ vào kết quả hoạt động của mình mà trích một phần lợi nhuận nhằm bổ xung vào vồn tự có của Ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại tuỳ thuộc vào quy định của từng nớc.9Dơng Văn Hùng - 0372) Vốn dự trữ :Theo quy định chung của các NHTM đều phải mở tài khoản tại các Ngân hàng trung ơng và nộp vào đó các khoản dự trữ bao gồm :- Dự trữ tối thiểu pháp định.- Dự trữ để đảm bảo các hoạt động của Ngân hàng.- Các khoản dự trữ đặc biệt đợc pháp luật qui định.3) Nguồn vốn điều hoà trong hệ thống.Vì các NHTM hoạt động trên các địa bàn khác nhau nên luôn luôn xuất hiện tình trạng ở Ngân hàng này có hiện tợng thừa vốn do huy động nhiều nhng không sử dụng hết, trong khi đó Ngân hàng kia lại thiếu vốn. Sở dĩ có tình trạng này là do : Về phía Ngân hàng thừa vốn có thể do sự biến động lớn ở thị trờng đầu ra dẫn đến việc không mở rộng đợc hoạt động trong khi vẫn phải duy trì việc huy động vốn vì mục đích giữ khách hàng. Còn về phía bên Ngân hàng thiếu vốn do thị trờng đầu ra mở rộng trong khi thị trờng đầu vào không thể mở rộng đợc hơn nữa, dẫn đến tình trạng thiếu vốn. Chính lúc này Ngân hàng trung ơng hoặc các hội sở chính sẽ thực hiện việc điều phối chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu trên cơ sở hai bên cùng có lợi.Chính vì thế, đây có thể coi là một nguồn vốn khá quan trọng, nó giúp Ngân hàng có thể mở rộng đợc thị trờng đầu ra trong điều kiện thị trờng đầu vào vẫn còn bị hạn chế và qua đó làm tăng lợi nhuận của Ngân hàng.4) Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng :+ Nguồn vốn vay Ngân hàng nhà n ớc: NHTM thực hiện việc vay tiền của Ngân hàng Nhà nớc thông qua hình thức chiết khấu các giấy tờ có giá. Khi Ngân hàng có nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng, họ có thể mang các giấy tờ có giá nh : tín phiếu, trái phiếu 10[...]... động huy động vốn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm : 1) Nguồn vốn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm: Với t cách là một Ngân hàng thơng mại trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, vốn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm đợc hình thành từ các nguồn sau : - Nguồn vốn tự có - Nguồn vốn huy động : đây là vốn chủ yếu quan trọng nhất để Ngân hàng thực hiện cho vay - Nguồn vốn vay của Ngân hàng Nhà nớc - Nguồn vốn. .. hoạt động và đặc điểm của từng Ngân hàng mà các hình thức huy động này đuợc biến đổi và thực hiện cho phù hợp Để thấy rõ hơn đợc hoạt động này tại Việt Nam, ta sẽ đi sâu vào xem xét thực tế của hoạt động huy động vốn tại một Ngân hàng thơng mại cụ thể, đó là Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm 24 Dơng Văn Hùng - 037 Phần II thực tr ạng huy động vốn tại Ngân hàng công th ơng hoàn kiếm I - khái quát về Ngân hàng. .. hàng huy động vốn của Ngân hàng, ta chỉ xem xét tấc động của cơ cấu tiền huy động đến tình trạng này Đi sâu và xem xét về thực trạng của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm chúng ta sẽ xem xét đến tác động của cơ cấu tiền huy động đến tình trạng trên 2) Thực trạng của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm: Vấn đề huy động vốn của một Ngân hàng xoay quanh ba nghiệp... công tác huy động vốn Tuy vậy, kết quả ra sao còn tuỳ thuộc vào đặc điểm, trình độ và khả năng của mỗi Ngân hàng 3) Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng Một trong những hoạt động chủ yếu nhất của Ngân hàng thơng mại là huy động vốn để cho vay, để hiểu rõ hơn về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thơng mại ta có thể phân loại ra nghiệp vụ vốn theo sơ đồ sau : 16 Dơng Văn Hùng - 037 Nguồn vốn huy. .. đồng, tăng 1,8 lần so với năm 1996 với cơ cấu nguồn vốn đa năng Về hoạt động sử dụng vốn : Bên cạnh việc coi trọng công tác huy động vốn, ở Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm công tác sử dụng vốn cũng đợc đề cao Trên cơ sở nguồn vốn huy động tăng trởng, Ngân hàng tiếp tục chủ trơng biện pháp cho vay vốn nhằm nâng cao chất lợng công tác huy động vốn Đây chính là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và... điểm đó, Ngân hàng luôn chú trọng đến công tác huy động vốn tại chỗ, Ngân hàng luôn coi trọng chiến lợc khách hàng trong huy động vốn và đứa ra mọi biện pháp nhằm khai thác các nguồn vốn trên địa bàn nh : tổ chức mạng lới tiết kiệm rộng khắp với các hình thức huy động phong phú, đa dạng Cụ thể trong địa bàn của Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm có tới 10 quỹ tiết kiệm với nhiều hình thức huy động vốn khác... nếu thiếu vốn thì mới phải phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu hoặc vay Ngân hàng Ngợc lại, Ngân hàng kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nên ngoài vốn tự có, vốn dự trữ và các loại vốn vay Ngân hàng khác, thì Ngân hàng không sử dụng những nguồn vốn đó làm nguồn vốn chính để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình Mà nguồn vốn chính của Ngân hàng là Nháy chuột huy động đợc, vốn tự có của Ngân hàng chỉ... bộ công nhân viên của Ngân hàng Trên đây là một vài nét khái quát về tình hình hoạt động chúng của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm trong năm qua Với mục đích của bài viết này lầ xem xét hoạt động đầu vào của Ngân hàng, mà chủ yếu là hoạt 29 Dơng Văn Hùng - 037 động huy động vốn, sau đây ta sẽ đi vào phân tích tình hình hoạt động huy động vốn của Ngân hàng trong thời gian qua III - thực trạng hoạt động. .. khách hàng Ngoài ra, Ngân hàng còn vận động khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Phát hành trái phiếu tiết kiệm bảo đảm rằng vàng tạo độ tin cậy cao cho nhân dân Nhờ vậy, mà Ngân hàng đã có chuyển biến tích cực từ thế bị động thiếu thốn của mấy năm trớc sang chủ động tự cân đối hoặc vốn thừa gửi về quỹ điều hoà của Ngân hàng công thơng Việt Nam Nhờ đó trong năm 1997 tổng vốn huy động của Ngân hàng. .. này chuyển sang hạch toán kinh doanh, huy động vốn đuợc thực hiện một cách linh hoạt căn cứ vào các chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nớc và nhu cầu vay vốn của nền kinh tế Chi tiết về các hình thức này sẽ đợc trình bầy trong phần Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng 11 Dơng Văn Hùng - 037 IV - các hình thức huy động vốn của NHTM : 1 Tính chất vận động của nguồn vốn huy động :\ Ngân hàng hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Công thương, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Công thương, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Công thương, a. Yếu tố lãi xuất huy động:, 3) Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng., 1 Tiển gửi của khách hàng:, b) Tiền gửi tiết kiệm:, Biểu đồ so sánh diễn biến nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay, 1) Nguồn vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm:, b) Nguồn tiền gửi tiết kiệm:, tại ngân hàng công thương hoàn kiếm, Về phía Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay