Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp

64 798 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2014, 23:34

Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp Luận văn Xây dựng phần mềm quản tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ hoàn công) cho các ban quản dự án trong lĩnh vực công nghiệp 2 Mục lục 1. Giới thiệu đề tài 6 2. Mô tả chức năng 6 3. Tìm hiểu hiện trạng hệ thống và phương án giải quyết 7 3.1. Tìm hiểu thực tế hệ thống cũ 7 3.2. Yêu cầu xây dựng hệ thống mới 7 3.3. Phương pháp giải quyết 7 3.4. Căn cứ công nghệ cho phương pháp 7 4. Tìm hiểu tài liệu dự án 8 4.1. Lập báo cáo,thẩm định,phê duyệt dự án 8 Báo cáo đầu tư và xin cấp phép đầu tư 8 Lập dự án đầu tư xây dựng 8 4.2. Thực hiện xây dựng dự án 10 Hồ thiết kế, dự toán 10 Hồ quản chất lượng đối với thiết kế 10 Hồ thiết kế kĩ thuật 10 Hồ thiết kế thi công 10 Hồ nghiệm thu thiết kế xây dựng dự án 10 Hồ xin giấy phép xây dựng dự án 11 Hồ mời dự thầu 11 Hồ mời đấu thầu 11 Hồ dự thầu 11 Hồ đấu thầu 11 Hồ hợp đồng 12 3 Tài liệu giám sát quản thi công dự án 12 Nội dung và trình tự nghiệm thu 12 4.3. Nghiệm thu, bàn giao khai thác hướng dẫn sử dụng 13 4.4. Chi tiết một số thông tin thường có trong các loại tài liệu: 13 Thông tin về gói thầu cần có các thông tin sau: 13 Hồ cá nhân, hoặc tổ chức tham gia đấu thầu cần có đủ điều kiện: 13 Văn bản phê duyệt đấu thầu có các thông tin sau: 13 Tài liệu định mức dự toán gồm các thông tin: 13 4.5. Phạm vi đề tài. 14 5. Mô hình về hệ thống quản tài liệu dự án 15 5.1. Thêm mới tài liệu 16 5.2. Đánh chỉ số tài liệu 16 5.3. Quản tài liệu 17 5.4. Quản truy cập và tìm kiếm tài liệu 17 5.5. Quản kho tài liệu 18 5.6. Quản gói công văn 18 5.7. Quản phiên bản tài liệu 18 5.8. Quản người dùng 19 6. Biểu đồ phân rã chức năng 20 6.1. Quản danh mục dự án 20 6.2. Quản danh mục tài liệu 21 6.2.1. Quản tài liệu kĩ thuật 22 6.2.2. Quản gói công văn 22 6.2.3. Quản hợp đồng 23 6.3. Quản đánh mã 23 4 6.4. Quản tìm kiếm 24 6.5. Quản kho tài liệu 25 6.6. Quản người dùng 26 7. Tìm hiểu thuộc tính tài liệu 27 7.1. Tên tài liệu 27 7.2. Mô tả 27 7.3. Ngày hoàn thành thiết kế 28 7.4. Kho lưu tài liệu 28 7.5. Nhiệm vụ 28 7.6. Thuộc tính 29 7.7. Kiểu tài liệu 30 7.8. Tài liệu liên quan 30 7.9. Một số thuộc tính khác 30 8. Đặc tả quản trị người dùng 31 8.1. Tạo một tài khoản người dùng 31 8.2. Kích hoạt tài khoản người dùng 32 8.3. Thay đổi thông tin cá nhân người dùng bởi người quản trị 32 8.4. Thay đổi thông tin cá nhân người dùng bởi chính cá nhân người dùng 34 8.5. Tìm người dùng 34  Người quản trị có thể tìm một người dùng đã được tạo trong hệ thống 34 8.6. Thay đổi mật khẩu người dùng 35 8.7. Xóa tài khoản người dùng bởi người dùng 36 8.8. Xóa tài khoản người dùng bởi người quản trị 37 9. Thiết kế cơ sở dữ liệu 39 9.1. Tìm hiểu về SQL 39 5 9.1.1. Các kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn: 39 9.1.2. Kiểu dữ liệu người sử dụng tự định nghĩa 40 9.1.3. Kinh nghiệm chọn khai báo kiểu dữ liệu 40 9.2. Thiết kế database 42 9.2.1. Các bảng cơ bản 42 9.2.2. đồ quan hệ giữa các bảng 47 10. Phụ lục 48 10.1. Mẫu tờ trình phê duyệt dự án 48 10.2. Mẫu thuyết minh dự án 51 10.3. Mẫu phiếu đang kí thông báo mời thầu 58 10.4. Mẫu phiếu đang kí thông báo mời tuyển 60 10.5. Mẫu phiếu đang kí thông báo mời nộp hồ quan tâm 62 10.6. Mẫu phiếu đang kí mời chào hàng 63 6 1. Giới thiệu đề tài Xây dựng phần mềm quản tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ hoàn công) cho các ban quản dự án trong lĩnh vực công nghiệp: Phần mềm n ày hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm, tổ chức tài liệu dễ dàng và có thể cấu hình phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh của từng đơn vị. 2. Mô tả chức năng - Quản danh mục tài liệu: o Các tài liệu cần được lưu trữ theo dạng bảng có các thông số thuộc tính cần thiết như: tên tài liệu, mã tài liệu, dự án, ngày tạo, người tạo, phiên bản, ghi chú… o Các thuộc tính tài liệu có thể được thêm mới tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng o Nội dung tài liệu cần được lưu trữ dưới dạng file đính kèm - Quản cách đánh mã tài liệu: o Mỗi dự án sẽ có cách đánh mã tài liệu riêng biệt cho phép dễ dàng nhận dạng tài liệu thuộc loại nào, cho khu vực nào trong nhà máy… phần mềm cần phải xây dựng cách đánh mã linh hoạt có thể cấu hình riêng cho từng dự án - Quản phiên bản tài liệu o Mỗi tài liệu sẽ có nhiều phiên bản khác nhau. Tất cả các nội dung của phiên bản đều phải được lưu lại để tra cứu khi cần thiết o Các phiên bản tài liệu có thể được đánh mã tuỳ ý theo dạng chữ hoặc số - Quản transmittal (gói công văn) o Transmittal là các gói công văn được gửi qua lại giữa Ban quản và các nhà thầu cũng như giữa các phòng ban với nhau. Mỗi gói công văn sẽ bao gồm nhiều tài liệu đính kèm. o Phần mềm cần quản loại gói công văn như: gói công văn để duyệt (Approval), gói công văn để xem thông tin(Information), gói công văn để thảo luận(Comment) - Quản người dùng o Các account login vào hệ thống cần được quản theo mật khẩu o Các account sẽ được quản theo nhóm 7 o Xây dựng cơ chế bảo mật trên từng màn hình của chương trình dựa vào quyền truy cập của từng nhóm người sử dụng 3. Tìm hiểu hiện trạng hệ thống và phương án giải quyết 3.1. Tìm hiểu thực tế hệ thống cũ Hiện nay các đối tác của công ty đã sử dụng hệ quản tài liệu MicroDoc để quản tài liệu. Trong quá trình quản phía đối tác có phản ánh lại một số vấn đề như: Ưu điểm - Phần mền MicroDoc đã quản được hầu hết các loại tài liệu dự án (về kiểu tài liệu). - Chương trình nhỏ gọn dễ sử dụng. Nhược điểm - Chương trình sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2.0 nên chỉ quản được số lượng các bản gi nhỏ. 3.2. Yêu cầu xây dựng hệ thống mới Thực tế các ban quản dự án có nhu cầu - Chương trình quản được số lượng tài liệu lớn cỡ vài chục nghìn bản ghi - Chương trình có thể tích hợp vào các cổng thông tin điện tử của riêng của ban quản lý. - Tiện cho tra cứu quản tài liệu từ xa. 3.3. Phương pháp giải quyết Sau khi đã phân tích yêu cầu khách hang và tìm hiểu một số công nghệ hiện nay em và phía công ty đã thống nhất. - Chương trình sẽ được viết trên nền Web. - Sử dụng công nghệ ASP.NET với cơ sở dữ liệu xây dựng trên SQL Server 2005. - Ngôn ngữ lập trình xử sự kiện là C#. - Ngoài ra chương trình có thể sử dụng công nghệ AJAX để tạo giao diện cho phép người sử dụng có thể nhập tài liệu, công văn một cách dễ dàng 3.4. Căn cứ công nghệ cho phương pháp - Chương trình viết trên nền Web thì có thể tích hợp dễ dàng vào cổng thông tin điện tử của các ban quản dự án. 8 - Do chương trình được viết trên nền Web nên có thể tra cứu, quản tài liệu từ xa rất dễ dàng. - Cơ sở dữ liệu của chương trình sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 nên số lượng bản ghi quản được lớn để đáp ứng nhu cầu của các ban quản dự án 4. Tìm hiểu tài liệu dự án Tài liệu của dự án được hình thành do nhu cầu cần thiết của nó để phê duyệt, thực thi và nghiệm thu dự án. Như vậy tài liệu của dự án gắn liền với các công việc của dự án như: - Lập báo cáo,thẩm định,phê duyệt dự án - Thực hiện xây dựng dự án - Nghiệm thu, bàn giao khai thác hướng dẫn sử dụng 4.1. Lập báo cáo,thẩm định,phê duyệt dự án Tài liệu chủ yếu của giai đoạn này bao gồm: Báo cáo đầu tư và xin cấp phép đầu tư o Tài liệu mô tả sự cần thiết phải đầu tư và xây dựng dự án, các điều kiện thuận lợi khó khăn, chế độ khai thác sử dụng tài nguyên nếu có o Tài liệu dự kiến quy mô đầu tư: công suất, diện tích sử dụng, địa điểm xây dựng, các công trình trình, công trình phụ… o Tài liệu phân tích lựa chọn bộ về công nghệ, kỹ thuật , các điều kiện về cung cấp vật tư thiết bị nguyên liệu, năng lượng… o Tài liệu lựa chọn hình thức đầu tư, xác định bộ tổng mức đầu tư, tiến độ của dự án, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, phân kỳ đầu tư nếu có. o Đối với các dự án lớn gồm có nhiều dự án thành phần, còn có thêm báo cáo về tính độc lập vận hành khi khai thác. o Các tài liệu quy định về thi tuyển thiết kế kĩ thuật (hình thức, thời gian và kinh phí tổ chức) Lập dự án đầu tư xây dựng o Giấy phép đầu tư o Tài liệu thuyết minh dự ánTài liệu đánh giá sự cần thiết và mục tiêu dự án đánh giá nhu cầu tiêu thụ, hình thức đầu tư, nhu cầu sử dụng 9  Tài liệu mô tả về quy mô dự án các hạng mục công trình lớn nhỏ, công trình phụ, phân tích lựa chọn phương ánthuật, công nghệ, công suất  Tài liệu về phương án giải quyết mặt bằng, đền bù  Tài liệu về phương án thiết kế kĩ thuật  Tài liệu về giải pháp khai thác dự án và sử dụng lao động  Tài liệu về phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản dự ánTài liệu đánh giá tác động tới môi trường các giải pháp phòng chống cháy nổ, các yêu cầu an ninh quốc phòng.  Tài liệu về nguồn vốn dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn khả năng cấp vốn theo tiến độ  Tài liệu phân tích hiệu quả kinh tế xã hội o Phân tích thiết kế cơ sở  Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế  Thuyết minh công nghệ  Thuyết minh xây dựng dự ánCác bản vẽ thiết kế cơ sởCác văn bản thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở o Hồ trình phê duyệt dự án  Tờ trình phê duyệt  Phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; văn bản thẩm định của các bộ ngành liên quan.  Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với dự án quan trọng quốc gia. o Thẩm quyền thẩm định dự ánCông văn kết quả thẩm định thiết kế cơ sở  Hóa đơn lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở o Hồ báo cáo kinh tế-kĩ thuật dự án  Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật  Báo cáo kinh tế- kĩ thuật: bảng số liệu-bảng dự toán ngân sách,bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế thi công dự án.  Các công văn pháp kèm theo o Các biên bản thẩm định về báo cáo kinh tế-kĩ thuật của dự án 10  Các quy chuẩn dự án, tiêu chuẩn áp dụng  Sự phù hợp của các bản vẽ thiết kế thi công dự án 4.2. Thực hiện xây dựng dự án Tài liệu liên quan đến giai đoạn này của dự án gồm: Hồ thiết kế, dự toán o Các tài liệu về khảo sát o Tài liệu thiết kế  Các bản vẽ thiết kế  Dự toán chi phí  Biên bản nghiệm thu thiết kế  Báo cáo thẩm tra thiết kế  Thẩm tra dự toán o Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với dự án o Các quy định về quy hoạch dự án Hồ quản chất lượng đối với thiết kế o Các quy định tiêu chuẩn kĩ thuật áp dụng o Các bản vẽ tuân theo các quy định như  Kích cỡ, tỉ lệ, khung tên theo đúng tiêu chuẩn  Khung tên từng bản vẽ phải có chữ kí người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện pháp luật cho nhà thầu thiết kế  Các bản vẽ đóng thành tập hồ thiết kế theo quy đinh có danh mục, đánh số, kí hiệu để tra cứu. Hồ thiết kế kĩ thuật o Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bước thiết kế cơ sở, các số liệu bổ sung về khảo sát o Tài liệu quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho thiết kê o Văn bản thuyết minh thiết kế kĩ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở o Phân tích đưa ra dự toán Hồ thiết kế thi công o Văn bản thuyết minh thiết kế thi công o Phân tích đưa ra dự toán Hồ nghiệm thu thiết kế xây dựng dự án o Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng dự án [...]... tế của dự án ta có thể phân chia các chức năng chính trong chương trình Quản tài liệu dự án bao gồm các công việc quản nhỏ sau  Quản danh mục dự ánQuản danh mục tài liệuQuản đánh mã  Quản tìm kiếm  Quản kho tài liệuQuản người dùng Quản tài liệu dự án Quản danh mục dự án Quản danh mục tài liệu Quản đánh mã Quản tìm kiếm Quản kho tài liệu Quản người... tài liệu của dự án thì chương trình chủ yếu thực hiện quản tài liệuthuật, hồ hoàn công của dự án, quản hợp đồng Chương trình không quản mảng tài liệu về tài chính, nguồn vốn 14 5 Mô hình về hệ thống quản tài liệu dự án Hình 1: Tổng quan về hệ thống quản tài liệu dự án Các thành phần chính trong hệ thống:  Thêm mới tài liệu  Đánh chỉ số tài liệuQuản tài liệuQuản truy... tiết dự án Xóa dự án Lưu thông tin dự án Cập nhập thông tin dự án 6.2 Quản danh mục tài liệu Sau khi chọn dự án thì người dùng sẽ vào trang quản tài liệu ứng với dự án đó Quản tài liệu ở đây bao gồm việc quản tài liệu thuật, các công văn vào ra, các hợp đồng Do đặc thù thuộc tính của các loại tài liệu này tương đối khác nhau nên ta mới phải chia ra để quản Quản danh mục tài liệu Quản. .. tài liệu kĩ thuật Quản gói công văn Quản hợp đồng 21 6.2.1 Quản tài liệu kĩ thuật Quản tài liệu kĩ thuật Thêm mới Sửa thông tin Xem chi tiết Xóa Lựa chọn thêm mới Tìm tài liệu Tìm tài liệu Tìm tài liệu Đăng kí thông tin Chọn tài liệu Chọn tài liệu Chọn tài liệu Upload tài liệu Sửa thông tin tài liệu Xem thông tin Xóa tài liệu Lưu tài liệu Upload, Cập nhập 6.2.2 Quản gói công văn Quản. .. kiếm tài liệuQuản kho tài liệuQuản gói công văn  Quản phiên bản tài liệu 15  Quản người dùng 5.1 Thêm mới tài liệu Thêm mới tài liệu là quá trình chuyển dữ liệu từ dạng các bản vẽ kĩ thuật các tài liệu bản in liên quan thành các bản dưới dạng ảnh trong máy tính Chương trình không lấy dữ liệu trực tiếp từ các máy scan mà chỉ thêm mới các bản vẽ kĩ thuật, tài liệu đã được scan và xử lý. .. dùng 6.1 Quản danh mục dự án Mỗi một dự án sẽ bao gồm nhiều dự án nhỏ Vì thế ta cần quản danh mục các dự án xem tình hình thực hiện tiến độ mỗi dự án nhỏ đến đâu Để có kế hoạch cho các dự án khác Hoặc có biện pháp khắc phục kịp thời 20 Quản danh mục dự án Thêm mới Sửa thông tin Xem chi tiết Xóa Lựa chọn thêm mới Lựa chọn dự án Lựa chọn dự án Lựa chọn dự án Điền thông tin Sửa thông tin dự án Xem... Cài đặt vùng tài liệu Cài đặt lĩnh vực tài liệu Cài đặt nhà thiết kế Cài đặt thể loại Cài đặt kiểu tài liệu Cài đặt vị trí tài liệu Cài đặt vùng tài liệu: là cài đặt cho bảng danh mục các đơn vị của dự án Mỗi đơn vị sẽ sử dụng tài liệu riêng liên quan 23 Cài đặt lĩnh vực tài liệu: là cài đặt cho bảng danh mục các ngành mà tài liệu nằm trong đó Một dự án lớn có thể liên quan nhiều lĩnh vực khác nhau... khóa dựa vào trường từ khóa cài đặt sẵn trong thuộc tính tài liệu Người sử dụng phải nhập từ khóa này và chương trình sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu đưa ra kết quả phù hợp nhất cho người dùng 24 6.5 Quản kho tài liệu Quản kho tài liệu Download Upload Xóa Tìm tài liệu Chọn thư mục upload Tìm tài liệu Chọn tài liệu Chọn tài liệu upload Chọn tài liệu Download Upload tài liệu Xóa tài liệu Cung cấp các. .. mới tài liệu Xóa tài liệu dùng để xóa các tài liệu đã hết hạn sử dụng hoặc o cần thiết nữa đối với dự án 25 6.6 Quản người dùng Quản người dùng Quản cá nhân Quản nhóm Tạo tài khoản Tạo nhóm Kích hoạt tài khoản Phân quyền nhóm Phân quyền, chọn nhóm Xóa nhóm Sửa thông tin Tìm kiếm Xóa tài khoản Bao gồm các công việc của quản theo cá nhân và quản theo nhóm Quản cá nhân thì có các. .. phần nào đó được đính kèm với các công văn Các công văn này là cơ sở pháp để theo dõi tiến độ dự án 5.7 Quản phiên bản tài liệu Cho phép người sử dụng quản phiên bản của tài liệu theo tiêu chí của dự án thì tất cả các tài liệu sẽ được lưu lại.Đối với các tài liệu văn bản thường có kích thước nhỏ nên ta sẽ lưu hết vào như cách nhập vào chương trình Đối với các tài liệu có kích thước quá lớn mà . Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp 2. dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp: Phần mềm n ày hỗ trợ người
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp, Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp, Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu dự án (tài liệu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công) cho các ban quản lý dự án trong lĩnh vực công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay