Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.doc

54 392 1
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 16:45

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.doc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………… .….…3DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU……………………………………… 5DANH MỤC VIẾT TẮT……………………………………………….… 6Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.71.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………………………………………….….71.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty……………………… .71.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty…………………….……81.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất…………………………….… 121.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của Công ty.…131.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty………………… ….131.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán………………………………… …15Phần 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH liên doanh Việt Nam- Malaysia…………………………………………………………… …….172.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuấtcông ty TNHH liên doanh Việt Nam – Malaysia……………………………………………….…… 172.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ………………………… ….………172.1.2 Nội dung và phương pháp chi phí sản xuất …………………… … .17a) Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp…………… .…….18b) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp…………………………… ……27c) Kế toán chi phí sản xuất chung………………………………….…….312.2.Thực trạng tính giá thành sản phẩm………………………… .……40Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B111Chuyên đề thực tập chuyên ngành2.2.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành…………………………………… ….…402.2.2 Phương pháp tính giá thành tại doanh nghiệp………………….…… 40Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia…………………….443.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty……………………… ……………………………… .443.1.1. Về bộ máy kế toán………………………………………………… ….… 443.1.2. Về chứng từ, sổ sách sử dụng…………………………………….………443.1.3. Về tài khoản sử dụng……………………………………………… ….….453.1.4. Về phương pháp kế toán………………………………………………….463.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia .48Kết luận 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 54Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B112Chuyên đề thực tập chuyên ngànhLỜI MỞ ĐẦUNgày nay với nền kinh tế thị trường cùng với sự toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ nền kinh tế mỗi quốc gia phát triển ngày càng năng động hơn tác động đến toàn bộ lĩnh vực đời sống xã hội. Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm rất quan trọng vì đó là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm soát tốt các khoản chi phí, từ đó hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và đảm bảo tái sản xuất. Giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vì trước khi quyết định lựa chọn sản xuất phải bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn mức chi phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư. Chính vì vậy mà yêu cầu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời.Xuất phát từ tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp, em đã chọn chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.”Trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã được học kết hợp với việc đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất kinh doanhcông tác hạch toán kế toán nói chung và tham khảo công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia cùng với Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B113Chuyên đề thực tập chuyên ngànhsự hướng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Mai Vân Anh đã giúp em thực hiện báo cáo thực tập chuyên ngành này.Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo thực tập chuyên ngành bao gồm ba phần:Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam-Malaysia.Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do kiến thức lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế còn bị hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của Thầy cô để em tiếp tục hoàn thiện đề án này.Em xin chân thành cảm ơn!Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B114Chuyên đề thực tập chuyên ngànhDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUSơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý.Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy kế toán.Sơ đồ 3: Hình thức ghi sổ kế toánSơ đồ 4: Sơ đố hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp.Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán nhân công trực tiếp.Sơ đồ 6:Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung.Mẫu biểu 01: Phiếu yêu cầu xuất vật tư – Cty TNHH liên doanh VN-MalaysiaMẫu biểu 02: Phiếu xuất kho NVL - Cty TNHH liên doanh VN-MalaysiaMẫu biểu 03:Sổ chi tiết NVL (GG/54) - Cty TNHH liên doanh VN-MalaysiaBảng thanh toán tiền lương công ty TNHH liên doanh VN – MalaysiaMẫu biểu 05Bẩng theo dõi tình hình khấu hao TSCĐ - Cty TNHH liên doanh VN-MalaysiaDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B115Chuyên đề thực tập chuyên ngành1.Trách nhiệm hữu hạn: TNHH.2.QĐ : quyết định.3.Tài sản cố định : TSCĐ.4.Giá trị gia tăng : GTGT.5.Tài khoản : TK.6. CP : chi phí7.NVL : nguyên vật liệu8. NVL TT : nguyên vật liệu trực tiếp9. TSCĐ : tài sản cố định10. BHXH : bảo hiểm xã hội11. BHYT : bảo hiểm y tế.12. DD ĐK : dở dang đầu kỳ.13. DD CK : dở dang cuối kỳ.14. PS : phát sinh.15.SP : sản phẩm.16. CCDC : công cụ dụng cụ.17. CPSX : chi phi sản xuất.18. NCTT : nhân công trực tiếp.19. SXC : sản xuất chung.20. SPDD : sản phẩm dở dang.21. SX : sản xuất.PHẦN 1Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B116Chuyên đề thực tập chuyên ngành TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VIỆTNAM- MALAYSIA.1.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.Công ty TNHH Liên doanh Việt Nam - Malaysia được thành lập theo Quyết định số 0502000209 ngày 30/12/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với tổng số vốn điều lệ là 600000000 VNĐ ( sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).Doanh nghiệp có tên gọi là: Công ty TNHH liên doanh Việt Nam- Malaysia; tên tiếng anh là: COLOURS MIXTURE SPECIALIST JV COMPANY; tên giao dịch là: CMS Vietnam.Trụ sở đặt tại: Số 10C/251, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, và xưởng sản xuất đặt tại 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.Ngành nghề của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các loại hạt màu cho nhựa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đặc biệt là bột màu trắng, bột màu xanh.Đội ngũ kế toán của Công ty cố gắng phát huy hết khả năng để thực hiện các công việc như thanh toán tiền hành dứt điểm, không để khách hàng.Công ty tiến hành hoạch toán kinh tế độc lập, tự cân đối tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, giá trị sản lượng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đờí sống công nhân viên ổn định.Công ty đã thực hiện cơ chế thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, mục tiêu của Công ty là đảm bảo về chất lượng, tiến độ cũng như thời gian cho khách hàng, giữ chữ tín với khách Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B117Chuyên đề thực tập chuyên ngànhhàng. Đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như lãnh đạo luôn nắm bắt nhu cầu của thị trường để đáp ứng về nhu cầu của sản phẩm, cũng như luôn cố gắng để hoàn thiện mình để giữ vững mục tiêu: " Sự thành công của khách hàng cũng là sự thành công của công ty"Ngoài những thuận lợi trên Công ty vẫn gặp những khó khăn như do công ty mới thành lập được bốn năm cho nên trong hơn 1 năm đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng khó khăn chủ yếu là do thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất bình đẳng. Ngoài ra Công ty còn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới vì nguyên vật liệu dùng để sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên công ty vẫn đã và đang khắc phục khó khăn để từng bước phát triển ổn định về sản xuất và khả năng cung cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt.Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy trong sản xuất và kinh doanh công ty luôn coi trọng hiệu quả kinh tế và luôn lấy chữ tín làm mục tiêu để phấn đấu.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.Bộ máy gọn nhẹ cơ cấu tổ chức quản lý một cấp.Ban giám đốc của Công ty bao gồm giám đốc và phó giám đốc tương ứng với mỗi giai đoạn công nghệ, Công ty có những bộ phận khác nhau để đảm nhận việc sắp xếp tổ chức thành các tổ chức quản lý.Bộ máy quản lý của Công ty được thành lập và hoạt động chặt chẽ hợp lý và hiệu quả.- Giám đốc: là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B118Chuyên đề thực tập chuyên ngành- Phó giám đốc: là người theo dõi quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của công ty.Chịu trách nhiệm trước giám đốc.- Phòng tài chính kế toán: thực hiện tổ chức hạch toán kế toán, phân tích thong tin, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.- Phòng hành chính nhân sự: giải quyết các vấn đề mang tính hành chính, thủ tục, bố trí, sắp xếp quản lý nhân lực ….- Phòng kinh doanh: gồm các nhân viên lập kế hoạch cho công ty. Nghiên cứu thị trường, đề ra các biện pháp tiêu thụ sản phẩm hợp lý, đảm bảo cho các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm khách hàng. - Phòng kế hoạch sản xuất và vật tư: có trách nhiệm lập kế hoạch về vật tư đản bảo cho quá trình sản xuất của Công ty được diễn ra liên tục.Cung ứng vật tư, lập kế hoạch sản xuất.- Phòng quản đốc phân xưởng: quản lý công nhân, quá trình sản xuất chất lượng và số lượng sản phẩm tại phân xưởng sản xuất.Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý.Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B119GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCPHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁNPHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰPHÒNG KINH DOANHPHÒNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNGPHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ VẬT TƯChuyên đề thực tập chuyên ngànhQuản lý tài chính là công việc rất quan trọng của Công ty. Việc quản lý tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động thực của công ty.Tài chính của Công ty được quản lý:- Các khoản thu được thực hiện căn cứ vào doanh thu được ghi nhận. Thủ quỹ lập phiếu thu khi khách hàng thanh toán, ký, nhận tiền đưa người nộp tiền ký, sau đó trình kế toán trưởng và Giám đốc ký sau đó chuyển kế toán công nợ ký.- Các khoản chi được thực hiện căn cứ vào phiếu đề nghị thanh toán của người đề xuất, thủ quỹ lập phiếu chi trình kế toán trưởng và Giám đốc ký, thủ quỹ chi tiền, ký đưa người nhận tiền ký sau đó chuyển cho kế toán công nợ ký và lưu giữ.Do ban lãnh đạo của công ty đã có nhiều cố gắng khai thác thị trường về nguyên vật liệu ổn định về chất lượng cho nên hiện nay sản phẩm của công ty đã đứng vững trên thị trường trong nước, khách hàng luôn tin tưởng sản phẩm của công ty đã đứng ngang hàng với những doanh nghiệp lâu năm khác.Tuy mới thành lập nhưng hiện tại công ty TNHH Liên doanh Việt Nam - Malaysia là nhà cung cấp chính thức cho nhiều công ty lớn tại Việt Nam như: công ty Cổ phần nhựa Hanel, Công ty CP nhựa cao cấp hàng không APLACO, công ty văn phòng phẩm Cửu Long, Công ty Tân Á, Công ty nhựa và bao bì An Phát .Đây là một số chỉ tiêu cụ thể qua báo cáo tổng kết mấy năm cho thấy triển vọng phát triển của công ty:Nguyễn Thị Nhã Phương Lớp: 18B1110[...]... k toỏn s dng doanh nghip PHN 2 THC TRNG K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM CễNG TY TNHH LIấN DOANH VIT NAMMALAYSIA 2.1 Thc trng k toỏn chi phớ sn xut cụng ty TNHH liờn doanh Vit Nam Malaysia Nguyn Th Nhó Phng Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 17 Trong cỏc doanh nghip sn xut núi chung v cụng ty TNHH liờn doanh Vit Nam Malaysia núi riờng vic t chc hch toỏn chớnh xỏc, hp lý chi phớ sn xut... 31/12/2008233 Phân bổ chi phí nhân công tiếp 622 ->154:9102PS 154:9102PS - 53,596 Nguyn Th Nhó Phng Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 29 Công ty TNHH liên doanh Việt Nam Malaysia Sổ cái tài khoản Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Từ ngày: 01/12/2008 đến ngày: 31/12/2008 TK Tên TK PS Nợ PS Có Dư đầu Tổng ps Dư cuối 334 338 154 15,543,000 Phải trả người lao động Phải trả, phải nộp khác Chi phí SXKD... trực tiếp 627 Chi phí chung Nguyn Th Nhó Phng 69,988,663 12,659,308 349,642,031 66,634,142 3,354,521 Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 25 Cui thỏng s kt chuyn ton b chi phớ NVL trc tip sang CPSX kinh doanh d dang trong k: Vớ d: Kt chuyn chi phớ nguyờn vt liu trc tip sn xut PS 9102 sang chi phớ kinh doanh d dang l 232.879 N 154 (9102PS): 232.879 Cú 621 (9102PS): 232.879 Công ty TNHH liên doanh Việt... thự c cu t chc sn xut ca doanh nghip v c im ca sn phm cng vi nhu cu ca th trng, t ú cụng ty ó xỏc nh i tng tp hp chi phớ s xut l theo tng n t hng 2.1.2 Ni dung v phng phỏp k toỏn chi phớ sn xut Cụng ty Ti khon s dng: TK 621 Chi phớ nguyờn vt liu sn xut TK 622 Chi phớ nhõn cụng trc tip TK 627 Chi phớ sn xut chung TK 154 Chi phớ sn xut kinh doanh d dang Chi phớ sn xut ca Cụng ty c tp hp theo phng phỏp... Công ty TNHH liên doanh Việt Nam Malaysia Sổ chi tiết tài khoản theo tài khoản đối ứng Tài khoản 627 - Chi phí chung Từ ngày: 01/12/2008 đến ngày: 31/12/2008 D u k Phỏt sinh n Phỏt sinh cú D cui k Ngày CT Số CT diễn giải 36,737,077 36,737,077 TK đối ứng PS nợ 25/12/2008PC315 Thanh toán tiền điện () 1111 31/12/200812 Khấu hao TSCĐ tháng 12 (Khấu hao tài sản2 141 cố định) 31/12/2008PK125 Phân bổ chi phí. .. hao TSC - Cty TNHH liờn doanh VN-Malaysia Nguyn Th Nhó Phng Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 35 K toỏn chi phớ dch v mua ngoi v chi phớ khỏc bng tin: Khi cú chi phớ phỏt sinh (c chi phớ tr trc ngn hn v di hn) cn c vo cỏc chng t gc k toỏn s nh khon v vo cỏc s chi tit 6277, 6278, s nht ký chung v s cỏi tng ng Vớ d: Chi phớ khỏc bng tin thỏng 12 c phõn b t chi phớ tr trc ngn hn l 275.875, t chi phớ tr... sn phm ca doanh nghip cú th cnh tranh vi sn phm ca cỏc doanh nghip khỏc v cú v trớ cao trờn th trng 2.1.1.i tng tp hp chi phớ sn xut ca Cụng ty Xỏc nh i tng tp hp chi phớ sn xut l khõu u tiờn cn thit ca cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut, l xỏc nh phm vi phỏt sinh ca chi phớ Xỏc nh ỳng i tng tp hp chi phớ phớ sn xut thỡ mi cú th ỏp ng yờu cu qun lý chi phớ sn xut, t chc tt cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn... liu xut dựng trong k theo phng phỏp bỡnh quõn gia quyn Nguyn Th Nhó Phng Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 23 Mu biu 03 S chi tit NVL (GG/54) - Cty TNHH liờn doanh VN-Malaysia Nguyn Th Nhó Phng Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 24 Công ty TNHH liên doanh Việt Nam Malaysia Sổ chi tiết tài khoản theo tài khoản đối ứng Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu Từ ngày: 01/12/2008 đến ngày: 31/12/2008 2,425,910,401... Chi phớ sn xut chung ti cụng ty bao gm: - Chi phớ hao ht vt t, th mu - Chi phớ nhõn viờn phõn xng - Chi phớ khu hao TSC - Chi phớ dch v mua ngoi - Chi phớ khỏc bng tin Nguyn Th Nhó Phng Lp: 18B11 Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 32 Tt c cỏc chi phớ ny c tp hp vo bờn n TK 627 i ng vi cỏc ti khon liờn quan nh: TK 111, TK 214, TK 334 Chi phớ hao ht nguyờn vt liu: Cỏc sn phm ca cụng ty c lm t cỏc loi bt mu, ht... Chuyờn thc tp chuyờn ngnh 28 Công ty TNHH liên doanh Việt Nam Malaysia Sổ chi tiết tài khoản theo tài khoản đối ứng Tài khoản 622 Từ ngày: 01/12/2008 đến ngày: 31/12/2008 D u k Phỏt sinh n Phỏt sinh cú D cui k Ngày CTSố CT diễn giải 31/12/2008PK297Tính lương tháng 12 CNSX TK đối ứng 334 15,543,000 15,543,000 PS nợ PS có 14,400,000 - 31/12/2008233 Phân bổ chi phí nhân công tiếp 622 ->154:8098PP 154:8098PP . phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia. Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản. tác hạch toán kế toán nói chung và tham khảo công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.doc, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.doc, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.doc, Nội dung và phương pháp kế tốn chi phí sản xuất ở Cơng ty., Phương pháp tính giá thành tại doanh nghiệp., Về bộ máy kế toán. Về chứng từ, sổ sách sử dụng., Về tài khoản sử dụng. Về phương pháp kế toán.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay