Tài liệu Luận văn " Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam " docx

129 464 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 22:20

Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐCGỢI Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM O Sinh viên thực hiện : Lê Thùy Dương Lớp : Anh 6 - K38B Giáo viên hướng dẫn : TS. Vũ Thị Kim Oanh  HÀ NỘI - 2003  Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG TRUNG QUỐC TỪ 1979 ĐẾN NAY 3 I. Vài nét về đất nước Trung Quốc 3 1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 3 2. Dân cư 4 3. Đặc điểm chính trị- xã hội 4 4. Kinh tế Trung Quốc sau hơn 20 năm cải cách mở cửa 5 II. Cải cách hoạt động ngoại thương Trung Quốc qua các giai đoạn 9 1. Giai đoạn 1979 - 1987 (giai đoạn tìm tòi thử nghiệm) 11 2. Giai đoạn 1988 - 1990 12 3. Giai đoạn 1991 - 2001 13 4. Năm 2001, Trung Quốc trở thành thành viên của WTO - một dấu mốc quan trọng trong phát triển ngoại thương nói riêng kinh tế nói chung 14 5. Giai đoạn từ 2002 đến nay (giai đoạn quá độ sau khi gia nhập WTO) 23 III. Thực tiễn hoạt động ngoại thương Trung Quốc trong những năm gần đây 24 1. Về kim ngạch xuất nhập khẩu 24 2. Về cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu 26 3. Về cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu 29 IV. Tác động của ngoại thương Trung Quốc đối với nền kinh tế quốc dân 32 1. Ngoại thương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 32 2. Ngoại thương giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong nước34 3. Ngoại thương góp phần cải tạo cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa 34 4. Ngoại thương góp phần giải quyết vấn đề việc làm 35 V. Triển vọng hoạt động ngoại thương Trung Quốc trong thời gian tới 36 1. Các nhân tố thuận lợi 36 2. Các nhân tố bất lợi 38 CHƯƠNG II: MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC 40 I. Một số bài học thành công 40 1. Thực hiện chiến lược mở cửa theo nhiều phương vị, nhiều tầng nấc 40 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  3 2. Chủ động thu hút FDI vào phát triển ngoại thương 44 3. Kiên trì cải cách thể chế quản lý ngoại thương 59 4. Chính sách hợp lý trong đa dạng hóa sản phẩm thị trường 67 5. Chủ động tạo môi trường cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua việc hội nhập các liên kết kinh tế khu vực thế giới 72 6. Coi trọng công tác xúc tiến thương mại 76 7. Một số kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề sau khi gia nhập WTO 77 II. Một số bài học không thành công 79 1. Quan điểm lấy lượng thay cho chất đã làm giảm hiệu quả kinh doanh ngoại thương81 2. Chính sách bảo hộ quá mức trong một số ngành đã ngăn cản việc cải thiện khả năng cạnh tranh 81 3. Công tác nâng cao kiến thức kinh doanh, hiểu biết về tình hình thị trường quốc tế cho doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức 81 4. Trong quá trình thúc đẩy ngoại thương phát triển không tránh khỏi dẫn tới sự chênh lệch vùng miền 82 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GỢI Ý ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 83 I. Những nét tương đồng khác biệt giữa Việt Nam Trung Quốc 83 1. Những nét tương đồng 83 2. Những khác biệt 86 II. Thực trạng hoạt động ngoại thương Việt Nam từ 1986 đến nay 87 1. Những đổi mới trong quản lý hoạt động ngoại thương của Việt Nam 87 2. Về kim ngạch, cơ cấu mặt hàng cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu 90 3. Những thuận lợi thách thức đối với ngoại thương Việt Nam hiện nay 97 III. Một số gợi ý đối với hoạt động ngoại thương Việt Nam 99 1. Hoàn thiện môi trường pháp lý, đổi mới cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 99 2. Hoàn thiện các biện pháp khuyến khích xuất khẩu 100 3. Đẩy mạnh thu hút FDI vào phát triển ngoại thương 102 4. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa mặt hàng, đa phương hóa thị trường xuất nhập khẩu106 5. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại 109 6. Đẩy nhanh hội nhập vào các liên kết kinh tế khu vực thế giới 110 KẾT LUẬN 111 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  5 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm cuối của thế kỷ XX, nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, là hiện tượng nổi bật nhất, thu hút nhiều sự chú ý nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trên toàn thế giới. Sau hơn 20 năm (1979-2003) thực hiện cải cách mở cửa, bộ mặt kinh tế xã hội Trung Quốc đã biến đổi sâu sắc.Về nhiều mặt, Trung Quốc đang chiếm những vị trí đáng kể trong nền kinh tế thế giới, đứng hàng đầu về tốc độ tăng trưởng với một thực lực kinh tế không nhỏ. Đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại thương, trải qua gần một phần tư thế kỷ, ngoại thương Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ: từ chỗ xếp hàng thứ 32 trên thế giới về xuất nhập khẩu (năm 1978) đến nay Trung Quốc đã là cường quốc ngoại thương lớn thứ 5 trên thế giới với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên tới 620,8 tỷ USD năm 2002 (tăng gấp 30 lần so với năm 1978). Hơn thế nữa, vị thế ảnh hưởng của Trung Quốc trong thương mại quốc tế ngày càng được nâng cao, ngoại thương Trung Quốc đang đứng trước những cơ hội mới để phát triển tốt đẹp hơn, đặc biệt là sau sự kiện Trung Quốc đã trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức thương mại thế giới ngay vào năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Việt Nam là nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, dân cư, chế độ chính trị xã hội cả về kinh tế với Trung Quốc. Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam đang tiến hành đổi mới đất nước, hướng tới việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, Việt Nam tiến hành mở cửa, đổi mới đất nước sau Trung Quốc 8 năm cho đến nay thì những thành tựu kinh tế, thành tựu phát triển ngoại thương vẫn còn là khiêm tốn so với những thành quả to lớn của nước bạn còn chưa xứng với tiềm năng của chính Việt Nam. Vì vậy, để thành công hơn nữa trong công cuộc phát triển ngoại thương Việt Nam thì việc tham khảo bài học kinh nghiệm của Trung Quốc là rất cần thiết. Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  6 Với lý do trên, em xin được mạnh dạn nghiên cứu vấn đề “Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam”. Bản khóa luận này chủ yếu đi sâu vào phân tích các bài học kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc trong tiến trình mở cửa cải cách kinh tế từ năm 1979 đến nay, để trên cơ sở đó tham khảo một cách có phê phán chọn lọc những kinh nghiệm có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn ngoại thương Việt Nam, đưa ra những gợi ý nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngoại thương đất nước trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Khóa luận được xây dựng dựa trên các phương pháp nghiên cứu khoa học: phương pháp duy vật biện chứng duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê so sánh. Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục bản khóa luận gồm có 3 chương: Chương I: Tình hình ngoại thương Trung Quốc từ năm 1979 đến nay Chương II: Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc Chương III: Một số gợi ý đối với hoạt động ngoại thương Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của Trung Quốc Em xin chân thành cảm ơn cô giáo – Tiến sỹ Vũ Thị Kim Oanh, người đã tận tình hướng dẫn em trong việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, bạn bè, Thư viện trường Đại học Ngoại thương, Viện kinh tế thế giới, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đã giúp đỡ, tạo điều kiện để khóa luận được hoàn thành. Hà Nội, tháng 12/2003 Sinh viên thực hiện Lê Thùy Dương Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  7 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  8 CHƯƠNG I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG TRUNG QUỐC TỪ 1979 ĐẾN NAY I. VÀI NÉT VỀ ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC 1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Trung Quốcmột đất nước có diện tích rộng lớn nằm ở nửa phía Bắc của Đông bán cầu, phía Đông Nam của đại lục Á-Âu, phía Đông của Châu Á phía Tây Thái Bình Dương, có đường biên giới đất liền dài khoảng 22.000 km tiếp giáp với 15 quốc gia, có vùng biển rộng lớn với tuyến bờ biển dài rất nhiều đảo, đường biên giới trên biển dài khoảng 18.000 km. Diện tích Trung Quốc là 960 vạn km2 , là nước lớn nhất Châu Á, thứ 3 trên thế giới về diện tích lãnh thổ [22]. Với vị trí địa lý rất thuận lợi cùng với diện tích đất đai rộng lớn đã tạo ra cho Trung Quốc những điều kiện dễ dàng phát triển mối quan hệ kinh tế, đặc biệt là quan hệ mậu dịch với các nước khu vực lớn ở Châu Âu, Châu Mỹ cũng như Đông Nam Á, Australia Trung Á. Địa hình Trung Quốc rất đa dạng bao gồm đồng bằng, gò đồi, cao nguyên, bồn địa, sơn địa, hoang mạc, sa mạc xen kẽ nhau, chủ yếu là địa hình đồi núi, chiếm 70% diện tích đất đai trong đó gần 1/3 ở độ cao trên 300m, diện tích đất trồng trọt chỉ khoảng 100 triệu ha, độ phì nhiêu khá cao. Điều kiện khí hậu rất ưu việt nhưng tương đối khác nhau giữa các vùng, trải rộng từ Nam tới Bắc là các vùng khí hậu khác nhau: vượt nhiệt đới, nhiệt đới, á nhiệt đới, noãn ôn đới, hàn nhiệt đới. Lượng mưa dồi dào, bình quân hàng nămTrung Quốc là 629mm. Điều kiện nhiệt độ lượng nước phân phối hợp lý tạo ra điều kiện cho việc phát triển nông nghiệp, như nghề trồng lúa, trồng bông, các loại hoa quả nghề cá. Trung Quốc là nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên tương đối phong phú, trong đó lượng tài nguyên nước đứng thứ nhất thế giới. Nguồn tài nguyên năng lượng cũng rất lớn, trữ lượng than thăm dò được là 700 tỷ tấn, đứng thứ nhất thế giới. Sản lượng dầu thô đứng thứ năm thế giới. Tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc tương đối toàn diện đồng bộ, 150 loại khoáng sản được sử dụng trên thế giới đều được phát hiện ở Trung Quốc, trong đó trữ lượng thăm dò được của hơn 20 loại như: than, vonfram, sitilium, đồng, chì, kẽm, vanađium, titan đứng hàng đầu thế giới. Rừng của Trung Quốc cũng đứng đầu thế giới về chủng loại gỗ với hơn 2500 loại trong đó có 500 loại cây quý hiếm 50 loại cây đặc chủng cùng nhiều loại động vật quý hiếm [22]. Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  9 2. Dân cư Trung Quốc là nước có dân số lớn nhất thế giới, dân số Trung Quốc tính đến cuối năm 2002 có 1.284.530.000 người [22]. Trung Quốcmột trong những quốc gia có mật độ dân cư cao nhất phân bố không đồng đều; mật độ trung bình là 125 người/km2; dao động từ 1,5 người ở vùng tự trị Tây Tạng đến 400-500 người/km2 ở các vùng đồng bằng phía Đông, nhiều nơi lên đến 1000-1500 người/km2 như ở vùng Bắc Đông Bắc [7]. Tiềm năng về nguồn nhân lực của Trung Quốc là rất lớn lâu dài. Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 61% tổng dân số, trong số này có 60% là lao động nông nghiệp. Năm 1990, Trung Quốc có lực lượng lao động là 756, 6 triệu người (từ 15-64 tuổi). Theo tính toán, trung bình mỗi năm Trung Quốc có thêm 21 triệu người bước vào độ tuổi lao động [7].Nguồn nhân lực dồi dào này cùng với truyền thống lao động cần cù, sáng tạo công tác giáo dục ở đây rất được coi trọng nên chất lượng lao động ngày càng tăng lên. Đó là tài sản vô giá là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước này. 3. Đặc điểm chính trị - xã hội Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào ngày 01/10/1949. Sau khi nước CHND Trung Hoa thành lập, Đảng cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo Cách mạng Trung Quốc đi vào thời kỳ khôi phục phát triển kinh tế đất nước. Trong giai đoạn đầu của công cuộc xây dựng kinh tế đất nước, do nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, Trung Quốc đã có nhiều va vấp, thất bại. Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 Đảng cộng sản Trung Quốc (1978) đã đề ra đường lối cải cách mở cửa “Một trung tâm, hai điểm cơ bản” (xây dựng kinh tế là trung tâm, 2 điểm cơ bản là kiên trì cải cách mở cửa kiên trì 4 nguyên tắc: Con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Mao Trạch Đông). Đặng Tiểu Bình đã đưa ra lý luận “Xây dựng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc” với nội dung cơ bản là “Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị” tức là đi theo chủ nghĩa Mác nhưng phải xuất phát từ thực tế Trung Quốc. Từ đó đến nay, Trung Quốc luôn luôn kiên trì công cuộc cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, đưa đất nước chuyển sang một thời đại mới. Nhìn chung, tình hình chính trị-xã hội Trung Quốc trong những năm gần đây ổn định, tuy trong nước quốc tế có nhiều biến động nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn giữ vững được quyền lãnh đạo. Nội bộ ban lãnh đạo đã quán triệt quan điểm xuất phát từ đại cục, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, về chính Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  10 trị-xã hội, Trung Quốc cũng còn nổi cộm 2 vấn đề lớn, đó là: 1- Tệ tham nhũng, buôn lậu, vấn đề việc làm, chênh lệch giàu nghèo; 2- Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quyết định của cải cách, thời kỳ then chốt của phát triển , có những biến đổi sâu sắc, đan xen về thành phần kinh tế, lợi ích kinh tế, lối sống, hình thức tổ chức xã hội đặc biệt là sự thay đổi về kết cấu giai tầng, tỷ lệ nòng cốt (giai cấp công nhân nông dân) trong Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đã thay đổi, đòi hỏi phải đổi mới công tác chính trị tư tưởng công tác xây dựng Đảng. 4. Kinh tế Trung Quốc sau hơn 20 năm cải cách mở cửa * Về tăng trưởng kinh tế Từ năm 1978, khi bắt đầu cải cách, Trung Quốc đi vào con đường hội nhập với thế giới khu vực đã thu được thành công đáng kể. Trước cải cách, từ 1952 đến 1978, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của kinh tế Trung Quốc là 4,4%, thấp hơn bình quân hàng năm của thế giới (4,52%) [15]. Từ năm 1978 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Trung Quốc là 7,6%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của thế giới. Giai đoạn 1992-1997, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ngoạn mục hơn nữa với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11%/ năm. Trong đó, GDP Trung Quốc năm 1996 lớn hơn GDP của ASEAN khoảng 15%, bằng 3% GDP của thế giới, 23% kinh tế Nhật, 12% kinh tế Mỹ [22]. Nhiều nhà quan sát xem sự tăng trưởng này là thần kỳ, đặc biệt là khi so sánh với các nước xã hội chủ nghĩa cũ trong lúc các này trải qua sự suy thoái kinh tế trầm trọng trong suốt giai đoạn từ đầu đến giữa thập niên 90. Trong những năm 1997-1999, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực, nền kinh tế Trung Quốc cũng chững lại, có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, ngay sau đó Trung Quốc đã lấy lại được xu thế tăng trưởng. Năm 2000 là năm cuối của kế hoạch năm năm phát triển kinh tế xã hội lần thứ chín ( 1996-2000), cũng là năm đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc. Với những cố gắng gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung cải cách xí nghiệp quốc doanh, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, cải cách cơ bản về nông nghiệp mở rộng nhu cầu nội địa, Trung Quốc đã đảo ngược xu hướng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế kéo dài liên tục trong 3 năm qua. Năm 2000, với GDP đạt 8.928 tỷ NDT - tương đương 1.072 tỷ USD, với mức tăng GDP là 8,3% (theo Cục thống kê quốc gia) [33], theo số liệu của IMF con số này là 7,5%, GDP bình quân đầu người đạt 850 USD, Trung Quốc đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tăng gấp 4 lần GDP bình quân đầu người của năm [...]... gia nhập WTO) Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc tập trung vào vấn đề cải cách cơ chế ngoại thương theo hướng tự do hơn, phù hợp với các nguyên tắc của WTO hơn Cụ thể Trung Quốc tập trung vào 5 vấn đề: Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  28 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam - Xây dựng một cơ chế quản lý ngoại thương tiện lợi, công bằng Hình thành... viễn cho Trung Quốc 2000 19/05/2000 - EU Trung Quốc ký kết Hiệp định thương mại 09/2000 - Trung Quốc ký Hiệp định song phương với Thuỵ Sỹ Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  22 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam 10/10/2000 - Tổng thống Bill Clinton ký Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn sau khi được sự thông qua của Thượng viện Hạ... hàng của EU, mọi công ty của EU đều có điều kiện pháp lý để được cấp giấy phép Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  26 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Ngoài Mỹ EU, Trung Quốc còn đạt được nhiều thoả thuận thương mại song phương với nhiều nước khác nữa Đến 17/9/2001, Trung Quốc đã ký Hiệp định thương mại với tổng số 37 thành viên của WTO...  18 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam 3 Giai đoạn 1991-2001 Mục tiêu của giai đoạn này là thiết lập một chế độ quản lý một cơ chế hoạt động với đặc điểm "chính sách thống nhất, cạnh tranh lành mạnh, quản lý tự chủ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp đối với các khoản lỗ lãi, kết hợp sản xuất với thương mại, áp dụng chế độ đại lý thẩm... Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Qua hơn 20 năm cải cách, đất nước Trung Quốc đã trải qua nhiều thăng trầm, chuyển biến, nền kinh tế Trung Quốc vừa phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng cũng gặt hái được rất nhiều thành tựu Sự phát triển kỳ diệu của Trung Quốc là nhờ đâu nếu không phải từ sự nỗ lực hết mình của người dân Trung. .. đặc biệt là Nam Triều Tiên có tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu trong những năm 60 70 là 35% 27%, trong khi đó thì thương mại thế giới chỉ tăng tương ứng Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  15 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam có 9% 7% Vào những năm 70 tỷ lệ xuất nhập khẩu đối với GDP của Nam Triều Tiên Đài Loan là 34% 50% [15]... hóa dịch vụ của Trung Quốc với các nước khu vực trên thế giới không ngừng tăng lên Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  20 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam - Thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, Trung Quốc sẽ tránh được những rào cản không đáng có của “chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch”, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc. .. chuyển từ chế độ kinh doanh một kênh sang chế độ kinh doanh nhiều kênh, chuyển từ chế độ kinh doanh một chức năng sang chế độ sản xuất kiêm kinh doanh xuất nhập khẩu, cho phép các doanh Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  16 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam nghiệp tham gia vào ngoại thương kinh doanh xuất nhập khẩu một cách độc lập áp dụng... Quốc chìm đắm trong tình trạng lạc hậu trì trệ là đóng cửa tự bao vây Kinh nghiệm cho thấy, đóng cửa tự bao vây, đóng cửa để tự xây dựng thì không thể thành công được, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với thế giới được” [13] Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  14 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam Người Trung Quốc cũng đã... kim ngạch ngoại thương đã tăng gấp Lê Thùy Dương – Anh 6 K38 KTNT  29 Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc gợi ý đối với Việt Nam đôi năm 1984, đạt 100 tỷ USD Năm 1994 ngoại thương Trung Quốc lại nêu kỉ lục mới gấp đôi năm 1988, đạt hơn 200 tỷ USD, năm 1997 con số đã vượt qua 300 tỷ USD, lên tới 325,1 tỷ USD [19] Năm 1978, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc chỉ . lãi của mình. Với chế độ khoán ngoại thương, chế độ kế hoạch Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt. kinh doanh ngoại thương; khơi dậy tính tích cực, năng Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn " Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam " docx, Tài liệu Luận văn " Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam " docx, Tài liệu Luận văn " Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam " docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay