Tài liệu Luận văn " PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG " pptx

77 574 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 22:20

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HUỲNH GIAO PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Chuyên ngành : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Long xuyên, tháng 6 năm 2007 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Chuyên ngành : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện : LÊ THỊ HUỲNH GIAO Lớp : DH4TC Mã số Sv: DTC030287 Người hướng dẫn : ThS. TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG Long Xuyên, tháng 6 năm 2007 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 1 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày … tháng … năm …… LỜI CÁM ƠN  Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang, được sự giúp đỡ tận tình của các chú, anh chị trong công ty đã giúp cho tôi phần nào được tác phong làm việc, biết các hoạt động sản xuất trong công ty. Đặc biệt là tôi đã vận dụng được những kiến thức học trong nhà trường vào trong thực tiễn công việc tại công ty. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang, và hơn hết gửi lời cám ơn đến chú Hoàng, chị Trang và các anh chị trong phòng Kế toán đã cung cấp số liệu, chỉ bảo tận tình, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt chuyên đề của mình trong thời gian thực tập. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho tôi những bài học, kinh nghiệm quý báu cho tôi áp dụng vào công việc. Và tôi xin cám ơn Trần Thị Thanh Phương đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ cho tôi những điểm sai trong suốt thời gian qua. Và tôi cũng xin chân thành cám ơn đến các đấng sinh thành ra tôi, con xin cám ơn ba mẹ đã cho con hội tiếp xúc với môi trường học tập như thế này. Các bạn bè đã luôn quan tâm, chăm sóc trong những lúc tôi khó khăn vấp ngã trên con đường nghiên cứu tri thức, khoa học. Do thời gian hạn và kiến thức của tôi vẫn còn nhiều hạn chế nên chuyên đề không trách khỏi những sai sót nhất định, tôi mong thầy cùng các chú, anh chị trong công tiếp tục đóng góp những ý kiến để tôi thể rút ra nhiều kinh nghiệm hơn nữa sau khi hoàn thành chuyên đề này. Xin chân thành cám ơn! Sinh viên LÊ THỊ HUỲNH GIAO TÓM LƯỢC NỘI DUNG  Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang vừa mới chuyển sang hình thức cổ phần vào cuối năm 2002, trong giai đoạn này đã phát sinh các khoản chi phí trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng cao. Do công ty đang chú trọng vào công tác bán hàng và quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó với chính sách bán chịu cho các đối tác kinh doanh đã tác động làm doanh thu của công ty trong các năm qua gia tăng đáng kể. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả, lợi nhuận và doanh thu tăng cao trong 2 năm 2005 và 2006. Và qua quá trình phân tích các chỉ số đánh giá kết quả kinh doanh của công tytỷ số hoạt động và khả năng sinh lời đang đạt hiệu quả cao. Công ty đã tận dụng tốt các năng suất làm việc các loại tài sản hiện có, vòng quay các khoản phải thu trong năm trước nhỏ và tăng dần trong năm 2006, số ngày thu hồi nợ giảm do thực hiện chính sách thu hồi nợ. Bên cạnh các tỷ số trên để đánh giá toàn bộ tình hình tài chính của công ty thì tiến hành phân tích các tỷ số khả năng thanh toán và kết cấu tài chính thấy được thực trạng tài chính, xem xét tình hình thanh toán thấy được khả năng trả nợ. Tài sản trong công ty được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu qua các năm không gia tăng. Sự gia tăng chi phí chủ yếu là do mở rộng thị trường gia tăng nhu cầu sản phẩm, nhưng khoản tăng chi phí cao hơn so với tăng của doanh thu nên lợi nhuận thu về giảm. Công ty cần biện pháp quản lại các khoản chi phí tốt hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời cần tận dụng ưu thế của công ty trong giai đoạn hiện nay là miễn thuế thu nhập làm tiền đề cho sự tăng trưởng của công ty sau này. MỤC LỤC  Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài : 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: 1 3. Phương pháp nghiên cứu: 1 4. Phạm vi nghiên cứu: 2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT VÀI VẤN ĐỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 3 1.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh: 3 1.2. Các yếu tố tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh: 4 1.2.1. Doanh thu: 5 1.2.2. Chi phí : 5 1.2.2.1. Chi phí sản xuất: 6 1.2.2.2. Chi phí ngoài sản xuất: 6 1.2.3. Các hoạt động của doanh nghiệp: 7 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: 8 1.3.1. Tỷ số hoạt động: 8 1.3.2. Tỷ suất về khả năng sinh lợi: 9 1.4. Một vài chỉ tiêu khác đánh giá về tình hình tài chính: 10 1.4.1. Tỷ số thanh toán: 10 1.4.2. Tỷ số nợ và kết cấu tài chính: 11 CHƯƠNG 2: SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DƯỢC AN GIANG: 11 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 12 2.2. Bộ máy tổ chức của công ty: 13 2.2.1. cấu tổ chức: 13 2.2.2. Ưu, nhược điểm của cấu tổ chức: 14 2.3. Mục đích, phạm vi kinh doanh và nhiệm vụ của công ty: 15 2.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua: 16 CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG: 18 3.1. Phân tích lợi nhuận: 18 3.1.1. Tình hình thực hiện thực tế về lợi nhuận so với kế hoạch năm 2006: 18 3.1.2. Tình hình lợi nhuận qua các năm: 19 3.1.3. Kết cấu lợi nhuận của công ty: 21 3.2. Các yếu tố tác động đến lợi nhuận : 32 3.2.1. Phân tích doanh thu : 22 3.2.2. Phân tích chi phí: 25 3.2.2.1. Tình hình chung về chi phí: 25 3.2.2.2. Các thành phần chi phí: 26 3.2.3. Các nhân tố tác động đến lợi nhuận: 35 3.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh: 38 3.3.1. Tỷ số hoạt động: 38 3.3.2. Tỷ suất về khả năng sinh lợi: 44 3.4. Một số chỉ tiêu khác về đánh giá tình hình tài chính của công ty: 47 3.4.1. Tỷ số thanh toán: 47 3.4.2. Tỷ số nợ và kết cấu tài chính: 49 CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TĂNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIÁNG: 53 Ưu điểm: 53 Hạn chế: 53 Nguyên nhân: 53 Giải pháp: 54 CHƯƠNG 5 : KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN: 57 5.1. Kiến nghị: 57 5.2. Kết luận: 57 DANH MỤC BIỂU BẢNG , SƠ ĐỒ  Tên Trang Sơ đồ 2.1. cấu tổ chức công ty Dược An Giang 13 Sơ đồ 2.2. cấu phòng kế toán 15 Bảng 2.1. Tóm lược kết quả kinh doanh trong các năm qua 16 Bảng 2.2. Tỷ trọng của chi phí và lợi nhuận trên doanh thu 17 Bảng 3.1. Phân tích lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2006 18 Bảng 3.2.Tình hình lợi nhuận của công ty 19 Bảng 3.3. Tỷ trọng các khoản lợi nhuận trong tổng lợi nhuận 21 Bảng 3.4. cấu các loại doanh thu 22 Bảng 3.5. Doanh thu các nhóm hàng của công ty Dược An Giang 24 Bảng 3.6. Các thành phần chi phí 26 Bảng 3.7. Bảng tóm tắt một vài hoạt động chi phí sản xuất chung 27 Bảng 3.8. Tình hình lương nhân công trực tiếp trong 3 năm 29 Bảng 3.9. Các loại nguyên vật liệu 30 Bảng 3.10. Tóm lược một vài hoạt động bán hàng 31 Bảng 3.11. Tóm lược vài hoạt động quản lý doanh nghiệp 33 Bảng 3.12. Tổng hợp các nhân tố tác động đến lợi nhuận sau thuế năm 2005- 2004 37 Bảng 3.13. Tổng hợp các nhân tố tác động đến lợi nhuận sau thuế năm 2006- 2005 37 Bảng 3.14. Vòng quay hàng tồn kho 38 Bảng 3.15. Vòng quay khoản phải thu 39 Bảng 3.16. Kỳ thu tiền bình quân trong 3 năm qua 40 Bảng 3.17. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 41 Bảng 3.18. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 42 Bảng 3.19. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 43 Bảng 3.20. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 44 Bảng 3.21. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 45 Bảng 3.22.Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 46 Bảng 3.23.Tỷ số thanh toán hiện thời 47 Bảng 3.24. Tỷ số thanh toán nhanh 48 Bảng 3.25. Tỷ số nợ trên tài sản 49 Bảng 3.26.Tỷ số tự tài trợ 50 Bảng 3.27. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh và một vài chỉ tiêu đánh giá tài chính khác ………………………….51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ  Tên Trang Biểu đồ 2.1.Biểu diễn kết quả kinh doanh trong 3 năm qua 16 Biểu đồ 3.1.Biểu diễn tình hình lợi nhuận trong 3 năm qua 20 Biểu đồ 3.2. Biểu diễn các thành phần doanh thu qua 3 năm 23 Biểu đồ 3.3. Biểu diễn tỷ trọng chi phí trên doanh thu trong 3 năm 25 Biểu đồ 3.4.Biểu diễn vòng quay hàng tồn kho 38 Biểu đồ 3.5.Biểu diễn vòng quay khoản phải thu 39 Biểu đồ 3.6. Biểu diễn kỳ thu tiền bình quân 40 Biểu đồ 3.7. Biểu diễn hiệu suất sử dụng tài sản cố định 41 Biểu đồ 3.8. Biểu diễn hiệu suất sử dụng tài sản 42 Biểu đồ 3.9. Biểu diễn hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 43 Biểu đồ 3.10. Biểu diễn tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 44 Biểu đồ 3.11.Biểu diễn tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 45 Biểu đồ 3.12.Biểu diễn tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 46 Biểu đồ 3.13.Biểu diễn tỷ số thanh toán hiện thời 47 Biểu đồ 3.14. Biểu diễn tỷ số thanh toán nhanh 48 Biểu đồ 3.15.Biểu diễn tỷ suất nợ trên tài sản 49 Biểu đồ 3.16.Biểu diễn tỷ số tự tài trợ 50 [...]... sở phân tích PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 MỘT VÀI VẤN ĐỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh1 : - Kết quả kinh doanh là toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp bao gồm kết quả của các hoạt động thông thường và hoạt động khác - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm kết quả từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài. .. - Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý doanh nghiệp như tiền điện, nước, điện thoại,… - Chi phí khác bằng tiền đã chi ra cho việc điều hành quản lý chung của toàn doanh nghiệp : chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí, … 1.2.3 Các hoạt động của doanh nghiệp8: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang vừa sản xuất vừa tiêu thụ nên công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, và các hoạt động. .. Công ty cần phải vận dụng những ưu điểm mà mình đang có, tác động làm tăng hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp Thực trạng công ty đang gia tăng chi phí, cần tìm ra biện pháp tối thiểu hoá khoản chi phí, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường về giá sản phẩm CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 3.1 Phân tích lợi nhuận: 3.1.1 Tình hình thực hiện thực tế... liệu bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 20042006 - Tham khảo các sách báo liên quan đến tài chính - Phỏng vấn các nhân viên phòng kế toán để tìm hiểu về lịch sử hình thành của công ty và những lý do biến động trong hoạt động kinh doanh của công ty - Phân tích theo xu hướng( phân tích theo chi u ngang) là so sánh sự diễn biến các chỉ tiêu, các biến động trong kết quả kinh doanh. .. kinh doanh không đạt hiệu quả tốt, tình hình kinh doanh phụ thuộc qua nhiều vào lãi vay CHƯƠNG 2 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DƯỢC AN GIANG 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty1 0: Tiền thân của công ty cổ phần dược phẩm An Giang là Xí nghiệp dược phẩm An Giang được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ.UB ngày 10 tháng 6 năm 1981 của Ủy 10 Lê Thị Kim Loan, 4/2006: 9 ban nhân dân tỉnh An Giang Đến năm... UBND Tỉnh An Giang giai đoạn 2003 – 2005 Công ty dược phẩm An Giang thực hiện cổ phần hóa theo hình thức nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần theo tinh thần của Quyết định trên Ngày 01 tháng 07 năm 2004 công ty chính thức cổ phần hóa, với tên là “CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG -Tên giao dịch quốc tế là: AN GIANG PHARMACEUTICAL JOINT – STOCK COMPANY” - Tên viết tắt là : ANGIPHARMA... do trong thời gian thực tập và kiến thức của tôi vẫn còn bị hạn chế nên không trách khỏi các sai xót trong phần nội dung phân tích - Phân tích các chỉ tiêu về tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lợi của công ty nhằm đánh giá kết quả kinh doanh trong thời gian qua - Căn cứ vào dữ liệu của bảng Cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong... trị và phân tích kinh doanh Hà Nội NXB Thống Kê Phó giáo Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên 2005 Giáo trình kế toán quản trị Hà Nội NXB Tài chính Học Viện Tài chính.2005 Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp Hà Nội NXB Tài chính Lê Thị Kim Loan 4/2006 Phân tích nợ phải thu ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang. Chuyên đề tốt nghiệp đại học Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại... đó doanh nghiệp cũng tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh đánh giá, xem xét các hoạt động kinh doanh đang diễn ra trong doanh nghiệp Đồng thời đánh giá các mục tiêu đạt đến đâu, tồn tại những hạn chế nào tìm hướng khắc phục Giúp nhà quản trị chỉ đạo những hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, theo dõi kịp thời các diễn biến bất hợp lý Tóm lại việc phân tích kết quả hoạt động kinh. .. hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp là điều cần thiết, nó gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh, là sở cho nhiều quyết định quan trọng và chỉ ra hướng phát triển cho doanh nghiệp Điều này lại càng hết sức quan trọng trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường, với những lý do trên tôi đã chọn đề tàiPhân tích kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang 2 Mục tiêu . AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HUỲNH GIAO PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG. HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn " PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG " pptx, Tài liệu Luận văn " PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG " pptx, Tài liệu Luận văn " PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CHI PHÍ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG " pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay