Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng đông bắc

13 503 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 12:55

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Nguyễn Thế Nhiệm LỰA CHỌN HÌNH, CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP ICT ỨNG DỤNG CHO NÔNG THÔN VÙNG ĐÔNG BẮC Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 60.52.70 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2012 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thiện Chính Phản biện 1: ………………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………… Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 2 MỞ ĐẦU Nội dung nghiên cứu bao gồm: - Đánh giá thực trạng sự phát triển tính sẵn sàng của hạ tầng cơ sở ICT tại nông thôn Việt nam. Nội dung này đi sâu vào giải quyết vấn đề như công nghiệp phần mềm, các dịch vụ ứng dụng phát triển nội dung ICT. Đối tượng áp dụng của nghiên cứu này là nông thôn Việt nam nên bức tranh những đặc tính của nông thôn Việt Nam cũng được phân tích đánh giá. - Đánh giá hướng nghiên cứu triển khai công nghệ cho ứng dụng ICT tại nông thôn trên thế giới, trong khu vực tại Việt Nam thông qua một số dự án cũng như những báo cáo đánh giá của các tổ chức như: Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), chương trình hợp tác phát triển các quốc gia (UNDP), ngân hàng phát triển châu Á (ADB), ngân hàng thế giới (WB), Tổng hợp phân tích công nghệ giải pháp ICT hiện đã triển khai ở nông thôn Việt Nam. Trên cơ sở các giải pháp này, luận văn đã đề xuất lựa chọn giải pháp, công nghệ ICT phù hợp cho nông thôn. CHƢƠNG 1: NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH ICT CHO NÔNG THÔN Chương 1 giới thiệu khái quát ICT cho nông thôn, nghiên cứu các đặc điểm phân vùng ICT cho nông thôn của Việt Nam. Nghiên cứu các hình ICT trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu các hình công nghệ giải pháp ICT phù hợp cho nông thôn Việt Nam. 1.1 Khái quát ICT cho nông thôn Phần này đưa ra khái niệm về ICT cho nông thôn, vai trò của ICT đóng góp cho sự phát triển KTXH ở nông thôn. 1.2 Nghiên cứu các đặc điểm phần vùng ICT cho nông thôn Việt Nam Theo cấp độ phân vùng nông thôn “Địa phương”, các vùng nông thôn được phân thành 3 vùng cơ bản như hình 1.2. Thành thịNông thôn vùng xaNông thôn trung gianNông thôn tích hợp Hình 1.2: Phân vùng nông thôn theo cấp độ “Địa phƣơng” hay vi mô 3 4 1.3 Nghiên cứu các hình ICT trên thế giới Nghiên cứu một số hình ICT trên thế giới, đánh giá nhận xét những hình, rút ra kinh nghiệm triển khai những mặt làm được, những mặt chưa làm được của từng hình. Rút ra bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu, đề xuất tại Việt Nam. 1.4 Kết luận chƣơng 1 Trong chương này đã đề cập đến vai trò đóng góp của ICT cho việc phát triển KTXH ở nông thôn, ICT mang lại hiệu quả như thế nào, tác động trực tiếp đến nhu cầu mang tính cấp bách mà người dân nông thôn đang cần nhất. Việc gắn tính chất KTXH tả nó cho phép đưa ra bức tranh rõ nét về nông thôn. Các hoạt động KTXH của vùng nông thôn nào cũng có phản ánh đến kết cấu hạ tầng thượng tầng của vùng đó. Đề xuất phương án phân loại các vùng nông thôn, làm căn cứ cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất lựa chọn các giải pháp, công nghệ phù hợp cho từng vùng như; Đối với nông thôn tích hợp: căn cứ vào quy mật độ dân số, đặc thù các loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều kiện cơ sở hạ tầng. Từ đó đưa ra các đề xuất cho phù hợp Đối với nông thôn trung gian: cũng tương tự, căn cứ vào địa hình đặc trưng của vùng này. Đưa ra các đề xuất giải pháp, công nghệ theo đặc trưng. Đối với nông thôn vùng xa: cũng có những đặc trưng riêng khác. Nghiên cứu một số hình ICT trên thế giới, đánh giá nhận xét những hình, rút ra kinh nghiệm triển khai những mặt làm được, những mặt chưa làm được của từng hình. Rút ra bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu, đề xuất tại Việt Nam 5 6 CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP ICT PHÙ HỢP CHO NÔNG THÔN VIỆT NAM Chương này trình bày các giải pháp, công nghệ ICT hiện đã triển khai ở nông thôn Việt Nam, mỗi một giải pháp công nghệ đều có nhận xét đánh giá mức độ phù hợp. Tiếp đó là xác định các tiêu chí lựa chọn giải pháp, công nghệ ICT. Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ ICT phù hợp cho từng vùng nông thôn sau đó cũng đánh giá mức độ phù hợp của mỗi giải pháp, công nghệ đó. 2.1 Tổng hợp phân tích công nghệ giải pháp ICT hiện đã triển khai ở nông thôn Việt Nam ICT cho nông thôn được hình thành trên cơ sở kết hợp của các thành phần bao gồm: 1) Hạ tầng truyền thông 2) Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) 3) Nội dung thông tin 2.2 Các hình ICT đã triển khai cho nông thôn VN Từ các hình ICT đã triển khai cho nông thôn Việt Nam, đánh giá nhận xét từng hình để rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lựa chọn ứng dụng hình, giải pháp công nghệ phù hợp nhất cho nông thôn Việt Nam nói chung nông thông vùng Đông bắc nói riêng 2.3 Xác định các tiêu chí lựa chọn công nghệ, giải pháp ICT Để lựa chọn được hình ICT phù hợp cho nông thôn phải có các tiêu chí lựa chọn phù hợp. Qua các phân tích đánh giá về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở trên [V1], tôi xin đưa ra các tiêu chí lựa chọn như sau:[V3] - Các đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng vùng nông thôn, đặc biệt là đặc điểm về địa hình. VD: đối với nông thôn vùng đồi núi, thì việc lựa chọn các dải tần số sử dụng thấp, nhưng phải đảm bảo độ rộng băng thông truyền dẫn dữ liệu có khả năng truyền sóng NLOS. - Triển khai các hình cổng thông tin điện tử, hoặc mạng xã hội tới một vùng nông thôn thì phải khảo sát xem mức độ phù hợp so với phong tục, tập quán, văn hóa, xã hội, đời sống, trình độ dân trí, trình độ phát triển kinh tế xã hội, thói quen trong giao dịch, sản xuất, kinh doanh, . . .của vùng đó hay không. - Đối với hạ tầng công nghệ về truyền thông thì cấu trúc hệ thống là một yếu tố vô cùng quan trọng, hệ thống phải gọn nhẹ cần có cấu trúc module các điểm dẫn nhập để đo kiểm tín hiệu, phục vụ việc khai thác, bảo dưỡng định kỳ. Cấu trúc mạng phải linh hoạt, cho phép triển khai các loại cấu hình mạng khác nhau phải có khả năng chuyển tiếp tín hiệu. - Căn cứ vào mật độ, phân bố dân cư của từng vùng nông thôn cụ thể để tính toán cự ly thông tin, dung lượng hệ thống. 7 8 - VD: Cự ly thông tin cho vùng núi có thể đến 25 km cho mô hình điểm-điểm đến 12,5 km cho hình điểm-đa điểm. Điều này đòi hỏi thiết bị phải có công suất phát đủ lớn (trên 30dBm) độ nhạy thu phải nhỏ (dưới 80 dBm). Đối với các huyện miền núi không yêu cầu dung lượng hệ thống quá cao nhưng phải có khả năng mở rộng trong tương lai. - Tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng truyền thông công nghệ thông tin hiện có. Chứng minh cho các luận điểm trên phần tiếp theo, luận văn sẽ trình bày cụ thể trên cơ sở nghiên cứu các giải pháp, công nghệ ICT phù hợp cho nông thôn. 2.4 Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ ICT phù hợp cho nông thôn Việc nghiên cứu các giải pháp, công nghệ ICT phù hợp với các tiêu chí lựa chọn là một việc làm cần thiết cụ thể sát với thực tế, không mang tính lý thuyết thuần túy mà phải dựa trên cơ sở thực tiễn cho các vùng nông thôn theo các tiêu chí đã đưa ra. Mặt khác các công nghệ, giải pháp nghiên cứu phải toàn diện đầy đủ đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng truyền thông công nghệ thông tin cho tất cả các vùng nông thôn của Việt Nam, từ đó chọn ra một trong các giải pháp đã nghiên cứu đề xuất xem hình nào là chuẩn nhất cho từng vùng nông thôn của Việt Nam. 2.4.1 Các giải pháp, công nghệ hạ tầng truyền thông Trong phần này luận văn đã đưa ra 5 giải pháp về truyền thông 3 giải pháp về CNTT Nội dung thông tin là; - Giải pháp số 1(GP1). Giải pháp công nghệ ADSL. - Giải pháp số 2 (GP2). Giải pháp công nghệ FTTx. - Giải pháp số 3 (GP3). Giải pháp vô tuyến băng rộng. - Giải pháp số 4 (GP4). Giải pháp VSAT-IP. - Giải pháp số 5 (GP5). Giải pháp di động 3G - Giải pháp CNTT. Giải pháp mạng xã hội. - Giải pháp Nội dung thông tin. Các trang web. Trong mỗi giải pháp, công nghệ đều có đánh giá mức độ phù hợp của từng giải pháp cho các vùng nông thôn Việc đánh giá mức độ của các giải pháp làm tiền đề cho việc đề xuất sau này, trên cơ sở căn cứ vào các đặc điểm phân vùng ICT nông thôn của Việt Nam đã đề cập trong chương 1. 2.5 Kết luận chƣơng 2 Trong chương này luận văn đã thực hiện việc nghiên cứu công nghệ giải pháp ICT phù hợp cho nông thôn. Trong mỗi một giải pháp đều có đánh giá mức độ phù hợp những hạn chế của các hình đang triển khai 9 10 CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ICT CHO NÔNG THÔN VÙNG ĐÔNG BẮC Trong chương này trình bày các số liệu thu thập ứng dụng ICT điều kiện cơ sở hạ tầng triển khai ICT tại nông thôn vùng Đông Bắc. Xác định yêu cầu, nhu cầu dịch vụ ICT cho nông thôn vùng Đông Bắc qua đó đưa ra các đề xuất hình lựa chọn giải pháp, công nghệ ICT có khả năng ứng dụng cho nông thôn vùng này. Trên cơ sở các vấn đề nghiên cứu đề xuất sẽ xầy dựng hình lựa chọn giải pháp, công nghệ ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc. Phần cuối cùng của chương là phươn án triển khai hình ICT cho nông thôn tại tỉnh Quảng ninh 3.1.1. Số liệu ứng dụng ICT tại nông thôn vùng Đông Bắc Thu thấp các số liệu ICT tại nông thông vùng Đông Bắc, bao gồm câc số liệu như; - Số liệu phát triển Bưu chính. - Số liệu thuê bao di đông. - Số liệu thuê bao cố định. - Số liệu phát triển Internet. 3.1.2 Điều kiện cơ sơ hạ tầng triển khai ICT tại nông thôn Đông Bắc Thu thập các số liệu về cơ sở hạ tầng triển khai ICT như ; - Số liệu cơ sở hạ tầng điện. - Số liệu cơ sở hạ tầng giao thông. Đây là các số liệu cơ bản đánh giá các yêu cầu, nhu cầu ICT của từng vùng nông thôn cụ thể. 3.2 Xác định yêu cầu, nhu cầu dịch vụ ICT cho nông thôn Đông Bắc Để xác định yêu cầu, nhu cầu dịch vụ ICT cho nông thôn Đông Bắc, cần phải có các số liệu đầu vào (các số liệu quá khứ hiện tại) đầy đủ, tin cậy. Theo tôi đề xuất cần có một hình để có được một phương pháp xác định nhu cầu dịch vụ như hình sau đây; Hình 3.1: Phƣơng pháp xác định nhu cầu ICT Để xác định nhu cầu, trước hết cần nhận định các yếu tố liên quan. Theo đề xuất của tôi, các yếu tố liên quan đến việc xác định nhu cầu gồm: các định hướng, kế hoạch của nhà nước, của ngành; công tác điều tra, khảo sát thực tế; điểm phục vụ 11 12 đối tượng phục vụ. Mối quan hệ của các yếu tố đối với việc xác định nhu cầu như Hình 3.2. Hình 3.2: Mối quan hệ của các yếu tố trong việc xác định nhu cầu Dựa trên cơ sở phân tích đánh giá, nghiên cứu áp dụng phương pháp trên, qua đó làm căn cứ để xây dựng hình cụ thể cho phần sau của luận văn này. 3.3 Đê xuất hình ICT có khả năng ứng dụng cho vùng nông thôn Đông Bắc Sau khi tìm hiều 5 giải pháp về truyền thôn, 2 kiến trúc mạng xã hội cho nông thôn mạng nôi dung, tìm ra những ưu, nhược điểm của từng giải pháp, công nghệ. Tác giả nhận thấy rằng việc phát triển các dịch vụ thông qua ICT tại vùng nông thôn Đông Bắc, tương đối đa dạng không giới hạn trong phạm vi lĩnh vực BCVT, CNTT. Các khía cạnh văn hoá, xã hội kinh tế chính trị cũng đóng vai trò quan trọng đôi khi lại mang tính quyết định đến việc lựa chọn giải pháp phù hợp. Vì vậy khi xem xét đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phát triển các ứng dụng dịch vụ tại các vùng nông thôn sử dụng ICT cần xem xét một số quan điểm mang tính nguyên tắc như sau. Đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực: đây là đặc điểm quan trọng nhất trong việc lựa chọn dịch vụ ứng dụng sẽ triển khai phục vụ mục tiêu phát triển. Quan tâm sâu hơn nữa đến điều kiện kinh tế (khả năng chi trả cho dịch vụ sử dụng), ngôn ngữ, văn hoá (làng nghề truyền thống, khu du lịch ) để xây dựng giải pháp cho phù hợp. Tính sẵn sàng của cơ sở hạ tầng: cơ sở hạ tầng không chỉ dừng lại ở hạ tầng viễn thông mà cần tính đến các yếu tố khác như các phương tiện thông tin đại chúng (máy tính, TV, loa đài truyền thanh, phát thanh ). Đặc tính nhu cầu của người dân khu vực: đây là yếu tố quan trọng đảm bảo dịch vụ hay ứng dụng ICT đưa ra sẽ được khai thác một cách có hiệu quả. Theo cách phân loại của luận văn, đối với mỗi đối tượng người dùng nên tập trung vào một số ứng dụng, dịch vụ hay nội dung ICT nhất định phục vụ nhu cầu của họ. Không nên phát triển đồng đều trong mọi trường hợp. 13 14 ựa chọ Hình vẽ sau đây tả hình tổng thể các giải pháp, công nghệ ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc. Hình 3.3: hình tổng thể Ở hình trên gồm 3 giải pháp công nghệ về hạ tầng truyền thông, 2 giải pháp về CNTT nội dung được lựa chọn bao gồm: - Giải pháp về vô tuyến băng rộng (GP3). Theo nghiên cứu các tính chất công nghệ đặc trưng của (GP3), nó rất phù hợp cho vùng nông thôn tích hợp nơi mà việc triển khai các tuyến cáp mới so với chi phí triển khai một hệ thông vô tuyến băng rộng là tốn kém hơn - Mặt khác đặc trưng của vùng này là địa hình đồi núi, sông ngòi, che chắn. Do vậy sẽ rất khó khăn trong việc vận hành khai thác bảo dưỡng. Thêm vào đó đây là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ, lưu lượng nhu cầu sử dụng dịch vụ ICT là tương đối lớn, trình độ dân trí tương đối cao phù hợp cho các dịch vụ ICT người sử dụng dịch vụ ICT. - Giải pháp về VSAT-IP (GP4). Đặc trưng rõ nét nhất của giải pháp công nghệ này là không phụ thuộc vào địa hình, phù hợp nhất cho câc vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo nơi mà các công nghệ khác không có khả năng đáp ứng. - Giải pháp về di động băng rộng (GP5). Nền kinh tế phát triển, cùng với sự đầu tư rất lớn của các nhà cung cấp dịch vụ tạo ra một thế mạnh cho phạm vị cung cấp dịch vụ của giải pháp này. Đối với (GP5) nó phù hợp cho hầu hết các vùng nông thôn, nhưng phù hợp nhất vẫn là các vùng không có tuyến cáp như vùng nông thôn trung gian, vùng nông thôn sâu, xa. - Trên nền tảng hạ tầng về truyền thông kéo theo là CNTT nội dung cũng được phát triển. Do vậy cứ ở đâu có hạ tầng truyền thông thì ở đó có CNTT nội dung, tuy nhiên đối với CNTT nội dung thì phải chú nhất đến trình độ của người dân vùng đó, để có chiến lược xây dựng hình cho 15 16 phù hợp. Việc triển khai các giải pháp, công nghệ đều dựa trên hạ tầng mạng truyền tải. Hiện nay các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông mà điển hình nhất là VNPT đã triền khai các mạng đường trục là các tuyến cáp quang có dung lượng lớn tới hầu khắp mọi miền tổ quốc. Đối với hạ tầng truyền dẫn của các tỉnh thành trong cả nước đã xây dựng mạng MAN đảm bảo rất tốt về băng thông an toàn thông tin bằng các vòng Ring (SDH). Tại Việt Nam ngoài vệ tinh Vinasat 1 đã được phóng thành công, thì vào ngày 16/5 vệ tinh Vinasat2 đã bay vào quỹ đạo mở ra rất nhiều thuận lợi cho các dịch vụ ICT có thể triển khai trên nền tảng công nghệ VSAT. Hình 3.4: Sơ đồ kết nối hệ thống 3.5 Phƣơng án triển khai hình ICT cho nông thôn Quảng Ninh Trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, đánh giá mức độ phù hợp của từng hình giải pháp, công nghệ. Xác định yêu cầu, nhu cầu căn cứ vào các tiêu chí để xây dựng. Trong phần này sẽ xây dựng cấc giải pháp công nghệ ICT cho nông thôn Quảng Ninh theo địa danh hành chính của tỉnh. 3.6 Kết luận chƣơng 3 Thu thập các số liệu liên quan đến việc triển khai ICT tại nông thôn là một yêu cầu cần thiết như; số liệu phát triển các dịch vụ ICT, bên cạnh đó là các số liệu về hạ tầng giao thông, hệ thống cung cấp điện. Để cung cấp loại hình dịch vụ ICT thì một việc cần làm đó chính là xác định yêu cầu, nhu cầu dịch vụ ICT cho nông thôn vùng Đông Bắc. Mục tiêu là cung cấp dịch vụ ICT đúng mức độ nhu cầu sử dụng của một vùng nông thôn cụ thể. Trên cơ sở thu thập số liệu việc xác định yêu cầu, nhu cầu. Trong phần 3.3 của chương này có đưa ra đề xuất các giải pháp, công nghệ ICT cho nông thôn vùng Đông bắc tiếp theo là xây dựng hình lựa chọn giải pháp công nghệ ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc. Phần kết của chương là việc triển khai hình giải pháp, công nghệ ICT cho các vùng nông thôn cụ thể tại tỉnh Quảng ninh.[...]... quan công quyền đến người dân sự phối hợp hoạt động Trong nội dung luận văn này các giải pháp kỹ thuật phát triển ứng dụng công nghệ ICT cho các vùng nông Việt Nam đã được trình bày Trong quá trình nghiên cứu, học viên đã tham khảo các dự án trong ngoài nước các dự án phát triển ICT cho vùng nông thôn để đề xuất một số giải pháp, ứng dụng công nghệ phù hợp cho nông thôn Việt Nam của nông thông... ninh Nói chung các giải pháp công nghệ phát triển ICT đề cập đến một số lĩnh vực cơ bản: - Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin - Phát triển nội dung cung cấp thông tin cho vùng nông thôn 19 - Phát triển huy động các kênh truyền bá thông tin đến người dân Về hạ tầng viễn thông công CNTT, Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể Nói chung cơ sở mạng viễn thông đã vươn tới hầu... của nông dân đặc biệt là giới trẻ ở nông thôn với máy tính, CNTT ICT nhanh chóng trở thành hiện thực Một số kiến nghị mà nội dung luận văn này đưa ra như sau: Cần xem xét các giải pháp công nghệ như một phần không thể tách rời của nhiều yếu tố khác như đã trình bày Không có giải pháp tổng thể nào cho tất cả các vùng nông thôn khác nhau của Việt Nam Mỗi giải pháp cụ thể nên được xây dựng cho từng... đào tạo chưa đầy đủ khi công nghệ được lựa chọn không phù hợp với hoạt động Đối khi những công nghệ đơn giản nhất cũng có thể cho hiệu quả tốt nhất Thực tế đã cho thấy có thể lãng phí hoặc không tương thích trong công nghệ hay phải chấp nhận những giải pháp trung gian do sự không phối hợp nhịp nhàng của các bên có liên quan đến ICT Như vậy chúng ta đã nhận thấy các giải pháp công nghệ chỉ phát huy...17 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ICT vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với sự phát triển của nền kinh tế Nếu chúng ta có những chính sách đúng đắn phù hợp trong từng giai đoạn phát triển thì các giải pháp kỹ thuật ICT sẽ được phát huy không chỉ ở thành thị mà còn ở những vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh Trước hết phải kể đến đó là ý thức về vai trò của ICT trong phát triển nông thôn Ý thức này cần... các xã vùng sâu, vùng xa vào năm 2005 Một số dự án của VNPT như Hệ thống truy nhập vô tuyến đa điểm, tổng đài VSAT hay iPSTAR đang triển khai sẽ cung cấp điện thoại truy nhập Internet một cách hiệu quả đến các vùng không có khả năng tiếp cận trực tiếp hay các đảo của Việt Nam Đối với công nghiệp phần cứng điện toán Việt Nam đã có dự án đang triển khai máy tính Thánh Gióng giá rẻ cho nông thôn Dự... cập nhật phải liên tục được chú ý tại tất cả các cấp của xã hội Không chỉ người dân trực tiếp mà bước đầu tiên quan trọng hầu như được đề cập đến trong tất cả các dự án đã đang triển khai ICT đó là ý thức của Lãnh đạo các cấp, của chính quyền địa phương đến tận thôn, xã về ICT vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo tại các vùng nông thôn Chính ICT đóng... này thông qua các hình thức thôn tin quảng bá, loa đài, truyền thanh, phát thanh đào tạo từ xa Thứ hai, liên quan đến chính trị: Các thông tin các nỗ lực thúc đẩy ICT mang tính chính trị Các hoạt động, nỗ lực ICT phải thể hiện được mối quan hệ quyền lực ở mức địa phương mức quốc gia Những phân tích ý thức hệ chính trị là những khía cạnh quan trọng trong quá trình lập kế hoạch phát triển ICT. .. không chỉ do hạn chế năng lực truy nhập quốc gia về hạ tầng cơ sở viễn thông các thiết bị điện toán mà đồng thời cũng phải nhắc đến những yếu tố khác như kinh tế, học vấn văn hoá xã hội 18 Thứ tư, là sự thoả đáng ý nghĩa trong sử dụng Các nỗ lực ICT sẽ không thoả đáng nếu chúng không phân phối thông tin cần thiết hữu ích cho người dùng đầu cuối Tiếp theo là khả năng có thể chấp nhận được Thực... triển khai của Nhà khai thác dịch vụ được giao trách nhiệm từ Quĩ công ích phục vụ mục tiêu phát triển của quốc gia 20 Nên xây dựng chương trình nghiên cứu cấp quốc gia nghiên cứu đánh giá chi tiết nhu cầu của nông dân về nội dung ICT triển khai thử nghiệm hình điểm BĐ-VHX tổng hợp trong địa bàn 1 tỉnh để rút kinh nghiệm phát triển cho các khu vực khác nhau Luận văn nghiên cứu này được thực hiện . giải pháp, công nghệ ICT cho nông thôn vùng Đông bắc và tiếp theo là xây dựng mô hình lựa chọn giải pháp công nghệ ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Nguyễn Thế Nhiệm LỰA CHỌN MÔ HÌNH, CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP ICT ỨNG DỤNG CHO NÔNG THÔN VÙNG ĐÔNG BẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng đông bắc, Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng đông bắc, Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng đông bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay