Quan hệ Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp phát triển _cover page

1 455 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 14:26

Ngày nay, quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó, Việt Nam c Trờng đại học ngoại thơngKhoa kinh tế ngoại thơng khóa Luận tốt nghiệpĐề tà i:Quan hệ Thơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ:Thực trạng giải pháp phát triểnGiáo viên hớng dẫn : ThS Nguyễn Quang MinhSinh viên thực hiện : Vũ Thị Thu HuyềnLớp : A2-CN9hà nội 5/2003 . học ngoại thơngKhoa kinh tế ngoại thơng khóa Luận tốt nghiệpĐề tà i :Quan hệ Thơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ :Thực trạng và giải pháp phát triểnGiáo viên hớng. pháp phát triểnGiáo viên hớng dẫn : ThS Nguyễn Quang MinhSinh viên thực hiện : Vũ Thị Thu HuyềnLớp : A2-CN9hà nội 5/2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp phát triển _cover page, Quan hệ Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp phát triển _cover page

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn