HỆ THỐNG HOÁ TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9 môn hóa học

140 56,952 231
  • Loading ...
1/140 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 21:44

Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức lớp 8-9 môn Hóa học chi tiết. tài liệu Tổng hợp kiến thức Hoa học lớp 8 cơ bản nhất cho học sinh dễ hiểu nhất TÀI LIỆU SÁNG TẠO ĐẠT GIẢI NGÀNH GIÁO DỤCHỆ THỐNG HOÁ TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9Người soạn: Nguyễn Thế Lâm Coppy by: kiemmalsGiáo viên trường THCS Phú LâmĐơn vị: Huyện Tiên DuMã số tài liệu: TLGD-BN003-TD002305Chức năng cơ bản :- Hệ thống hóa kiến thức, giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ sâu.- So sánh, tổng hợp, khái quát hoá các khái niệm.- Đưa ra dưới dạng các công thức, sơ đồ dễ hiểu, kích thích tính tò mò, tự tìm hiểu của học sinh.Ngoài ra có thể chia axit thành axit mạnh và axit yếu Axit mạnh Axit trung bình Axit yếu Axit rất yếuHỢP CHẤT VÔ CƠOxit (AxOy)Axit (HnB)BAZƠ- M(OH)nMUỐI (MxBy)Oxit axit: CO2, SO2, SO3, NO2, N2O5, SiO2, P2O5Oxit bazơ: Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO,CuO,Fe2O3Oxit trung tính: CO, NO…Oxit lưỡng tính: ZnO, Al2O3, Cr2O3 Axit không có oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H2S, HFAxit có oxi (Oxaxit): HNO3, H2SO4, H3PO4 ….Bazơ tan (Kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2Bazơ không tan: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3 …Muối axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 …Muối trung hoà: NaCl, KNO3, CaCO3 …PHÂN LOẠI HCVCHNO3H2SO4HClH3PO4H2SO3CH3COOHH2CO3H2SOXIT AXIT BAZƠ MUỐIĐỊNHNGHĨALà hợp chất của oxi với 1 nguyên tốkhácLà hợp chất mà phân tử gồm 1 haynhiều nguyên tử H liên kết với gốc axitLà hợp chất mà phân tử gồm 1nguyên tử kim loại liên kết với 1 haynhiều nhóm OHLà hợp chất mà phân tử gồm kim loạiliên kết với gốc axit.CTHHGọi nguyên tố trong oxit là A hoá trị n.CTHH là:- A2On nếu n lẻ- AOn/2 nếu n chẵnGọi gốc axit là B có hoá trị n. CTHH là: HnBGọi kim loại là M có hoá trị nCTHH là: M(OH)nGọi kim loại là M, gốc axit là BCTHH là: MxByTÊN GỌITên oxit = Tên nguyên tố + oxitLưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.Khi phi kim có nhiều hoá trị thì kèm tiếp đầu ngữ.- Axit không có oxi: Axit + tên phi kim+ hidric- Axit có ít oxi: Axit + tên phi kim + ơ(rơ)- Axit có nhiều oxi: Axit + tên phi kim+ ic (ric)Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxitLưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loạikhi kim loại có nhiều hoá trị.Tên muối = tên kim loại + tên gốc axitLưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.TCHH1. Tác dụng với nước- Oxit axit tác dụng với nước tạo thànhdd Axit- Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thànhdd Bazơ2. Oxax + dd Bazơ tạo thành muối vànước3. Oxbz + dd Axit tạo thành muối vànước4. Oxax + Oxbz tạo thành muối1. Làm quỳ tím → đỏ hồng2. Tác dụng với Bazơ → Muối và nước3. Tác dụng với oxit bazơ → muối vànước4. Tác dụng với kim loại → muối vàHidro5. Tác dụng với muối → muối mới vàaxit mới1. Tác dụng với axit → muối và nước2. dd Kiềm làm đổi màu chất chỉ thị- Làm quỳ tím → xanh- Làm dd phenolphtalein không màu→ hồng3. dd Kiềm tác dụng với oxax →muối và nước4. dd Kiềm + dd muối → Muối +Bazơ5. Bazơ không tan bị nhiệt phân →oxit + nước1. Tác dụng với axit → muối mới +axit mới2. dd muối + dd Kiềm → muối mới +bazơ mới3. dd muối + Kim loại → Muối mới+ kim loại mới4. dd muối + dd muối → 2 muối mới5. Một số muối bị nhiệt phânLưu ý - Oxit lưỡng tính có thể tác dụng với cảdd axit và dd kiềm- HNO3, H2SO4 đặc có các tính chấtriêng- Bazơ lưỡng tính có thể tác dụng vớicả dd axit và dd kiềm- Muối axit có thể phản ứng như 1axitTÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ+ dd Muối+ axit+ dd bazơ+ kim loạit0+ dd muốit0+ axit+ Oxax+ Oxit Bazơ+ Bazơ+ dd Muối+ KL+ Nước+ NướcOxit axitOXIT BAZƠMUỐI+NƯỚCaxit KIỀMMUỐI+ dd Axit+ dd BazơAxitMUỐI + H2OQUỲ TÍM → ĐỎMUỐI + H2MUỐI + AXITMUỐIBAZƠKIỀM K.TANQUỲ TÍM → XANHPHENOLPHALEIN K.MÀU → HỒNGMUỐI + H2Ooxit +h2OMUỐI + AXITMUỐI + BAZƠMUỐI + MUỐIMUỐI + KIMLOẠI CÁCSẢN PHẨMKHÁC NHAUTCHH CỦA OXIT TCHH CỦA AXITTCHH CỦA MUỐITCHH CỦA BAZƠLưu ý: Thường chỉ gặp 5 oxit bazơ tan được trong nước là Li2O, Na2O, K2O, CaO,BaO. Đây cũng là các oxit bazơ có thể tác dụng với oxit axit.Đối với bazơ, có các tính chất chung cho cả 2 loại nhưng có những tính chấtchỉ của Kiềm hoặc bazơ không tanMột số loại hợp chất có các tính chất hoá học riêng, trong này không đề cậptới, có thể xem phần đọc thêm hoặc các bài giới thiệu riêng trong sgk.MUỐI +BAZƠMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠCÁC PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC MINH HOẠ THƯỜNG GẶP4Al + 3O2 → 2Al2O3CuO + H2 0t→ Cu + H2OFe2O3 + 3CO 0t→ 2Fe + 3CO2S + O2 → SO2CaO + H2O → Ca(OH)2Cu(OH)2 0t→ CuO + H2OCaO + 2HCl → CaCl2 + H2OCaO + CO2 → CaCO3Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOHNaOH + HCl → NaCl + H2O2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2OBaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaClSO3 + H2O → H2SO4P2O5 + 3H2O → 2H3PO4P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2ON2O5 + Na2O → 2NaNO3BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl2HCl + Fe → FeCl2 + H22HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O2HCl + CaCO3 → CaCl2 + 2H2OPhân huỷ+ H2O+ dd Kiềm+ Oxbz+ Bazơ+ Axit+ Kim loại + dd Kiềm+ Axit+ Oxax+ dd Muốit0+ H2O+ Axit+ Oxi+ H2, CO+ OxiMUỐI + H2OOxit axitOXIT BAZƠBAZƠKIỀM K.TAN+ OxaxKIM LOẠI Phi kim + Oxbz+ dd MuốiAXITMẠNH YẾULưu ý:- Một số oxit kim loại như Al2O3,MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O …không bị H2, CO khử.- Các oxit kim loại khi ở trạng tháihoá trị cao là oxit axit như: CrO3,Mn2O7,…- Các phản ứng hoá học xảy ra phảituân theo các điều kiện của từngphản ứng.- Khi oxit axit tác dụng với dd Kiềmthì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ramuối axit hay muối trung hoà.VD: NaOH + CO2 → NaHCO32NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O- Khi tác dụng với H2SO4 đặc, kimloại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất,không giải phóng HidroVD: Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + H2OĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ `192021131415161718126789101112354KIM LOẠI + OXIPhi kim + oxiHỢP CHẤT + OXIoxitNHIỆT PHÂN MUỐINHIỆT PHÂN BAZƠKHÔNG TANBAZƠPhi kim + hidroOXIT AXIT + NƯỚCAXIT MẠNH + MUỐIKIỀM + DD MUỐIOXIT BAZƠ + NƯỚCĐIỆN PHÂN DD MUỐI(CÓ MÀNG NGĂN)Axit1.3Fe + 2O2 0t→ Fe3O42.4P + 5O2 0t→ 2P2O53.CH4 + O2 0t→ CO2 + 2H2O4.CaCO3 0t→ CaO + CO25.Cu(OH)2 0t→ CuO + H2O6.Cl2 + H2 askt→ 2HCl7.SO3 + H2O → H2SO48.BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl9.Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH10. CaO + H2O → Ca(OH)211. NaCl + 2H2O dpdd→ NaOH + Cl2↑ + H2↑AXIT + BAZƠOXIT BAZƠ + DD AXITOXIT AXIT + DD KIỀMOXIT AXIT + OXIT BAZƠDD MUỐI + DD MUỐIDD MUỐI + DD KIỀMMUỐI + DD AXITMUỐIKIM LOẠI + PHI KIM KIM LOẠI + DD AXITKIM LOẠI + DD MUỐI12. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O13. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O14. SO2 + 2NaOH →Na2SO3 + H2O15. CaO + CO2 → CaCO316. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl17. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO418. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O19. 2Fe + 3Cl2 0t→ 2FeCl320. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑21. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓TNH CHT HO HC CA KIM LOIDY HOT NG HO HC CA KIM LOI.K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au(Khi No May Aú Zỏp St Phi Hi Cỳc Bc Vng)í ngha:K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt+ O2: nhiệt độ thờng nhit cao Khú phn ng K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với nớc Không tác dụng với nớc ở nhiệt độ thờngK Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au PtTác dụng với các axit thông thờng giải phóng Hidro Không tác dụng.K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au PtKim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muốiK Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au PtH2, CO không khử đợc oxit khử đợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ caoChú ý:- Các kim loại đứng trớc Mg phản ứng với nớc ở nhiệt độ thờng tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.- Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nhng không giải phóng Hidro.SO SNH TNH CHT HO HC CA NHễM V ST* Ging:- u cú cỏc tớnh cht chung ca kim loi.- u khụng tỏc dng vi HNO3 v H2SO4 c ngui+ Axit+ O2+ Phi kim + DD MuiKIMLOIoxitMUIMUI + H2MUI + KL 1. 3Fe + 2O2 0t Fe3O42. 2Fe + 3Cl2 0t 2FeCl33. Fe + 2HCl FeCl2 + H24. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu* Khác:Tính chất Al (NTK = 27) Fe (NTK = 56)Tính chấtvật lý- Kim loại màu trắng, có ánh kim, nhẹ, dẫn điệnnhiệt tốt.- t0nc = 6600C- Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo.- Kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điệnnhiệt kém hơn Nhôm.- t0nc = 15390C- Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn.Tác dụng vớiphi kim2Al + 3Cl2 0t→ 2AlCl32Al + 3S 0t→ Al2S32Fe + 3Cl2 0t→ 2FeCl3Fe + S 0t→ FeSTác dụng vớiaxit2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Fe + 2HCl → FeCl2 + H2Tác dụng vớidd muối2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgTác dụng vớidd Kiềm2Al + 2NaOH + H2O → 2NaAlO2 + 3H2Không phản ứngHợp chất - Al2O3 có tính lưỡng tínhAl2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2OAl2O3+ 2NaOH→2NaAlO2 + H2O- Al(OH)3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lưỡngtính- FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đều là các oxit bazơ- Fe(OH)2 màu trắng xanh- Fe(OH)3 màu nâu đỏKết luận - Nhôm là kim loại lưỡng tính, có thể tác dụngvới cả dd Axit và dd Kiềm. Trong các phản ứnghoá học, Nhôm thể hiện hoá trị III- Sắt thể hiện 2 hoá trị: II, III+ Tác dụng với axit thông thường, với phi kimyếu, với dd muối: II+ Tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dd HNO3, vớiphi kim mạnh: IIIGANG VÀ THÉPGang ThépĐ/N - Gang là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 sốnguyên tố khác như Mn, Si, S… (%C=2÷5%)- Thép là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 sốnguyên tố khác (%C<2%)Sản xuấtC + O2 0t→ CO2CO2 + C 0t→ 2CO3CO + Fe2O3 0t→ 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 0t→ 3Fe + 4CO2CaO + SiO2 0t→ CaSiO32Fe + O2 0t→ 2FeOFeO + C 0t→ Fe + COFeO + Mn 0t→ Fe + MnO2FeO + Si 0t→ 2Fe + SiO2Tính chất Cứng, giòn… Cứng, đàn hồi…TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM.+ NaOH+ NaOH+ H2O+ Hidro+ Hidro+ O2PhiKim Oxit axitSẢN PHẨM KHÍHCl HCl + HClO NaCl +NaClO Níc Gia-ven+ Oxit KL+ O2Ba dạng thù hình của Cacbon + KOH, t0+ Kim loại + Kim loại MUỐI CLORUAClo OXIT KIM LOẠI HOẶC MUỐIKCl + KClO3 cacbon Kim cương: Là chất rắn trong suốt, cứng, không dẫn điện…Làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính…Than chì: Là chất rắn, mềm, có khả năng dẫn điệnLàm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì…Cacbon vô định hình: Là chất rắn, xốp, không có khảnăng dẫn điện, có ính hấp phụ.Làm nhiên liệu, chế tạo mặt nạ phòng độc…CO2 KIM LOẠI + CO2CÁC PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐÁNG NHỚ1.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl32.Fe + S 0t→ FeS3.H2O + Cl2 → HCl + HClO4.2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O5.4HCl + MnO2 0t→MnCl2 + Cl2 + 2H2O6. NaCl + 2H2O dpddmnx→2NaOH + Cl2 + H26.C + 2CuO 0t→ 2Cu + CO27.3CO + Fe2O3 0t→ 2Fe + 3CO28.NaOH + CO2 → NaHCO39. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2OHỢP CHẤT HỮU CƠHidro cacbon DẪN XUẤT CỦA RH HidrocabonnoAnkanCTTQCnH2n+2VD: CH4(Metan)Hidrocacbonkhông noAnkenCTTQ:CnH2nVD: C2H4(Etilen)Hidrocacbonkhông noAnkinCTTQ:CnH2n-2VD: C2H4(Axetilen)HidrocacbonthơmArenCTTQCnH2n-6VD: C6H6(Benzen)Dẫn xuấtchứaHalogenVD:C2H5ClC6H5BrDẫn xuấtchứa OxiVD:C2H5OHCH3COOHChất béoGluxit…Dẫn xuấtchứa NitơVD:ProteinPHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠHp cht Metan Etilen Axetilen BenzenCTPT. PTK CH4 = 16 C2H4 = 28 C2H2 = 26 C6H6 = 78Cụng thccu toCHHHHLiờn kt nCH HHCHLiờn kt ụi gm 1 liờn kt bn v 1 liờnkt kộm bnCHHCLiờn kt ba gm 1 liờn kt bn v 2liờn kt kộm bn3lk ụi v 3lk n xen k trong vũng6 cnh uTrng thỏiKhớ LngTớnh cht vtlýKhụng mu, khụng mựi, ớt tan trong nc, nh hn khụng khớ. Khụng mu, khụng tan trong nc,nh hn nc, ho tan nhiu cht,cTớnh cht hoỏhc- Ging nhauCú phn ng chỏy sinh ra CO2 v H2OCH4 + 2O2 CO2 + 2H2OC2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O- Khỏc nhau Ch tham gia phn ng thCH4 + Cl2 anhsangCH3Cl + HCl Cú phn ng cngC2H4 + Br2 C2H4Br2C2H4 + H2 0, ,Ni t P C2H6C2H4 + H2O C2H5OHCó phản ứng cộngC2H2 + Br2 C2H2Br2C2H2 + Br2 C2H2Br4Vừa có phản ứng thế và phản ứngcộng (khó)C6H6 + Br2 0,Fe tC6H5Br + HBrC6H6 + Cl2 asMTC6H6Cl6ng dụngLàm nhiên liệu, nguyên liệu trongđời sống và trong công nghiệpLàm nguyên liệu điều chế nhựa PE, rợuEtylic, Axit Axetic, kích thích quả chín.Làm nhiên liệu hàn xì, thắp sáng, lànguyên liệu sản xuất PVC, cao su Làm dung môi, diều chế thuốcnhuộm, dợc phẩm, thuốc BVTViu ch Cú trong khớ thiờn nhiờn, khớ nghnh, khớ bựn ao.Sp ch hoỏ du m, sinh ra khi qu chớnC2H5OH 02 4,H SO d t C2H4 + H2OCho t ốn + nc, sp ch hoỏ dumCaC2 + H2O C2H2 + Ca(OH)2Sn phm chng nha than ỏ.Nhn bit Khụg lm mt mu dd Br2Lm mt mu Clo ngoi asLm mt mu dung dch Brom Lm mt mu dung dch Brom nhiuhn EtilenKo lm mt mu dd BromKo tan trong ncRU ETYLIC AXIT AXETICCụng thcCTPT: C2H6OCTCT: CH3 CH2 OH chochhhhhCTPT: C2H4O2CTCT: CH3 CH2 COOH chochhhoTớnh cht vt lýL cht lng, khụng mu, d tan v tan nhiu trong nc.Sụi 78,30C, nh hn nc, ho tan c nhiu cht nh Iot, Benzen Sụi 1180C, cú v chua (dd Ace 2-5% lm gim n)Tớnh cht hoỏ hc. - Phn ng vi Na:2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 2CH3COOH + 2Na 2CH3COONa + H2[...]... số n và số e trong nguyên tử X b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X Bài 7 Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiêu hơn số hạt không mang điện là 10.Hãy xác định M là nguyên tố nào? Bài 8.Trong phản ứng hoá học cho biết: a) Hạt vi mô nào đợc bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra? b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không? c)Vì sao... a)Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi b)nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử magie 0,5 lần c) nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử natri là 17 đvc Hãy tính nguyên tử khối của X,Y ,Z tên nguyên tố ,kí hiệu hoá học của nguyên tốđó ? Bài 5 : Một hợp chất có PTK bằng 62 Trong phân tử oxi chiếm 25,8% theo khối lợng , còn lại là nguên tố natri Hãy cho biết số nguyên tử của mỗi nguỷên tố có trong phân tử hợp chất... đợc bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra? b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không? c)Vì sao có sự biến đổi phân tử này thành phân tử khác? Vì sao có sự biến đổi chất này thành chất khác trong phản ứng hóa học? CHUYấN 2 CHT V S BIN I CHT A/Kin thc cn nh 1/.Hin tng vt lớ l s biộn i hỡnh dng hay trng thỏi ca cht 2/.Hin tng hoỏ hc: l s bin i cht ny thnh cht khỏc 3/ n cht: l nhng cht c to nờn t mt nguyờn... dng iu ch Nhn bit Cú trong qu chớn (nho), ht ny mm; iu ch t tinh bt Phn ng trỏng gng Cú trong mớa, c ci ng Cú phn ng trỏng gng khi un núng trong dd axit (C6H10O5)n + nH2O o ddaxit , t nC6H12O6 Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh Tinh bt l thc n cho ngi v ng vt, l nguyờn liu sn xut ng Glucoz, ru Etylic Xenluloz dựng sn xut giy, vi, g v vt liu xõy dng Tinh bt cú nhiu trong c, qu, ht Xenluloz cú . natri } 5/Mt n v cacbon ( vC) = 1/12khi lg ca mt nguờn t C mC= 19, 9206.10-27kg 1vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg.6/Nguyờn t khi l khi lng. phảnứng.Đáp số: 89, 28%Bài 6:Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ 1tấn quặng boxit có chứa 95 % nhômoxit, biết hiệu suất phản ứng là 98 %.Đáp số: 493 kgBài 7:Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG HOÁ TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9 môn hóa học, HỆ THỐNG HOÁ TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9 môn hóa học, HỆ THỐNG HOÁ TOÀN BỘ KIẾN THỨC LỚP 8-9 môn hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay