Nghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên

14 525 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 20:27

Khảo sát phổ Raman tăng cường bề mặt trên các hạt nano kim loại quý Vũ Thị Khánh Thu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60.44.11 Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Bình Năm bảo vệ: 2011 Abstract. Tổng quan về tán xạ raman tăng cường bề mặt. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp ăn mòn laser; phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM); hệ thu phổ tán xạ Raman (nguồn kích thích, hệ thu phổ tán xạ Raman LABRAM-1B; hóa chất dùng trong nghiên cứu SERS). Tìm hiểu các phương pháp chế tạo cấu trúc nano kim loại trong nghiên cứu khảo sát SERS. Đưa ra kết quả thực nghiệm: chế tạo các hạt nano vàng, bạc, đồng platin bằng phương pháp ăn mòn laser trong ethanol; phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt của R6G hấp thụ trên các hạt nano kim loại. Keywords. Quang học; Vật lý; Hạt nano Content. Luận văn tìm hiểu phương pháp quang phổ học Raman tăng cường bề mặt (SERS), lý thuyết, thực nghiệm ứng dụng của phương pháp này cũng nh ư chế tăng cường bề mặt từ những hạt nano kim loại quý. Tán xạ Raman là hiện tượng bức xạ điện từ tương tác với các phân tử vật chất. Hiện tượng tán xạ ánh sáng thể xảy ra trong sự tương tác của ánh sáng với từng phần tử riêng biệt. Từ đầu thế kỷ 20 nhiều nhà vật lý đã tiên đoán rằng bức xạ bị tán xạ bởi phân tử không chỉ chứa photon với tần số ánh sáng tới mà còn gồm photon với tần số bị thay đổi. sự tiên đoán này đã được khẳng định vào 1928 với thí nghiệm tán xạ ánh sáng trên chất lỏng Benzen do Chandresekhara Venkata Raman (Ấn Độ) thực hiện. Raman đã được giải Nobel từ đó hiện tượng tán xạ này được mang tên tán xạ Raman. Những vạch tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng tới (i < 0) gọi là vạch tán xạ Stokes, Những vạch tần số lớn hơn tần số ánh sáng tới (i > 0) gọi là vạch tán xạ đối Stokes. Dịch chuyển tần số của các vạch này so với vạch Rayleigh  =0-i là đặc trưng cho mỗi vật chất không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng tới. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thể làm tăng cường tương tác giữa ánh sáng vật chất bằng cách khai thác các dao động tập thể của các electron mặt gọi là plasmon mặt. Các trường ánh sáng được tăng cường khi chúng cộng hưởng với những plasmon này, dẫn tới nhiều hiệu ứng tăng cường bề mặt, đặc biệt là SERS. Trong các cấu trúc kim loại, các tính chất quang học chủ yếu là do các electron dẫn của kim loại. Sự kích thích điện từ làm cho những electron này dao động tập thể, tạo lên một hệ dao động được gọi là plasmon trong không gian của cấu trúc kim loại đó. Như vậy plasmon là những dao động của mật độ điện tử tự do trong kim loại. Plasmon bề mặt định xứ là các dao động plasmon bị giam cầm trong cả 3 chiều không gian, ví dụ trong trường hợp các hạt nano kim loại, mode dao động. Kim loại nhiều điện tử tự do, các điện tử tự do này sẽ dao động dưới tác dụng của điện từ trường bên ngoài như ánh sáng. Thông thường các dao động bị dập tắt nhanh chóng bởi các sai hỏng mạng hay bởi chính các nút mạng tinh thể trong kim loại. Nhưng khi kích thước của kim loại nhỏ hơn quãng đường tự do trung bình thì hiện tượng dập tắt không còn nữa mà điện tử sẽ dao động cảm ứng với ánh sáng kích thích. Do vậy, tính chất quang của hạt nano được được do sự dao động tập thể của các điện tử dẫn đến từ quá trình tương tác với bức xạ sóng điện từ. Các điện tử sẽ phân bố lại trong hạt nano làm cho hạt nano bị phân cực điện tạo thành một lưỡng cực điện, từ đó xuất hiện một tần số cộng hưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng các yếu tố về hình dáng, độ lớn của hạt nano và môi trường xung quanh là các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất. Khi tần số của ánh sáng kích thích bằng với tần số riêng của dao động mật độ điện tử sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt định xứ. Sự kích thích của LSP bằng điện trường ánh sáng bước sóng tới ứng với cộng hưởng sẽ dẫn đến tán xạ ánh sáng mạnh, xuất hiện dải hấp thụ plasmon bề mặt mạnh tăng cường trường điện từ cục bộ. Tần số cường độ trong dải hấp thụ plasmon bề mặt đặc trưng cho loại vật liệu, rất nhạy với kích thước, phân bố kích thước dạng của cấu trúc nano cũng như là với môi trường bao quanh. Tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) là một phương pháp làm tăng cường độ tín hiệu Raman lên nhiều lần. Đó là kết quả của sự tăng cường trong tán xạ Raman do phân tử hấp thụ trên bề mặt thô nhám của kim loại. Từ khi tán xạ Raman tăng cường bề mặt được nghiên cứu, các kết quả cho thấy hiệu quả của SERS về cả lý thuyết thực nghiệm trong nhiều lĩnh vực bao gồm điện hóa học, vật lí, khoa học vật liệu, khoa học bề mặt, công nghệ nano khoa học sự sống. Cơ chế tăng cường điện từ Như chúng ta đã biết, plasmon bề mặt thể lan truyền, ví dụ trên bề mặt của một cách tử, hoặc định vị, ví dụ trên bề mặt của một hạt hình cầu. Sự kích thích plasmon bề mặt bằng ánh sáng đòi hỏi bề mặt nhám hoặc cong. Trường điện từ của ánh sáng tại bề mặt thể bị tăng cường mạnh dưới điều kiện của kích thích plasmon, sự khuếch đại cả trường laser tới trường tán xạ Raman thông qua tương tác của chúng với bề mặt tạo thành chế SERS điện từ. Đối với một hệ kim loại, cường độ SERS sẽ phụ thuộc đầu tiên vào kích thước của cấu trúc nano - nguyên nhân gây ra sự tăng cường của nó. Nó sẽ được tối ưu khi kích thước này nhỏ so với bước sóng ánh sáng tới nhưng không nhỏ hơn nhiều quãng đường tự do trung bình của các điện tử dẫn. Đối với các kim loại dùng trong đúc tiền thì dải tối ưu là từ 10 - 100 nm. Việc tính toán hệ số tăng cường SERS bằng các phép tính toán điện động lực cho kết quả rất khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc hạt được sử dụng nhưng hầu hết các tinh toán tìm ra rằng hệ số tăng cường khoảng 106 - 108. Người ta cũng tìm thấy rằng giá trị này chiếm hầu hết hệ số tăng cường quan sát được trong hiệu ứng SERS thông thường (106-108), đây là một trong những lý do giải thích tại sao người ta thường giả định rằng sự đóng góp của tăng cường hóa học là rất nhỏ (khoảng 102). Cơ chế tăng cường hóa học Một số những bằng chứng cho thấy một chế tăng cường thứ hai hoạt động độc lập với chế điện từ. Đối với các hệ, xảy ra cả hai chế đồng thời hiệu ứng được nhân lên. Tăng cường điện từ thể là một khuếch đại không chọn lọc đối với tán xạ Raman bởi tất cả các phân tử hấp thụ trên bề mặt một hạt, ví dụ, cùng một điều kiện thực nghiệm, tỉ số cường độ SERS của các phân tử CO N2 khác nhau 200 lần. Nếu chỉ dùng chế tăng cường điện từ thì rất khó giải thích kết quả này. Sự phân cực của các phân tử gần như giống nhau, thậm chí sự khác biệt nhất về bán kính theo hướng hấp thụ cũng không thể tạo nên sự chênh lệch lớn đến vậy. Lý do thứ hai để nghĩ tới chế hóa học đó là từ sự phụ thuộc thế điện hóa. Nếu điện thế điều hưởng tần số laser cố định hoặc tần số laser điều hưởng với thế cố định, thì sẽ quan sát được vùng cộng hưởng mở rộng. Những quan sát thu được thể giải thích bằng chế cộng hưởng Raman trong đó với (a) trạng thái điện của chất nền bị dịch chuyển mở rộng ra do tương tác với bề mặt hoặc với (b) trạng thái điện mới phát sinh từ sự hấp phụ đóng vai trò như trạng thái cộng hưởng trung gian trong tán xạ Raman. Rõ ràng giả thiết sau là phù hợp hơn. Không gì lạ khi mà orbital phân tử bị chiếm mức cao nhất (HOMO - the highest occupied molecular orbital) orbital phân tử không bị chiếm mức thấp nhất (LUMO) của chất nền xu hướng đối xứng về mặt năng lượng tương ứng với mức Fermi của kim loại. Trong trường hợp này sự kích thích dịch chuyển điện tích thể xảy ra tại mức bán năng lượng của trạng thái kích thích tương tác nội phân tử của chất nền. Các phân tử thông thường được nghiên cứu trong SERS thuộc loại trạng thái kích thích điện từ nằm thấp nhất gần vùng tử ngoại nên sự di chuyển điện tích kích thích của mô hình này trong vùng phổ khả kiến. Ứng dụng của SERS Từ khi ra đời, SERS đã được sử dụng để khám phá nhiều vấn đề rộng lớn trong khoa học, đặc biệt là trong các nghiên cứu cấu trúc bề mặt. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng việc áp dụng SERS tại chỗ sẽ giúp thu được những thông tin mức độ phân tử về sự phá vỡ hình thành liên kết trong phản ứng, quan sát phản ứng tức thời trên bề mặt và cuối cùng, phân biệt các sản phẩm của phản ứng. Cấu trúc rất nhỏ mặt phân cách với những phân tử nước là vấn đề quan trọng trong việc tìm hiểu bề mặt điện cực trong điện hóa học cũng như khoa học bề mặt. Tuy nhiên, tương tác giữa các phân tử nước các ion của chất điện phân cũng như với bề mặt điện cực là rất phức tạp. Các nhà khoa học đã lạc quan rằng SERS sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu trong nghiên cứu cấu trúc bề mặt các quá trình bề mặt khác nhau bao gồm mặt phân cách giữa các phân tử nước không sự gây nhiễu của toàn bộ khối nước. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm cách làm tăng cường cường độ của tán xạ Raman nhờ sự kết hợp giữa quang phổ Raman với kính hiển vi quét đầu dò như kính hiển vi nguyên tử lực (AFM) hoặc STM. Những yếu tố được quan tâm gồm việc chiếu sáng chỗ đầu dò AFM hoặc STM trong vùng lân cận của 1 đế. Một đầu dò được điều khiển trực tiếp hoặc qua máy tính. Việc chiếu sáng được thực hiện nhờ một tia laser, plasmon bề mặt định xứ được kích thích chỗ hở giữa đầu dò đế, đã tạo ra một lượng lớn sự tăng cường địa phương của trường điện từ so với bcs xạ tới. Bằng cách này, phổ Raman phương pháp đầu dò quét được kết hợp với nhau. Phương pháp mới này được gọi là Quang phổ học Raman tăng cường trên mũi nhọn (Tip Enhanced Raman Spectroscopy - TERS). TERS được dùng để nghiên cứu phản ứng bề mặt trên đơn tinh thể các bề mặt nhẵn, vì sự thô ráp bề mặt của một đế không thể hiện được trong trường hợp này. Một số sơ đồ đo phổ SERS Tương tự các sơ đồ đo phổ Raman, thiết bị đo phổ Raman tăng cường bề mặt bao gồm: laser, máy quang phổ, các thiết bị quang học detector:  Laser: Sử dụng cả hai chế độ liên tục xung. Bước sóng thường sử dụng: 488 nm, 514.5 nm, 532 nm, 785nm, 1064 nm  Optics: Filter được dùng để loại các photon tán xạ Rayleigh,  Máy quang phổ, kính hiển vi đồng tiêu.  Detector: thường là CCD  Mẫu được tạo để đo SERS Điều đặc biệt đó là do tín hiệu được tăng cường hơn nên trong một số trường hợp người ta thể đơn giản hóa sơ đồ so với tán xạ Raman thông thường. Thực nghiệm Phương pháp ăn mòn laser là một quá trình tạo ra các hạt kích thước nano từ khối vật liệu rắn (hoặc đôi khi dạng lỏng) khi chiếu lên bề mặt của nó một tia laser. Một điểm đặc biệt của ánh sáng laser là nó thể tập trung năng lượng với cường độ rất cao trên một vùng giới hạn của vật liệu. Khi ánh sáng laser chiếu tới vật liệu, do cường độ laser lớn sẽ gây bùng nổ dẫn đến sự phát tán hỗn hợp của nguyên tử, các phân tử và ion hoặc các giọt vật chất từ bề mặt của vật liệu. Các hạt vật chất kết tụ sẽ giữ được kích thước nanno nếu môi trường xung quanh khả năng bảo vệ bề mặt làm ngăn chặn quá trình kết tụ. Phương pháp ăn mòn laser khá hữu hiệu để tạo ra các hạt nano của vật liệu bán dẫn kim loại. So với các phương pháp khác, phương pháp ăn mòn laser là một phương pháp khá đơn giản, các hạt nano chế tạo không bị nhiễm bẩn bởi chất khử, khả năng ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các kỹ thuật bề mặt lĩnh vực y sinh. Trong các thí nghiệm tạo lớp keo kim loại, tất cả các cấu trúc kim loại được chế tạo trên đế một cách ngẫu nhiên. Các giọt keo kim loại được đặc nhỏ trên đế bằng pipet. Đầu tiên, chúng tôi nhỏ một giọt keo hạt nano kim loại lên đế sấy khô. Kết quả khi giọt nhỏ trên đế tạo ra một vết dạng tròn trong đó mật độ lớn nhất của các hạt keo nằm phía ngoài biên của vết, còn trung tâm vết mật độ hạt thấp hơn. Sau khi làm khô, quá trình nhỏ được lặp lại đến khi được độ dày hạt mong muốn Sau đó chất cần đo phổ Raman được nhỏ phủ lên đế được làm khô. Với phương pháp này, mẫu thể tạo ra một cách nhanh chóng, đơn giản, tuy nhiên cấu trúc các hạt nano hấp thụ trên đế hoàn toàn ngẫu nhiên, do đó hiệu ứng tán xạ Raman cũng sẽ là ngẫu nhiên, việc chọn điểm đo thích hợp sẽ cho kết quả mong muốn. Để nghiên cứu phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt, chúng tôi chọn chất phân tích là Rhodamine 6G. Rhodamine 6G là một hợp chất hóa học công thức phân tử C28H31N2O3Cl, còn được gọi là thuốc nhuộm hay chất màu. Nó thường được dùng như một chất nhuộm trong nước để đánh dấu tốc độ hướng của dòng chảy. R6G phát quang khá mạnh, thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghệ sinh học như kính hiển vi huỳnh quang, ngoài ra nó cũng được ứng dụng rộng rãi trong các laser màu. Kết quả thực nghiệm Chúng tôi tiến hành nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại vàng, bạc, đồng platin trong ethanol bằng phương pháp ăn mòn laser với các điều kiện như nhau: thời gian ăn mòn 20 phút công suất trung bình 500 Mw. Sau khi chế tạo, các mẫu được đem đi đo phổ UV – VIS tại Trung tâm Khoa học Vật liệu - Đại học Khoa học Tự nhiên. Để quan sát hình dạng của các hạt nano, chúng tôi tiến hành đo kích thước hạt bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Ảnh TEM của tất cả các mẫu đã chế tạo được đo bằng máy JEM 1010 – JEOL tại Viện vệ sinh dịch tễ. Từ kết quả phổ hấp thụ ta thấy đỉnh hấp thụ của các hạt nano vàng, bạc, đồng platin lần lượt tương ứng với bước sóng 525 nm, 400 nm, 582 nm 230nm. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về cộng hưởng plasmon của các hạt nano nói trên. Kết quả chụp ảnh TEM đo đạc phân bố kích thước hạt nano vàng chế tạo trong ethanol cho thấy đường kính trung bình của hạt là 13 nm. Với các hạt nano bạc, đồng platin, kích thước trung bình được tính toán là 15 nm, 12 nm 10 nm. Hình dạng các hạt nano kim loại tương đối xác định giữa các hạt sự lập tương đối. Như vậy, chúng tôi đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, đồng platin trong ethanol để sử dụng cho mục đích nghiên cứu SERS. Để khảo sát phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) của R6G hấp thụ trên cấu trúc hạt nano kim loại đã chế tạo, trước hết, chúng tôi thu phổ tán xạ Raman của Rhodamine 6G trong trường hợp không được hấp thụ trên các hạt nano vàng. Kết quả cho thấy cường độ phổ Raman của Rhodamine 6G trên đế thủy tinh không các hạt nano vàng rất yếu. Phổ tán xạ Raman của Rhodamine 6G trên cấu trúc hạt nano vàng (phổ SERS) cũng được đo. Chúng ta thấy sự tăng cường độ phổ rất rõ ràng đối với mẫu R6G được hấp thụ trên cấu trúc hạt nano vàng. Điều này chứng minh những thành công bước đầu của chúng tôi trong việc phát triển một phương pháp hiệu quả trong việc đo tán xạ Raman, vốn gặp nhiều khó khăn trước đây. Trên sở ứng dụng thành công các hạt nano vàng cho các phép đo SERS, chúng tôi tiếp tục tiến hành đo phổ tán xạ Raman của Rohdamine 6G hấp thụ trên các hạt nano bạc. Kết quả chỉ ra trên hình vẽ cho thây một sự tăng cường mạnh trong phổ Raman của R6G. Như vậy, các hạt nano bạc đã chế tạo phù hợp tốt với yêu cầu tăng cường tín hiệu phổ trong SERS. Trường hợp đo phổ SERS của R6G hấp thụ trên các đế đồng platin, các đỉnh phổ tương đối rõ ràng, tuy nhiên cường độ tín hiệu phổ yếu hơn so với trong trường hợp chất phân tích hấp thụ trên các hạt nano vàng bạc. Tuy nhiên, đây sự sai khác nhỏ giữa các dịch chuyển SERS so với các dịch chuyển Raman thông thường, điều này được giải thích do sự tương tác giữa các hạt nano kim loại với các phân tử R6G. Trong trường hợp các hạt nano vàng, điều này được đưa ra trong bảng 3.1. Dịch chuyển Raman thông thường của R6G (cm-1) Dịch chuyển SERS của R6G (cm-1) 1 620m (CCC)ip 612 2 778m 1009m (CH)op 774 1012 3 1198s (CH)ip 1185 4 1329s (CC)+ (CN) 1310 5 1360s (CC)+ (CN) 1358 6 1515s 1556s (CC) 1510 7 1651s (CC) 1645 Như vậy, chúng tôi đã thu thành công phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt của R6G trên các đế thủy tinh các cấu trúc nano kim loại vàng, bạc, đồng platin. Để khảo sát độ bền của các lớp cấu trúc hạt nano kim loại, chúng tôi lựa chọn mẫu hạt nano vàng để nghiên cứu. Đế thủy tinh hạt nano vàng được nhỏ chất phân tích R6G sau đó được bảo quản sạch. Sau 3 tháng, mẫu được đo phổ Raman. So sánh giữa phổ Raman của R6G hấp thụ trên các hạt nano vàng ngay sau khi chế tạo sau khi chế tạo 3 tháng ta thấy cường độ phổ tán xạ của mẫu sau khi chế tạo 3 tháng yếu hơn tuy nhiên sự thay đổi tương đối nhỏ. Đặc biệt, dạng đồ thị không thay đổi, chứng tỏ mẫu khá ổn định trong thời gian khảo sát. Sau khi hoàn thành bản Luận văn với đề tài: “Nghiên cứu Phương pháp quang phổ học Raman tăng cường bề mặt” tại bộ môn Quang lượng tử - Khoa Vật lý - Trường đại học Khoa học Tự nhiên, chúng tôi đã thu được một số kết quả như sau: 1- Tìm hiểu chế tăng cường hiệu ứng Raman trên cấu trúc nano kim loại 2- Tìm hiểu phương pháp quang phổ học Raman tăng cường bề mặt (SERS), lý thuyết , thực nghiệm ứng dụng của phương pháp này 3- Nghiên cứu, chế tạo thành công các hạt nano kim loại: vàng, bạc, đồng platin trong ethanol bằng phương pháp ăn mòn laser với mục đích dùng cho nghiên cứu quang phổ học Raman tăng cường bề mặt. 4- Chế tạo thành công lớp hạt nano kim loại trên đế thủy tinh cho hiệu ứng tăng cường tín hiệu Raman 5- Tiến hành khảo sát phổ Raman tăng cường bề mặt của Rhodamine 6G.trên các cấu trúc nano kim loại Au, Ag, Cu Pt. So sánh sự tăng cường tín hiệu phổ giữa các mẫu chế tạo từ những loại hạt khác nhau. Từ đó những sở thực nghiệm quan trọng cho những ứng dụng thực tế sau này. Với kết quả bước đầu này, chúng tôi hy vọng sẽ mở ra triển vọng trong việc nghiên cứu ứng dụng quang phổ học Raman tăng cường bề mặt Việt Nam. References. A - Tài liệu tham khảo tiếng Việt: 1. Phạm Văn Bền (2006), Quang phổ phân tử hai nguyên tử, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Nguyễn Huy Bình (2005), Nghiên cứu xây dựng một hệ thu phổ Raman trên sở kỹ thuật lock - in, Luận văn thạc sỹ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. Nguyễn Thế Bình (2007), Quang học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Trần Tứ Hiếu (2003), Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-VIS, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 5. Đinh Văn Hoàng - Trịnh Đình Chiến (2000), Vật Lý laser ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà nội. 6. Đỗ Thị Lý (2009), Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại, Luận văn thạc sỹ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. B - Tài liệu tham khảo tiếng Anh: 7. Alan Campion and Patanjali Kambhampati (1998), “Surface - enhanced Raman scattering”, Chemical Society Reviews, 27, pp. 241- 250. 8. Alia Sabur, Mickael Havel and Yury Gogotsi (2007) “SERS intensity optimization by controlling the size and shape of faceted gold nanoparticles”, J.raman Spectrosc.2008;39;61-67 9. A. Murray, Ed. Chang R.K, and Furtak T.E. (1982), “Molecule-silver separation distance” Plenum Press, New York, NY, pp. 203-221. 10. A. Otto, I Mrozek, H Grabhorn and W Akemann (1992) “Surface - enhanced Raman scattering”, J.Phys. Condens. Matter 4(1992) 1143 – 1212. 11. A. Rupérez and J.J. Laserna (1996), “Surface-enhanced Raman spectroscopy,” Modern Techniques in Raman Spectroscopy, Ed. J. J. Laserna, John Wiley and Sons Publishers, West Sussex, England, pp. 227-264. 12. C.G. Blatchford, J.R. Campbell, and J.A. Creighton (1982), “Plasma resonance - enhanced Raman scattering by adsorbates on gold colloids: the effects of aggregation,” Surface Science 120, pp. 435-455. . trưng cho mỗi vật chất và không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng tới. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có thể làm tăng. dải hấp thụ plasmon bề mặt mạnh và tăng cường trường điện từ cục bộ. Tần số và cường độ trong dải hấp thụ plasmon bề mặt đặc trưng cho loại vật liệu, và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, Nghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, Nghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay