Nghiên cứu mạng không dây zigbee và ứng dụng kết nối thiêt bị

111 3,137 22

windy Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,534 tài liệu

  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 10:34

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Nghiên cứu mạng không dây zigbee và ứng dụng kết nối thiêt bị . 75m. 2. Nhiệm vụ luận văn Nghiên cứu các mô hình, giao thức chuẩn kết nối không dây Zigbee IEEE 802.15.4 và ứng dụng kết nối thiết bị. 3. Bố cục luận văn. liên kết mạng Hiện nay Zigbee và tổ chức chuẩn IEEE đã đưa ra một số cấu trúc liên kết mạng cho công nghệ Zigbee. Các node mạng trong một mạng Zigbee
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mạng không dây zigbee và ứng dụng kết nối thiêt bị, Nghiên cứu mạng không dây zigbee và ứng dụng kết nối thiêt bị, Nghiên cứu mạng không dây zigbee và ứng dụng kết nối thiêt bị, Khái niệm mạng WPAN Wireless Personal Area Network Sự phát triển của mạng WPAN, Khái niệm Đặc điểm, Mơ hình điều chế tín hiệu của tầng vật lý, Các thông số kỹ thuật trọng tầng vật lý của IEEE 802.15.4 Định dạng khung tin PPDU, Cấu trúc siêu khung, Thuật tốn tránh xung đột đa truy cập sử dụng cảm biến sóng mang CSMA-CA, Các mơ hình truyền dữ liệu, Phát thông tin báo hiệu beacon Quản lý và phân phối khe thời gian đảm bảo GTS, Dịch vụ bảo mật, Phân loại các chuẩn mạng WPAN Mơ hình giao thức của ZigBeeIEEE805.4 Tầng ứng dụng của ZigBeeIEEE 802.15.4, Thuật toán định tuyến theo yêu cầu AODV Ad hoc On Demand Distance Vector, Thuật tốn hình cây đơn nhánh, Thuật tốn hình cây đa nhánh, Giới thiệu Ứng dụng Thành phần của bộ trình diễn Picdem Z Tổng quan về bộ trình diễn Picdem Z, Board mạch chủ Picdem Z, Lắp ráp các phần cho PICDEM Z Cài đặt các tập tin phần mềm PICDEM Z, Card RF Picdem Z Đĩa phần mềm Picdem Z Giới thiệu Yêu cầu của máy chủ Việc thực thi ứng dụng demo được lập trình sẵn, Thay đổi giá trị ID Node, Thay đổi cấu hình Association và Binding, Giải phóng Entire Neighbor và Binding Table Giải phóng Individual Association và Blinding Entry, Giới thiệu Kiểm tra hiệu suất RF, Lập trình ứng dụng Phục hồi Demo Firmware, Sửa đổi cấu hình phần cứng Phát triển ứng dụng Giới thiệu Tổng quan về trình phân tích ZENA™, Xác định thơng tin thiết bị giao thức Zigbee Xác định thơng tin thu phát sóng Xác định hiện trạng và thơng tin đểm cuối, Xác định thông tin bảo mật Xác định thông tin tầng ZDO và APS, Xác định thông tin tầng NWK và MAC Xác định thông tin PIC MCU, Giám sát thời gian thực Real-Time

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay