Tài liệu Biếng ăn ở trẻ em docx

6 449 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 19:20

. Biếng ăn ở trẻ em Biếng ăn hay mất ngon miệng, hay trẻ từ chối ăn xảy ra khi cơ chế điều hoà sự ngon miệng của cơ thể trẻ bị trục trặc ở một. biếng ăn sẽ tăng lên sau khi ngưng thuốc. 6. Biếng ăn "của cha mẹ" (cha mẹ cho rằng trẻ " ;biếng ăn& quot; trong khi trẻ vẫn tăng trưởng tốt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biếng ăn ở trẻ em docx, Tài liệu Biếng ăn ở trẻ em docx, Tài liệu Biếng ăn ở trẻ em docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn