Tài liệu Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5 doc

7 351 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 15:20

Chương 5: IC 74573IC 74573 cũng là một bộ chốt dữ liệu 8 bit giống như IC 74373. Nó cũng có hai chân điều khiển việc chốt xuất dữ liệu, mức logic cho phép của các chân điều khiển này cũng giống như ở IC 74373. Ngoài ra, IC 74573 còn có chức năng các chân, bảng trạng thái, nguyên lý hoạt động đều giống với IC 74373, chỉ có sơ đồ chân là khác.Việc thiết kế các IC như vậy nhằm đáp ứng được các nhu cầu rất đa dạng của người tiêu dùng, giúp việc sử dụng các IC được linh hoạt hơn trong nhiều ứng dụng khác nhau.IC 74573 có sơ đồ chân như sau:SƠ ĐỒ CHÂN IC 74573VII. IC 74241:* Giới thiệu về IC 74241:IC 74241 gồm 8 bộ đệm/thúc dữ liệu ở bên trong với ngõ ra 3 trạng thái. Các đường này được chia làm hai nhóm, mỗi nhóm có một chân điều khiển riêng. Hai nhóm này làm việc độc lập với nhau, các chân điều khiển cũng không gây ảnh hưởng gì đến nhau. Nói rõ hơn là khi một nhóm có chân điều khiển đang ở trạng thái cho phép truyền dữ liệu, nhóm còn lại có chân điều khiển ở trạng thái cấm (không cho phép truyền dữ liệu) thì chỉ 16123456781514131211910VCCGNDOE\D2D1O1O2O3D3O8D8D7O7O6D6D57457320191718D4O4O5LEcó nhóm thứ hai là không được phép truyền dữ liệu, còn nhóm thứ nhất được phép truyền tự do.Hai chân điều khiển này có trạng thái logic lúc cho phép đảo nhau nên khi hai chân có cùng trạng thái logic thì chỉ có duy nhất một nhóm là được phép truyền dữ liệu, nhóm còn lại sẽ có ngõ ra tổng trở cao.IC 74241 có sơ đồ chân như sau:SƠ ĐỒ CHÂN IC 74241Chức năng các chân:VCC, GND: đây là hai chân cấp nguồn cho IC. VCC nối đến +5V, GND nối với mass (0V). Do là IC số thuộc họ TTL nên nguồn cung cấp cần phải có độ ổn đònh tốt thì IC mới làm việc tốt được (VCC  5%).1G: chân điều khiển của nhóm 1. Như đã giới thiệu ở trên thì IC này được chia làm hai nhóm, đây là một nhóm của nó. Chân này sẽ cho phép các phần tử trong nhóm của nó (nhóm 1) được phép hay không được phép truyền dữ liệu. Nó tác động ở mức logic thấp, có nghóa là khi chân này ở mức logic thấp thì dữ liệu mới được phép truyền qua, ngược lại khi nó ở mức logic cao thì dữ liệu không được phép truyền qua ngõ ra sẽ ở trạng thái tổng trở cao.16123456781514131211910VCCGND2Y41A11Y11Y21Y31A21Y42Y11A42A22A12Y21A374241201917182Y32A42A32G1G2G: chân điều khiển của nhóm 2. Cũng tương tự như chân 1G, chân này điều khiển việc truyền dữ liệu của các phần tử thuộc nhóm 2. Mức logic cho phép truyền dữ liệu của chân này khác với chân trên, nó tác động ở mức logic cao: dữ liệu chỉ được phép truyền qua khi nó ở mức logic cao, ngõ ra sẽ ở trạng thái tổng trở cao khi nó ở mức logic thấp.1A1– 1A4: các ngõ vào của nhóm 1.2A1– 2A4: các ngõ vào của nhóm 2.1Y1– 1Y4: các ngõ ra của nhóm 1.2Y1– 2Y4: các ngõ ra của nhóm 2.IC 74241 có sơ đồ nội bộ như sau:Bảng các trạng thái hoạt động của IC 74241:INPUTS INPUTS1G DOUTPUTS2G DOUTPUTSLLLHLHHHLHLHSƠ ĐỒ MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG BÊN TRONG CỦA IC 742412G1A11A21A31G1A42A12A22A32A41Y12Y11Y22Y21Y32Y31Y42Y4H X Z L X ZH: HIGH Voltage Level.L: LOW Voltage Level.X: Immaterial.Z: HIGH Impedence.* Nguyên tắc hoạt động của IC 74241:Dựa vào bảng các trạng thái hoạt động của IC ta nhận thấy trạng thái hoạt động của nó được chia làm hai nhóm riêng biệt, mỗi nhóm được điều khiển bởi một chân điều khiển của riêng nó.Do hai chân điều khiển có trạng thái logic khi cho phép là đảo nhau nên ở đây chỉ xét nguyên tắc hoạt động của một nhóm, cách hoạt động của nhóm còn lại cũng được giải thích tương tự.Xét nguyên tắc hoạt động của nhóm 1, nhóm này được điều khiển bởi chân 1G. Chân điều khiển của nhóm này tác động ở mức logic thấp, nghóa là dữ liệu chỉ được phép truyền qua khi nó đang ở mức logic thấp. Khi chân điều khiển ở mức logic cao thì nó sẽ làm cho cả 4 ngõ ra của nhóm 1 ở trạng thái tổng trở cao, bất chấp trạng thái logic ở các ngõ vào.VIII. IC 7404:7404 là loại IC cổng thuộc họ TTL, bên trong nó gồm 6 cổng đảo.Khi số lượng cổng được sử dụng ít hơn 6 thì ở các cổng không sử dụng ta nên nối nó lên +VCC hay nối xuống mass qua một điện trở khoảng vài trăm  đến 1K để các cổng không sử dụng này không gây nhiễu đến quá trình làm việc của các cổng khác.IC 7404 cần nguồn nuôi chuẩn 5V ( 10%).IC 7404 có sơ đồ chân như sau:SƠ ĐỒ CHÂN IC 7404Để việc sử dụng IC được tốt hơn thì ta nên xem bảng các thông số của IC 7404 do nhà sản xuất cung cấp.KÝ HIỆUTHẤP NHẤTĐIỂN HÌNHCAO NHẤTĐƠN VỊ ĐOVCC4.5 5.0 5.5 VTA0 25 70oCIOH-1.0 mAIOL20 mAGiải thích các chữ viết tắt ở bảng trênVCC: nguồn cung cấp cho IC.1234567814131211910VCCGND7404TA: giới hạn nhiệt độ của môi trường làm việc cho IC (IC còn hoạt động được khi nhiệt độ môi trường làm việc còn trong giới hạn cho phép, cụ thể là từ 0oC – 70oC).IOH: dòng ngõ ra của IC khi ngõ ra ở mức logic cao. Khi ngõ ra của IC ở mức logic cao thì có dòng điện từ IC đổ ra để cung cấp cho tải, dòng này có giá trò thấp.IOL: dòng ngõ ra của IC khi ngõ ra ở mức logic thấp. Khi ngõ ra của IC ở mức logic thấp thì có dòng điện từ ngoài đổ vào IC (từ tải hoặc +VCC đến ngõ vào IC rồi xuống mass), dòng này có giá trò cao. . Chương 5: IC 7 457 3IC 7 457 3 cũng là một bộ chốt dữ liệu 8 bit giống như IC 74373. Nó cũng có hai chân điều khiển việc chốt và xuất dữ liệu, mức. ĐOVCC4 .5 5.0 5. 5 VTA0 25 70oCIOH-1.0 mAIOL20 mAGiải thích các chữ viết tắt ở bảng trênVCC: nguồn cung cấp cho IC.1234 5 67814131211910VCCGND7404TA:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5 doc, Tài liệu Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5 doc, Tài liệu Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay