Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Gíao án tiếng anh lớp 1, 2 doc

257 10,090 121
  • Loading ...
1/257 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 13:20

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 1,2 Phạm văn bình - phạm thùy hương Tiếng anh tiểu học Các lớp 1 – 2 3 Nhà xuất bản 2003 Lời giới thiệu Các em học sinh thân mến! Cuốn sách "Tiếng Anh tiểu học - Các lớp 1-2" này là cuốn sách học tiếng Anh dành cho các em đã học xong bộ sách "Bé tập tô - Làm quen với tiếng Anh". Trên cơ sở nắm được cách đọc và phân biệt các nguyên âm, phụ âm tiếng Anh cùng một vốn từ khá phong phú về thế giới xung quanh ở bộ sách đó, các em sẽ bắt đầu học một số cấu trúc câu đơn giản và cơ bản trong cuốn sách này để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Để giúp các em thực hiện được mục đích đó một cách dễ dàng, trong mỗi bài học, chúng tôi đều đưa ra một hệ thống các bài tập rèn luyện kĩ năng nghe - nói - đọc - viết - dịch và cung cấp thêm một số từ cần thiết khác. Hi vọng cuốn sách này sẽ là người bạn thân thiết của các em trong suốt hai năm đầu cấp tiểu học. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Những người biên soạn Lesson one (Bài 1) Hello! (Xin chào!) New words (Từ mới) Hello /he'lo/ Xin chào Hi /hai/ Xin chào. Dùng ở bất cứ thời điểm nào trong ngày Good morning /gd 'm ni/ Chào (buổi sáng) Good afternoon /gd aft'nun/ Chào (buổi chiều) Good evening /gd 'ivni/ Chào (buổi tối) Good bye /gd 'bai/ Tạm biệt Bye bye /'bai bai/ Tạm biệt Bye /bai/ Tạm biệt Good night /gd nait/ Chúc ngủ ngon (lời tạm biệt vào buổi tối) Dad /dổd/ Bố (gọi thân mật) Mum /mm/ Mẹ (gọi thân mật) Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 2 bạn học sinh đang chào nhau vẽ tranh một bạn nam và một bạn nữ đang chào nhau Hello! Hello, Mai! vẽ tranh 2 bạn học sinh chào nhau buổi sáng vẽ tranh 1 bạn nam và 1 bạn nữ chào nhau buổi sáng Good morning! Good morning, Lan! vẽ tranh 2 bạn học sinh chào nhau buổi chiều vẽ tranh 1 thầy giáo và 1 học sinh chào nhau buổi chiều Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon, teacher! Good afternoon, pupil! vẽ tranh 2 bạn học sinh chào nhau buổi tối vẽ tranh một bạn nam và một bạn nữ chào nhau buổi tối Good evening! Good evening! Good evening, Hoa! Good evening, Hưng! vẽ tranh 2 bạn học sinh tạm biệt nhau vẽ tranh bố và con trai tạm biệt nhau Good bye! Good bye! Good bye, Dad Good bye, son! vẽ tranh 2 bạn học sinh tạm biệt nhau trong buổi tối vẽ tranh mẹ và con gái chúc nhau ngủ ngon Good night! Good night, daughter! Bước 2: Điền chữ cho tranh (xếp các hình của bước 1 vào bước 2 này nhưng thay đổi vị trí của chúng để học sinh phải suy nghĩ) [...]... /'bt/ Bơ (danh từ không đếm được) Bread /bred/ Bánh mì (danh từ không đếm được) Rice/rais/ Gạo, cơm (danh từ không đếm được) Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 1 cái thước kẻ vẽ tranh 1 cái tẩy Ruler Rubber vẽ tranh 1 cái ô vẽ tranh 1 cây kem Umbrella Ice-cream vẽ tranh một lọ đường vẽ tranh một lọ muối Sugar Salt vẽ tranh một hộp trà vẽ tranh một chậu nước Tea Water vẽ tranh một hộp... 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 1 thầy giáo già vẽ tranh 1 cô giáo trẻ Old Young vẽ tranh 1 vật cao vẽ tranh 1 vật thấp High Low vẽ tranh 1 vật dài vẽ tranh 1 vật ngắn Long Short vẽ tranh 1 cuốn sách dày vẽ tranh 1 cuốn sách mỏng Thick Thin vẽ tranh 1 vật to vẽ tranh 1 vật nhỏ Big Small vẽ tranh 1 vật có để giá vẽ tranh 1 vật có để giá tiền cao tiền thấp Expensive Cheap Bước 2: Điền chữ... Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh khỏe mạnh yếu ớt Strong Weak vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh có vẻ hạnh phúc có vẻ buồn rầu Happy Sad vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh cao lớn thấp lùn Tall Short vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh béo tốt gầy gò Fat Thin vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh... cùng với danh từ đếm được số ít, khi danh từ bắt đầu là một nguyên âm) An apple: Một quả táo An orange: Một quả cam Ruler /'rl/ Thước kẻ (danh từ đếm được) Rubber /'rb/ Cái tẩy (danh từ đếm được) Sugar /g/ Đường (danh từ không đếm được) Salt /s lt/ Muối (danh từ không đếm được) Tea /ti/ Nước chè (danh từ không đếm được) Water /'w t/ Nước (danh từ không đếm được) Milk /m ilk/ Sữa (danh từ không... Dịch sang tiếng Anh: Tớ thì khỏe còn bạn thì yếu Tớ thì vui còn bạn thì buồn Tớ thì thấp còn bạn thì cao Tớ thì béo còn bạn thì gầy Tớ thì đói còn bạn thì khát Bước 6: Chỉ vào mình và bạn rồi dùng cấu trúc: "I am and You are " để nói đặc điểm và trạng thái của mình và bạn Lesson three (Bài 3) He - she - it (Bạn trai ấy - Bạn gái ấy - Nó) New words (Từ mới) He /hi/ Bạn trai ấy, ông ấy, chú ấy, anh ấy... hộp trà vẽ tranh một chậu nước Tea Water vẽ tranh một hộp sữa vẽ tranh một đĩa bơ Milk Butter vẽ tranh một ổ bánh mì vẽ tranh một rá gạo Bread Rice Bước 2: Điền chữ cho tranh Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Ruler, rubber, umbrella, ice-cream, sugar, salt, tea, water, milk, butter, bread, rice Mỗi từ... xung quanh rồi dùng những cấu trúc câu "He is ", "She is ", "It is " và những từ đã học để giới thiệu đặc điểm của những người/vật đó Lesson four (Bài 4) This - That ( Đây - Đó ) New words (Từ mới) This /ðis/ Đây, này This book: Quyển sách này This is Nam: Đây là bạn Nam That /ðổt/ Đó, kia That pen: Chiếc bút đó That is Mai: Kia là bạn Mai A // Một (từ đi cùng với danh từ đếm được số ít, khi danh từ... Lesson two (Bài 2) I - YOU (Tớ - Bạn) New words (Từ mới) Strong /stro/ Khỏe Weak /wik/ Yếu Happy /'hổpi/ Vui sướng, hạnh phúc Sad /sổd/ Buồn, buồn rầu Tall /t l/ Cao (dùng cho người) Short / t/ Thấp, lùn (người); ngắn (vật) Fat /fổt/ Béo Thin /in/ Gầy, mỏng Hungry /'hgri/ Đói Thirsty /'3sti/ Khát I /ai/ Tớ, tôi Am /ổm/ Là, thì (đi với "I") I am strong: Tôi (thì) khỏe You /ju/ Bạn, anh, chị Are... Bước 2: Điền chữ cho tranh Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Strong, weak, happy, sad, tall, short, fat, thin, hungry, thirsty Mỗi từ chỉ được dùng một lần) I am You are I am You are I am You are I am You are I am You are Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng. .. He is It is It is She is Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: He is old and she is young He is big He is not small She is small She is not big It is high It is not low It is long It is not short It is thick It is not thin It is expensive It is not cheap Bước 5: Dịch sang tiếng Anh Bà ấy thì già còn ông ấy thì trẻ Bà ấy thì nhỏ bé còn ông ấy thì to lớn Nó thấp Nó . GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 1 ,2 Phạm văn bình - phạm thùy hương Tiếng anh tiểu học Các lớp 1 – 2 3 Nhà xuất bản 20 03 . " ;Tiếng Anh tiểu học - Các lớp 1 -2 & quot; này là cuốn sách học tiếng Anh dành cho các em đã học xong bộ sách "Bé tập tô - Làm quen với tiếng Anh& quot;.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Gíao án tiếng anh lớp 1, 2 doc, Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Gíao án tiếng anh lớp 1, 2 doc, Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Gíao án tiếng anh lớp 1, 2 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay