Tài liệu Những câu hỏi về bệnh loãng xương pptx

7 869 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 07:20

. Những câu hỏi về bệnh loãng xương Loãng xương, giòn xương là căn bệnh của nhóm người trung cao tuổi nhưng. mắc bệnh loãng xương và cần bổ sung thêm canxi Bệnh loãng xương rất hiếm gặp ở trẻ em nhưng cũng có thể có do căn bệnh khác gây ra như bệnh hen hoặc bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Những câu hỏi về bệnh loãng xương pptx, Tài liệu Những câu hỏi về bệnh loãng xương pptx, Tài liệu Những câu hỏi về bệnh loãng xương pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn